Versenyvizsga

Üdvözlet!
Tájékozódtam a versenyvizsga alól való felmentésről, és megdöbbenve láttam, hogy végzettség nem mentesít a versenyvizsga alól.
Ezt elég nehezen tudom elfogadni, nem értem, miért kellene egy okleveles közigazgatási menedzsernek versenyvizsgát tennie, annak, aki 5 éven át erről tanult, sokkal részletesebben, mint bárki más. Valóban nincs mentesség bizonyos végzettségek vonatkozásában, avgy csak én nem találtam meg?

A munkáltatónak meg kell állapítania a köztisztviselő közigazgatási szakvizsga-kötelezettségét és a szakvizsga letételének határidejét (figyelemmel a 2001. évi XXXVI. tv. hatálybalépésére), illetve meg kell állapítania a köztisztviselő közigazgatási szakvizsga-kötelezettség alóli mentesülését.
Az új besorolási és illetményrendszer bevezetése magával vonja a közigazgatási szakvizsga általános kiterjesztését valamennyi köztisztviselőre. A Ktvm. azonban sajátos szabályokat állapít meg a 2001. július 1-jén közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre.
Ezek értelmében ha a Ktvm. hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban álló I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, a közigazgatási szakvizsgát a törvény hatálybalépésétől számított 3 éven belül kell letennie. A határidő számításakor az általános szabályok szerint kell eljárni, vagyis a határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama.
Ha az előírt határidőn belül a köztisztviselő nem teljesíti a közigazgatási szakvizsgát, akkor ennek az a szankciója, hogy magasabb fizetési, illetve besorolási fokozatba nem sorolható. Ennek értelmében a 3 éves “türelmi idő” alatt is folytatódik a köztisztviselő előmenetele, de az időtartam eredménytelen eltelte esetén az előmenetel már nem folytatható. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a törvény nem sújtja visszasorolással a szakvizsga elmulasztását, sőt ha később a köztisztviselő pótolja mulasztását, besorolását ismételten a közszolgálati jogviszonyban töltött idejének megfelelően kell megállapítani.

Most már annyiféle variációelhangzott itt, de konkrét törvényi értelmezést ezek szerint senki sem tud mondani a fentiek alapján mégpedig, hogy jelenleg
1.a 3 év "türelmi idő" hatályban van e és a bizonyítvány bemutatásától besorolnak-e ?
2.az, hogy 5 év közigazgatási gyakorlat mentességet ad a versenyvizsga alól milyen esetekre vonatkozik?
nekem azt mondták a munkaügyön, hogy a 2009.12.01-én életbe lépett kötelező versenyvizsga új belépőkre vonatkozik csak. Kinek lehet hinni?

1. kérdésedre itt a hatályos ktv-ből az idézet:
29. §
(3) Ha a nem pályakezdő köztisztviselő kinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, akkor a közigazgatási szakvizsgát kinevezésének, áthelyezésének, átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles letenni. A határidő számítására a 25. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

26. § (2) A köztisztviselő I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. Az e bekezdés alapján I. besorolási osztályba történő besoroláshoz felsőszintű versenyvizsga szükséges.

TEHÁT hatályban van a 3 év és csak felsőfokú versenyvizsgával sorolnak be ha december 1. után tudtad indítani az átsorolást.

2. A mentességre a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet (a közigazgatási versenyvizsgáról) vonatkozik. E szerint

21. § Mentesül a versenyvizsga letétele alól
a) közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt az, aki legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik

23. § (3) Az, aki a rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, és legalább 2 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, közszolgálati jogviszonya megszűnését követő 5 éven keresztül mentes a versenyvizsga letétele alól.

