Új pedagógus bértábla

Figyelem! A cikkbben a 2013-ban bevezetett új bérrendszerről van szó, a benne levő információk már csak részben érvényesek.
A jelenleg érvényes pedagógus bértábla itt olvasható:
BÉRTÁBLA 2019-benAz Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013. július 29-én közzétette a szeptember 1-től érvényes új pedagógus bértáblát.
A minisztérium tájékoztatása szerint a kormány a most megemelt bérek értékállóságáról is gondoskodott, hiszen ezentúl a pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Tehát amennyiben a minimálbér emelkedik, a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A mostani pedagógus béremelést a kormány szándékai szerint 2017-ig minden tanév kezdetén újabb (minimálbért meghaladó) emelés követi.

Az augusztus 26-27-ére összehívott rendkívüli parlamenti ülésen megszavazták a fizetésemelés jogszabályi hátterét.

A minisztérium által 2013. július 29-én közzétett bértábla:

A pótlékok alsó és felső határa:

A fenti táblázatok forrása: EMMI, Köznevelésért Felelős Államtitkárság

 

Az Index.hu által összeállított bértábla:


Forrás: index.hu

 

Jelenlegi fizetési szintek az oktatás/nevelés területén: www.mennyitkeresel.hu

 

A pedagógusok előmeneteli rendszere itt olvasható a köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint.

 

Hozzászólások

Sziasztok! Kérdésem a nehéz körülmények között végzett pótlékhoz kapcsolódik.
Jár-e annak a településnek, akik benne vannak a lemaradott települések listájában, viszont csak az egyik szempontnak felelnek meg? légyszi segítsetek.

Az előbbi hozzászólásokat olvasva szomorú,hogy nem is egy, diplomás óvónő,így lenézi a dajkát.Valóban megérdemlik az óvoda pedagógusok, hogy rendezték a bérüket.Én mint dajka /20 éve/ egyáltalán nem sajnálom tőlük.De az szégyen,de az államra nézve,hogy 36 évnyi munkaviszonnyal a hátam mögött,csak 80 ezer a kézhez kapott bérem,de erről nem az óvónő tehet.Amúgy nem tudja ellátni egyedül a csoportot csak az óvónéni!!!

Kedves Óvodapedagógusok és Dajka nénik!
Szomorúan olvasgatom az itt leírtakat, miért kell egymásról ilyeneket írni?Mindenki munkájára igen is szükség van!!!Elég régen volt, hogy szakközépiskolába jártam, de ott a következőt nagyon megtanultam!!!!
Az óvodapedagógus semmit sem ér a dajka és fordítva, a dajka semmit sem ér az óvodapedagógus NÉLKÜL!!!!!Minden mellém beosztott Dadusomat szerettem és sokra tartottam! Feltehetőleg Ők is engem!Döntéseinket mindig 3-an hoztuk: 1 dajka+ 2 óvónő!!!!!!
Bérünk rendezése már nagyon aktuális volt.Az Összes többi Emberét is rendezni kellene, köztük a Dajkákét is! 70000Ft-ból nem lehet megélni, csak tengődni!
Amin inkább gondolkodnunk kellene, az, az,hogy miért különböztetnek meg bennünket a többi Tanártól?A tanárok munkaidejét megemelték 32 órára, amit az intézményben kell eltölteniük! Nekünk eddig is ennyi volt.Nálunk az Óvodavezető megemelte kötelezően még heti 4 órával, tehát 36 órát dolgozunk kötelezően minden héten! A maradék heti 4 órámmal szabadon rendelkezhetem.
Tehát már csak 4 órával dolgozom kevesebbet, mint más munkakörökben! Megjegyezném azoknak az embereknek,akik nem pedagógusok, hogy otthon is még ezt-azt csinálnom kell:felkészülni a következő napra,naplót írni, személyiség lapokat,gyermekekről megfigyeléseket stb. írni. Időnként szülői értekezletre készülni,fogadó órákat tartani, családlátogatásra menni, a gyermekek szüleinek bulit szervezni-díszíteni,fogadni, takarítani utánuk ......és még sorolhatnám tovább!Azt nem várhatom el, hogy mindenki szeresse a másikat, de legalább tiszteljük, becsüljük meg egymást! Szép napot MINDENKINEK,aki ezt olvassa!

