Új pedagógus bértábla

Figyelem! A cikkbben a 2013-ban bevezetett új bérrendszerről van szó, a benne levő információk már csak részben érvényesek.
A jelenleg érvényes pedagógus bértábla itt olvasható:
BÉRTÁBLA 2019-benAz Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013. július 29-én közzétette a szeptember 1-től érvényes új pedagógus bértáblát.
A minisztérium tájékoztatása szerint a kormány a most megemelt bérek értékállóságáról is gondoskodott, hiszen ezentúl a pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Tehát amennyiben a minimálbér emelkedik, a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A mostani pedagógus béremelést a kormány szándékai szerint 2017-ig minden tanév kezdetén újabb (minimálbért meghaladó) emelés követi.

Az augusztus 26-27-ére összehívott rendkívüli parlamenti ülésen megszavazták a fizetésemelés jogszabályi hátterét.

A minisztérium által 2013. július 29-én közzétett bértábla:

A pótlékok alsó és felső határa:

A fenti táblázatok forrása: EMMI, Köznevelésért Felelős Államtitkárság

 

Az Index.hu által összeállított bértábla:


Forrás: index.hu

 

Jelenlegi fizetési szintek az oktatás/nevelés területén: www.mennyitkeresel.hu

 

A pedagógusok előmeneteli rendszere itt olvasható a köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint.

 

Hozzászólások

Kedves Barbi!

Én ugyan nem vagyok óvónő, kicsivel többet tanultam!!! S bizony mondom én sem bukdácsoltam,éppen úgy, mint a pedagógus pályán dolgozók zöme, s egyáltalán nem szégyenlem, azt sem, hogy amikor tanultam: még létezett a vörös diploma- bizony nekem is akad ilyen, igaz csak az egyik az, a másik csak 4.35-lett, de legnagyobb sajnálatodra azt sem pénzért vettem!!! Ám ha óvónő lennék, biz Isten kideríteném, ki is lehetsz Te, s ugyan hol dolgozol!!! A névtelenség sok mindenre lehetőséget ad, például lehet segíteni, támogatni, tanácsot adni, jótékonykodni, de arra is , ami belőled fakad...Bennünket, akik olvastuk írásodat igen kíváncsivá tettél: vajon ki lehetsz, de úgy gondoljuk, Te NEM FÉNYEZED MAGAD- ugye?

Kedves Barbi!

Én ugyan nem vagyok óvónő, kicsivel többet tanultam!!! S bizony mondom én sem bukdácsoltam,mint a pedagógus pályán dolgozók zöme, s egyáltalán nem szégyenlem, azt sem, hogy amikor tanultam: még létezett a vörös diploma- bizony nekem is akad ilyen, igaz csak az egyik az, a másik csak 4.35-lett, de legnagyobb sajnálatodra azt sem pénzért vettem!!! Ám ha óvónő lennék, biz Isten kideríteném, ki is lehetsz Te, s ugyan hol dolgozol!!! A névtelenség sok mindenre lehetőséget ad, például lehet segíteni, támogatni, tanácsot adni, jótékonykodni, de arra is , ami belőled fakad...Bennünket, akik olvastuk írásodat igen kíváncsivá tettél: vajon ki lehetsz, de úgy gondoljuk, Te NEM FÉNYEZED MAGAD- ugye?

Elég szomorú ,hogy ilyen levelek megszületnek diplomás emberek agyában és még le is írják,közzéteszik fórumokon.Szomorú ,hogy az ilyen emberektől várja el a társadalom ,hogy neveljék a gyermekeinket,normális módon.Így már érthető ,hogy miért vannak olyan fiatalok már az általános iskolában akik akár tettlegesen is bántalmazzák a tanáraikat.Mivel mindenki magából indul ki ,ezeket a gyerekeket is ilyen agyonművelt pedagógusok indították el az életre akik ezt a levelet magukénak érzik.Üdv.szakközépiskolai végzettséggel tanulatlan bunkók vagyunk?

Hát szivecském ha ha ennyire futja a pedagógusi diplomáddal akkor gratulálok!Sajnálom azt a gyereket aki hozzád jár,biztos sok jó dolgot tanul töled.Remélem Hofmann Rózsa és a többi nagyokos büszke,hogy ilyenek a magyar pedagógusok.Inkább vagyok nemes és szegény mint öntelt,beképzelt PEDAGÓGUS!!