Szóval ha 5 év köztisztviselői múltat tudsz igazolni, akkor akár mentesülhetsz a vv. kötelezettség alól, de ebben a pontban én sem vagyok biztos.

köszönöm a választ, de azért még vannak ebben is nem telejesen egyértelmű és homályos pontok:
tudomásom szerint a köztisztviselői előmenetelt vagyis a 3 évenkénti soros előrelépést az I. fizetési fokozatban 2008-ban befagyasztották.na most akkor miért kell még a szakvizsga?
ha viszont ennek a heéylbe léptették életbe a vv.-t, akkor a mentesítési feltételekkel ki lehet ezt is váltani? nem hinném
nálam 1 vizsga mindeképpen be van kalkulálva, na de kettő szerintem akkor sem korrekt inkább csak pénzlehúzás hogy visszatérüljön valamennyi a bértömegre...
jaj és nem mindegy az se nyilván hogy milyen időponttal sorolnak át 2009.12.végétől vagy 2010.júniustól, vagy akkor megint kitalálnak majd valami pórbatételt mint a mesében??közben csak tanulok, tanulok csupa olyat amire a munkakörömnél fogva egyáltalán semmi szükségem, inkább csak az időt veszi el a munkától amire pedig több kellene és persze a családtól

ha kirúgnak, s ha újra a közigazgatásba akarsz kerülni, mész a 2 esszét megírni, s utána a szóbelin 5, azaz öt tételt húzol, szépen megválaszolod fél órában, s válaszolgatsz a többi feltett kérdésre is. :-)

Ilyen esetben miért akartok feltétlenül a közigazgatásban dolgozni újra. Mindenki csak panaszkodik, hogy milyen rossz. Akit leépítettek, át is képezheti magát.

Hát én elhasaltam az írásbelin...a teszttel nem volt gond 76% lett, és még 14 percem maradt is a 60-ból, viszont az esszénél belehúztam
1.Joghézag (erről kb 10 sor van írva a csodás 411 oldalas anyagban)
2.Ennek a címe kb 6(!) sor volt, valami államformáló folyamatokról és eszmékről kellett volna írni...

Örülnék ha mindenki aki volt írásbelin megosztaná, hogy mi volt az esszé kérdése, hátha valamelyikünknek szerencséje lesz és ugyanazt kapja (bár én ugy hallottam több 100 esszé kérdés van)

A mellettem ülőnek (aki szerencsés volt :D)
1.Kincstári rendszer működése
2.Társadalmi osztályok és csoportok

Igen sajnos, mint minden vizsgán nagyon számít a szerencse. A melletted ülőnek jóval nagyobb szerencséje volt, mint neked. A tiédet én se tudtam volna megoldani, sajnos nagyon peches voltál

Megdöbbentő. Csak két esszé kérdés van? A hagyományos alapvizsgán legalább öt, különböző témákból. Ez azért felháborító. Joghézag az tényleg van, ezért van a mai politikai elit még mindig szabadlábon.

Írasbeli ügyben szeretnék segíteni annak aki még nem volt.Tegnap megírtam,61 tesztkérdés volt.mindenre van idő,atnézni is bőven.nem kell tőle tartani!!92%-os tesztem lett,pedig alig egy hetet készültem a 400 oldalasból.Az esszé:Alapjogok napjainkban és a szocalizmusban,ennek az eredményre varok most.1 oldalt kell csak írni,szellősen.ha jó témat kaptok,meg lehet írni.sok sikert!!

Sziasztok sikerült az írásbelim, igaz második nekifutásra.
75%-os teszt, és 79%-os esszé. Nagyon ideges voltam mert már az elején tudtam, hogy kevés lesz az idő, hogy megfelelően kidolgozzam a témát. A témám, APOZITÍV MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELMÉLETI ALPJA, ANNK GYAKORLATBA ÜLTETÉSE ÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEI!!

