Előrehozott öregségi nyugdíj

Pedagógus vagyok, 2011 novemberében töltöm be az 59. évemet, ugyanezen év december 21-én meglesz a 40 év szolgálati időm. Szeretnék előrehozott öregségi nyugdíjba menni. Kérdésem: mikortól kezdődik a felmentési idő? Beleszámít-e a szolgálati időbe (tehát 2011. december 21. előtt elkezdődhet-e vagy csak ezután?) Eddig még nem találtam rá egyértelmű választ.

15 év közalkalmazotti jogviszonyom van (középiskolában iskolatitkárként dolgozom), 2011. március 13-án töltöm az 59. életévemet, mivel a 40 év munkaviszonyom csak 2012. január 5-én lesz meg, így csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjba akarok menni.
A felmentési időm 5 hónap.
Kérdésem, hogy a munkáltató a felmentési idő előtt köteles-e kiadni az időarányos szabadságom?
Jár-e a felmentési időre szabadság?
A felmentési idő alatt kivehetek-e szabadságot?

Köszönettel: Jeva

Engem is érdekelne ez a téma.

Kedves "Jeva"!
A felmentési időre is megillet a szabadság. A gyakorlatban a felmentési idő biztosítása a következőképpen történik: a felmentési idő egyik /általában első/felében munkát végez a közalkalmazott, és megkapja az őt megillető szabadságot. /Felm. idő végéig számolva/ A második felében még közalkalmazotti jogviszonyban áll, de mentesíteni kell a munkavégzés alól. Természetesen más időbeosztás is létezik, de a szabadság napjai a munkával töltendő időszakot "rövidítik."

A kjt. 30. § (1) e)-re hivatkozva kérheted a felmentésedet, olyan időponttól, hogy a 8 hónapos felmentési idő alatt (pl. utolsó napokban) válj jogosulttá nyugdíjazásra.
Fontos, hogy a felmentés utolsó napján már jogosult legyél. Így a kjt. alkalmazásában , (de csak a kjt. alkalmazásában) nyugdíjasnak minősülsz és jogosult leszel a jubileumi jutalomra is (ha még meglesz addig!), méghozzá az utolsó munkában töltött napon.
Ha kérésedre nem mentenek fel, ugyanis nem kötelesek, akkor neked kell lemondanod a közalkalmazotti jogviszonyodról, de olyan időponttól kérjed, hogy a lemondási idő alatt napra pontosan meglegyen a 40 éved. (A jubileumi jutalomba csak a közalkalmazotti jogviszony ideje vehető figyelembe.) És december végén még nyugdíjba is mehetsz, a januári nyugdíjemelésre nagyobb esélyed lesz, mint a pedagógusi fizetésemelésre.
A felmentési idő, lemondási idő minden tekintetben jogszerző.
Akármelyik módon sikerül nyugdíjba menned, arra is ügyelj, ha lehet, hogy a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időd betöltött év legyen. Ha volt más munkaviszonyod, pl. diákmunka, az is beleszámít, és jól jöhet.
Közben észrevettem, hogy már többen válaszoltak neked, de talán én is írtam valami megfontolandót.

Kedves tiger!
Nagyon szépen köszönöm részletes és pontosan tájékoztató válaszodat!!! Te is nagyon sokat segítettél. Üdvözlettel: bethoven39

Előrehozott korkedvezményes nyugdijazási kérelmet adtam be 2010.júniusban és a munkahelyemen kértem a 8 hó felmentési időm, ami 2011.februárban jár le. Kérdésem: mikor fizetik ki a jubileumi jutalmam?
Igaz-e: ha jövőre fizetik ki a jubileumit, akkor a keresetkorlátot februárban túllépem és nem kapok sem nyugdijat, sem fizetést 2011. februártól?
Hogyan járnék a legelőnyösebben?

A segitő választ megköszönném.