Azt hiszem,ha mi magunk nem teszünk értünk,várhatjuk,hogy kik és mik állnak ki a mi munkánk mellett!Sztrájkolni kell kivonulni az óvodai életből és meglátnám ki végezné el a mi munkánkat?Mert ugye mi végezhetjük az óvónők munkáját,akkor végezzék ők a miénket!

A mi falunkban a legkisebb óvónői fizetés 201e forint lett. Egy ugyanolyan korú - és szerintem nehezebben megszerezhető diplomával rendelkező - és szakmai gyakorlattal rendelkező köztisztviselő 185e forintot keres, napi tényleges 8 órában. Akkor ti mit sírtok annyit a napi mondjuk 6 órában, ami valójában - mindenki tudja -, hogy még mindig nem annyi. Na, ez az igazságtalanság! Na, és a dajkák helyzete is.

T Cím! Július közepétől December 29.-ig felmentési időmet töltöm, mivel 40 év óvónői munkaviszony után nyugdíjba megyek. Meglepetésemre és örömömre én is megkaptam szeptemberben a béremelést, a legmagasabb fokozatba kerültem. Aztán a fizetésnél jött a hideg zuhany, bár a bérpapíron fel van tüntetve az új bér, de csak a régit kaptam, sőt az eddig kapott kompenzációt (10.800Ft) sem kaptam, vagyis papíron kaptam majd 100 000Ft béremelést, a valóságban meg több mint 7000Ft-tal kevesebb fizetést mint eddig. Helyesen jártak el?

Nem. Kérdezd meg milyen tv. alapján bántak el így veled.
A kjt. mai napon hatályos állapota szerint:

37/A. §
(2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő részletekben jogosult.

Mt állapítja meg a távolléti díj nagyságát
"68. A távolléti díj számítása
148. §54 (1) A távolléti díjat

a) az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §), pótlékátalány (145. §),

b) az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett
ba) teljesítménybér (150. §),
bb) bérpótlék (151. §)
figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Az esedékesség időpontja
a) a távollét kezdő időpontja,
b) a végkielégítés tekintetében
ba) a munkáltatói felmondás közlésének az időpontja,
bb) a 77. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén a munkaviszony megszűnésének időpontja, vagy

c) kártérítési felelősség megállapítása esetén a kár bekövetkezésének időpontja, ha a munkaviszony ezt megelőzően megszűnt, a munkaviszony megszűnésének időpontja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díjazást, ha a távollét tartama során összege módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a módosított összeget kell figyelembe venni.

(4) A távolléti díj megállapításakor az (1) bekezdés szerinti összegeket - a 149-151. §-ban foglaltaknak megfelelően - együttesen kell figyelembe venni.

149. §55 (1) Havi bér esetén a távolléti díj 148. § (1) bekezdés a) pont szerinti részének meghatározásakor a 136. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A távolléti díj 148. § (1) bekezdés a) pont szerinti része a havi- vagy órabér és pótlékátalány távollét tartamára történő kifizetésével is teljesíthető és elszámolható.

150. § (1) A távolléti díj meghatározásakor a 137. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kifizetett teljesítménybért kell számításba venni.

(2) A teljesítménybért - a kifizetés időpontjától függetlenül - az irányadó időszakra jutó arányos részben kell figyelembe venni.

(3) Teljesítménybérezés esetén a távolléti díj számításánál az alapbért figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A teljesítménybért az egy órára járó távolléti díj kiszámításakor úgy kell figyelembe venni, hogy az irányadó időszaki rendes munkaidőre járó teljesítménybér összegét osztani kell az irányadó időszakban rendes munkaidőben teljesített és teljesítménybérrel díjazott órák számával (osztószám).

(5) A távolléti díj meghatározásakor az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított munkabér esetén az időbérrészt a 148. § (1) bekezdés a) pont megfelelő alkalmazásával kell figyelembe venni.

151.§ (1) A távolléti díj megállapításakor a vasárnapi pótlékot, a műszakpótlékot, az éjszakai pótlékot és a 144. § (1) bekezdés szerinti bérpótlékot a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell figyelembe venni.

(2) A vasárnapi pótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett.

(3) A műszakpótlékot és az éjszakai bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje harminc százalékának megfelelő tartamban műszak- vagy éjszakai bérpótlékra jogosító időszakban végzett munkát.

(4) Az ügyelet és a készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkáltató a munkavállaló számára az irányadó időszakban átlagosan legalább havi kilencvenhat óra tartamú ügyeletet vagy készenlétet rendelt el.