Látom, nem vagyok egyedül azzal a kérdéssel, hogy a 2-3 év közötti szakmai gyakorlattal rendelkezők milyen kategóriába kerüljenek. Írtam az Oktatási Hivatalnak, a válaszukat bemásolom ide, hátha hasznára lesz valakinek.

------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az új pedagógus-előmeneteli rendszerrel kapcsolatban fordulok Önökhöz. Főiskolát végzett óvodapedagógusként határozatlan idejű szerződéssel történt a kinevezésem 2011. augusztus 15-én, és az akkori jogszabályoknak megfelelően 3 éves gyakornoki idő lett meghatározva a szerződésben. Az új Nkt. szerint azonban "aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba (...) kerül besorolásra." Kérdéseim a következők:

1. Ebben az esetben a Gyakornok vagy a Pedagógus I. kategóriába kell, hogy besoroljanak?

2/a. Ha maradok a Gyakornok kategóriában, milyen minősítési rendszer fog rám vonatkozni a gyakornoki idő lejártakor (a Kjt. 22.§ és 40.§ vagy a Nkt. most bevezetett új rendelkezései)?

2/b. Amennyiben most a Pedagógus I. fokozatba kerülök, az Nkt. 7. mellékletében szereplő táblázat melyik mezője érvényes rám? Nincs ugyanis olyan számérték, amely a 2 éves gyakorlattal rendelkező Pedagógus I. kategóriába sorolt munkavállalókra vonatkozik.

Válaszukat előre is köszönöm!

------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt XY!

Az Oktatási Hivatalhoz érkezett kérdésére a következő tájékoztatást adom.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint:
„97. § (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján.”

A törvény szerint, már most átkerül a Pedagógus I. fokozatba.

A Pedagógus I. fokozathoz nincs rendelve 0-2/4 éves kategória. Önt így a Pedagógus I. fokozat 2. kategóriájába lehet besorolni 3-5 év gyakorlattal, azzal a megkötéssel, hogy a Pedagógus II. kategóriába történő átlépésére csak akkor kerülhet sor, amikor Pedagógus I. kategóriába való besorolástól számított minimum 6 év legfeljebb 9 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal már rendelkezik, valamint, hogy következő kategória váltására 6 év jogviszony után kerül sor (Pedagógus I fokozat 3. kategória).

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott jelen állásfoglalásához/tájékoztató levélhez semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.

Budapest, 2013. szeptember 24.

------------------------------------------------------------------------------

Egy munkajogász rokonommal is konzultáltam ez ügyben, és ő is azt állította, hogy nem kérdés a Ped1-be sorolás, mert a fenti bekezdések egyikre sem ad mérlegelési jogkört a munkáltatónak, és nincs olyan kikötés, amely kimondaná, hogy ezek csak az újonnan megírt kinevezésekre vonatkoznak. Az egyik legfontosabb rész pedig a Knt. 64. § (2) bekezdése:

"A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak."

A kjt.-ben szereplő "gyakornok" fogalom tehát a pedagógusokra már NEM vonatkozik, úgyszólván megszűnt létezni szeptember 1-től.

Remélem, tudtam segíteni.

Bizony van kikötés:
36.§ (1)" A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az  e  rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény végrehajtásáról a  közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a  továbbiakban: Kjt.  vhr.) a  gyakornokra és a  gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a  Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni."

"A kjt.-ben szereplő "gyakornok" fogalom tehát a pedagógusokra már NEM vonatkozik, úgyszólván megszűnt létezni szeptember 1-től." Ez egy nagy tévedés. A 326/2013-as rendeletnek az átmeneti rendelkezését idéztem be fölötte.

