Diploma nyelvvizsga nélkül?

MSZOE: etikátlan a diplomát nyelvvizsgához kötni
2009. július 20. 10:30

A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének (MSZOE) álláspontja szerint a felsőoktatási intézményekben a hallgatók 3-6 éves, rendkívüli szellem és fizikai erőfeszítéssel, anyagi és erkölcsi áldozatokkal megszerzett diplomájának kiadását nem lehet nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásához kötni

, meggátolni a fiatalokat abban, hogy tanulmányaik befejezése után végzettségüknek megfelelő munkahelyen tudjanak elhelyezkedni.

Az egyesület etikátlannak tartja, hogy a felsőoktatási intézményekben az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben középfokú, C típusú általános nyelvvizsgát tett. Úgy vélik, az alapképzésben megszerzett végzettséget bizonyító oklevél kiadását nem lehet olyan diszkriminatív feltételhez kötni, amelynek semmi köze a felsőoktatási szolgáltatásokhoz, hiszen az intézmények nem készítik fel a hallgatókat a nyelvvizsgára.
Súlyosan sérti az egyenlő bánásmód elvét az olyan intézkedés, amely megkülönbözteti a hallgatókat vagyoni helyzetük, társadalmi származásuk és az iskolai idegennyelv-oktatás minősége alapján ? vélik. A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének nézete szerint egyértelmű, hogy a sikeres nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű emelt szintű nyelvi érettségi pontszámának elérése nagyban függ a családok anyagi helyzetétől, a szülők iskolázottságától, a tanuló lakóhelyén levő iskolai nyelvoktatás színvonalától és a gyermek (tanuló, hallgató) egyéb helyzetétől.
Az egyesület azt javasolja, hogy a szülők pénztárcáját megterhelő állami nyelvvizsgák helyett a felsőoktatási intézmények minden korlátozás nélkül fogadják el az idegen nyelv tárgyból tett érettségi vizsga eredményét tartalmazó kétszintű érettségi bizonyítványt.
A szülők azt kérik, hogy az oklevél kiadásának feltételeként nyelvvizsga meglétét csak akkor lehessen előírni, ha a felsőoktatási intézmény felkészíti a hallgatót a megfelelő nyelvvizsgára, de csak akkor, ha megfelelő időt is biztosít hozzá, félévenként minimum 2 kreditet.
Az egyesület tagjai azt javasolják, hogy a felsőoktatási intézmények alaptevékenységükhöz igazodóan biztosítsák idegen nyelven a szakterület műveléséhez szükséges szaknyelvi ismeretek oktatását, fejlesztését, és erről adjanak ki nyelvvizsga-bizonyítványt. Azt is javasolják továbbá, hogy töröljék el a nyelvvizsgáért adott diszkriminatív jellegű többletpontokat.
Az egyesület szülői és hallgatói panaszok alapján kezdeményezi az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási szakállamtitkárságán, hogy vizsgálják felül elképzeléseiket, és az idegen nyelvből tett kétszintű érettségi vizsgát tekintsék olyan kizárólagos nyelvi felkészültségnek, amely elegendő a felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezéséhez.

Forrás: www.mno.hu

Hozzászólások

Az állatok iskolája

Valamikor réges-rég az állatok elhatározták, hogy valami nagyszerű megoldást kell találniuk az „újkor” sürgető problémáira. Iskolát szerveztek tehát.

Elfogadták a tantervet, melyben helyet kapott a futás, a mászás, az úszás és a repülés. Az egyszerűség kedvéért minden állat valamennyi tantárgyat felvette.

A kacsa kitűnően úszott, tulajdonképpen az oktatójánál is jobban, de repülésből épp csak elégségest kapott, a futásban pedig végképp nem remekelt. Mivel ennyire rosszul futott, tanítás után is bent kellet maradnia, sőt, még az úszást is abbahagyatták vele, hogy többet gyakorolhassa a futást. Ez addig ment, míg úszóhártyás lába el nem vásott, s így már úszásban is csak közepes eredményt tudott elérni. Abban a tanintézetben azonban megfelelőnek tartották a közepest, így hát ez senkit sem zavart, leszámítva a kacsát.

A nyúl futásban osztályelső lett, de a sok úszáskorrepetálás miatt ideg-összeroppanást kapott.

