közalkalmazotti jogviszony

Kedves Fórumozók!
Kérek mindenkit aki jobban ért a témához segitsen nekem!
Kérdésem a következő:mi számit hivatalosan elismert közalkalmazotti jogviszonynak?A személyi anyagomban található besorolás közalkalmazotti jogviszonyba,ahol napra pontosan meg van határozva az idő ez -e?Ha egyszer (1992 julius 01-én)elismerték a 92 előtti munkaviszonyaimat(napra pontosan)közalkalmazotti jogviszonynak,akkor ezen változtathatnak-e menet közben?akkor amikor munkaviszonyom folyamatosan ugyanott van azóta is?Nem akarják kifizetni a 30 éves jubileumi jutalmat,arra hivatkozva hogy nincs meg a jogviszonyom!Kicsit kiszolgáltatva érzem magaSegitő válaszotokat előre is köszönöm:)

Tisztelt Cím!

1982.10-1983.08 között a Veszprémi Egyetemen dolgoztam. Jubileumi jutalom számítása miatt szeretném megtudni, hogy közalkalmazotti jogviszonynak lehet-e tekintei ezt az időszakot.

Segítséget előre is köszönöm:
Zsuzsa

SZERETNÉK VÁLASZT KAPNI, HOGY AZ 1984-1991 között az MN, MH-hoz tartozó ÉKV-nál töltött polgári alkalmszotti jogviszony hogyan igazolható?
S.O.S. lenne!

Tisztelt Fórum!
1984.09.10.-töl a MN ÉKV nál golgoztam
1991.10.01.-ig Utána Kft.lett.
Ezt a polgári alkalmazotti munkaviszonyt kellene igazolnom, de a Mumkakónyvbe csak az ÉKV-van beírva.
Van egy 1987.évi átsorolási lapom amin a C-II-2 kat.ba soroltak.
Az alapom nincs írattárban meg!
Ki igazolhatja ezt a tényt?
A MH-ban igazán a levéltárban K.O.-van.
Eltüntem!
Ha lehet segítsen valaki!
Ki igazolhatja, hogy a cég az MN-hez tartozott, polg. alk.. voltam.
olahla65@gmail.com-ra is írhat aki tud segíteni.
Köszönöm.

Szeretném megkérdezni,ha a munkáltató tévesen állapította meg a közalkalmazotti jogviszonyomat,és erre csak akkor derül fény,mikor a jubileumi jutalomra kerülne sor,tehetek-e ez esetben valamit?

Szolgálati idő sürgős beszámításához segítséget kérek.A Magyar Postánál 1974.jun.24-től 1990.jan.01ig dolgoztam.
2003.szept 08-tól egy szociális szolgáltató központ dolgozója vagyok.
Kérdésem,hogy a Magyar Postánál töltött időm közalkalmazotti munkaviszonynak számít-e,ha igen ,honnan tudom ezt igazolni (Ez több mint 15 év!! + a szociális gondozónál töltött 14 évemet az 29 év!! vagyis még a 25 éves jubileumi jutalomra is esedékes lehettem volna,nem is beszélve nyugdíjazásom közalkalmazottakra vonatkozó felmondási idejére!
Köszönettel:Géza

Szolgálati idő sürgős beszámításához segítséget kérek.A Magyar Postánál 1974.jun.24-től 1990.jan.01ig dolgoztam.
2003.szept 08-tól egy szociális szolgáltató központ dolgozója vagyok.
Kérdésem,hogy a Magyar Postánál töltött időm közalkalmazotti munkaviszonynak számít-e,ha igen ,honnan tudom ezt igazolni (Ez több mint 15 év!! + a szociális gondozónál töltött 14 évemet az 29 év!! vagyis még a 25 éves jubileumi jutalomra is esedékes lehettem volna,nem is beszélve nyugdíjazásom közalkalmazottakra vonatkozó felmondási idejére!
Köszönettel:Géza

Kérdezni szeretném, hogy 1990 ben egy éven keresztül diploma nélkül napközis nevelőként dolgoztam. Később elvégeztem a tanárképző főiskolát, viszont az egy évemet nem számították bele a munkaviszonyomba. Helyesen jártak e el?

