2010. december 4., szombat, 11 óra, Roosevelt tér

Demonstrálni fognak a szakszervezetek
2010. november 25.

A Szakszervezetek Demonstrációs Bizottsága december 4-re, szombat 11 órára demonstrációt szervez a Roosevelt térre. A bizottság közel 13 órás ülés után döntött így, mint közleményükben fogalmaznak többek között azért, mert "a kormány a tizenhárom év alatt összegyűjtött magán-nyugdíjpénztári megtakarításokat három év alatt más célokra akarja elkölteni", továbbá elfogadhatatlannak tartják, hogy "közszféra-ellenes hangulatot teremt a mindenkori politika".

A szakszervezetek kifogásolták az adótörvényeket is, mert szerintük "az adóváltozások a munkavállalók jelentős része számára reálbércsökkenést fog eredményezni. Ezek az intézkedések ismét a kis keresetű munkavállalókat sújtják, miközben a feketegazdaság tovább virágzik".

Privátbankár

Hozzászólások

TITSZTELT Fidesz-KDNP VÁLASZTOPOLGÁROK

A KÖBE VÉSETT MINIMALBÉR FEKETE VAKVÁGÁNY KEGYETLEN BECSAPÁS

. 4 KULCSOS ADÓ BEVEZETÉSE ELFOGADÁSA
MAGYARORSZÁG VÁLASZTOPOLGÁRAINAK
EGYENES BESZÉD NEM KELL 16% EGY KULCSOS ADÓ

Orbán Viktor, Matolcsy György, Lázár János, Kósa Lajos, Szíjjártó
Péter és Selmeczi Gabriella kegyetlenül és alattomosan becsap titeket.
Ti, akik rájuk szavaztatok 2010. április 25-én, a magyar
választópolgárok szavazatát kérték. Az emberek pártra szavaztak és nem
programra. Az igazságot írom nektek le.

A mai nap, 2010. december 02. az MSZOSZ és MSZP baloldal azon van,
azon volt, hogy a legszegényebbeken segítsen. Ahogy Mesterházy Attila
és Lendvai Ildikó is többször említette a médiában. 2010. december
01.-én az alap minimálbér 60.236.- Ft. Az egykulcsos 16 %-os adónak
köszönhetően, amit Orbán Viktor és barátai a FIDESZ-KDNP
bevezettetett, egy vakvágányra vezet titeket. Mint említettem,
háromféle minimálbér van, az egyik 60.236.- Ft nettó, ennek a bruttója
73.400.- Ft, a szakmunkás bérről azért nem beszélek most, mert arról
majd beszél más. Mindent megpróbáltunk megtenni, az MSZOSZ és a
baloldal MSZP, hogy a legalsóbb minimálbér 60.236.- Ft nettó 68.062.-
Ft legyen legalább. A 16 %-os egykulcsos adónak köszönhetően a
60.236.- Ft-os minimálbér 58.735.- Ft és az emeléssel együtt 2010.
december 02. lesz 60.200.- Ft nettó. Az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy a munkaadók Demján Sándor és még 9 munkaadó
szervezet elnöke úgy együttműködtek Orbán Viktor miniszterelnökkel,
hogy ez még véletlenül sem sikerülhessen, hogy a 68.062.- Ft nettó
minimálbér nektek összejöhessen, akik Orbán Viktorra és a Fidesz
Kdnp-re szavaztatok. Ez a hála, ez a jutalmatok. Nem felháborító? hogy
akik Orbán Viktort és a Fidesz Kdnp-t hatalomra juttatták, azokat
csapják be a legjobban. Tájékoztatom azokat a fideszes
választópolgárokat, akik még mindig azt hiszik, hogy amit Orbán Viktor
ígért nekik, hogy kolbászból lesz a kerítés, és nekem se hisznek,
2011. februárban és márciusban meglátják, hogy mi az igazság, akkor
már késő lesz, hogy a minimálbérért tegyenek valamit, mert a munkaadók
9 elnöke beleértve Demján Sándort is, aláírták a megállapodást a mai
nap folyamán. Amennyiben a minimálbér megállapodástól, amit a
munkaadók és munkavállalók javasoltak, 2010. december 02.-án nem
történt volna megegyezés, Orbán Viktor és a Fidesz KDNP mostantól,
automatikusan 58.300.- Ft-ra beállította volna a minimálbért. Ez
zsarolás, félrevezetés és visszaélés a hatalommal. Nem erre kapott
meghatalmazást Orbán Viktor és a Fidesz KDNP. Ezért mindenkit 2010.
december 4-én .11 órakor a Roosevelt téri demonstrációra várunk, aki
nem ért vele egyet.

Kocsis Tamás

Budapest, 2010. december 02.

60 somogyi közszolga is demonstrál
2010. november 26.

Több mint 60 somogyi már biztosan csatlakozik a Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének december 4-i budapesti tüntetéséhez. Erről a megyei elnök beszélt pénteki kaposvári sajtótájékoztatóján.

Utasi Tamás elmondta: a jelentős elbocsátás, valamint a magán-nyugdíjpénztári intézkedések ellen tiltakoznak. Utasi Tamás a megye országgyűlési képviselőit levélben arra kérte, ne támogassák a közszolgálati dolgozókat hátrányosan érintő törvényjavaslatokat.

KaposPont

SONLINE: Fájni fog az újjászületés

Remélem addig tart, amíg érdemi változás nem lesz.

