Pedagógus minősítő eljárás alóli mentesség

32 év közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezem (pedagógus I. kategóriában). Szeretnék élni a nők részére jelenleg érvényben lévő kedvezménnyel, ami lehetőséget nyújt a 40 év munkaviszonnyal rendelkezők nyugdíjba vonulására. Kérdésem a következő: kötelezhetnek-e a hátralévő 8 év folyamán a pedagógus minősítő eljárásban való részvételre?

Válaszukat köszönöm, tisztelettel: Kati

Pedagógus életpálya-modell...
Biztosan az, mert az a neve...
Miért nivellálták 2013-ban azokat, akiknek több VALÓDI felsőfokú végzettsége is volt? (Pl.: egymással kompatibilis és együttesen használt VALÓDI diplomák. - Nem pénzért vett, link ped. szakvizsgácskák, szak nélkül.)
Akkortól csak BA/Bsc és MA/Msc végzettség szerint soroltak be mindenkit.
Aki addig(!) a többszörös - használt - végzettsége okán kapott pótlékot, az egy szintre került az egydiplomás végzettségűekkel. (!!!)
Ez nagyon komoly egzisztenciális probléma, hiszen aki tanult, azért tanult, hogy fejlődjön, hogy többet tudjon nyújtani és ezért nagyon komoly energiákat fektetett a VALÓDI ÉLETPÁLYÁJÁBA... - S ezeket a megszerzett jogokat visszamenőleges hatállyal visszavették egy tollvonással. Ami alkotmányosan aggályos.
S a VALÓDI TÖBBDIPLOMÁSOK UTÁN MEGÉRKEZTEK A "MINŐSÍTÉSSEL MEGMESTERÜLT" szentek...A folytatás ismeretes. (Ők minősítik és uralják, terrorizálják a még valódi szaktudással rendelkezőket. Sőőőt: lebuktatják a pályáról. - Ez nem szorongás, hanem tapasztalat. Pl.: jegyzett festőművészt megbuktattak rajzból, mert nem volt elég "szabályos". Nos, ilyen az, amikor "Michelangelo széklábant farag." A hülyék meg tollasodnak és uralkodnak.

Teljesen egyetértek veled, ugyanebben a helyzetben vagyok én is kétszakos tanári MA másoddiplomával. Rengeteg időt, energiát és pénzt fordítottam rá, és a szélső pályán elhúztak mellettem a szakvizsgások. Miért is? Minden vezetőm az újabb szakra ösztönzött, nem a szakvizsgára és a minősítésnél a szakvizsga lett a szűk keresztmetszet az én korosztályom számára évekig. Felháborítónak és inkorrektnek tartom az egész eljárást. Még a pályán vagyok, de sokat vívódok, hogy vajon meddig.

HASZNOS TRÜKK mindazoknak, akik 2025-ben (vagy addig) nyugdíjba mennek:
A vírus most tett egy "szívességet":
https://nedolgozzingyen.hu/2021/03/02/pedagogusminositesek-kis-orom-az-uromben/

Eleve abszurd az a fenyegetés, hogy a minősítési eljárás nem vállalásával megszűnhet a munkaviszony. Milyen alapon? Ha hosszú éveken át megfelelt az adott főiskolai vagy egyetemi diploma a munkakör betöltéséhez, egy eszement ötlet nyomán megszületett döntés értelmében a továbbiakban ez nem lesz elegendő? Több éves tanulmányokat felülírhat ez az elképesztően értelmetlen, időt, energiát pocsékoló felesleges eljárás. A legszomorúbb ebben az, hogy ehhez magukat értelmesnek gondoló emberek a nevüket adják és beállnak ebbe az egészbe. Tantestületeket tönkretevő, az ellentéteket még jobban kiélező, abszolút felesleges dologról van szó, aminek az eddigi egyetlen eredménye az, hogy lett a"minősített" kolléga és a "lázadó" egy tantestületen belül. De így legalább a hangulat 'jobb' lett egy-egy tantestületen belül, ami pozitívan hat a munkára. Én a magam nevében az ellenállásra tudok mindenkit bátorítani. Ha sokan vagyunk, akik nem csinálják meg -én kimondottan szuperül érzem magam így minősítetlenül és így is fogok maradni-,nem tudják megtenni, hogy egyszerre annyi embert elküldjenek. És valahol olvastam jó ötletként az Alkotmánybírósághoz való fordulást vagy más jogi út, ill.eszköz igénybevételét.