A 138. rendelet szept. 1-től hatálytalan, de augusztus 31-én még hatályban volt. A kjt most is hatályos, és bizony aszerint kellett a 3 éves gyakornoki időket kikötni 2013. szept. 1 előtt.
Az általad felvetett probléma nem új, itt a fórumon már korábban is felvetődött, már augusztusban is. Nem csoda, ha a munkáltató nem tudta hova besorolni a több, mint 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusokat. A Ped1-2-höz ugyanis 3 év kell.
A "kjt megfelelő fokozata" ebben az esetben nem teljesül, ha a ped1-2-be teszi, mert nincs meg a 3 év, de már gyakornok sem lehet. Itt nem lehet azt mondani, hogy nincs mérlegelési joga a munkáltatónak, mert mit mérlegeljen, ha tv. szerint nem lehet végrehajtani a besorolást. Lehet hivatkozni az állásfoglalásra, de azért a felelősséget nem vállalják, ha végigolvasod. Amit javasolnak, az bizony a rendeletből nem következik, mert nem a kjt megfelelő fokozatába kerül. Itt joghézag van. Szerintem a ped1-2-t így kellett volna megadni: 2/3-5 év, vagy létrehozni a ped1-1-t is 2 évvel. Ami azt jelenti, hogy 2. év betöltésekor ugrik át a gyakornokból a ped1-1-be.
Más ellentmondás is van, nem csak ez.
Ha a kjt. szerint kötött valaki gyakornoki szerződést, és már több, mint 2 éve van, de nincs még 3, akkor ez hogyan teljesül: "a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni." Ezek szerint amíg nem teljesül, addig gyakornok, pedig megvan a több, mint 2 éve.
Azt hiszem néhány helyen nem ártana pontosítani a rendeletet, úgy, hogy minden lehetséges eset le legyen fedve a hozzá tartozó eljárással. Biztos lesz tv. módosítás a pontosítások miatt. Addig meg szerintem, úgy kell elvégezni a besorolást, hogy a ped. ne érje hátrány. Valószínűleg ezért is javasolták a ped1-2-t, pedig az évek szerint nem lehetne.
Az első eset: nem gyakornok, de ped1-2hez kevesebb évvel-->Ped1-1, de nincs ilyen, pedig lehetne! A ped1-2-nél nem teljesül a kjt megfelelő fokozata.
A második eset: gyakornok, de több, mint 2 évvel rendelkezik-->Gyakornok-ba kell besorolni, pedig több, mint 2 éve van

Sziasztok! Kérdésem a nehéz körülmények között végzett pótlékhoz kapcsolódik.
Jár-e annak a településnek, akik benne vannak a lemaradott települések listájában, viszont csak az egyik szempontnak felelnek meg? légyszi segítsetek.

Mi még csak most tudjuk meg, mennyi lesz az annyi...S kutakodni kezdtem, s ide találtam. Meglepetten veszem észre, hogy magukat diplomásnak nevezett emberek, ha pénzről van szó, vagy elismerésről, hova tudnak süllyedni azért, hogy igazságot szolgáltassanak. Először is mindenki tanult és dolgozik, minden munkához más fizikai és szellemi meló igényeltetik. Ha nem lenne óvónő és dada, akkor hova tenné a gyermekét az, aki keményen robotol az irodában napi 8 órát jogi végzettség után...kitől tanulna alap szocializált környezetben tapasztalható élményeket és még miegymás, ami vele jár...Nem a feneküket vakarják, ha nem a "ti" gyerekeitek popóját és akinek van kisgyermeke tudja, anyaként, hogy nem piskóta egy gyerekes szülőnek lenni, hát akkor 20nak. A tanító az alapvető életre készít fel, s a gyermek életének legnagyobb részét itt tölti, személyiségének kialakulásában döntő szerepet játszik az itt töltött évek sora, a pedagógus személyisége , az ismeret anyag, mely írásra ,olvasásra és alapműveltségre tanít, szakkörök és sok minden más,,,oh ,és emellett a szülő persze végezheti a munkáját, hog ymegéljen, gyermekét remélhetőleg biztonságban tudva második otthonában...S még mindig nem bszéltem azokról a hétköznapi rituálékról és nehézségekről, amik állandóan nehzítik és kimerítik az embert...gyermek vagy körülmény miatt. Folyamatos tanfolyamok, fejlesztések, pedagógiai és etikai, erkölcsi továbbképzések zajlanak, s nyomatják ezt követően ezerrel, 120%ban az iskola éltében a gyermekeknek szóló programokat, órákat. S az eladók tűrik mind eközben a dinka embereket és a strázsálást, a fodrász a hosszú műszakokat, a jogász és orvos a túlórákat, éjjelezést , hogy az ügy sikeres legyen és a beteg meggyógyuljon...Mindenki otthon is ezerrel dolgozik, mindenkinek a baj egy és ugyan az, hogy nincs tisztelve, megbecsülve. Az, hogy emelést kaptak a pedagógusok, nehogy bárki is azt higgye, hogy igaz is...Hisz eddig ,ha lebetegedett egy kolléga, akkor az ő óráit kifizették, ha bementünk. Eddig, ha szakkört kellett tartani 4-5 között, azt kifizették. Most ez nincs. Most megkapják azt a pénzt, mintha lenne túlóra, helyettesítés és szakkör....s amennyi belefér szakkör és a felsoroltak, azt "ingyen" ezen keretek közt kell megoldani, tehát a helyzet változatlan...szinte. Minimális a változás, de az az ellenőrzési hercehurca és papírmunka...ami vele jár majd, senkinek sem kívánható! Kedves Diplomás Ember társak! Ne egymást...a kormányt! Ne ellenünk,. egymás ellen...hanem empatikusan egymásért...hisz látjátok, körforgás...lesz gyereketek, lesz nehéz helyzetetek, lesz hogy ügyvédre lesz szükséged, lehet hogy doki bá műt maholnap...Ne csináljátok!!! VEgyétek észre, hogy a cél az, hogy egymásnak ugrasszák a jó magyar népet..Mi végre?! Na, lehet engem is támadni...Szép napokat!