Előrebocsátom nem vagyok sem munkajogász, sem TB ügyintéző, csak "műkedvelő" és szeretem a jogi dolgokat. Ha jól gondolom köztisztviselő vagy, ha nem akkor a lentebb leírtak nem alkalmazhatóak rád. A ktv-t jobban ismerem :-).

Először is a kérelmedhez a munkáltatónál a nyugdíjbiztosítónál kapott igazolásst kell csatolni, amin igazolják, hogy megvan a megfelelő korod és szolgálati időd az előrehozott nyugdíjra, minimum a közszolgálati jogviszony megszűntét követő naptól kezdve jogosultnak kell lenned rá. Mivel ebben az esetben csak felmentéssel szüntethető meg a a jogviszony így jár a 8 hónap felmentési idő átlagkeresettel. Nem írtál róla, de ha jól értelmeztem a törvényt, jár a végkielégítés is 8 hónap, mivel egész a felmentés végéig közszolgálati jogviszonyban vagy és nem nyugdíjas (ebben az esetben nem járna végkielégítés). Amennyiben legkésőbb a felmentési idő utolsó napjáig jogosulttá válsz a jubileumi jutalomra, azt ki kell hogy fizessék. DE csak abban az esetben ha pontosan megvan a 40 éved (mivel nem írtad csak találgatok hány éved lehet), amennyiben csak "engedményes" vagyis a nyugdíjazás évében 40-max 4 éved lenne nem jár semmi, mivel nem öregségi nyugdíjba mégy.
Az előrehozott nyugdíj megállapítását a közszolgálati jogviszony megszűntét követő nappal kell kérni, ekkor állapítják meg az összeget, tehát egészen addig nem számítasz nyugdíjasnak, és a 40 év közszolgálati jogviszonyra járó jub jutalmat legkésőbb a felmentési idő utolsó napján ki kell fizetniük.
Nyugdíjkorlátozás: azt hiszem nincs létjogosultsága annak a kérdésnek, hogy kapsz e nyugdíjt, ha az év első két hónapjában végkielégítést, illetve jub jutalmat is kapsz, hiszen a korlátozás a NYUGDÍJ MELLETT SZERZETT JÖVEDELEMRE vonatkozik és nem a nyugdíj előttire. Mivel a felmentési idő alatt nem nyugdíjas hanem köszszolgálati jogviszonyod van így nem nyugdíj mellett kapod. Természetesen a teljes összeg 10 hónapra arányosított összege vonatkozik rád.

Tehát, csak felmentéssel szüntethetik meg a jogviszonyod, jár az átlagbér 2+6 hónapig, jár a 8 hónap végkielégítés mivel akkor még nem vagy nyugdíjas jogviszonyban, és jár a jubileumi jutalom, amennyiben megvan a teljes szolgálati időd hozzá.

Ami kérdés lehet a jubileumi vajon beleszámít e a nyugdíj összegének megállapításába illetve gondolom van szabid, hogy azt ha kiveszed akkor az felmentési időnek számít e vagy sem, valamint kicsit bonyolultabb lesz az adóbevallásod hacsak addigra nem lesz akkora mint egy söralátét :-)

Nem írtam de szükséged lenne a törvényi hivatkozások pontos helyére is? Mert akkor leírhatom mit hol találsz.

Kedves Vendég!
Lizának írt válaszod egy-két ponton -az én törvényértelmezésem szerint - téves. Hogy pontosítsuk, bemásolom a Kjt. megfelelő szakaszait.
Felmentéssel megszüntethető a közalkalmazotti jogviszonya annak, aki a
KJT. 30.§ (1)e) pontja szerint: "az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi."

Végkielégítés ebben az esetben biztosan nem jár. Ismét a tv.-ből idézet:
KJT. 37.§ (2):" Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére - az egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. §]."
Ehhez kapcsolódik a:
KJT 37/B § (3) " Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott, aki az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdése e) pontja alapján kerül sor."

A negyvenéves jubileumi jutalmat viszont mindenképpen megkapja, ha legalább 35 éves közalkalmazotti jogviszonya lesz a felmentési idő végéig.
KJT 78. § (3): "Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.
(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni."