A fenyegetettség a munkaviszony megszűnésével, szerintem túlzott, mert arra nincs rendelet, hogy a tanárnak másnap ne legyen munkaviszonya ugyanott. Ahogyan valaki már írta ebben blogban a meglévő diploma mellett a szakmától eltiltani valakit az diktatúra egyik formája. Ettől függetlenül az egész rendszer megalázó.
A mostani felállás szerint a folyamatban lévő minősítésem feleslegessé vált mert mint szakoktató kikerülök a közalkalmazott kategóriából, tehát nem fog rám vonatkozni a bértábla. Így az esélytelen nyugalmával megyek neki az egésznek. (bár nem értek vele egyet).
Nem féltem ezt az állást, tehát jövő hétvégén megyek tüntetni. Nem ilyen fórumokon szidom az egésznek a kitalálóját. De ha jelenlegi heti 24-26 óra helyett a 40 órás munkaviszonyt vezetik be akkor nem beszélhetünk semmiféle bérnövekedésről, mint amikor az életpálya modelt bevezették.

Teljes mértékben egyetértek az előttem szólóval. Plasztikusan fogalmazta meg a tantestületekben keletkezett (tkp. tudatosan generált) pszichodinamikákat. (Hiába no, igen hatékonyan működik a szakállas, diktatórikus alapelv: "Oszd meg és uralkodj!".) //
Maga a (sikeres) minősülés nélkül fönnforgó pályaelhagyási kényszer fenyegetése/megvalósítása: "Megszerzett jogok visszavételének", azaz egyértelmű jogtiprásnak számít; s egyértelműen Alkotmánybíróságért kiált. //
Erre SEHOL (sem más pályán, sem más országban), ebben a formában precedens nincsen! // Talán-talán egyetlen elfogadható "helye" lehet(ne) a minősítésnek: a diplomaszerzés záróetapjaként, avagy esetleg a gyakornoki idő lezárásának aktusaként. // A portfólió-készítést és a "zárótanításokat" eredendően ilyen céllal találták ki: vizsga gyanánt, hogy adott személy összefoglalja tudását és bizonyítsa a pályára való fölkészültségét. //
Ám ebben a formában - eredendő kontextusából és valós céljából kiragadva - már kizárólag az (EGYRE KEVÉSBÉ) álcázott diktatúra eszközévé avanzsálják. //
... - Folytonos, szorongattató félelem-fönntartás,
... szervilissé tétel (a kritikátlan talpnyalásig, majd "elbábusításig"),
... az iszonyig, avagy kegyetlen túlélés-féltésig való kifárasztás,
... a fenyegető bizonytalanság állandó sugalmazása (mellette mérgező cukormáz-jutalomfalatok és megalázás-halmazok válogatott elhelyezésével),
... drasztikus közösség-szétzilálások, totális szolidaritás-bomlasztás - nos, ezek a fogolytáborok és keménydiktatúrák jól ismert alapmódszerei... //
Esetleg ráismer valaki??? (Az, akit már "teljesen ledaráltak", az valószínűleg már nem.)
Sokak nevében: Alkotmánybírósághoz való fordulás céljából hatékony jogász kerestetik!
És kedves "Tanarak", ne legyetek szamarak - kollektíven érdemes megtagadni a minősülést.//
Ez önmagánál sokkal többről szól... (Hagyjuk a talmi, hamis "minősített"-büszkeséget.)
Milyen gyereket is nevelhet egy önmagát rabszolgásítani hagyó ember?
Csakis kétfélét: nyomorult rabszolgát, avagy őrült zsarnokot.
MÁS ÚT NINCS.
TEHÁT: PÉLDAMUTATÁS ÖNMAGUNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ÉS AZ EMBERSÉGÉRT EGYARÁNT... - véleményem szerint; és Sophia nevében.