A mókus mászásban jeleskedett, mígnem a repüléstanár a fa teteje helyet a földről indította. Ez teljesen letörte, s a túlerőltetés lábizomhúzódást idézett elő nála, így végül mászásból hármast, futásból pedig kettest szerzett.

A sas nehezen nevelhető fiókának bizonyult. Mászásórán mindenkit a fa tetejére kergetett, viszont ragaszkodott ahhoz, hogy ő a maga módján, repülve jusson fel. Persze, hogy nem győzték dorgálni.

A tanév végére egy elfajzott angolna szerezte meg a legjobb átlagot, mivel nemcsak rendkívül jól úszott, hanem futni, mászni, sőt, repülni is megtanult egy kicsit, így tantestületi dicséretben részesült.

A prérikutyák távol maradtak az iskolától, és az oktatási adó ellen is felléptek, mivel a kormány nem volt hajlandó felvenni a tantervbe az ásást és a kotoréképítést. Egy borznál taníttatták a kölykeiket, később a mormotákkal és hörcsögökkel összefogva sikeres magániskolát alapítottak.

Nos, mi ebből a tanulság?

Kedves Zsiga (vagy Piista, vagy Béla, mert gyaníthatóan ugyanaz a személy mindegyik, legalább tanulj meg helyesen írni, hogy ne tűnjön fel a dolog mindenkinek), példád teljesen rossz, mert a nyelvtanulás képessége NEM fizikálisan vagy genetikailag meghatározott készség. Úgyhogy ne erőltesd inkább, nincs értelme. Tudod, van egy mondás: Nem akarásnak nyögés a vége. Inkább ezen lenne érdemes elgondolkodni.

A tanulság annyi, hogy akinek ez a véleménye az oktatásról, az elő se bújjon a barlangjából. Jól megvan ott is.

Ne haragudj Béla, de még mindig nem érted a lényeget. Mindaz az energia, amit egy fősuliba belefektetsz, teljesen hiábavaló, ha a diplomádnak nincs piaci értéke. Pocsékba ment az időd és az állam pénze is. Forrón remélem, hogy egy szép napon rádöbbennek erre igen tisztelt döntéshozóink, és nem jutunk el oda, hogy a vécésnénitől is diplomát kérnek, mert annyi munkanélküli diplomás rohangál az utcákon.

És látom, hogy te ebbe beletörődsz, sőt élvezed is!

Nem szívesen törődöm bele, elhiheted. Ha rajtam múlna, ebben az országban több diplomást nem képeznének, mint amennyinek munka van. Csak a legjobb intézmények maradnának meg, a büfé-könyvtár szakokat felszámolnák. de erre az esély nulla, úgyhogy ebbe vagyok kénytelen beletörődni.

Büfé-ruhatár pontosabban. A könyvtárszak OK.

http://eduline.hu/felsooktatas/2010/12/9/20101208_hamis_diploma_erettsegi_nyelvvizsga

Korábban több internetes fórum is foglalkozott ezzel, de már csak ez van meg. Nagyon jól leírja, hogy milyen háttér van a mai nyelvvizsga kötelezettség mögött. Konkrét neveket is említenek- részben ezért zárathattak be az érintettek több fórumot is a neten, többek között a HVG-n is ahol magukat az újságírókat fenyegették meg. Már csak az az egy fórum létezik, de írni már ide se lehet!
Mindenesetre a fórumban említett nevek fellelhetőek az interneten is.
Többek között Kaltenekker Anikó, Egres Béla, Kovács Gábor Rugó és egy Robi nevű srác aki banki informatikusként tevékenykedik!

A könyvtár, levéltár szakon se tanítanak semmi értelmeset:)) Más diplomával és féléves gyakorlattal teljes mértékben elsajátítható a polcológia, meg, hogy hogyan kell az Interneten a google-t használni:)))
Bár bocsánat, vannak ott "nagy tudósok", akik fejből tudják az összes ETO számot, meg a HUNMARC mezőket...:)) Szóval ezeket a "tudományokat" elég lenne OKJ-s tanfolyamon oktatni.