"Remélem addig tart, amíg érdemi változás nem lesz"

Nem lesz semmi változás, a szijjgyártó meg cinikusan aztat mondta, hogy csak nehány százan "lézengtek." Valaki lebaszhatna már egy nagy maflást ennek a csávónak.

Bibó István: A SZABADSÁGSZERETŐ EMBER POLITIKAI TÍZPARANCSOLATA

A szabadságszerető ember

1. megköveteli magának és megadja másnak a minden embernek kijáró tiszteletet, de megkülönböztetett tiszteletet magának semmi címen nem követel, másnak pedig sem úrvoltáért, sem vagyonáért, sem hatalmáért, sem befolyásáért, sem ruhájáért megkülönböztetett tiszteletet nem ad, csak tisztességért vagy érdemért. Senki emberfia előtt meg nem alázkodik, alázatoskodó megszólítási és köszönési módokat szájára nem vesz.

2. magát munkában szolgának, szabad idejében és a maga otthonában úrnak tekinti, és szembeszáll mindenkivel, aki magát szolgálata és munkája alatt is úrként, hatalmasként viseli, és másokat szolgának, alacsonyabbrendűnek kezel.

3. a maga vagy más munkája értékének a leszállítását, emberi munka kiuzsorázását, vagyoni vagy hatalmi helyzet kihasználását, s egyáltalán semmiféle kizsákmányolást nem tűr, magát vagy mást a maga igazából, világos jogából, megszolgált követeléséből semmiféle erőszakkal, megfélemlítéssel, rábeszéléssel, fortéllyal kiforgatni nem engedi.

4. őrködik a maga és minden ember egzisztenciájának a szabad és biztosított volta felett. Illetéktelen vagy önkényes behatástól való mentessége jogvédelemmel és garanciákkal ellátottsága felett.

5. szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan, és az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabadságát és méltóságát is veszélyezteti, ezért az emberi szabadság miden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogvatartás, egyéni vagy hatósági hatalmaskodás, s az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal együttesen, de ha az rögtön nem lehetséges, magában is fellép.

6. gyűlésben, egyesületben, munkaközösségben akár foglalkozása vagy bármiféle közösségben éppúgy, mint a magánéletben önkényeskedést, akarnokoskodást, magánérdek illetéktelen érvényesítését, visszaélést, köz becsapását, közakarat meghamisítását, s mindenféle fenyegetést és terrorizálást nem tűr, minden ilyen ellen saját maga azonnal felszólal és más tisztességes emberekkel összefog, az erőszakosan érvényesülni próbálókat, tekintet nélkül arra, hogy kire és mire hivatkoznak, leleplezi és meghátrálásra kényszeríti, tisztában lévén azzal, hogy minden ilyennek az érvényesülése csakis a tisztességes emberek kényelmessége és megfélemlíthetősége miatt lehetséges.

7. semmiféle anyagi visszaélést vagy panamát el sem hallgat, sem elfedezni nem segít, bármilyen hatalmas embert kell is ezzel lelepleznie.

8. minden közügyben meggyőződése szerint vall színt: fenyegetéstől meg nem ijed, hízelgésnek be nem dől, s szavazatát vagy aláírását semmi pénzért vagy előnyért el sem adja.

9. minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt vesz, s igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történhetik.

10. bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében, és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni, ezért a maga példájával, minden rosszhiszeműség elleni együttes és eredményes fellépéssel és minden jóhiszeműség számára a bizalom előlegezésével erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándékok győzelemre vihetőségében való hitet.

A kézirat lelőhelye: Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára MS 5111/15.16

Szegedi Piaristák

Én PIAR diák voltam, de kénytelen vagyok azt mondani: Viktor szégyellje magát, mert csak a hatalom volt a fontos. Maguk gazdagok, de családok ezrei élnek hónapról hónapra!Lázár pajeszos Úrnak meg azt üzenem: tisztességről papol, a jogtalanul felvett 18 millájával. Ennyit a tisztességről, Lázár Elvtárs!

Én nem vártam semmi jót a FIDESZ-től. Nem véletlenül vannak olyan bérek, amilyenek vannak. Nekik csak az számít, hogy van-e valakinek diplomája. Azoknak megadják a nagy fizetést, a többi dolgozó nem számít. Ezért állunk ott ahol állunk a felsőoktatásban. Aki nem tud diplomát szerezni, az tengődjön minimálbéren élete végéig, örüljön, hogy megtűrik. Mindenki diplomát akar. A szakmunkásoknak is megmagyarázzák, hogy miért nem kaphatja meg a szakmunkás minimálbért, nincs előírva a középfokú képesítés a munkaköréhez. Arról nem is beszélve, hogy a munkavállalók ? nem tudom megtippelni, de gondolom nem kevés 30-40 éves munkaviszonnyal minimiálbérért dolgoznak. Erről várom a véleményeteket!

Meg szabad kérdeznem, hogy ez hogyan került a topicba?

Ezek után nem lesz meglepő, ha Bibó István "szobrát is le fogják dönteni"!

Itt már semmi sem meglepő.

Az ujonnan alakult Média Hatóság sem tud mit kezdeni a technologiai fejlődéssel, még ha maga SZ.A. Nagyasszony is akarja azt "ellenőrizni." Nem fog menni, mert a vélemény szabad!