Tudja e valaki, hogy a 1700/2012. XXII. 29. kormányhatározatot amibe felhívták a Minisztériumok figyelmét, hogy az irányításuk alá tartozó költségvetési intézményeknél szüntessék meg a nyugdíjkorhatárt elért és a nyugdíjasok tovább foglalkoztatását, ezt a kormány részéről melyik hivatal ellenőrzi.

Lehet-e postán, lakcímre kérni a jubileumi jutalom küldését?

Szeretném a segítséget kérni!

Kezdő óvodapedagógusként felajánlottak egy magánóvodai állást, ahol nem közalkalmazottként lennék bejelentve. Úgy hallottam, ha nem vagyok közalkalmazott, és egyszer szeretnék mondjuk egy állami intézménybe menni mégis, akkor a közalkalmazotti bértáblázat szerint a nulláról indulok. Tudtok abban segíteni, hogy ez tényleg így van-e, vagy beszámítják a magánóvodában eltöltött éveket is?

Kérem segítsetek! Egy középiskolában tanítottam 1992-1999 és 2013-tól jelenleg is.Közben 1996-tól magán vállalkozó lettem majd 2000-ben egy BT-t alakítottunk amiben kültag vagyok.A közalkalmazotti jogviszonyomba nem akarják beszámítani a magán vállalkozásban töltött 4 évet csak a cégben töltött alkalmazotti munkaviszonyt. A tevékenységi körök megfelelnek a végzettségemnek és a szakiskolában tanított szakmáknak. Létezik ilyen?Köszönöm!

Segítségeteket szeretném kérni a következő miatt:1992.dec 01-től van folyamatos munkaviszonyom,de csak 2014.05-tól vagyok közalkalmazott .Amikor közalkalmazott lettem E 08 kategóriába soroltak be.Most pedig visszasoroltak E 08-ból-E 01-be,indokolva hogy még sem számítják be az előző éveket.Jogszerű ez?Sajnos nem csak engem érint hanem többünket.1992.évi XXXIII.tv.alapján.
Segítségüket előre is köszönöm!

Akár jogszerű is lehet, a konkrét szitu teljes ismerete nélkül nem lehet igent vagy nemet mondani. Elképzelhető pl., hogy az OKJ-s papírodat, ami alapján E-be soroltak, csak 2013-ban szerezted, előtte pedig nem voltál közszférás dolgozó, így ebben az esetben teljesen jogos a 01-es kategória.

Addig is itt a törvényből, hogy mi alapján vagy besorolható:
87/A.§ (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.

(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani.

3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt.

Szia!
Köszönöm a válaszod,igen 2013 után szereztem a papíromat,de akkor miért nem ebbe a kategóriába soroltak be 1 éve?(2104 februárjában szereztem papírt).

1987-07-30-1994-09-15,1995-07-11-2000-08-28,2001-10-24-2001-12-31,2002-03-25 -től jelenleg is és az itt felsorolt időben is közalkalmazott voltam a többi időben munkanélküli .jogosult vagyok e a jubileumi pénzre annak ellenére hogy nem folyamatos a munkaviszony.Köszönöm-Zsuzsa

Tisztelt Cim!
1979. junius 01. - 1991. május 31-ig dolgoztam a Zirc-i Városgazdálkodási Vállalatnál, mint műszaki ügyintéző. Közalkalmazotti jogviszonyban voltam. Sajnos a vállalatot felszámolták. Èrdeklődni szeretnék, hogy az itt töltött idő közalkalmazotti jogviszonynak számit. Jelenleg elértem a 25 év közalkalm. jogviszonyt, amire 2 havi illetmény illeti meg eea dolgozot. Sajnos a Városgazd. Váll.-nál eltöltött időt nem akarjàk elismerni. Mivel nyugdijba megyek és a felm. időnél is sokat számitana. Kérdésem, hogy a Városgazdálkodási Vállalatnál eltöltött időt bele kell, hogy számitsák a közalk. jogviszonyba. Szíveskedjen megirni. Előre is kőszönöm.

a megyek és a felmentési
időnél is spkat számitana.