Teljes mértékben egyetértek!!!

Az életpálya bevezetésekor a tanarak többsége örült - a kritikus hangok mellett. A rendszerből sokan élnek jól, nevezzük őket mestereknek. Érdekük az egész fenntartása. Nagyjából ugyanezen mesterek ülnek a különböző bizottságokban, POK-okban, gittegyletekben. Vagyis a döntések, véleményezések rajtuk keresztül futnak.
Ettől még illene valamit tenni végre. Jelentős pedagógussztrájk még soha nem volt hazánkban. Az 50 év körüli/feletti tanerő nem is mer megszólalni - így szocializálódott a 80-as években.
Kommenteléssel és folyosói lázadással semmire sem mennek.
Egyébként felesleges félni a munkaviszonyok megszüntetéséről, ha nincs portfólió: akkora tanárhiány van, hogy itt a lehetőség nekik diktálni.

Tisztelt Jenő!

Sajnos, maximálisan egyetértek - mostani és korábbi hozzászólásaival (mint sok-sok más kolléga írásával is).
Fontos kulcsmondata: "akkora tanárhiány van, hogy itt a lehetőség nekik diktálni".
Ez az a kulcsmondat, ami új fordulatot jelent/het-ne. - S ha még ezzel sem fog élni a pedagógustársadalom, akkor már semmivel.
A magam részéről: én jócskán 50 fölött vagyok. Ebből adódóan: még "kiélvezhettem" a szoc-reál tanfelügyelet "utolsó örömeit" - és állítom, az (már csak) "szimpla vörös habostortácska" volt, a mostani "NARANCS-PARFÉhoz" képest.
Már csak azért is, mert a - többnyire - párttitkár feleségek, önmaguk kényelmes munkáját sem vették túlontúl komolyan. Max. némi ideológiai alapú dorgálás járt (az járt!!!), de diploma-negligálás (buktatás, pályaelhagyás kényszerítése) senkinek még csak eszébe sem jutott. (Az az 50-es évek súlyos történelmi szégyene volt.)
A '80-as évek környékén az ellenállásnak még volt emberi méltósága - bár nyilván, akkor sem jutalmazták, ha a föladandó matekpéldákban nem szerepelt egy-két brigád és a jó öreg Lenin.
S lőn...egy újabb, szép (ÚJ?) világ. ("Szép új világ" - mindinkább.)
Némi eufória után, igen hamar látható volt, hogy újfent a "régi kutyák - némileg színeváltozott - kölykei" csaholnak leghangosabban.
Igen-igen: zömmel ŐK MOST A "ZSÍROS ÉS MINDENHATÓ" MESTEREK - amiből valóan kiválóan meg lehet élni! És szakfelügyelők, akik (szégyentelenül busás pénzért és órakedvezményért):
már diplomákat, több évtizedes szakmai tapasztalatot is negligálhatnak, kollégákat fölállíthatnak a pályáról (PONT MINT AZ 50-ES ÉVEKBEN!). És a "törzsfőnökök" indoklás nélkül bevihetik a gellert 2016./Nkt.65.§ 1a) bekezdés formájában is. (A nyomorult közszolga így már a minősületlen kötelező minimum-forintjára sem jogosult, ha "rosszalkodik".)
Nos, föntiek és az áldatlan állapotok fényében: én anno - névvel, aláírással, hivatalosan fölvállaltan - igenis részt vettem a sztrájkban (amiért azóta is kapom a változatos "íveket" a széplelkű és extra-művelt "mesterektől").
Nem minősültem és nem is fogok. Mivel, a minősítéssel sem elvi, sem gyakorlati szinten nem értek egyet. Autonóm ember vagyok. A szólás és választás szabadságának jogát fönntartom. Punktum.
Tapasztalatom szerint: a mester-/szakfelügyelők zöme talpnyaló, teljességgel elvtelen "A SZAKMA SZÉGYENE ÉS ÁRULÓJA" kategóriából kerül ki (amiért egy szebb korban lincselés járt volna). Ami azonban - jelenleg - számukra fölöttébb busás hasznot és megkérdőjelezhetetlen hatalmat hoz.
Nekem történetesen annyi a helyzeti előnyöm, hogy ha egyszer tudatosan megbuktatom magam (értsd: be sem adom a portfóliómat, az intenzív vezetői mester-menedzselés ellenére sem), majd kivárom/elviselem a két bukott évet a pályán, akkorra talán-talán (esetleg) nyugdíjba mehetek - természetesen, mint bukott tanárka (két igazi diplomával - s nem szak nélküli szakvizsgával és minősítés általi "mesterüléssel"...).
Mindezek mellett: újra beállnék egy esetleges sztrájkba (mert ez az időszak egyszer szintén a történelem szégyenének fog minősülni, olyan érték-/té/vesztett).
Mindezek mellett: újra beállnék egy esetleges sztrájkba, noha tisztában vagyok azzal, hogy ez, bizony-bizony, nem általános.