Azt még csak-csak, bár nehezen megértem, hogy azoknak, akik ezután kerülnek a közigazgatásba versnyvizsgázát kell tenniük. Azt viszont már nehezen, hogy akik már egyszer alap vagy szakvizsgát tettek, és esetleg egy létszámleépítés során kikerültek, vagy évek óta határorott kinevezéssel (mert szükség van rájuk, csak éppen létszám nincs) várják, hogy határozatlan kinevezést kapjanak, és már szintén alap, vagy szakvizsgával rendelkeznek, őket vajon miért kényszerítik újra vizsgára.

eldobáltam a szakvizsga könyveket, kidolgozott jegyzeteimet, mondván, erre már az életben nem lesz szükség. Több mint egy évtizedet dolgoztam már a közigazgatásban, amikor a régiósítás kihúzta alólam a középvezetői munkahelyemet. 2 éve vagyok munkanélküli, most készülök a versenyvizsgára 50 évesen, mert 2 év nem volt elég ahhoz, hogy visszatornázzam magamat, de nemhogy a közigazgatásba, hanem bárhova is. Na majd most a versenyvizsga kinyitja előttem a kemény vaskapukat...... :-))))))))))))

Naaa ezzel megvan a 200. hozzászólás erre már felfigyelhetnének az illetékesek:)

Annak a vendégnek a hozzászólásával nagyon egyetértek, aki javasolta, hogy legyen "képviselői versenyvizsga" is, sőt én az önkormányzati testületeknél is bevezetném ezt. Lehet, hogy nem lenne ennyi önhikis önkormányzat. Sokszor úgy lesz valakiből önkormányzati vagy országgyűlési képviselő, hogy a saját kötelezettségeit sem tudja! :-) Tényleg nagyobb haszna lenne őket is "megszűrni", mint például ahogy olvasom a rendeszergazdákat. :-D

Egyébként akinek nem sikerül az esszé, az hiába jelentkezett be szóbelire, nem fog tudni menni.
Én a vizsgadíjat átutalással intéztem ennek megfelelően: "A vizsgadíjat a KSZK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01451461-00000000 számú számlájára kell befizetni, legkésőbb a vizsgarész megkezdését megelőző 3. munkanapig."
A közleményben beírattam, hogy versenyvizsgadíj írásbeli (7730 Ft) és szóbeli (11595 Ft). Így rendben volt. Az átutalásról pedig vittem vizsgára az igazoló szelvényt, mert még aznap is azt írta ki a kiwi, hogy nincs befizetve.

Igazad van, de mi sem fogjuk soha hasznosítani a tananyag 80%-t. És mi sem értjük, hogy a versenyvizsga alól miért nem kapunk államig.és jogi végzettségüek felmentést, holott az alapvizsga alól kaptunk. És elvileg ez azt váltja fel. Meg egyébként is sok mindent nem értünk még...erre mondják "Magyarország én így szeretlek"...

Sziasztok!
Lenne egy technikai kérdésem. Ha átutalással szeretném befizetni a vizsgadíjat, akkor vannak a kitöltéssel kapcsolatban valami kikötések. Pl, hogy mit írjak a közleménybe? Illetve a KSZK nevét kell beírni a jogosult nevéhez, vagy a vizsgaközpontét, ahova megyek?
Köszi előre is!
Andi

Kedves Andi!

A vizsgadíjat a KSZK Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01451461-00000000 számú számlájára kell befizetni, legkésőbb a vizsgarész megkezdését megelőző 3. munkanapig

7730-Ft ez a szóbeli vizsga. Közlemény rovatba a vizsgadíjat irták be.
Az átutalási bizinylatot vidd magaddal a vizsgára.
Sok sikert kívánok.

Először is köszönök minden hozzászólást, mert rengeteg tanulságot szűrtem le belőlük.. Főleg azok segítenek sokat (és keserítenek is el) akik élmény-beszámoltak a sikeres (vagy sikertelen) vizsgákról...

Nah ez mind szép és jó...

