Intézményvezető Idősek Otthonába

Budapesten működő magán szociális otthon pályázatot hirdet intézményvezető állás betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alkalmazottai feletti munkáltatói jogok gyakorlása. A napi szintű pontos adatszolgáltatáshoz a kormányhivatal felé, erről a hó végi elszámolások elkészítése. Szerződések kötése a leendő gondozottakkal, a meglévő szerződések kezelése. Hozzátartozókkal való folyamatos kommunikáció. Az intézmény által ellátott szakellátás: idősek bentlakásos ellátása.

Pályázati feltételek:
- Főiskola
- büntetlen előélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- leinformálhatóság
- magyar állampolgárság
- nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt
- a 257/2000. (XII.26. ) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.3., 6.4., 8.2. és 9.3. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség
- meghatározott szakirányú végzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés
- szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

Elvárt kompetenciák:
- stratégiai és integrált szemlélet,
- kiváló kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség,
- határozott fellépés,
- pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Munkabér: Szociális bértábla alapján a kötelező bérpótlékokkal.
Egyéb kiegészítés: Étkezési lehetőség az Intézményben

Jelentkezni a megadott feltételekkel az allas.hr15@gmail.com email címen lehet.