Üdv.: Bukott Kata

Kedves Kata!
Szívemből szóltál!
Ezen az állásponton vagyok én is, amióta bevezették ezt az őrületet.
Szintén 2 igazi diplomával,37 végig dolgozott évvel és tapasztalattal a hátam mögött, én sem vagyok hajlandó csatlakozni ehhez a cirkuszi bohózathoz!Ez sosem volt kérdés számomra!
Az az egy kérdés viszont egyre inkább foglalkoztat mostanában, miért is maradtam én ezen a szerencsétlen pályán?!!
Most mikor bármi lehet és ki tudja, mi vár még ránk, hátha ez sem lesz majd hirtelen annyira fontos, akárcsak a diploma kiváltásához szükséges nyelvvizsga!
Ennek reményében sok-sok kitartást kívánok minden sorstársnak, főleg a végeken szolgálóknak!
Üdv
Egy másik bukott Kata

Oly jellemzően ismeretlenül ítéltek el embereket és nevezitek a szakma szégyenének, mert Ti jól tudjátok, hogy aki mester lett az EGYTŐL-EGYIG zéró szakmailag és fenéknyaló és ebből jól meggazdagodik és célja minden pedagógus megalázása. Ezért tart itt ez az ország, mert mindig kell egy ellenség. Mester vagyok, nem kiabálom világgá, büszke sem ettől vagyok magamra, szeretem a szakmámat, van több diplomám és mellette szerintetek semmit nem érő szakvizsgám, de a gyakorlatra jelentkező pedagógusok szerint mégis csak ér valamit, különben nem jöhetnének hozzánk. Folyamatosan képzem magam, hogy a kis falusi iskolánkat szakosellátás tekintetében kihúzzam a gödörből. Kikérem magamnak, hogy a "A SZAKMA SZÉGYENE ÉS ÁRULÓJA" és "ŐK a ZSÍROS ÉS MINDENHATÓ" MESTEREK" legyek. És sajnos egyáltalán nem élek jól belőle. És mielőtt kezditek: SOHA NEM SZAVAZTAM A FIDESZRE

KÁPÓ FOGALMA: "a foglyok közül az őrök által kiválasztott, kijelölt foglyot jelenti, aki a többi rab egy-egy csoportját irányítja. Elvárás vele szemben az őrök által adott utasítások maradéktalan teljesítése, amiért cserébe kiváltságokkal bír".
NO COMMENT.
Ui.: Egy "megmesterülttől" elvárható lenne a pontos szövegértelmezés.

