felső vezetői kinevezés felétele

Azt szeretném megtudni, hogy iskolaigazgatói állásra pályázhat e valaki a nélkül, hogy közoktatás vezetői végzettsége lenne. Ebben az esetben az adott pályázó az intézmény igzagatója több vezetői ciklus óta. És most kezdte el a közoktatás vezetői képzést.
A másik kérdésem: Igaz-e az az állítás, hogy 70 éves kor betöltése után már nem lehet valaki közalkalmazott? Ha igaz, akkor melyik jogszabály rendelkezik erről?
Előre is köszönöm a válaszokat.

Budapesti többcélú oktatási intézményben az igazgatónk jelezte, hogy elfogadott egy mások állást, így jún végével már nem ő lesz az itézményünk élén. Előadta, hogy a tankerület egytértésével az első számú helyettese veszi át az itézményvezetői feladatokat a 2020-21-es tanévben, így az ő megüresedett ighelyettesi helyére pedig elmnondta, hogy egyik, nevezzük xy kollégánk fog kerülni, akinek bár oktatásvezetői képesítése van, de alkalmasságát tekintve több mint megkérdőjelezhető. A tantestület véleményét nem kell kikérni ez ügyben? Lennének sokkal alkalmasabb jelöltek az igh vezetői posztra, sem ezek az emberek, sem az átlag tantestület nem érti, hogy lehet itt átlépni felettük ,akik sokkal jobban megérdemelnék. A most igh posztra emelt kolléga egy év múlva igazgató lesz, ez volt a sorok között, és ha ez így van, ő és a sleppje játszótere lesz egy eddig felfelé ívelő iskola, amit nagyon rossz szemmel nézünk, nem hagyhatunk. Mit lehet tenni?

Szép estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni,hogy sima Óvonői végzettséggel lehet valaki Óvodavezető(Közoktatásvezetőivel jelenleg nem rendelkezik)? Esetleg a pályázatát el kell utasítani,mert van két fő aki mindenféle kiirásnak megfelel (és mind kétfőnek meg van a közoktatásvezetői).Válaszukat előre is köszönöm.

Az igazgatói pályáztatás során az iskolában két szavazást kell tartani. Több pályázó esetén merült fel a kérdés. Jól jár-e el a bizottság, ha a nevelőtestületi szavazáskor egy lapon mindkét nevet feltünteti és támogatom-elutasítom lehetőséget kínál mindkét vagy több jelölt esetén, s érvényesnek tekintik ha akár mindegyik jelöltnél a támogatást x-elik és nem csak egyikre adják voksukat. Jól jár-e el a bizottság, ha az ezt követő összalkalmazotti értekezleten egy szavazólapon feltüntetik az összes jelöltnevét, de nem ad a nevekhez két lehetőséget, hanem akkor már egyetlen jelölt megjelölésével nyilváníthatják ki támogatásukat ezen egy jelölt mellett. Ekkor már több név támogatása esetén érvénytelen a szavazólap. Kérem szíves válaszát, melyet előre is köszönök! Üdvözlettel!

Egy évre szóló vezetői pályázatot írt ki a fenntartó. Főigazgató az intézmény élén, is megbízott, ennek ellenére, kiírták a pályázatot a tagintézmény igazgatói státuszra. Kérdéseim:
61 éves vagyok, a 2. tanévben voltam mb. tagintézmény igazgatói munkakörben, kérhetem-e a munkáltatómat, hogy a nyugdíjazásomig tartson a jelenlegi munkakörömben? Ha igen, melyik tv-re hivatkozva tehetem ezt? Köszönöm a várt választ!

Kérdésem a következő: szakképző iskolában mik a gyakorlati oktatásvezető pozícióba történő kinevezés feltételei. Kinevezhet-e igazgató ilyen pozícióra személyt pályáztatás és nevelőtestületi véleményezés nélkül.
Köszönöm a válaszokat előre is.

Kérdésem a következő: szakképző iskolában mik a gyakorlati oktatásvezető pozícióba történő kinevezés feltételei. Kinevezhet-e igazgató ilyen pozícióra személyt pályáztatás és nevelőtestületi véleményezés nélkül.
Köszönöm a válaszokat előre is.

Üdv!Szociálpedagógus és okleveles emberi erőforrás tanácsadói végzettséggel, 10 éves tapasztalattal pályázhatok e iskolaigazgatói állásra?
Köszönöm a segítséget..