Az általad leírtak többi részét én is hasonló módon gondolom. Azért jeleztem, mert nem szeretném, ha segítség helyett megtévesztenénk valakit.
Üdvözlettel: Judit

Kedves Vendég, aki Lizának válaszolt!
Bocsánatod kérem, mert figyelmetlenül olvastam el az első soraidat!
Te a köztisztviselőkre vonatkozó rendeletek ismerete, én pedig a közalkalmazottakra vonatkozóak alapján írtam.
Így, Liza - legyen akár közalkalmazott, akár köztisztviselő - többet tud a dolgokról!
Még egyszer elnézésed kérem! Üdv.: Judit

Kedves ijudit és Vendég!
Nagyon köszönöm, hogy próbáltok segíteni, de okafogyottá vált a kérdésem. A nyugdíj kérelmem már beadtam, mivel tartok attól, hogy a nyugdíjazás szabályait és a százalékokat is megváltoztatják a mostani nagy törvényalkotási hajrában. Keresetkorlátozás alá esnék, ha jövőre fizetnék ki nekem a jubileumit, ami azt jelentené, hogy márciustól se nyugdij, se fizetés nem járna nekem december 31-ig.Így aztán maradt a közös megegyezés idei munkaviszony megszüntetéssel és idei jubileumi jutalom kifizetéssel. Jövőre pedig januártól kapnám a nyugdijam.
Megjegyzem épp ma olvastam a neten, hogy még idén július 1-től szeretnének uj törvényt hozni, ami alapján a 60 napon túli bérjellegű kifizetéseket 98 %-os adóval terhelnék. No szépen megjárjuk, akiknek e törvény hatályba lépése után fizetik ki a jubileumit! Méltánytalannak tartanám, ha szerzett joghoz nyúlnának.

Üdv. Liza

Kedves Liza!
"Keresetkorlátozás alá esnék, ha jövőre fizetnék ki nekem a jubileumit, ami azt jelentené, hogy márciustól se nyugdij, se fizetés nem járna nekem december 31-ig"
Ezt hogy érted? Köztisztviselő vagy?

Kedves Tiger!
Igen, köztisztviselő vagyok.
A 2005. évi CLXXIII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról a következőket tartalmazza:
1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,

a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,

b) korkedvezményes nyugdíjban,

c) bányásznyugdíjban,

d) korengedményes nyugdíjban,

e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában,

f) az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban vagy

g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban

részesülő személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha az a)-g) pont szerinti nyugellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást - a 84. § alkalmazásával - vissza kell fizetni. Nem kell szüneteltetni olyan személy nyugellátásának folyósítását, aki 2007. december 31-én az a)-g) pont szerinti nyugellátásban részesült.”

Kedves Liza! Ezt mindenki ismeri évek óta. A jubileumi jutalmat miért számítod nyugdíj melletti keresetnek? A nyugdíjazás után kapod meg? Ezért kérdeztem, hogy köztisztviselő vagy-e. A közalkalmazottak, a felmentés utolsó napján meg kell, hogy kapják, ezért még a nyugdíjalapot is növeli. Ha a nyugdíjazás évében esedékes, akkor pedig az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni. A többi közszolgára is ez vonatkozik.

Kedves Tiger!

Azért számítom nyugdíj melletti keresetnek, mivel a munkaviszonyom megszűnésekor már előreláthatólag nyugdíjas leszek. Fél évre visszamenőleg kértem ugyanis a nyugdíjam megállapítását.

Én így tudom, szerintem visszamenőleg nem igényelheted a nyugdijat

2009. december 31-ét követő időponttól az irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj tekintetében is jogosultsági feltétel lesz a biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Az igénylő tehát azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy résznyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban
 sem Magyarországon,
 sem – a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó személy
esetében – EU/EGT-államban, ideértve Svájcot is
 sem – a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy
(ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik) – a szerződő államban nem állhat.