"Mit szólnátok, ha holnaptól azért kéne többet várni a bolti pénztárnál, az okmányirodában, a buszmegállóban, stb, mert az eladók, ügyintézők, sofőrök egy része heti 1 napon nem dolgozik az adott munkahelyen, a többi 4 napon is 2-2 órával kevesebbet? Mindezt azért, hogy a többi, ugyanolyan végzettségű és beosztású kollégáját minősítse, felügyelje? A többiek pedig ezen ellenőrzések, minősítések, felügyeletek miatt egy csomó többletmunkára kényszerülnének? Tehát nemcsak eladnának, buszt vezetnének, stb., hanem éjjelenként 150 oldalban visszamenőleg bizonygatniuk kéne, hogy erre ők maximálisan alkalmasak.
Vajon mennyit javulna ettől a színvonal a kereskedelemben, közlekedésben, hivatalokban?"
https://hu-hu.facebook.com/FuggetlenTanerokHangja
Arról már nem is beszélve, hogy a tanításra (egyszer már) följogosító diploma-diplomák és több évtizedes munkatapasztalat negligálására való "szakértői" jog (!!!) az már fölöttébb komoly alkotmányjogi aggályokat vet föl.
(A "szakértők": 2x30 online órában képzett egomán "zsenik", elég ha 30valahány éveskék... - s kirúghatják a 40-50-es korosztályt. Igen! Van rá több/sok precedens! Megteszik!)

Teljes mértékben egyetértek!!!
Saját iskolámban is van rá példa. 50 körüli tanító-fejlesztőpedagógus kolléganőm (három gyermekkel, s mellette nagybeteg édesapját is lelkiismeretesen ápolva) megbukott. Harmincas, gyermektelen, rideg, karrierista "mester-szakértő" 2x megvágta. Két pedagógus diplomával, sok szakmai tapasztalattal, nehéz élethelyzetére való teljes érzéketlenséggel, visszafokozták pedagógiai asszisztenssé. (Most éppen olyan kolléga mellett segít be, aki pedagógus diploma nélküli pedagógus!!! Ez komoly!)

Szerintem olyan nincs, hogy valakit kétszer is megbuktatnának.

Szerintem sincs. Ott már a pótdíj azt jelenti, hogy megváltod magad és azért fizetsz, ha nem megy önerőből, hogy átengedjenek.

Pedagógusnő vagyok. 59 leszek. De sajnos nappalin végeztem, ezért 63 éves korom előtt nem mehetek nyugdíjba, még a "nők 40"-nel sem, ha marad egyáltalán. (Anno 55 éves nyugdíj-korhatárral kalkuláltam.) Gyerekemet egyedül neveltem föl. Ő már a nagyon messzi távolban él (szerencsére jól). Soha nem akar visszajönni mert "Anya, csak a Magyar Himnusz szeretetéből nem lehet megélni". Idős szülőmet én ápolom, ameddig bírom. Kétségbe ejt, hogy esetleg intézményes ellátására lesz szükség (látván az intézményes körülményeket és a saját nyugdíj-korhatáromat). Sokszoros lelkiismeret-furdalásom van. A lányomnak nem tudtam életkezdési létalapot nyújtani a pedagógus béremből, mint ahogy nem tudok az édesanyámnak sem életvégi ápolási-törődési időt biztosítani (mert nappalin tanultam, s ez a büntetésem érte). A saját egészségem is fokozatosan megrendült már. Végigdolgoztam az életem. Elfáradtam.
A főnököm meg csak a minősítést és innovációt szajkózza egyfolytában. (Állítólag, az ő dolga, hogy "menedzseljen" engem a boldogító ped. II-be.) Könyörgöm!!! Ugye ezt nem gondolják komolyan???
"Nehéz" környéken dolgozom. Amikor az egyik diákot rendreutasítottam, mert ordenáré módon viselkedett, az volt a válasz:
- "Egy öregasszony nekem ne dirigáljon!"
Mivel egy kolléganőmnek nemrég a lakásablakát dobták be 1-esért, ...nos nem nagyon vigéckedtem.
Csak tovább cseng a fülemben. "Egy öregasszony nekem ne dirigáljon!"
És azon töprengek, a (rab)szolgasor az nagyon más???

Én 1963-ban születtem, tehát jó esetben 65 évesen mehetek nyugdíjba. Viszont Volt egy nagyon hosszú kihagyásom a pedagógus pályán 2000-2018-ig. 2018-óta dolgozom ismét, mint pedagógus, és mivel korábban volt 13 évem a pályán, így Ped. 1-be kerültem. Tehát a jelenlegi törvény szerint úgy gondolom, 2027-ben lesz kötelező számomra a Ped 2 minősítés. Gondolom, így kimaradhat az életemből ez a gyomorforgató eljárás...