Kedves Táncsi! Azt hiszem, nagyon jól összefoglaltad, amit én magam is gondolok (és remélem, még rajtam kívül sokan) a fórumon kialakult irigységről. Sajnos jópáran, előtted is megpróbálták ezt "elmagyarázni" az itt összegyűlt pedagógusoknak, illetve az ő munkájukat segítőknek, és mindig rá kell jönnöm, mindhiába.

Kedves Hozzászólók!
Én is megosztanám a véleményemet...! Logopédusként rengeteg óvodában megfordultam. Volt olyan, ahol az óvónők, dajkák erejükön felül foglalkoztak a gyerekekkel, rengeteget dolgoztak, kitűnő szakemberek voltak (és azok is a mai napig). Szerencsére az ilyen munkaerővel rendelkező óvodákból van több. Viszont olyanban is jártam, ahol nem igazán folyt szakmai munka, inkább csak gyerekfelügyelet (és itt jön képbe a prevenció hiánya, a problémák észre nem vétele, stb). Ettől függetlenül mind az óvónőknek, mind a dajkáknak hatalmas köszönet jár, főleg a szülőktől! Ha csak 1 hétig ott lennének minden egyes percben, és egy icipicit konyítanának a módszertanhoz mindjárt megváltozna a véleményük.
A másik...aki irigyli és sajnálja a béremelést a pedagógusokat, (akár óvónő, tanító, tanár, gyógypedagógus, stb.) ahhoz lenne pár kérdésem. 1. Miért nem tanultál Te is pedagógusnak, ha azt hiszed olyan könnyű dolguk van...Neked is megvolt a lehetőséged továbbtanulni, ugyanúgy, mint bárki másnak. 2. Miért alkotsz véleményt egy olyan szakmáról, amit maximum is szülőként látsz, ami megint egy teljesen másik kategória. Ugyanis a szülőkkel való kommunikációnak, bánásmódnak is megvan a módszertana...! Nézz utána, tapasztald meg, utána szitkozódj! Végül pedig, csinálj végig egy hetet a pedagógiai bármely részén...utána mond, hogy ez mennyire könnyű.
Én jelenleg külföldön dolgozom konyhai kisegítőként, két pedagógusi diplomával. Semmi pénzért nem térnék vissza a mai magyarországi pedagógiai életbe! Nem a pénz miatt. Itt sem olyan jó, mint azt egyesek képzelik. Egyszerűen a rendszer rossz, úgy ahogy van!
Végül pedig...elszomorító, hogy felnőtt, intelligens emberek így egymásnak esnek...! :(