Ha lehet, ne becsüld le ezeket a szakokat! Lehet, hogy nem piacképesek, de van ott is elég magas követelmény és akik elvégzik ők ugyanúgy tanulnak és küzdenek mint más egyetemeken!
Örülj neki, hogy te piacképes szakot tudtál elvégezni. Nem mindenki műszaki és pénzügyi beállítottságú. Vannak humán belállítottságú emberek is akiet ez érdekel és ebben jók. Nekik is meg kell adni a tanulás lehetőségét!
Sajnos ez az ország azért tart ott ahol tart, mert ilyen emberek irányítják mint te. Magukhoz mérik a másikat. Azt hiszik, hogy ami nekik természetes az másnak is az! Aki meg nem iylen azt meg lenézik, lehülyézik-és azt mondják nek, hogy dögölj meg!

Milyen magas követelmény? Jobb gimnáziumok érettségin többet követelnek, mint amit ezek a futottak-még főiskolák a diplomához kérnek. Nem kell itten illúziókban ringatni magunkat, mert nem érnek ezek hajítófát sem, hogy finoman fogalmazzak.

Mielőtt nagyon belelovalod magad, én klasszikus humán szakokon végeztem és dolgoztam közgyűjteményekben, ezért írtam, amit írtam. Csupán azt mondom, hogy bizonyos képzésekre semmi szükség. Egyébként a nyelvvizsga fontos követelmény. Remélem továbbra is fenn fogják tartani.

Ez az egész "problémakör" sajnos egy a kommunista rendszer szánalmas örökségei közül. Nem azért kell a diplomához nyelvvizsga, mert az előírják. Hanem azért, mert a globalizált vilgában erre egészen egyszerűen szükség van, ráadásul, amennyi nyelvet tud valaki, annyi ember és annyi kultúra ismerője. Az idegennyelv tudása magának a diplomásnak a legfőbb érdeke! Kérdem én, mit ér egy orvos, ha nem tudja elolvasni a legújabb külföldi szakirodalmat vagy nem tud publikálni, felszólalni egy külföldi kongresszuson? Hogy akarnak ösztöndíjakat szerezni, az EU szabad munkaerőáramlását esetleg a saját hasznukra fordítani nyelvtudás nélkül? Vagy ha kijutok Dublin-ba diplomával, egy mosogatói állás is jó lesz...?
Miért van az, hogy azelőtt egy arisztokrata még azt sem tudta 2-3 évesen, hogy mi lesz belőle, de már az anyatejjel, külföldről hozatott nörszöktől szívta magába a nyelvtudást? És amikor már egyetemre került, eleve úgy ment oda, hogy otthonról 2-3 nyelv biztos tudását hozta! Persze, a kádári "ketrecben", amikor az átkozott imeprialistákhoz csak az mehetett ki, aki politikailag megbízhatónak számított, az átlagember útlevelet évekig nem látott, akkor ez is elég volt. A proletárdiktatúra álságos rendszere juttatta oda Magyarországot, hogy a mai napig egyszerűen nincs elitje! Egy alapvetően paraszti kultúrájú (a jó értelemben vett paraszti kultúrából) országból "lumpenproli kultúrájú" országot "fejlesztett ki" az előző rendszer. És ez oda vezetett, hogy a deficitet most kapkodva eltűnteni igyekvő, a kor igényeihez eszeveszett tempóban igazodni próbáló felsőoktatási intézmények - sokszor egzisztenciális kényszerek mentén, "fizetős" karokról - számolatlanul ontják a diplomásokat, az olevelek értéke devalválódik. Kijön egy végzős, aki valamilyen szintű szakmai tudást magára vett ugyan, de e mögül hiányzik az elvi elkötelezettség és az a kulturális háttér, amit "jobb" körökben csak "von Haus aus"-ként szoktak emlegetni (néhány hozzászóló utalt is itt a bulizós, nem tanuló nemzedékre). A másik probléma, hogy a szakok kínálata köszönőviszonyban sincs a munkaerőpiaci igényekkel. A diplomások egy része "értéktelen" diplomával is sokat várna, mert ugye ő most már értelmiségi, egy másik része pedig kénytelen olyan munkát is elvállalni, amit alacsonyabb végzettséggel is el lehetne látni, mert nincs állás. De olyan is van, hogy ha már elvállalá, se vennék fel, mondván, túlképzett. Szóval ennek a kérdéskörnek sajnos sokrétű a gyökere.
Nem akarok senkit megbántani, de a helyzet akkor fog változni, ha az ország összdiplomás állományában az elsőgenerációs értelmiségiek aránya már nem lesz ilyen magas, másfelől, ha sikerül végre egyensúlyba hozni a felsőoktatás kínálatát a munkaerőpiac igényeivel/követelményeivel, és végül - de nem utolsó sorban - sikerül valamelyest kilábalni a gazdasági válságból.