Minden pedagógus figyelmébe!
https://www.facebook.com/FuggetlenTanerokHangja/
"TUDTA?
A mesterpedagógus szakértők pluszfizetéséből havi 4 ezer iskolai iskolai wc-t lehetne felújítani."
(No comment.)

Ez a vécés egy 2016. augusztusi szöveg, ráadásul semmi konkrétummal nincs alátámasztva, úgyhogy inkább hagyjuk...

Valóban nincs alátámasztva, mert nem vizsgálják a minősítésre költött pénzek hasznosulását. Javult-e bármi is az életpálya óta? Azon kívül, hogy páran 18 órában, 4 iskolában töltött munkanappal kétszer annyit keresnek, mint egyes kollégáik?

Deee, alant is pont az látható (=alantas közvetett bizonyíték), hogy az életpályamodell bevezetése (2013/14.tanév) óta mindenki sziporkázva ível - jajj, de merre is???
"Magyarországon a korai iskolaelhagyók aránya sokkal magasabb az uniós átlagnál, 2018-ban a 18-24 éves korosztályban az EU országok 10,6 százalékos átlagához képest 12 és fél százalék volt. Ezen belül a magyar lányok közül sokkal többen maradnak ki az iskolából, mint máshol.
Az általános uniós csökkenéssel szemben ráadásul nálunk 2015 óta nőtt a korai iskolaelhagyók aránya, tehát egyre távolabb kerülünk a 2020-ra kitűzött 10 százalékos közösségi céltól. Ha pedig kitágítjuk az életkori határokat, akkor kiderül, hogy a nem tanuló és nem is dolgozó fiatalok aránya a 15-29 éves korosztályban Európában nálunk a legmagasabb"
Hitelesítő link:
https://eduline.hu/palyakezdes/20200102_fiatal_munkavalalok_helyzete?utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirstart_2020-01-02

Szerintem ez egyáltalán nem ide tartozik. Erről nem az iskola tehet, nem a tanárok, még csak nem is az életpálya-modell.
Azt kellene megvizsgálni, hogy az iskolaelhagyók hány százaléka cigány. Tologatjuk, mint a sz.rt a problémát, de nem merünk - mert az "Újbeszél" nem engedi - őszíntén szembenézni vele.
Illetve, bizonyos törvényeket nagy részben miattuk hoztak (kötelező óvoda pl.).
Kettő: Hagyjuk már ezt az uniós átlagot! Európa két- vagy inkább három sebességes, és mi nem az elsőben vagyunk. A szomszédos országokhoz kell viszonyítani, mint minden mást is...

Természetesen nem mindenkire jellemzőek a korábban felsoroltak. Tényleg nem szabad egymásnak esni,azonban Önöknek is be kellene látniuk, hogy az egész életpálya-minősítéses rendszer úgy igazságtalan, ahogy van.
Csak két példa: iskolán belül nagy feszültséget okoz, hogy a mesterek 18 órájával szemben más 26 (+2-3-4, mert ugye nem a mestereket teszik be helyettesíteni...) órát tanít. Hogy a mester minősít a hét egy napján, és az egész napos elfoglaltságot jelent? Mi köze ennek az iskolának? Akárhogy nézzük, a mester a saját munkahelyéhez jóval kevesebbet tesz hozzá, mint bármelyik másik kollégája.. Ehhez kapcsolódik a fizetés is: ha a kezdő tanár 130-140 ezer között kap kézhez, a mester pedig 400 ezer körül, akkor ez nagyon súlyos probléma. És nem a kezdőknek kellene meghátrálni, és ledönteni ezt az egész minősítési rendszert,még csak nem is a megszakadó ped I-II-eseknek, hanem Önöknek, mestereknek. Nyilván érdekeltek a fenntartásában, tehát ez nem fog megtörténni.
Másik példa: az egész életpálya-modell kifejezetten téves megoldás. A mai világban már nem szokás egész életet egy munkakörben, egy foglalkozásban eltölteni, és ennek meg is vannak az előnyei. Nem árt egy pedagógusnak sem, ha néha szétnéz a vállalkozói szférában, vagy más közalkalmazitti területeken. Ha a jelenlegi rendszerben egy 40 éves mérnök úgy dönt, hogy 15 év mérnöki meló után tanítani szeretne, kezdőként kezelik - magyarul nem ismerik el a munkatapasztalatát - és hosszú éveket kell arra várnia, hogy előrelépjen. És mi van akkor, ha valaki 2 év alatt eljut addig, amíg más 20 évig sem? Nem mehet minősítésre, mert nincsenek meg az évei.. Ilyen merev, ócska rendszer a legrosszabb álmainkban sem jött elő, és igenis, ezért nem a politikusokat és minisztereket vádoljuk, hanem azokat a nagyeszű pedagógus társainkat, akik kidolgozták. Akik ott ülnek a POK-okban és egyéb "bizottságokban".
Sajnálom, hogy rossz helyen csattan az ostor, és sértve érzi magát, meg is értem. Nyilván vannak kiváló mesterpedagógusok, akik segítík a többit, stb. De ebben a rendszerben, amikor kétszer annyit keresnek, mint mások, nem fogjuk Önöket, mint "egészet" kedvelni, és elismerni sem.