Kedves Horváthné!
Javaslom, hogy azonnal írj jogviszonyod korrekt megállapításához a Magyar Országos Levéltárhoz! Akár e-mailben és a következő kérdést tedd fel: az x város y utca, házszám alatt található abc nevű cég 1979....-1991... között költségvetési szervként működött-e? Előző pár sorban írd meg, hogy a szolgálati időd stb. számításához kell.
Remélhetőleg találnak adatokat és megírják neked e-mailben, vagy ha kéred, levélben, "pecséttel" is, hogy a mhelyed elfogadja.
Számodra kedvező válasz esetén, ha mhelyed nem fogadja el, fordulj egy jó közoktatási munkajoghoz értő ügyvédhez és ne félj fizetési meghagyást kiadatni vagy perre menni. Én is így tettem és nyertem (minden költséget a másik fél fizetett). Meg is érte, mert a nyugdíjam emelkedett, a nyugdij.int. és az apeh visszamenőleg is elfogadta az adatok módosítását kellő papírok és indoklás alapján.

Nem félni, cselekedni, mert a saját érdekeidet magadnak kell képviselned és utánajárnod! Én is így tettem…)) Üdvözöllek és sikert kívánok, és ha még meg is írod a sikert, annak is örülnék…Török Hetti

Tisztelt Cim!
1979. junius 01. - 1991. május 31-ig dolgoztam a Zirc-i Városgazdálkodási Vállalatnál, mint műszaki ügyintéző. Közalkalmazotti jogviszonyban voltam. Sajnos a vállalatot felszámolták. Èrdeklődni szeretnék, hogy az itt töltött idő közalkalmazotti jogviszonynak számit. Jelenleg elértem a 25 év közalkalm. jogviszonyt, amire 2 havi illetmény illeti meg eea dolgozot. Sajnos a Városgazd. Váll.-nál eltöltött időt nem akarjàk elismerni. Mivel nyugdijba megyek és a felm. időnél is sokat számitana. Kérdésem, hogy a Városgazdálkodási Vállalatnál eltöltött időt bele kell, hogy számitsák a közalk. jogviszonyba. Szíveskedjen megirni. Előre is kőszönöm.

a megyek és a felmentési
időnél is spkat számitana.

Tisztelt Cim!
1979. junius 01. - 1991. május 31-ig dolgoztam a Zirc-i Városgazdálkodási Vállalatnál, mint műszaki ügyintéző. Közalkalmazotti jogviszonyban voltam. Sajnos a vállalatot felszámolták. Èrdeklődni szeretnék, hogy az itt töltött idő közalkalmazotti jogviszonynak számit. Jelenleg elértem a 25 év közalkalm. jogviszonyt, amire 2 havi illetmény illeti meg eea dolgozot. Sajnos a Városgazd. Váll.-nál eltöltött időt nem akarjàk elismerni. Mivel nyugdijba megyek és a felm. időnél is sokat számitana. Kérdésem, hogy a Városgazdálkodási Vállalatnál eltöltött időt bele kell, hogy számitsák a közalk. jogviszonyba. Szíveskedjen megirni. Előre is kőszönöm.

a megyek és a felmentési
időnél is spkat számitana.

Tisztelt Cim!
1979. junius 01. - 1991. május 31-ig dolgoztam a Zirc-i Városgazdálkodási Vállalatnál, mint műszaki ügyintéző. Közalkalmazotti jogviszonyban voltam. Sajnos a vállalatot felszámolták. Èrdeklődni szeretnék, hogy az itt töltött idő közalkalmazotti jogviszonynak számit. Jelenleg elértem a 25 év közalkalm. jogviszonyt, amire 2 havi illetmény illeti meg eea dolgozot. Sajnos a Városgazd. Váll.-nál eltöltött időt nem akarjàk elismerni. Mivel nyugdijba megyek és a felm. időnél is sokat számitana. Kérdésem, hogy a Városgazdálkodási Vállalatnál eltöltött időt bele kell, hogy számitsák a közalk. jogviszonyba. Szíveskedjen megirni. Előre is kőszönöm.

a megyek és a felmentési
időnél is spkat számitana.