(5) A bérpótlékot az egy órára járó távolléti díj kiszámításánál úgy kell figyelembe venni, hogy az irányadó időszakra kifizetett bérpótlék összegét osztani kell az irányadó időszakban, a beosztás szerinti munkaidőben teljesített órák számával (osztószám).

152. § (1) A távolléti díj kiszámításakor, ha az irányadó időszakban munkabér-kifizetés nem történt, az alapbért kell figyelembe venni.

(2) Hat hónapnál rövidebb munkaviszony esetén, a távolléti díj számításakor irányadó időszakként a naptári hónapokat vagy hónapot kell figyelembe venni. Teljes naptári hónap hiányában az alapbért vagy a havi átalányt kell figyelembe venni."

De a kormány oldalán is volt ilyen kérdés.
http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok
14. kérdés

Kedves Tiger! köszönöm válaszát, sajnos még nem rendeződött a helyzet. A munkáltatónál azt a választ kaptam, hogy a távolléti díj nem egyenlő a nyugdíj előtti felmentési díjjal. A MÁK szerint a törvény nem fogalmaz egyértelműen, hm. akkor mit tegyek, hová forduljak a kérdéssel, mi értelme volt átsorolni, ha nem azt a bért kapom.

100%, hogy az új besorolás szerint kell kifizetni a távolléti díjat. A válasz az MT-ben van, amit előbb is beidéztem neked.
A felmentési időre távolléti díj jár.
kjt 37/A.§
(2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő részletekben jogosult.

A távolléti időre járó pénzt, pedig az MT szerint kell megállapítani. Mindig is aszerint kellett, de a számítás módja változott.

Fordulj a KLIK-hez, hogy nem a tv. szerint akarják kifizetni a felmentési időre járó bért. Veszítenivalód nincs! Ha adsz e-mail címet küldök még megerősítést.

Megköszönném,Üdv:-)

Hol a cím? Ha regisztrálsz, akkor küldhetsz nekem üzenetet, ha nem akadod ide kiírni a címedet.

Bocsi, cirka@tolna.net

Sziasztok!Az lenne a kérdésem,hogy amikor benneteket átsoroltak az új életbe lépő bértábla szerint.Ti írtatok alá szerződést?Óvónőként dolgozok egy önkormányzat által fenntartott intézménybe (oviba), az októberi bérem ugyanannyi volt, mint eddig, de nemcsak nekem hanem a többi óvónőnek is.Akkor most mi nem kaptuk volna meg a béremelést?

Üdvözletem. Kérdésem a következő: nem közalkalmazottként, hanem a Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott vagyok egy egyházi fenntartású iskolában. Eszerint 40 óra/hét a munkaidőm. Rám nem vonatkoznak az új életbe lépett rendeletek? Létezhet az hogy 39 órát kelljen ténylegesen tanóraként megtartanom? Mennyi az a kötelező tanítási óra, amit rám kötelezhetnek? Ugyanis jócskán a 32 fölött van a tényleges óraszám. Természetesen túlóra nincs fizetve!

A bérünket az új bérszámítás szerint állították be, de mi a helyzet a munkaidővel?! Az nem vonatkozik az egyházi fenntartású iskolákra? Semmilyen esetben nincs a többlet órákért juttatás?

Köszönöm a választ!

Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy helyesen soroltak-e be, mert eddig F5-ben voltam és most beraktak ped.I 4-be. Azzal magyarázták, hogy mielőtt közalkalmazott lettem máshol is dolgoztam és azt levonták. De miért, ha eddig jól voltam besorolva?!
Köszönöm a válaszokat, véleményeket!

Ha megvolt már akkor a pedagógusi végzettséged amikor máshol dolgoztál, akkor a besoroláshoz szükséges közalkalmazotti jogviszonyba beleszámít. Most a ped1/5-ben kell lenned. Csak a minősítéshez szükséges fokozatváltásnál (ped1, ped2,...)kell a csak pedagógusi munkavégzés idejét számítani. A fizetési kategória (1-15)nél a kjt szerinti fizetési fokozatokat kell átemelni a Ped1 ugyanolyan kategóriájába.

Valaki esetleg tudna segíteni?
Ha babával vagyok otthon ugye nem jár a fizetés emelés, mert a korábbi év havi jövedelme alapján kapom a gyedet? Érdekes, mert az átsorolást aláírtam és abban ugye nem volt szó arról, hogy nem járna, bár sejtettem hogy ez lesz.
Köszi a segítséget!