De kérdem én, aki egy Önkormányzatnál vagyok RENDSZERGAZDA!!! , hogy nekem mi a fészkes fenéért kell ezen az egész tortúrán átesni... Az életben nem találkozok ügyféllel, de még csak jogi kérdésekben sem kell felvilágosítást, vagy szakmai segítséget adnom... Miért nem lehet szabályozni, hogy akinek az életben LOGIKUSAN SOHA NEM LESZ SZÜKSÉGE ilyen tudásra, minek kell vizsgázzon???
1 éve vagyok a közigazgatásban, így még friss húsnak számítok... De ha a közalkalmazottaknál fel tudtak állítani egy ésszerű(nek tűnő) besorolásrendszert ami alapján küldik vizsgára a népet, a tisztviselőknél ez miért járhatatlan út????
27 évesen nagyon pici pénzért dolgozik az emberfia, megvonnak tőle már lassan minden juttatást, és még menjen el verseny-vizsgázni is... Ha jogi segéd lennék, megértem, de így nem elég, ha a gépeket meg tudom szerelni, a hibákat elhárítani?? :S

Hol itt az ésszerűség kérem szépen??

Ne keseredj el!
Örülj, hogy van munkád, az én férjem három éve vegetál itthon rendszergazdként mert nem talál munkát, pedig folyamatosan keres.
A vizsga szükségesséfgéről nekem is meg van a véleményem. Vedd úgy, hogy ez a belépőd ahhoz, hogy közszolgaként kicsivel több juttatásban részesülj mint a sima közalkalmazottak. A köztisztviselői státusznak rengeteg pozitív oldala van. Én is egy ilyen státuszról álmodozom, már régóta.

Sziasztok
Azt hallottam, hogy szóbeli vizsgánál vizsgázó valamelyik témával nem értett egyet a vizsgáztatóval ezért vitázott vele és ész érveket hozott fel és ezért ment át.

A vizsgáztatónak ugyanis a kommunikációs készséget is értékelnie kell (ez egyébként nem titok, a feltételeknél megismerhető) és nem kizárt, hogy az erre adott pontszámok "húzták át".Az jár helyes úton, aki a vizsgafeltételekket is tanulmányozza! Sikeres felkészülést (és vizsgát)!

Szóval az önállóság önálló gondolatok nagyon fontosak!!!!!

nem tudok belemenni. Egy teljesítményértékelési ábránál megakadok, légyszi segítsetek! A 400 oldalas kinyomtathatóból tanulok, de nem haladok! Köszi

A Kiwi-ben regisztráció után belépve megjelenik az információ és jelentkezés menüpont. A jelentkezésre kattintok és ott NEM a vizsgára, HANEM KÉPZÉSRE jelentkezésre. Ekkor jelent meg az anyag, ha jól emlékszem.

ez az egész olyan mint a kutya vacsorája lámpaoltás után. Ezeknek a tudatában, hogyan menjen az ember tesztet írni. Mi lesz a jó válasz? Amit ők elírtak, s egy sablon valószínűleg, vagy ami valójában. Min fog itt múlni a gép előtt, hogy sikerült vagy sem? Megáll az eszem!

Sziasztok!
Ha valakinek megvan a középfokú és felsőfokú tananyaga, kérem küldje el nekem a fugedia@t-email.hu email címre.
Nagyon megköszönöm Anikó

attól kérdezném, hogy a tesztben, ami ugye tele van hibával mit jelöltetek? A valóban jót, vagy a teszt által jónak vélt, de valójában rosszat? Mert ha ez utóbbit, akkor elvesztette értelmét a dolog - feltéve, hogy volt eddig... - mert akkor a rosszat kéne megtanulnunk.

Mondjuk a KSZK állítja, hogy simán az e.learning tananyag elég a vizsgához hát nem tudom...........
De jó hogy nem mondanak semmit egyértelműen

Az e-learning tananyag a fő tananyag, az írásbeli anyag a segédanyag, melyre szükség lehet a tesztfeladatok kitöltéséhez. Én így tapasztaltam.

Igen többektől hallotam, hogy vannak olyan dolgok amik nincsenek benne az kinyomtathatóba csak az e-learningbe
Én úgy csinálom hogy alapjába véve az e-learninget tanulom és kitöltöm megnézem a tesztet és ha tesztbe új kérdést találok az megnézem a kinyomtatottban

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!