Kedves Hozzászólók!
Én is megosztanám a véleményemet...! Logopédusként rengeteg óvodában megfordultam. Volt olyan, ahol az óvónők, dajkák erejükön felül foglalkoztak a gyerekekkel, rengeteget dolgoztak, kitűnő szakemberek voltak (és azok is a mai napig). Szerencsére az ilyen munkaerővel rendelkező óvodákból van több. Viszont olyanban is jártam, ahol nem igazán folyt szakmai munka, inkább csak gyerekfelügyelet (és itt jön képbe a prevenció hiánya, a problémák észre nem vétele, stb). Ettől függetlenül mind az óvónőknek, mind a dajkáknak hatalmas köszönet jár, főleg a szülőktől! Ha csak 1 hétig ott lennének minden egyes percben, és egy icipicit konyítanának a módszertanhoz mindjárt megváltozna a véleményük.
A másik...aki irigyli és sajnálja a béremelést a pedagógusokat, (akár óvónő, tanító, tanár, gyógypedagógus, stb.) ahhoz lenne pár kérdésem. 1. Miért nem tanultál Te is pedagógusnak, ha azt hiszed olyan könnyű dolguk van...Neked is megvolt a lehetőséged továbbtanulni, ugyanúgy, mint bárki másnak. 2. Miért alkotsz véleményt egy olyan szakmáról, amit maximum is szülőként látsz, ami megint egy teljesen másik kategória. Ugyanis a szülőkkel való kommunikációnak, bánásmódnak is megvan a módszertana...! Nézz utána, tapasztald meg, utána szitkozódj! Végül pedig, csinálj végig egy hetet a pedagógiai bármely részén...utána mond, hogy ez mennyire könnyű.
Én jelenleg külföldön dolgozom konyhai kisegítőként, két pedagógusi diplomával. Semmi pénzért nem térnék vissza a mai magyarországi pedagógiai életbe! Nem a pénz miatt. Itt sem olyan jó, mint azt egyesek képzelik. Egyszerűen a rendszer rossz, úgy ahogy van!
Végül pedig...elszomorító, hogy felnőtt, intelligens emberek így egymásnak esnek...! :(

Először is szeretném megkérni azt a személyt aki óvónéni2. néven írogat, hogy ezt ne tegye a nevemben!
A többieknek pedig kössz a személyiségelemzést, fel sem tudom sorolni, hogy mennyi tulajdonsággal ruháztatok fel így ismeretlenül.
Azt mondjátok lenézem a dajkákat(ez nem igaz), csak azért mert kiakadtam egy íráson.
Akkor arra miért nem szól senki hogy már kb egy hónapja mindenki lenézi az óvónőket és a munkájukat...Nem kicsit..
Ha azt írjátok, hogy a leggyengébbek mennek óvónőnek, akkor mi a véleményetek egy takarítóról, vagy egy segédmunkásról?
Képmutatóak vagytok és ti néztek le másokat és a munkájukat..
Eredeti vitapartneremnek Daduskának:
Én teljesen értem azt hogy igazságtalannak érzik hogy önök nem kaptak béremelést.
Többször le írtam hogy én is annak tartom...DE...ERRŐL NEM AZ ÓVÓNŐK TEHETNEK.
Nekem ezzel volt a bajom a hozzászólásában. Mindenki szidja, hordja az óvónőket és csak a tanárok az Istenek, bár azt hiszem óvónőtársaim nevében is mondhatom: Ehhez mi már hozzászoktunk..
Mindenki csak a tanárokat ismeri el.
Nem lehet megítélni, hogy ki dolgozik többet.
Más a feladatunk, de attól még nem vagyunk se többek, se kevesebbek.
Amúgy meg ha sárral akarnék dobálni bárkit, akkor én is mondhatnám, hogy persze, mert a tanároknak mennyi szabadságuk, van, amikor mi óvónők ÉS PLÁNE DAJKÁK dolgozunk ugyanúgy, összevont csoportokkal.(nyáron, őszi szünetben, tavasszal...stb)
De engem ez nem érdelek...Csak fáj, hogy ilyen a megítélés az óvodapedagógusokról és a munkájukról.

