Óvodapedagógusi állás

cseri Andrássy utcai Óvoda

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján
pályázatot hirdet

Ecseri Andrássy utcai Óvoda

2fő ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű : 2019.december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, Ecser Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus az óvodai nevelés ellátását az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi Pedagógiai Programja, az SZMSZ-e, Házirendje és a vezetői utasítások szerint végzi.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: a +36-29-335-201 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton az ovoda2sz@gmail.com címre.