Maximális egyetértésem és tiszteletem. Én sem minősülök.
Aki 2013. szeptember 01-én, az ominózus baromság bevezetésekor, már rendelkezett tanításra följogosító diplomával (sőt 25 év munkatapasztalattal és betöltött 50 évvel) attól az Atyaúristen sem várhatja el, hogy bizonygasson bármit is. (Egyébként egy korábbi alkotmánybírósági döntés rendelkezett a "bukottak" munkaviszonyának 10 napon belüli megszüntetéséről. - Ennyit az Alkotmánybíróság "függetlenségéről".)

Ha az ELTE diplomám és 32 év nem elég, akkor részemről a fáklyás menet 2023-ban...

Ha az ELTE diplomám és 32 év nem elég, akkor részemről a fáklyás menet 2023-ban...

Kedves Kata! Én sajnos nem vagyok ilyen bátor és csak 16 éve tanítok. De totál egyetértek veled, a múltat is ismerem elmondásból anyukámtól, aki óvónő. Teljesen kiidegel a minősülés, nem is tudom hogyan tudnám megúszni. A tanítás mellet a családommal is akarok foglalkozni és nem adminisztratív baromságokkal. Eredetileg két gyereket szerettem volna, de a második már nem fog megszületni, az agyonterhelésem miatt és időhiány miatt és mert nem akarok über-idegbeteg anyát a meg sem született gyerekemnek. Ez van. Szerintem, aki nincs a pálya környékén, az el sem tudja képzelni kicsit se, hogy hány malom között őrlődünk. Semmi tekintélyünk nincsen. Én egy hullafáradt tanító néni vagyok, aki rajong a gyerekekért, de mégsem mert szülni még kettőt se, mert le vagyok strapálva teljesen. Nem tudom, mit csináljak?

"Teljesen kiidegel a minősülés, nem is tudom hogyan tudnám megúszni."
Hogyhogy hogy tudnád megúszni? Úgy, hogy egyszerűen nem jelentkezel minősítésre és kész. Egyesek erre azt mondják, hogy "de hát kötelező most már!", de nem úgy kötelező, ahogy ők be akarják állítani! Nem jelentkezni kötelező, hanem ha te úgy döntesz (de nem muszáj úgy döntened!), hogy kéred a minősítésedet, akkor a rendszer kötelessége téged minősíteni. De ennyi. Ha nem jelentkezel, akkor nem leszel minősítve és kész, meg van úszva. Jöjjön az a második baba!!! :)

Sziasztok!
Nekem egy olyan kérdésem lenne ha rendelkeznem kisgyermeknevelői és óvodapedagógus diplomával is, de már több éve dolgozom mint kisgyermeknevelői és minősítették is, ha esetleg óvónőként kezdenék dolgozni Újra kell minősülni vagy megfelelő a kisgyermeknevelőként szerzett minősítés?
Előre is köszönöm!

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!