Cafetéria a központi szerveknél

Megjelent az oktatási és kulturális miniszter és az önkormányzati miniszter rendelete a cafetéria-juttatás 2010. évi összegéről.

Kivonatok

Az oktatási és kulturális miniszter 6/2009. (XII. 29.) OKM utasítása az oktatási és kulturális miniszter vezetése, irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatottakat megillető cafetériajuttatás 2010. évre vonatkozó összegéről

1. § (1) Az utasítás hatálya az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a Balassi Intézettel, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal és az Oktatási Hivatallal (továbbiakban: hivatali szervezet)
a) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és ügykezelőkre, továbbá
b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: PéP. tv.) hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.
(2) Az utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell a költségvetési intézményekkel
a) munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint
b) állami vezetői szolgálati jogviszonyban álló állami vezetőkre [a továbbiakban: az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott foglalkoztatott együtt: jogosult].

2. § (1) A jogosult 2010. évre szóló cafetériajuttatási keretösszegét a hivatali szervezet vezetője – az intézmény éves költségvetési lehetőségeit is figyelembe véve – minimum 250 000 Ft/fő és maximum 800 000 Ft/fő összeghatár között,
a közszolgálati szabályzatban állapítja meg 2010. január 10. napjáig. A megállapított összegnek fedeznie kell az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is.
(2) A PéP. tv. hatálya alatt álló jogosultat cafetériajuttatásként az (1) bekezdés szerinti összeg 30%-a illeti meg.

21631. oldal


Az önkormányzati miniszter 14/2009. (XII. 29.) ÖM utasítása
a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél a cafetériajuttatás keretszabályainak kiadásáról

1.2. A köztisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves keretösszege 2010. évben
a) a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselői esetében 400 000 Ft/fő/év,
b) a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselői esetében 300 000 Ft/fő/év,
c) a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselői esetében 310 000 Ft/fő/év,
d) a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselői esetében 300 000 Ft/fő/év,
e) az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselői esetében 320 000 Ft/fő/év,
f) az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselői esetében 400 000 Ft/fő/év,
g) a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselői esetében 380 000 Ft/fő/év.

21633. oldal


Az önkormányzati miniszter 15/2009. (XII. 29.) ÖM utasítása
az Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezete Cafetériaszabályzatának kiadásáról

2. § (1) A cafetériajuttatásokra igénybe vehető éves keretösszeg 750 000 Ft/fő/év. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

1. § (5) A prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat, valamint a különleges foglalkoztatási állományban lévőket a cafetéria-juttatások harminc százaléka illeti meg.

21636. oldal

Forrás: Hivatalos Értesítő • 2009. évi 64. szám (pdf)

Hozzászólások

Ebből a szövegből nem tudtam rájönni , hogy az általános iskolában dolgozó pedagógusoknak jár-e valamilyen kötelező cafeteria juttatás 2010-ben. De én úgy értelmezem, hogy nem. / Remélem téves az értelmezés ! /

Sajnos a cafetéria juttatás a közalkalmazottak részére csak ADHATÓ. Némi harc a fenntartóval.Próbáljátok meg!

a közalkalmazottaknak csak adható,a munkavállalóknak meg csak egy tollvonás nem jár .erre mi a magyarázat?

Úgy látom a minisztériumban dolgozók részére megállapított cafeteriával a fizetéscsökkenés kompenzálásra kerül. A fővárosi köztisztviselők mennyivel különbek, mint a vidéken dolgozó közszolgák?

közelebb a tűzhöz minden több... remélem a börtönhöz is elég közel lesznek, akik megérdemlik.. ezt szerencsére a vidéken dolgozó köztisztviselők nem élik át...., viszont így nekik nem jut semmi, csak a munka...

Értem, hogy a közvélemény azt szeretné, hogy ingyen dolgozzanak, miközben nagyon okosak és becsületesek is, de ingyen nem fognak dolgozni - fogalmazott a kormányfő az interjúban. Hozzátette, a köztisztviselőknek járó jutalmakat egyébként is korlátozták, a jelenlegi rendszerben csak a bérből és a cafeteriából tevődik össze a fizetésük. "Hol van a határ, valamit fizetni kell nekik"- jegyezte meg."
Idéztem Bajani úrtól :)

Én csak azt szeretném kérdezni, hogy miért kell különbséget tenni egy minisztériumi dolgozó és a helyi, vagy régiós területen dolgozó közszolga között? Amíg ők 600-850 ezres kafetériát kapnak addig mi a 193 ezret osszuk be,(valakinek meg ennyi sem jár, vagy fogalmazhatnék úgy, hogy semmi nem jár) A mi fizetésünk a 65-80 ezer nettó között mozog, ezért dolgozunk napi 10-12 órát + sem a túlórát nem fizetik ki, sem pedig nem csúsztathatjuk le a túlmunkát. Azt hiszem ehhez nem kell más kommentárt fűznöm....Sajnos az a baj, hogy az illetékesek nem járnak ezen honlapra, hogy a saját szolgáik véleményét olvassák de valószínű a "por"szolgákra nem is kíváncsiak, Lassan kevesebb a fizetésünk, mint akik segélyért áll sorba, de legyünk büszkék arra, hogy közszolgák lehetünk.

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveinél miért eltérő a cafeteria összege? A hivatalok nem azonos feladatot látnak el?

Ha az ellátott hatáskör azonos, akkor milyen jogalapja lehet az eltérésnek? Minden jogszabályi magyarázat segítheti az új rendszer bevezetését. Előre is kösz.

Hogyan érvényesül az esélyegyenlőség elve?

Neked is, nekem is egyenlő esélyünk van az éhenhalásra.

Ma ismertették velünk, hogy az oktatást érő megszorítások eredményeként megvonják tőlünk az eddig kapott 12 ezer forintos étkezési utalványt. Már lassan bűnösnek érzem magam , hogy az oktatás területén dolgozom. Minden évben 10 ezres nagyságrendű jövedelemcsökkenésben van részem. Ugyanakkor a rendeletekben szembesülök azzal, hogy a központi szerveknél hatalmas összegeket osztanak ki bérkiegészítés címén. Nekünk csak a rettegés jut , hogy megélünk-e a fizetésből, és rettegés hogy meddig lesz munkánk. Kinek fontos itt az oktatás?

Úgy tűnik, a minisztériumi elvtárs-urak "csekély" Cafeteriája a sajtónak is szemet szúrt. Már benne volt a Hírt TV-ben.

Sziasztok! Nem tudja valaki,hogy a Pm-nél mikor hirdetik ki,hogy mekkora az idei cafeteria juttatás összege? Mert úgy érzem,mindenfelé kerestem már,de nem találok erre vonatkozóan semmit. Én Apehos vagyok Bp-n.
Köszönöm az infókat,ha tud valaki segiteni.

Sziasztok!
Sajnos nem sietik el a döntést...holnap már jan. 4.(még van addig kb. 4 óra) és még semmi info arról, hogy a PM alá tartozó "cégek" mit kapnak cafetériában.
Mindig is az lesz aki a tűzhöz közeli, az többet kap.

Most rosszmájú leszek a minisztériumi cafeteriákat nyilván azért határozták meg ilyen összegben, mert sokak csak májusig fogják élvezni...:)) Remélem a közszféra több sanyargatója (PM, SZMM és KSZK ... vezetői) is a munkanélküliek széles táborát fogja gyarapítani...

Te még hiszel a mesében? Ezeknek már megvan az új munkahelyük. Most csak egy jó nagyot kaszálnak! Mindenkit úgysem fognak elküldeni a minisztériumokból!