Jó lenne, egy olyan facebook oldalt létrehozni, ahol a dajkák összetudnánk fogni, és kivívni anyagi és erkölcsi elismerésünket. Akár aláírást is gyűjthetnénk, hogy végre valaki ránk is figyeljen.

Teljesen egyetértek. Elismerem, hogy az óvónénik sokat dolgoznak azért, hogy a mai gyerekek iskolaérettek legyenek, de nélkülünk dajkák nélkül meg sem tudnak lenni. Egyre többet kérnek tőlünk ugyanazért a fizetésért (80 ezret viszek haza, 36 év munkaviszony után), a kafetériát és minden mást megvontak tőlünk.A bérünk a megbecsülésünk egyre jobban csökken.

Kedves dajka, mondjál fel ha úgy érzed, hogy nem vagy megbecsülve.
Lesz helyetted más rögtön.
Meg is leszünk mi óvodapedagógusok nélküled és majd együtt dolgozunk azzal, akinek nem a pofája nagy hanem a munkakedve.

Az Isten adta tehetségeddel amivel mindenre alkalmas vagy biztos bárhol találsz más és jobb munkát.

De még ez is sok a naplopásotokért!

Ne haragudjon, de ilyen megalázó és lenéző hozzászólás igazán nem méltó egy diplomás emberhez!!!!!!!!!!!!!!!!

Egyetértek "héjjus" hozzászólásával. Óvodapedagógusnak meri nevezni magát, aki így beszél. Csendes szemlélője voltam az eddigi hozzászólásoknak, de ez azért már sok. 25 éve köztisztviselő vagyok. Saját költségemen, munka mellett végeztem el a főiskolát. Alapvizsga, szakvizsga, kötelező továbbképzések. 2008. óta nem emelték az illetményalapunkat. Egy középiskolai végzettségű kezdő köztisztviselő besorolás szerinti bére 69-eFt. Igaz, hogy napi 8 óra a munkaidőm, de ez csak papíron. Nálunk az érzi kellemetlenül magát, aki időben haza tud menni és nem túlórázik. Persze a túlórát nem fizetik ki, letölteni sem tudjuk, mert mikor. Az idei szabadságomból 25 nap van még. Az idén munkáltatói utasításra mindenkinek 10 napot egybefüggően kellett kivenni. Ja igen, ebből kb. 5 napot sikerült, mert közbejött egy sürgős adatszolgáltatás, és akkor .......Kíváncsi lennék melyik óvodapedagógus túlórázik és az éves szabadságából hány napot tudott kivenni az idén. Mi felnőtt emberekkel találkozunk minden nap. Intézzük az ügyes bajos dolgaikat. Végighallgatjuk a panaszukat, szitkozódásukat. Kedves Óvodapedagógusok napi szinten ez is elég fárasztó. A dajákról pedig annyit, hogy ha nem lennének az óvónénik mellett, akkor nem tudom hogy tudnák ellátni a napi feladatokat. Meg kellene becsülni őket nem ilyen hangon beszélni róluk. Bocsánat a kirohanásomért.

Kedves KÖZTISZTVISELŐ!

Nekem igen kedves barátom van, aki az önkormányzatnál dolgozik...Nem publikálnám, ha nem érezném, hogy egy pillanatra én is elszálltam...olvasva az Ön sorait...A hírem a következő: egy gépírónő középfokú végzettséggel s némi után-képzéssel aki pontosan 8 órát dolgozik... közlöm nem 60-70 ezer FT-t keres nettó, hanem egy általános iskolai tanítónál átlag 25-30 Ft-vel többet, ha azt veszem, hogy kb. azonos a szolgálati-idejük...+ cafeteriák...Tegye már meg Ön is és ne oktasson ki senkit sem! Szálljon már le a magas lóról az Istenért!!!

Kedves RESPEKT!
Szerintem nem Önnek szántam a hozzászólásomat. Egyébként ha figyelmesen elolvasta volna és bruttó besorolási bérről beszéltem. Ezt kell még kiegészíteni a garantált bérminimumra, ami 114 eFt. Ennek a nettója kb. 70-80 eFt között van, attól függ, hogy valaki igénybe veszi e a családi kedvezményt.Nem hinném hogy ennek a nettója több mint az Ön által említett általános iskolai tanítóénál, mivel az F kategória 1 fizetési kategóriája bruttó 122 eFt. Csak volt mert szept. 1-től ez még több.
A hozzászólásomat nem kioktatásnak szántam, csak elmondtam a véleményemet, mivel ez egy olyan fórum ahol ezt lehet.

