falugondnoki állás

Füzérkomlós Községi Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Füzérkomlós Községi Önkormányzat
falugondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3997. Füzérkomlós, dr. Molnár út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-8 általános,
-B kategóriás jogosítvány,
-magyar állampolgárság,
-büntetlen előélet,
-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-önéletrajz,
-iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
-vezetői engedély másolata,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy meg igénylésének igazolása
-nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról,
-nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)
-nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat nyilvános ülésen való tárgyalásához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: Pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25. 15,00 óra.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Mester András polgármester nyújt, a 06-30-925-4011-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Füzérkomlós Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3997. Füzérkomlós, dr. Molnár út 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni : falugondnok pályázat .
Személyesen, Mester András polgármesternél (3997. Füzérkomlós, dr. Molnár út 20.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Füzérkomlós Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogát a képviselő-testület fenntartja.
A munkakör 3 hónap próbaidővel tölthető be.
A pályázók az elbírálás napján személyes meghallgatáson vesznek részt
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 25. 16,00 óra

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Füzérkomlós Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja, Személyügy i Központ internetes oldala – 2019. augusztus 25.

Füzérkomlós, 2019. augusztus 12.

Mester András sk.
polgármester

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!