Közigazgatási alapvizsga - általános tudnivalók

Cikkek: 

Vizsgára kötelezettek köre

Közigazgatási alapvizsgát köteles tenni a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 1 éven belül, a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 2 éven belül.
Az a pályakezdő köztisztviselő, aki gyakornoki besorolást kap, csak az után bocsátható vizsgára, ha már megfelelő közigazgatási gyakorlatot szerzett. Ez a jogszabály szerint a felsőfokú végzettségűek esetében legalább 6 hónapot, a középfokú végzettséggel rendelkezők esetében legalább 12 hónapot jelent.

Mentességek

Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak a köztisztviselőnek, aki a következő végzettségek valamelyikével rendelkezik:
- állam- és jogtudományi doktori,
- igazgatásszervezői
- okleveles közgazdász (alapképzés, nappali tagozat, egyetem)
- rendőrtiszti főiskolai oklevél.
Vagy aki kinevezésekor vagy áthelyezésekor az öregségi nyugdíjkorhatárt már elérte.

Jelentkezés és felkészülés

Jelentkezési lap benyújtásának határideje: adott vizsgaidőszakot megelőzően legkésőbb 60 nappal. A vizsgázók kiértesítése a felkészítő tanfolyam és a vizsga helyéről, időpontjáról a munkáltatón keresztül történik.
Az alapvizsga tankönyvek nyomtatott formában is rendelkezésre állnak a munkáltatónál, de ingyenesen letölthető a Magyar Közigazgatási Intézet honlapjáról is. A vizsgák követelményrendszerei, szóbeli tételei és a közigazgatási alapvizga írásbeli vizsgakérdései nyilvánosak és szintén megtalálhatóak a honlapon.

További részletesebb és pontosabb információk (tanfolyamok, vizsgák, gyakori kérdések, tananyagtár): http://omi.mki.gov.hu

(forrás: MKI honlap)

Hozzászólások

A 174/2011. Korm. rendeletben nem látom az okleves közgazdászt, mint mentességre feljogosító végzettséget. Ez esetleg valahol máshol jelenik meg? Illetve mi alapján csak a nappali tagozaton végzett hallgatók mentesülnek, mikor ugyanazt az anyagot tanulják meg, ugyanazt a vizsgát teszik le, mint egy távoktatásos vagy levelezős hallgató?
Köszönettel:
Edina

Üdvözlöm!

Az lenne a kérdésem, hogy nekem jogi aszzisztensi végzettségem van (középiskolai, nappali tagozatos). Kell-e ilyen esetben alapvizsgát tennem.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Kiss Virág

Kérdésem az lenne hogy aki középfokú ügyintéző titkár végzettséggel rendelkezik mentesül e ügykezelői alapvizsga ill.közigazgatási alapvizsga alól? Köszöm

Mit tudok tenni akkor,ha évvekkel ezelött letettem a közigazgatási alapvizsgát,és valószínűleg elvesztettem.Valahol tudok másolatot kérni?

Szia! Kaptál már választ a kérdésedre? Sajnos nekem is ez a problémám...

Kérdésem lennem ha igazgatási szervező diplomát szerzek meg 2 év múlva.,de az alapvizsgát 1 év múlva le kell tennem és akkor még nem lesz kezembe a diploma. Nem mentesülhetek az alapvizsga letétele alól?

Debreceni Egyetemen végeztem, ahol Szakigazgatási Agrármérnök képesítést szereztem. Érdeklődnék, hogy mentesülök e az alapvizsga alól?

Kell-e közigazgatási alapvizsgát tennem, ha az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra?

Főiskolai közgazdasági végzetségem van. Mentesülök az alapvizsga megtétele alól? Előre is köszönöm a segítséget.

Rendőrtiszti Főiskolám van.A jelenlegi jogszabályok szerint kell-e közig.vizsgát tennem?Pontosan melyik jogszabály vonatkozik ide?
köszönettel

Két diplomám van: 1- Kodolányi János Főiskola Közgazdász gazdálkodási szakon Főiskolai szintu
2- Pécsi Tudományegyetem Emberi erőforrás tanácsadó- Okleveles Egyetemi szintu
Kell alapvizsgáznom?

A Pécsi Tudományegyetemen szereztem Személyügyi szervező szakon főiskolai diplomát. Kérdésem az lenne, hogy ez a végzettség mentességre jogosít az alapvizsga alól vagy sem????

Hétköznapi anyuka vagyok, középiskolai végzettséggel, aki köztisztviselőként és közalkalmazottként is dolgozott. (6 éve gyesen).A továbbiakban is a közszférában szeretnék elhelyezkedni, ezért arra lennék kíváncsi milyen lehetőségeim lennének az ügykezelői vizsga terén vagy más vizsga, amely ehhez a területhez kapcsolódik és előnyt is élveznék a vizsga meglétével. (Másrészt agytorna is lenne a számomra). Kinek, mikor, hol és mennyit kell befizetni... Lehet, h levelem elég "tömény", de ezt nézze el. Úgy gondolom, h egyszerű kérdések megválaszolásához tökéletesen elég egy udvarias, korrekt levél. Köszönettel, TEdina..