Kedves Muszka Lujza! :-) Jó név:-)

Nem tudom sikerült-e már állást találni de ajánlok egyet. Jelenleg az intézményben megbízott vezető van, de minden pályázatot elbírálnak. November 04 a határidő és a pályázati anyaghoz szakmai önéletrajzon kívül gyermekjóléti és családsegítői tapasztalatra lenne szükség. 21 fős a csapat, tárgyi feltételek alig vannak, tehát olyan vezető kellene, aki pályázatokban is tud gondolkodni és tapasztalata is van. A szociálpedagógia nagyon jó lenne. Kérem írja meg ÖN a nyerő pályázatát!
Tájékoztatás intézményvezetői állásról.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=wdvc7rhnd8

vagy dorogi honlapon

http://www.dorog.hu/index.php?oldal=4

Kedves Kérdező!
Az oktatási tv. 128.§-ából másolok ide egy bekezdést:
"(22) A másodszor és további alkalommal történő vezetői megbízáshoz a 2015/2016. tanítási évtől kezdődően kell megkövetelni az intézményvezetői szakképzettség meglétét."
Ennek megfelelően bátran pályázhat a régi intézményvezető!
Sok sikert kívánok: Judit

"Ennek megfelelően bátran pályázhat a régi intézményvezető!",
...amennyiben rendelkezik valamilyen pedagógus-szakvizsgával.

Pont ez a kérdésem: nincs pedagógus szakvizsgája és közoktatás vezetői végzettsége az ismételeten pályázó intézményvezetőnek, csak pedagógus végzettsége és 20 év vezetői gyakorlata. Akkor is elfogadható a pályázata, ha most kezdte el a közoktatás vezetői képzést?

A közalkalmazotti törvény nem ír korhatárt elő! Ergo ha nyugdíj után megtartanak, bármeddig tarthat a közalkalmazotti kinevezés.... A 70 éves kor csak a koöztisztviselői törvény írja elő.

Üdv!

Itt vannak az ide vonatkozó alapvető szabályok, ezeknek mindenképpen meg kell, hogy feleljen (Közoktatási törvény /1993. évi LXXIX. tv./):

18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;

b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A hetvenedik életévvel kapcsolatban például a Felsőoktatási törvényben lehet találkozni (2005. évi CXXXIX. törvény), ahol valóban van egy ilyen korlát.

Nekem az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi szabályok szerint új megbízást 2010 január 01-ét követően az kaphat, akinek van pedagógus szakvizsgája. Jelenleg nekem ez nincs, azonban csak egyedüli pályázó vagyok a vezetői állásra. Ez esetben milyen szempontok alapján bízhatnak meg az intézmény vezetésével?
Lehet-e valami kiskaput találni erre az esetre?
Sürgősen kellene válasz!

Szerintem a jogszabály egyértelmű. Ha a pályázati feltételeknek a pályázó nem felel meg, akkor sikertelen a pályázat, a fenntartó megbízza a korábbi vezetőt, vagy az ig. helyettest a következő választásig. A pályázatot újra ki kell írni!

Üdvözletem!
Felnőttképzési és művelődési menedzser szakon végeztem. Előtte tanítói diplomát is szereztem. Igazgatói állásra pályázhatok-e ezekkel a végzettségekkel? Közel húsz éve vagyok pedagógus. Válaszát előre is köszönöm.

Pon telőtted írták, de beidézem mégegyszer, hátha úgy könnyebb elolvasni, mi az intézményvezető )igazgató) megbízási feltételei nevelési-oktatási intézményben, ha arról kérdezel (a pedagógusdiplomából tippelem, hogy ez lehet a kérdés)

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;

b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven - nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven és magyarul - tanul, vezetői megbízást az kaphat, aki - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - rendelkezik az e törvény 17. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel. Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik.

(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.

(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakközépiskola vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá emellett pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgát igazoló oklevéllel rendelkezik.

(5) Szakmai gyakorlatként óvodában óvodapedagógus munkakörben, más nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben, valamint felsőfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben eltöltött időt lehet figyelembe venni. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszonynak, illetve munkaviszonynak harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számítható be a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti kötelező óraszám huszonöt százalékát.

(6) Az intézményvezetői megbízásnál szakmai gyakorlatként elfogadható

a) a tanügy-irányítási munkakörben,

b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását nyújtó munkakörben,

c) szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői munkakörben,

d) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú művészetoktatási intézményben a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán

eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év - az (5) bekezdésben meghatározott - szakmai gyakorlattal.

(7) Többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget ír elő, a vezetői megbízáshoz erre van szükség.

(8) Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik.

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!