Alkotmánybírósághoz fordult az MKKSZ és a KSZSZ a bizalomvesztésre hivatkozó elbocsátás miatt

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) az Alkotmánybírósághoz fordult a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a kormánytisztviselők jogállásáról szóló – 2011. május 27-én kihirdetett - törvény egyes szabályainak alkotmány ellenessége megállapítása érdekében.

Álláspontja szerint alkotmányellenes a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvénynek az a szabálya, amely szerint a „méltatlanság” és a „bizalomvesztés” alapul szolgálhat a jogviszony megszüntetésére. Ez a szabály - a szakszervezetek szerint – sérti a jogállamiság elvét, ellentétes az Alkotmányban szabályozott munkához való joggal, illetve az ugyan csak itt szabályozott közhivatal viseléséhez való joggal. Az MKKSZ és a KSZSZ szerint e rendelkezés alkalmazása során sérelmet szenved az emberi méltósághoz való jog és elfogadhatatlanul korlátozza az Alkotmányba bírósághoz fordulás jogát is.

A szakszervezetek Alkotmánybírósághoz benyújtott keresete szerint alkotmányellenes a Köztisztviselők Napja – mint munkaszüneti nap - megtartására vonatkozó szabály is. Érthetetlen, etikátlan az a szabály, amely szerint „az ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggő munkakört betöltők részére” július 1-je nem munkaszüneti nap.

A Köztisztviselők Napja munkaszüneti nappá történő nyilvánítására 2001-ben került sor, amikor ugyanaz a politikai erő kormányzott, mint jelenleg.

A megkülönböztetés azért alkotmánysértő, mert az ugyanazon jogviszonyban állók között nincs ésszerű indoka a megkülönböztetésnek, a negatív diszkriminációnak.

A KSZSZ és az MKKSZ nem vitatja azt, hogy a közigazgatási szerveknek minden munkanapon szolgáltatniuk kell. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy törvény úgy írjon elő többletkötelezettséget azonos hivatalban dolgozók között, hogy annak ellentételezésére semmilyen formában nem kerül sor.

A munkavállalói érdekképviseletek szerint alkotmányellenes az is, hogy a kormánytisztviselői körben a szakszervezeti tisztségviselőket - a jelenleg hatályos Munkatörvénykönyvében foglaltaktól eltérően - csak korlátozottan illeti meg a jogvédelem. Az érdekképviseletek ismerik az úgy nevezett „új Munka törvénykönyve” tervezetének vonatkozó szabályát, amely teljesen megszüntetné minden területen a szakszervezeti tisztségviselők elbocsátásának szabályait. „Bízva abban, hogy a fent említett tervezetből soha nem lesz törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló szabályok jelenleg hatályos törvényekhez történő igazítását kérik” –írják közös közleményükben.

Az Alkotmánybírósági beadvány LETÖLTHETŐ ITT

Hozzászólások

Tisztelt Civilek!

Bár nem tudom, hogy mik azok a területek, amikben segítségünkre
lehetnének. Egy javaslatot szeretnék tenni!
Jó lenne, ha olyan szervezetek jönnének létre, akik az ápolási díjon
lévők érdekképviseletét felkarolnák, ellátnák!Mi nem tudunk sztrájkolni! A fekvőbetegeket nem tudjuk kivinni az utcákra, hogy rólunk is tudomást vegyen végre a Magyar Kormány!Ezért kérjük a segítségét, minden jó akaratú embernek, akinek az otthon ápolt beteg élete és azok gondozói megélhetése is közérdek. Hiszen tehermentesítik ezek az emberek az állami intézményeket. Ezt jó lenne, ha már végre elismernék anyagilag is! Nem csak napi 1200.-ft-os ellátmánnyal díjaznák. Hanem minden olyan szolgáltatást, ill. a munkaviszonyban járó ellátási formát is megkaphatnák az ilyen élethelyzetben lévő ápolók! Mert nem csak a kórházi dolgozókra kellene odafigyelni, hanem, akik az életvitelükben korlátozva vannak. Mert egyedül küszködnek azért, hogy a beteget ellássák. Központi segítség híján! Az utógondozást ezek a családtagok végzik, akik már rég lemondtak a saját élethelyzetükről, karrierjükről. Mert valóban a beteg érdekét nézik, önmaguk életét már rég félretették. De ezzel nem szabadna visszaélni a Magyar Kormánynak, ahol pont oda nem kerül a pénz, ahol a legnagyobb szükség lenne rá a családoknak. A beteg sorsa nem a kórházban döl el, hanem az otthoni ápolás, ami sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Az élete végéig tart a beteg embernek. Ez annyi plusz kiadással és önfeláldozó munkával jár. Amihez nincs kellő anyagi segítsége a családoknak. A betegápoló családtag magára marad a mindennapos megpróbáltatásokkal. Nincs, aki helyettesítse, nincs, aki leváltsa, ha nincs még legalább 1 fő a családban, aki ezt szintén önmaga életvitelét félre téve, fel tudja vállalni. A segélyezés nem megoldás. Rendes munkabér illetné meg azokat a családtagokat, akik a kórházi kezeléseket, rehabilitációs intézményeket kiváltják. Otthon gondozzák a fekvő betegeket.Sürgős változásra van szükség. Ismerjék el ezt végre munkaviszonynak, és ne csak megalázóan kevés összeggel támogassák az érintett ápoló családtagokat. És ne csak egy ember kaphasson ápolási díjat, hanem azok a családtagok, akik napi szinten részt vesznek hatékonyan a betegápolás, és gondozás, szakápolási munkákban.
Társadalmi szolidarításra lenne szüksége az ápolási díjon lévőknek.
Olyan szervezetekre, akik megfelelően tudnák akár a parlament előtt is
képviselni az érdekvédelmet.
Pl. munkaviszonnyá kellene elismertetni ezt a nap 24 órájában
felelősségteljes munkát. És nem csak ezt, hanem normális, emberi
megélhetést biztosító jövedelmet is elő kellene teremteni hozzá!
Legalább a minimálbér szintjét meg kellene, hogy kapják ebben a
tevékenységben dolgozók! Nem segélyezési formában hagyni. Mert ez a
megélhetésüket nem segíti elő az érintett ápolóknak. Sem a munkályuk
elismerését. Ami közmunka, mivel kiváltják a szociális intézményeket,
kórházakat. Azzal, hogy felvállalják az összes teendőt, még a
szakápolói feladatokat is minden nap, ami egy fekvő beteg ápolásával
jár. Az idős korú betegek ápolására különösen nagy figyelmet kellene
szentelni, hiszen ez lelkileg, fizikailag is sokkal nagyobb
megterhelést jelent a gondozónak.
Nem szabadna szőnyeg alá söpörni az észrevételeket, amiket írnak a
betegápolók ezügyben a különböző internetes portálokon, fórumokon!
Járjanak nyított szemmel, és szivvel az ilyen helyzetben lévők sorsa iránt!

Ha van olyan szervezet, aki ebben segítségünkre tudna lenni
hatékonyan, kérem írjon!Hogy felvehessem a kapcsolatot azzal a civil
szervezettel, aki partner tudna lenni a fenti kérésekben, témában.

2015.05.26.
Üdvözlettel:
betegápoló családtag