Kedves RESPEKT!
Szerintem nem Önnek szántam a hozzászólásomat. Egyébként ha figyelmesen elolvasta volna és bruttó besorolási bérről beszéltem. Ezt kell még kiegészíteni a garantált bérminimumra, ami 114 eFt. Ennek a nettója kb. 70-80 eFt között van, attól függ, hogy valaki igénybe veszi e a családi kedvezményt.Nem hinném hogy ennek a nettója több mint az Ön által említett általános iskolai tanítóénál, mivel az F kategória 1 fizetési kategóriája bruttó 122 eFt. Csak volt mert szept. 1-től ez még több.
A hozzászólásomat nem kioktatásnak szántam, csak elmondtam a véleményemet, mivel ez egy olyan fórum ahol ezt lehet.

Azért jó volna ha nem abból a feltételezésből indulna ki mindenki, hogy a rendszernek kell az egyénhez igazodnia, jók is néznénk ki!
Rossz a helyzeted? Tegyél magadért!
Persze könnyebb sírni, meg leszólni azt, aki többet tett a saját életéért.

Nevettél, mikor mi pedagógusok sokkal többet güriztünk nagyobb felelősséggel, de majdnem annyi bérérét, mint a dajkák vagy a PMS-ek. "Ezért tanullát" vágtad hozzánk gúnyós mosollyal, miközben a munkaidő letelte után egy perccel már sehol nem voltál, míg mi dolgozatokat javítottunk, készültünk a másnapra stb.

Néha a dolgok helyükre kerülnek és most széles vigyorral és vastag borítékkal köszönünk - ha köszönünk - nektek reggelente.

Lázárnak igaza van, annyit érsz, amennyit keresel.

Ennyire vagy képes, ne csodálkozz a helyzeteden.

Hisztis Dajkáknak!

Óvónő voltam 11 évig, közben tanári diplomát szereztem, magyar, majd történelem szakon is...TANULTAM...mert tanulhattam (s ez nem csak az anyagi háttérre vonatkozik)Míg óvónőként dolgoztam: akadt olyan dajkám is, akire mindig- minden körülmények között számíthattam!!!Megbízható, kötelességtudó, gyerekszerető munkatársam volt... De akadt olyan dajka is, aki messzire elkerülte a munkát...ha "szagot-fogott" (bocsánat a kifejezésért)meg sem találtam az épületben, de ha sétálni indult a csoport...mindig előkerült...amint lejárt a munkaideje fél percen belül kívül volt az épületen...(hogy miért maradhatott ott az óvodában...Jó kérdés lenne! Tippeljenek!!!) Most, amint hallottam, éppen Ő üti legerősebben a dobot...

Na látja most mondta el az igazat, hogy " széles vigyorral és vastag borítékkal köszönünk, ha köszönünk nektek reggelente ". Ezeket Ön írta, úgy gondolom ezekkel a szavakkal minősítette is önmagát.
A Lázárt felhozni példának a,i aztán hogy megszedte magát hódmezővásárhelyi polgármesterként, úgy hogy egy nagy csomó adósságot hagyott a városra.
Lehet, hogy nagyon sok ember nem keres olyan jól, és nincs diplomás végzettsége és természetesen fizetése sem hozzá. De szerintem van egy nagy arany igazság, hogy nem a diploma és a magas fizetés teszi az embert igazán emberré.

Valóban nem a diploma, sem a láthatóan- s felettébb irigyelt magas fizetés teszi EMBERRÉ az EMBERT... hanem az, ami úgy tűnik Önből teljesen hiányzik, de beszél, sőt ír is róla! Kérem maradjon a partvonalon, már ne szálljon csatába, felesleges!!! Maradjon egy kicsit csendben, hallgassa meg azt, amit mond, amit ír úgy mint kívülálló... vegye már észre, hogyan süt belőle a sóvár irigység...Szó nincs arról, hogy aki tisztességgel végzi el a munkáját... ne azért, s az után kapjon megfelelő fizetést...EZ így dukál!!! De azt ilyen módon elirigyelni, talán Ön is érti, nem lenne szabad, ha Ön valóban az a fennkölten-erkölcsös- becsületes EMBER...ne tegye!!!