Ott a pont!!:-)

Itt sokféle vélemény elhangzott!
Van aki azt mondja, hogy aki egy államvizsgát le tud tenni annak a nyelvvizsga se lehet akadály. Más azt mondja, hogy aki nem tud egy nyelvvizsgát letenni az valószínűleg link és nem jár neki a diploma sőt kizárt az is, hogy kitűnő lett volna.
Mi van azokkal akik rendelkeznek nyelvvizsgával de 3 év helyett 6 évig tanulnak mert ellinkeskedik az egészet és a végén egy 2-es államvizsgával kapják meg a diplomájukat?
Ha már elvárás egy értelmiségitől a nyelvtudás akkor az is legyen elvárás, hogy ne csak 2-es államvizsgája legyen mert ez az "éppen hogy tudás" kategóriája!
Be kéne vezetni akkor már, hogy 4-es államvizsga alatt ne adjanak ki diplomát! 3-as tanulmányi átlag alatt meg rúgjanak ki mindenkit az egyetemről. Ez is elég ösztönző lenne a tanulásra!
Sokra megyek egy olyan szakemberrel akinek van 2 nyelvvizsgája és egy kegyelem 2-es diplomája, a szakmájához amiből meg szerezte szinte nem is konyít!

Tudod, Piista, meg kéne valahogy szokni annak a gondolatát, hogy vannak emberek, akiknek jól megy az iskola, jó képességekkel rendelkeznek, elkötelezettek és motiváltak. Ők amellett, hogy több nyelvvizsgával rendelkeznek, rendesen tanulnak, nem linkeskedik el a dolgot, időben végeznek.
Aztán vannak olyanok, akik kevésbé jó képességeket mondhatnak magukénak, végigküszködik az iskolát, kínlódnak a nyelvvizsgával is, érezhetően nem oda valók. Persze ezt ők is tudják, legfeljebb még maguknak is tagadják.
És vannak a lusták, akik lehet, hogy nagyon is okosak, de nincs motivációjuk, 6 szemesztert 6 év alatt csinálnak meg. De ezeknek a drágáknak a nyelvvizsgához sincs motivációjuk.
Következtetés: az okos, tehetséges, tanulni akaró ifjak már a nyelvvizsgákkal bizonyították elkötelezettségüket, és ebből nem is szoktak lejjebb adni.

Ezt mondod te!
Akkor szerinted kizárt, hogy valaki nyelvvizsga nélkül szín ötös legyen és kizárt, hogy valaki nyelvvizsgával totál kettes legyen!

Szerintem érted te nagyonis, hogy miről beszélek, csak játszod itt a sértett primadonnát.
Fogalmazzunk úgy a jobb érthetőség kedvéért, hogy magas pontszámmal jó helyre bekerülő okos és motivált emberek szokása a több nyelvvizsga megszerzése még a középiskolában, ők viszont kemény elvárásokat tűznek ki maguk elé. Nem szórják az isten pénzét, minél előbb szeretnék a diplomát és dolgoznak is érte.
Egy másod-harmadvonalbeli főiskola a maga gagyi felvételi pontjaival és semmilyen követelményével is oszthat ötösöket, de ezek értelemszerűen nem érik el a jó iskolák színvonalát. Ugye ezt nem kell tovább magyarázni? Viszont, csöppet sem meglepő módon az itt végző hallgatók között sokan nem kapnak diplomát, mert a felmutatható képességek egy nyelvvizsga megszerzéséhez már hiányoznak. Mert ott már nem gyógyped szintű az elvárás. Így érthető?

Ki vagy te, hogy csak úgy lealázod a másikat! Mi az, hogy gyógyped színtű. Úgy látszik te vagy itt az aranyifú akit beiskoláztak valami elitt intézménybe és most diplomával és nyelvvizsgával osztod itt az észt!

Piistabéla kartárs, én vagyok az az aranyifjú, aki egy századszor feltett értelmetlen kérdésre százegyedik választ ír. Mi nem érthető benne?
Kasztrendszer van az oktatásban, sorry. Az élet, és a hülye kormányzati döntések hozták így. Próbáljon meg rendes melót találni egy másodrendű főiskola papírjával. Meglátja.