Ha a teljes állású közalkalmazott mellesleg egyéni vállalkozó
is, a kilépéskor nem minősül-e át főállású, tehát biztosított
egyéni vállalkozónak? Azaz nem lesz-e még így is akadálya a
nyugdíjazásának?

332/2008. (XII. 30.) Korm.rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 191. szám 2008. december

14. §
(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ha az igénylõ az elõrehozott öregségi nyugdíj, illetve
csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj
igénybevételéhez szükséges életkort és szolgálati idõt e
rendelet hatálybalépését megelõzõen betöltötte, illetve
megszerezte, a jogosultság megállapítására és a nyugdíjcsökkentésre
a TnyR.-nek a jogszerzés idõpontjában hatályos
szabályait kell alkalmazni.

Én csak erre akartam felhívni a figyelmedet:

"Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója
az előrehozott, illetve a csökkentett összegő előrehozott öregségi nyugdíjról
Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságnak együttes feltétele a születési évtől függően
meghatározott életkor betöltése, valamint az előírt szolgálati idő megléte és a biztosítással járó
jogviszony megszüntetése."
Ha jelenleg dolgozol, akkor visszamenőleg nem állapíthatják meg a nyugdijat.

Liza!
Mikor szereztél jogosultságot? 2007-ben?

Kedves Vendég és Tiger!

2007-ben szereztem meg az előrehozott korkedvezményes nyugdíjra a jogosultságot és decemberben fog megszűnni a munkaviszonyom. Ha megkapom a nyugdíjamról határozatot, megírom.

Kár, hogy így csepegtetted az információkat, nem kérdeztünk volna ennyit. Remélem, minden úgy alakul, ahogy szeretnéd. Várjuk a további infókat.

Kösz, remélem én is a legjobbakat.

Megjelent a Magyar Közlönyben ma este a kormánytisztviselőkről szóló törvény

helyesen: 2009. évi CXXVII. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról1

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Kedves Liza!
Pontosan milyen WEB-lapon olvastad a 60 napon túli kifizetésről készülő törvény 98%-os adóval terhelését?Most olvasom a Közszolga.hu-n másodszor,de a google -keresővel sem találom.Sajnos érdekelt vagyok a témában,ezért eléggé izgat a dolog......Ha ez igaz lesz, gondolom ez az első lépés,vagy bevezető a pedagógus pálya "nagyobb szintű elismerése és kiszámíthatósága" érdekében. SZOMORÚ!!!!

Kedves Gizella!

A kormány által tervezett 29 pontos intézkedési csomagban olvastam. A végkielégítésekre, a 60 napon túli egyösszegű munkabér jellegű (jutaloom) kifizetésekre tervezik alkalmazni. Sok weblapon megtalálható.

Kedves Gizella!

Az alábbi weblapon megtalálhatod:

http://www.privatbankar.hu/cikk/hircentrum/orban_beszelt_itt_az_elso_akcioterv_36976

18. pont: A 60 napon túli végkielégítések és egyéb, béren felüli juttatások - mint szabadságmegváltás, titoktartási pénz - a költségvetési szférában 98 százalékkal lesznek megadóztatva.

Kedves Liza!
Közben sikerült tájékozódnom. Utoljára általad javasolt honlap nem műxik! De, kersgéltem máshol. Olyat is találtam, hogy a munkavállalói oldal alaposan megfontoltatná a TV.-i hátteret. Reméljük, NEM, vagy csak ahhoz alkalmazkodni lehetséges időpontban emelik TV.-re.

kriszta69
2011.05.05-ig tart részvételem a prémium évek programban. Mikortól jár a felmentési idő, ha 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezem? El kell-e kezdenem a jövő tanévet?Előtte mennyi szabadság illet meg? mennyi felmentési idő?

A prémiumévek programban való részvétel határozott idejű (közalkalmazotti) foglakoztatás, ami lejár neked 2011.05.05-én. Ekkor megszűnik a jogviszonyod. Nincs felmentési idő, jubileumi jutalom is csak akkor jár, ha éppen esedékes lenne a prémiumévek alatt.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!