Hát szivecském fogadd el, hogy valakinek jussa van, valakinek meg kuss.

Szerintem ne rinyálj itt, hanem fogadd el hogy milyen nemes és szegény ember vagy te, a mi pedagógusi vastag borítékunkat meg hagyd szépen békén és csak messziről sóvárogj utána. :)

Először is ne tegezzen, én azt hiszem megadtam Önnek a tiszteletet.
De nem is kéne ezzel foglalkoznom, mert épp elég szomorú az, hogy ezek szerint pedagógusként, igen csak ilyen alpáriak a hozzászólásai.
Kár , hogy nem veszi észre, hogy ezzel csak saját magát minősíti.

Egyszer és mindenkorra letisztázva. Senki nem a pedagógusok fizetését irigyli!!!!!!!!
Csupán a technikai dolgozókat is meg kellene becsülni és képviselni az Ő érdeküket is!!!!!!!!!!!!!
Ezek után kérek szépen mindenkit, hogy mostantól kezdve zárjuk le a pedagógus és dajka vitákat.
Igazán nem ide való és nem beszélve arról, hogy méltatlan is hozzánk.
Azt hiszem azzal mindenki egyet ért, hogy pedagógus nem tud a dajka nélkül dolgozni és a dajka sem dolgozhatna a pedagógus nélkül.
Fejezzük be végre ezt a méltatlan vitát.

Majd a egyszer kirúgnak benneteket, mert a gyerekek körül kizárólag szakképzet pedagógiai és gyógypedagógia asszisztens végzettségű lehet majd a segítő ember, a takarítást meg egy külsős cég vagy 1 ember több intézményre megosztva megoldja, akkor is hápogj majd drágaságom. Én akkor is nevetek majd a tanulatlan képeteken.
Addig meg már bírd ki a szar életeddel.

Felháborítóan mocskos szája van.Nem akartam már ezekhez hozzászólni, de egyszerűen minősíthetetlen amiket írogat. Most már azt is megkérdőjelezem, hogy óvónő-e egyáltalán. Ha pedig igen akkor az óvodapedagógusok szégyene.

A szádon ömlik ki a szar.
Munka közben szaros fenekeket pucolsz.
Kevés a pénzed így az életed is szar.

Miről beszélsz? :)

A dajka sosem volt egyenlő a takarítónővel... a dajka éppúgy vigyáz a gyermekre mint az óvónő, sokszor a dajka van a gyermekekkel. az ovónők kivétel nélkül tényleg csak a napi hat órás munkaidejük végét várják, és ahogy írtátok kávézgatnak beszélgetnek, és igen jó hogy a gyekrekek az udvaron pl. magukra vigyáznak. DIPLOMÁJA BÁRKINEK LEHET, A HÜLYE IS BEKERÜL HA VAN PÉNZE, ÉS BENT IS MARAD, KETTES ELVÉGEZ, MEGIRATJA MÁSSAL A BEADANDÓIT, MERT MÉG ÖTIG SZÁMOLNI SEM TUD... JA ÉS ESSÜNK MÁR ÖSSZE EGY ÓVÓNŐTŐL, MIKOR A KETTES-HÁRMA TANULÓ IS BEJUT, OTT A LEGKISEBB A PONTHATÁR. attól hogy diplomád van, lehet te is azok közé tartozol aki értelmiséginek érzi magát, közben meg semmivel nem hangzik jobban a neve egy dajkánál... ÉS HÁT IGEN, LEHET FŐSULIT VÉGEZTÉL, DE BIZTOS VAGOYK BENNE, A GYERMEKEK NEM HOZZÁD SZALADNAK, ÉS MONDJÁK OTTHON MENNYIRE SZERETNEK, HANEM A DAJKANÉNIT EMLEGETIK. HA NEM ÍGY LENNE NEM IYLEN SZÁNALMAS LENNÉL, HOGY MAGAD FÉNYEZED KB.

Oldalak