Az is tény, hogy volt egy nyelv ami köré egy komoly mozgalom szerveződött a múltban. Nem csak egyszerűen nyelvet okattak, hanem közösséget is építettek nemzetközi szinten, lehetővé téve más nyelvek és kultúrák megismerését!
Ez a nyelv az eszperantó. Sokan azt mondják, hogy maga ez a nyelv nem sokat ér. Lehet. De volt-van egy olyan nemzetközi mozgalom mögött ami lehetővé tette tagjai számára jelképes összegért a külföldi utazást és lehetőséget biztosított mindenki számára saját hazájában az anyanyelvi közösségben történő oktatást! Aki ebbe a körbe bekerült abból garantáltan nem lett se drogos se alkoholista és garantáltan több nyelv birtokosa lett.
Viszont amióta kötelező a nyelvvizsga azóta ebből is egy üzleti vállalkozás lett! A hazai eszperantó mozgalom "pártokra" szakadt mert mindenki kanalazni szeretne a húsos fazékból. Fiktív alapítványokat hoztak létre és milliókat tüntettek el. A bili tavaly borult. Zalaegerszegen mentek a perek.
Én azt mondom, hogy az érettségit kéne megszigorítani és ott számon kérni a nyelvtudást. És aki ott megfelel azt már hagyni kéne, hogy a szakterületének megfelelő tananyaggal tudjon foglalkozni. Ami a nyelvoktatást illeti pedig az eszperantóhoz hasonló nyelvi mozgalmakat és közösségeket kéne létre hozni. Mert azért vajuk be egy nyelvet egy másik kultúrát igazán csak nyelvi környezetben intenzív nyelvhasználat mellet lehet jól megtanulni és nem heti 2x2 órában munkafüzeti feladatok írogatásával!
A mai fiatalok úgy se nagyon járnak közösségbe max a diszkóba hétvégén. Hasznos lenne nekik egy iylen "eszperantó" mozgalom. Tanulnának is és nem kallódnának el.
És ha már a követelményeknél tartunk én a nyelvvel egyen értékű követelményeket támasztanék sportból is mert a fiatalok testtartása és egészségi állapota csapnivaló!

Lehet, hogy az eszperantó közösségépítő, de sajnos a célnak nem felel meg. Az idegennyelv-tudásra nem azért van szükség, mert ezzel kéretik bizonyítani a diplomázó intelligenciáját, hanem mert az értelmiségi szakmákban folyamatos továbbképzésre van szükség. És a szakirodalmat nem fordítják le, a konferenciákon nem bizrtosítanak tolmácsot.
A gimnáziumban ma is lehet nyelvvizsgát szerezni, írták is korábban. Én ott szigorítanék, hogy akinek legalább az emeltszintű érettségije nem éri el a középfokú szintet, az be se kerülhessen a felsőoktatásba. Akik pedig korábban érettségiztek, azok szedjék össze a nyelvvizsgát, mielőtt elkezdik a főiskolát vagy egyetemet.

Én szerintem a nyelvtudás mellé egyfajta szocializáltság is jár amit az ember csak egy közösségben kaphat meg. Az eszperantó, lehet, hogy nem jó nyelvtanulás szempontjából! De minden eszperantista aki része a mozgalomnak tud több nyelven is mivel a mozgalom támogatja tagjai külföldi tanulmány útjait.
Szerintem egy oktatásnak nem abból kéne állnia, hogy reggel 8-2 ig a padot koptatjuk aztán otthon házit írunk. A gyakorlatban kell minden tudást elsajátítani! És erre lehetőséget kell biztosítani mert nem mindenki képes seggelni. csak az a baj, hogy ez baromira sokba kerülne amire az iskolák nem tudnak, a kormány nem akar költeni. Egyszerűbb követelni mint a szükséges feltételeket biztosítani.

Én megkérdezném, hogy vajon melyik orvosi diploma ér többet!
Egy 2-es diploma nyelvvizsgával vagy egy 5-ös diploma nyelvvizsga nélkül
Persze az se se rossz ha nem sikerül a műtét és az orvos 7 nyelven tud részvétet nyilvánítani!

Kedves előző hozzászóló!