Ha valaki főiskolán végzett közgazdász, ezek szerint nem mentesül az alapvizsga kötelezettsége alól?

A Ktv. hatálya alá tartozó ügykezelő tehet-e alapvizsgát?

A Ktv. hatálya alá tartozó középfokú végzettséggel rendelkező ügykezelői besorolásban lévő dolgozó tehet-e közigazgatási alapvizsgát? Az ügykezelő ugyan közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, de nem köztisztviselő. Hivatalunk vizsgaszervezői szerint az ügykezelő nem teheti le közig.alapvizsgát, csak az ügykezelői vizsgát. Várom válaszodat !

Külkereskedelmi szakos közgazdász vagyok Európai Uniós szakiránnyal, költségvetési ellenőr, valamint jogi szakokleveles közgazdász. Felmentést a közigazgatási alapvizsga szerint ezekkel csak akkor kaphatnék, ha nappali tagozaton végeztem volna el, továbbá egyetemi végzettség kapcsolódna hozzá. Ugyanakkor sem a Ktv. , sem a Ktv. -be azt behozó módosító jogszabály nem írja, hogy ez feltétel, csupán mindig az okleveles közgazdászról beszél. Egyik diplomámat sem nappali tagozaton szereztem, az első diplomám főiskolai végzettségű, a jogi szakokleveles közgazdász képesítést a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán végeztem, ott államvizsgáztam közigazgatási jogból és polgárjogból. Igazából végzettségeim csak egyetlen egy területet nem érintenek a vizsgakérdésekből. Egyetlen egy kérésem lenne: vki adja már meg a pontos jogszabályi hivatkozás helyét, hogy miért is nem fogadják el az okleveles közgazdász képesítést!?!?
Előre is köszönöm!

A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán az okleveles üzemgazdász diplomát szereztem meg. Kell-e vizsgáznom? Azóta már PSZF-et végzettek is közgazdász diplomát kapnak. Kell-e vizsgáznom?

Tisztelt Cím!
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Igazságügyi igazgatási alapképzési szakán szerzett igazságügyi szervezi végzettség mentesít-e az alapvizsga kötelezettség alól?
Köszönöm válaszukat.

Igen, mert az jogi képzési területen szerzett végzettség.

174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról
11.§ (1) Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki
a) jogi, közigazgatási, rendészeti képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon felsőfokú végzettséget szerzett

Nálunk a gazdasági vezető is a PSZF-en végzett. A diplomája szerint ő is okleveles üzemgazdász. Az eljárást pontosan nem tudom hogyan, de kérte hogy adják ki neki a közgazdász megjelölést, és megkapta. Érdemes utánajárni a sulinál. Akkor már meg is oldódna a probléma.

Kérdés: 2008.04.16-án határozott idejű munkaviszonyt létesítettem. Decemberben kaptam meg a véglegesítésemről szóló kinevezést, amelyben az szerepelt, hogy 2010. jan. 01-ig alapvizygát kell tennem. Ezt követően értestést katam, hogy április 16-án alapvizygát kell tennem. A kötelezettségem mely időponttól keletkezik? A kinevezési okmányomon szereplő időptartam akkor tárgytalan?

Felsőfokú végzettséggel rendelkezem, de középfokú a köztisztviselői besorolásom a munkaköröm miatt. Azt szeretném tudni, alapfokú vagy felsőfokú közigazgatási vizsgát kell tennem. Köszönettel: Mária

középfokú (II. besorolási osztálynak) végzettséggel az alap vizsga a kötelező, de letehető a magasabb szintű vizsga is.

kiegészítem magam.
az alapvizsgáról:
"Mikor vagyok köteles közigazgatási alapvizsgát tenni, és mennyi időm van a letételére?
Közigazgatási alapvizsgát köteles tenni: - a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 1 éven belül, - a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 2 éven belül."
az évek a kinevezéstől számítanak.

a szakvizsgáról:
"Közigazgatási szakvizsgát tehet:
? a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő,
? aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy ez alól mentesült,
? közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik és
? részt vett a jogszabály által meghatározott felkészítő tanfolyamon.
A vizsga letételéhez a fentiek együttes megléte szükséges, bármelyik feltétel hiánya
esetén közigazgatási szakvizsga nem tehető.
2.2. A vezető a kinevezését követő 1 éven belül köteles szakvizsgát tenni.
(A vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő közigazgatási szervnél
szerzett gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát, a többi feltételnek azonban
meg kell felelnie.)"

A következő lenne a kérdésem. A Debreceni Egyetemen szerztem a diplomámat mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök szakon. Kell közig alapvizsgát tennem?

Kérdésem lenne.
2007 októberében lettem köztisztviselő.56 éves vagyok.Mentességet nem élvezek,de a kinevezésembe bele van irva hogy az alapvizsgát 2010-ig kell letennem.A munkahelyem viszont közölte hogy még idén el kell mennem vizsgázni,mert változnak a szabályok.Kérdezni szeretném hogy az új szabályozás rám is érvényes?
Köszönöm Kági