Idézném kolléganőm üzenetét: "Sajna törvény, megszívtuk!" :(

Ja és daduskám ha annyi pénze van amit el sem képzelnénk akkor mit sír a szája az emelés miatt?

Képzelje el véletlenül sodort erre az élet, gondoltam kipróbálom,mert gyermekszerető emberként közel áll hozzám ez a terület. Hobbiként kezdtem bele ebbe a munkába de miután kiábrándultam ebből a szép szakmából, éppen váltani készülök, mert felháborít az a fajta megkülönböztetés ami az óvónők és dajkák között van. Egy egészen más világból jöttem, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen létezik. Számomra minden ember egyenlő, és teljesen más értékrend szerint éltem, mint amit itt magamkörül tapasztalok.A szám pedig azért sír, "kedves" szülő, hogy a kolléganőim akik nagyon rendes, dolgos, értelmes emberek, méltánytalanul kevés pénzért dolgoznak közalalkalmazottként. A "köz" is szégyellhetné magát kicsit.Önnek pedig szülőként fogalma sincs erről a belső világról ahová beadta vagy beadja a gyermekét.Gondolom ön is sokba nézheti a dajkákat és biztosan az a fajta lehet aki átnéz egy kétkezi munkáson.

Ne haragudjon dadusnéni, de kívülállóként szerintem a jellemzés amit egy ismeretlenről csinált itt, inkább magára lenne jellemző.
Eléggé durva dolgokat írt az óvónőkről, utána meg csodálja ha kiosztják.

Itt már nem az óvónőről beszéltem hanem egy embernek a stílusáról, már ha ezt stílusnak lehet nevezni. Különben meg ne avatkozzon bele abba ami önt nem érinti, mmindenki védje meg magát! Érdekes, azt nem találja durvának amit az óvónéni irkált? Vagy a rokona? Milyen furcsa emberek vannak itt a köz-ön! Ez pedig nekem még nem a kiosztás kategória, ez annak nagyon gyenge.

Daduska ÖN egy vicc!
Én személyeskedem....Hagyjuk csak...Amúgy meg az első írásában nem úgy tűnt mintha úgy gondolná vannak kivételek!
De nem vitázom!
Fejet hajtok egy ilyen nagyszerű szakmai és emberi tulajdonságokkal bíró hölgy előtt!
Ön a példaképem!
:D :D :D :D :D :D :D

Hajtson is fejet, mert sok ember példaképe vagyok, szeretnek a gyerekek és az emberekkel is jóban vagyok,valamint őrülök, hogy előjött a humorérzéke, már azt hittem, hogy valami begyepesedett korlátolt személy irogat nekem! ja, és vannak kivételek,én is ismerek ilyet. Ha majd annyi gyerek ugrik a nyakába reggelente, mint az enyémbe és annyi szülő mosolyog önre mint rám,akkor hozakodjon elő a szakmai tudásával. üdvözlettel: példakép :)

Eddigi besorolásom F13 volt, minden továbbképzési kötelezettségemnek eleget tettem határidő előtt. Most visszasololtak F12-be.Miért nem veszik figyelembe ezt?Érdemesebb nem csinálni semmit? Élethosszig tartó tanulás???

Figyelembe kell venni az eddig kapott várakozási idő csökkentéseket. Ezután már nem lesz. Mindenkit oda kell besorolni, ahol eddig is volt, kivéve a gyakornokokat. A 14. -ben lévők egy része pedig a Ped1/15-be is tartozhat, mert a kjt táblájában nincs 15. sor, és lehetséges, hogy évek óta ott dekkoltak. Ha eddig jó volt a besorolásod, akkor most is a Ped1/13-ba tartozol.

Nekem az lenne a kérdésem, hogy a besorolásnál mi alapján tudom eldönteni, hogy én hová tartozom? Tehát A-J-ig, ill. 1-15-ig mit jelent?
A választ előre is köszönöm.

A munkakörhöz előírt végzettség és közalkalmazotti jogviszony nagysága dönti el.

Kérem segítsen valaki aki ért az átsorolásokhoz.28éve vagyok dadus,B12-be vagyok.Az iskolám meg van,Gyermek gondozó és felügyelő.Kapok papíron +5% szakmai pótlékot amit a Tórvénynek megfelelő óraszámban alkalmazom.a SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR 114OOOFT.At5% pótlékomat beépítették a 114oooFt -ba.Szeretném megtudni ez szabályos-e? Ha nem, akkor hova fordulhatok az igazamért?

Oldalak