Kezdek kételkedni abban, hogy van diplomád, mivel alapdolgokkal nem vagy tisztában. Az én oklevelemben a szakszigorlat, a diplomamunka és a védés osztályzata adta ki az átlagot. Ezt, már megbocsáss, nem nagy teljesítmény, mivel 4-5 év tanulás után a szigorlatra ismételned kell csak, a védésre és a szakdolira meg gyakorlatilag automatikusan ötös jár, ha egyáltalán foglalkoztál a dologgal (kutató szakon végeztem, ott a követelmény kicsit magasabb a diplomamunkát illetően, mint a tanárszakon).
Ezen kívül gyakorlatilag nincs kettes orvosi diploma, azzal nem is praktizálhatna az illető. Az orvosin, jogon néhány hallgatót kivéve mindenkinek van nyelvvizsgája, mert fel sem veszik már anélkül, olyan nagy a túljelentkezés. Úgyhogy nem kell hülyeségeket beszélni, elég lenne tájékozódni.
Ami a nyelvtanulást illeti, kicsit unalmas már ez a mindent és mindenkit hibáztatás.
Nincs nyelvérzék, pénz, idő. Nyelvvizsgája csak annak van, aki kőgazdag, lefizette a tanárt, a vizsgáztatót, az úristent, zseninek született, három nyelven tanult meg beszélni, szerencse-kegyeltje. Nem unalmas még?
2-3 év alatt a középfokúhoz szükséges 60% teljesíthető. Ja, de csak akkor, ha tanul az illető, bocs. Nem elég beülni a nyelvórákra. Bizonyítja ezt az a rengeteg középiskolás, aki a 3. évben meg tudja szerezni a nyelvvizsgát. És nem emelt szinten. Némettanár ismerősöm állítása szerint a legtöbben ekkor vizsgáznak, hogy ne nyúljon bele a dolog az érettségibe.

Ha lehet kérni csak ne becsüld le a tanári diplomát! Senkinek sem járt automatikusan 5 ös a szakdogájára és a védésre! Azért is ugyanúgy meg kellet küzdeni. Ki vagy te, hogy csak úgy le nézd mások munkáját és végzettségét! Pont az olyanok miatt lesz a magyar oktatás olyan mint a háború előtt amikor is csak a gazdagok és a zsenik tudtak tovább tanulni. A többieknek maradt a kubikolás a földeken és a gátakon!
Nagyszüleim pont ebben nőttek fel!

Szövegértés....Hihetetlen.
Mondtam, hogy automatikusan, minden nélkül jár az ötös? Nem. Azt mondtam, hogy ha foglalkozott vele (legalább megírta rendesen, tartalma is volt, és felkészült a védésére), akkor gyakorlatilag ötöst kapott. Nem négyest vagy hármast vagy kettest. Legalábbis az ELTE-TTK-n.
Senki nem nézte le a végzettségedet. Senki nem mondta, hogy aki tanárszakon végzett, az hülye, vagy nem tanult. A komplexusaidat talán ne itt vezesd le.
Ami pedig a magyar oktatást illeti, nem a háború előtti, hanem a rendszerváltás előtti állapotot állítanám vissza. Bejutni csak felvételivel, és sokkal kisebb létszámmal. A felvételire tanulni kell szépen, nem lehet önköltségesen elindulni. Újra leírnám, nem csak a zsenik, hanem a szorgalmas emberek jutottak be akkor is a felsőoktatásba. Tudod, máris nem lenne probléma a nyelvvizsga sem.
Aki pedig ezt a szintet nem tudja megütni (vagy mert nem elég jófejű hozzá, vagy mert értelmes, de lusta), az kimarad. Így újra értéke lenne a diplomának, és ezzel együtt az érettséginek is.

Szóval te azt mondod, hogy a mai diplomák értéktelenek?
Hát a tiéd lehet, de az enyém nem!