Új vagyok a fórumon, szeretném ha segítenétek. Közalkalmazott

ként dolgozom 6 órába, a főnököm csökkenteni akarja a munkaidőmet, viszont többlet munkára kötelezett. Lehet ilyet?

Új vagyok a fórumon, szeretném ha segítenétek. Közalkalmazott

ként dolgozom 6 órába, a főnököm csökkenteni akarja a munkaidőmet, viszont többlet munkára kötelezett. Lehet ilyet?

Segitséget szeretnék kérni!
Tudomásom szerint nem kell jogfolytonosnak lenni a 25 énes jubileumhoz a közalkalmazotti időnek.Hol találok valamit erre vonatkozóan amire hivatkozni tudnák ,az önkormányzat a munkáltatóm és szerinte nem jár a 25 éves jubileumi jutalom nekem.A jogviszony igazolásomon szerepel a Jubileumhoz, besoroláshoz,végkielégítéshez beszámított idő.
82.08.16tól 92.12.30ig
92.12.30tól 94.03.31ig
majd kimentünk vállalkozásba ami kiesik
2002.03.04 től 2003.12.31 ig
2004.01.01.től szintén közalkalmazottként dolgozom egy idősek otthonába.Szerintem az idén lenne esedékes.
Előre is köszönöm a segítséget.

Én is szeretném tudni, hogy a posta beszámítható e jubileumi jutalom szempontjából közalkalmazotti jogviszonynak? Egyetlen választ sem találtam!

Szia!
A Postánál 1996 óta nem közalkalmazottként dolgoznak a dolgozók. Ez nekem is idén derült ki. Csak az előtte eltöltött idő számít közalkalmazotti jogviszonynak, attól függetlenül, hogy általában azzal a bértáblával dolgoznak.

Kedves Andrea!
Nagyon érintett vagyok ebben a kérdésben.Tisztelettel kérdezem,hol van az leirva(milyen törvényi rendelkezés stb.stb),hogy a Postánál csak az 1996 előtti munkaviszony számít közalkalmazotti munkaviszonynak?! Várom nagyon sürgős válaszod.Köszönettel:Géza

Kedves Géza,
Amennyiben van információja a Postánál töltött munkaviszonyról, azaz közalkalmazotti munkaviszonynak tekinthető-e az 1990 előtti időszak, akkor én is szeretném tudni, hogy hol található az információ.
Köszönettel: Kati

A Postánál töltött 1990 előtti időszakról én is szeretném tudni, hogy közalkalmazotti munkaviszonynak tekinthető-e, ill. hogyan bizonyítható.

Pedagógus munkakörben dolgozom több, mint 30 éve. Költözés miatt kerestem új munkahelyet, amelynél alá is írtuk a kikérőt. A kikérő szept 1-i hatállyal kér ki, de a mai napig nem érkezett meg a korábbi munkáltatóhoz. Az új munkáltató nem adta meg, hol állhatok munkába (több telephelye van). Jelenjek minden eltelt munkanapon valamilyen jelzést adok, hogy szándékomban áll a munkát felvenni. A türelmemet kérik. El szeretnék állni a szándékomtól és máshol szeretnék munkát vállalni. Erre lenne is lehetőségem.
Elállhatok-e még a kikérésre vonatkozó nyilatkozatomtól, ha azt nem írta még alá a korábbi munkáltatóm. Mire hivatkozhatok?
Tudna valaki gyorsan segíteni?

Meg tudná valaki mondani, hogy miben különbözik pedagógusként a munkahelyváltás alábbi két formája:
1. áthelyezés
2. munkaviszony megszüntetés ,majd újra felvétel.
Azt hallottam, hogy csak régen volt jelentősége az áthelyezésnek a jubileumi jutalomnál az évek számolásában ,de ma már máshogy számolják az éveket. Valami különbség azonban biztosan van! Határozatlan idejű szerződésből váltanék határozatlan idejűbe, úgyhogy megoldható lenne az áthelyezés is. Megköszönném, ha valaki fel tudna világosítani ezzel kapcsolatban.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!