Tudod, ha valamiből nagyon sok van, akkor annak az értéke csökken. Sajnos ez van. Mivel a felsőoktatás sokkal több végzett hallgatót bocsát ki, mint 20-30 évvel ezelőtt, a diploma sem ér annyit. Emellett a nagyszámú hallgatónak sokkal kevésbé lehet minőségi képzést biztosítani. Kevesebb a gyakorlat, az egyetemi évek alatti kutatómunka-lehetőség, a végzős tudása elméleti, cseppet sem probémaközpontú.
És ez kivétel nélkül mindenkire igaz, amit leszűrhetsz például abból a tényből, hogy sokkal nehezebb állást találni. Pont ezen keseregsz te is, nem? Nem véletlen, hogy "szelektáló tényezőket" alkalmaznak, egy jó munkahelyhez több nyelvvizsga, TDK-munka, külföldi tapasztalatok, Ph.D kéretik. Szerinted ennek mi az oka?
Nézd, értem a problémádat. Megszereztél nagy nehezen egy diplomát, és rosszul viseled, ha valaki azzal szembesít, hogy sajnos nem sokat ér (és most nem arra gondolok, hogy ténylegesen milyen eredménnyel végeztél). Nem bántani akarlak. Ezzel a dologgal nekem is szembe kellett néznem, pedig mi még kevesen voltunk. De sokkal többen végeztek a mi szakunkon is a későbbiekben, ezért kellett nekem is doktori fokozatot és további nyelvvizsgákat szereznem, mert a sok végzős elértéktelenítette a diplomát. (És mindezt család mellett úgy, hogy a multi adott két évet, hogy németből és olaszból megszerezzem a középfokút.) És ez addig így lesz, amíg a lehetséges munkahelyek számának többszörösét képzik az egyetemek és a főiskolák.

Rossz irányba halad a szekér!
A nyelvvizsgáztatás igenis kizsigerlő pénzhajhász méreteket öltött, gusztustalan és irracionális az egész! Nem vagyok ezért hajlandó tovább hallgatni a buta és felháborodott „nyelvvizsga igenlő” angol és német tanárnénik kicsinyes és elkényeztetett mintagyerekeit, mivel becsületesen eleget tettem két felsőoktatási intézmény követelményrendszerének, (ebből az egyik egyetem)! Ötös lett mindkét diplomamunkám, a főiskolát ötös államvizsgával zártam, az egyetemet pedig négyessel - jelzem semmi ráhúzás egyik szakon sem és mindkét képzésem államilag finanszírozott volt, minden hónapom ösztöndíjjal zárult, mert tanultam és valóban teljesítettem. Ezeket azért nem mondanám rossz eredménynek! Bíztat még továbbá az, hogy vannak még ott olyan nyelvvizsgákkal rendelkező „volt” hallgatótársaim, akik már 8.-9. éve tapossák a szigorlatok és vizsgák követelményrendszereit eredménytelenül; és szívből remélem a sok bukás miatt lassan már eltiltják őket két évre a tanulmányaiktól! Ez hűen tükrözi szakjaim keménységét és azt is, hogy mennyit fognak kitermelni belőle.:) Jelzem, a levelező tagozatot nem tudom a nappalival egyenértékűvé nyilvánítani, hatalmas a különbség, itt is vannak javítanivalók és kompenzációs tényezők! Szóval a tapasztalat ez és lehet itt akármit mondani! Ha javítani szeretné az ország az oktatás minőségét, akkor azonnal adja ki a diplomájukat az arra valóban érdemeseknek és hozzák fel a képzést legalább nappali szintre, nem mellesleg takarodjanak a felsőoktatásból a 3-as és 2-es érdemjegyekkel rendelkezők, mivel rossz irányba motiválják a felsőoktatási rendszerben résztvevőket így elveszik az a sajátos jellege a diplomának, hogy valóban csak a jók kiváltsága! Ez nem nyelvvizsga függő, ez SZAKTUDÁS függő kritérium!!! Becsületes és méltányolandó valamint racionálisan helytálló lenne tehát, ha a diplomát az eredményekhez kötnénk és nem a nyelviskolák zsebét tömnék a hallgatók. A nyelvoktatás egyébként az országban totálisan és megkérdőjelezhetetlenül nulla, tehát az ez irányban való követelmények semmisnek tekinthetők és groteszk formát öltenek! Ráadásul van egy olyan korosztály, ( 2005-ben és az előtt kezdők) akiknek lehetősége sem volt normális keretek között elsajátítani a nyelvismereteket. De amúgy a mostaniakat is sajnálom, mert nem mutat növekvő tendenciát a nyelvoktatás minősége! Tessék már felébredni és a valódi pénzorientált FELELŐSEKET keresni!!!
Véleménynyilvánításom stílusa azért öltött némelyik pontokon ércesebb hangnemet, mert nyomatékosítani kívántam az abban írtakat, (mint ahogy tették előttem is sokan), ezért tehát kritikát nem fogadok el!

Oldalak