Pedagógus minősítő eljárás alóli mentesség

32 év közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezem (pedagógus I. kategóriában). Szeretnék élni a nők részére jelenleg érvényben lévő kedvezménnyel, ami lehetőséget nyújt a 40 év munkaviszonnyal rendelkezők nyugdíjba vonulására. Kérdésem a következő: kötelezhetnek-e a hátralévő 8 év folyamán a pedagógus minősítő eljárásban való részvételre?

Válaszukat köszönöm, tisztelettel: Kati

43 éve dolgozom pedagógusként. Amiért én ezt a HIVATÁST választottam azokat azokat az érveket ma már nem találom a pályán. Munkaidőm kb 25-30%-ában kívánnak tőlem pedagógus munkát. Ez gyalázat! Tantárgyaim "egy idő óta" nem töltik ki az óraszámomat 2 iskolában sem. Tavaly még szakkörökkel együtt rendben volt a dolog. A törvényi változásoknak köszönhetően ez évtől már nem tarthatok szakkört, helyette napközit kell tartanom. Jelenleg összevontan 4 osztálynak. Nincs ehhez megfelelő méretű osztályterem sem, így télen-nyáron szabadidős foglalkozást tartok az iskola két oldalról is nyitott udvarán. Itt annyi idegen jön-megy amennyi csak akar ez idő alatt is. Nem zárható az iskolakert. Mire hazaérek, teljesen használhatatlan vagyok. Idegileg, fizikailag már nem bírom. A kérdésem: 43 év pedagógusi munka után kötelező-e az önértékelés elkészítése számomra. Nyugdíj előtt 3 és fél évvel elég nehéz pályát változtatni.

Szeretném megkérdezni, hogy kell-e jelentkeznem pedagogus minősitésre? Jövő jan-ban leszek 58 éves. Decembertöl beadom a felmondásomat a munkahelyemen ez 2 hőnapot jelent .Befolyásolja ez a minósitésemet?

22 éve vagyok a pályán jelenleg ped.I-ben. Nem akarok a minősítési eljárásban részt venni. Mit tesz a munkáltató, azzal, aki megtagadja a minősítési eljárásban való részvételt???

Ped 2 kötelező?Erre én is kíváncsi vagyok.

Az lenne a kérdésem, 6 év egyéb jellegű munkakör esetén: a szokásos gyerekekkel itthon töltött 3 évből mennyi idő számítható be, Gyakornokból-Ped 1.-be soroláshoz.(TGYÁS,GYED,GYES)+szülés előtt veszélyeztetett terhesként kb. 3 hónap táppénz esetén.

Üdvözlöm!

Érdeklődnék azzal kapcsolatban, hogy valóban visszaminősíthetnek-e gyakornoki kategóriába pedagógus I. ből? 6éve dolgozom tanárként főiskolai végzettséggel, az egyetemet is elvégeztem,de a nyelvvizsgám még hiányzik és ma közölték velem, hogy vissza fognak gyakornokba tenni szeptemberben ha nem lesz meg a nyelvvizsga.Minimálbérre....

Középfokú oktatásban tanít? Mikor sorolták Pedagógus I. fokozatba?
Egyébként még akkor is Ped.I. fokozatba kerül besorolásra a pedagógus, ha nem rendelkezik 2 év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben szerzett legalább 6 év munkaviszonyt, ebben az esetben is mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek - minősítővizsga -teljesítése alól (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet).

Kedves Kérdező!

Ebben a helyzetben vagyok én is.A Tankerület engem is vissza akar minősíteni Gyakornokiba. Ön kapott erre vonatkozó választ?
Köszönettel

Sziasztok!

Tudtok-e olyanról szabályról, hogy 2020-ig minden pedagógusnak kötelező lenne a ped 2-es minősítést megcsinálni? Valaki felvetette nekem, de én nem tudtam rá válaszolni.
Üdv:
Attila

A pedagógusok minősítését 2013-ban vezették be. Az ide vonatkozó jogszabály szerint (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet) ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva 9 év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. Ez azt jelenti, hogy 2022 az utolsó év, amikor mindenképpen minősülni szükséges.

Felháborítónak tartom, hogy minősítésre köteleznek, pedig 30 éve diplomáztam, gyes-gyed után 22 éve egy helyen dolgozok, mint tanító. Én bizonyítsak??? Ráadásul a 40 éves munkaviszonyom további 10 évnél hamarabb meglesz.
Akik pályaelhagyók voltak hosszú évekre és visszajöttek tanítani, azok csak a koruk miatt automatikusan léphettek ped2-be. Nem nekik kellett volna esetleg visszatérésük után bizonyítani?
Nincs valami mód, jogi lehetőség, hogy a 20 évnél régebben folyamatosan a pályán levő kollégákat automatikusan léptessék ped2-be?

Senki nem kötelezhet minősítésre, ez csak választható (kivéve a gyakornokokat).
Aki nem vállalja, marad a Ped I-ben, ennek megfelelő bérrel. Aki időt és energiát szán rá, a következő év január 1-től jár az emelt fizetés.
Az erre vonatkozó törvény: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2019_evi_minositesek

Petróczi Gábor:

Van azonban egy olyan pedagógusréteg, amelynek tagjai jelentős arányban súlyos tévedésben vannak a minősítési kötelezettségeikkel kapcsolatban. Ez az öregségi nyugdíjhoz közel állók köre. A köznevelési törvény az alábbi hatályos szabályozást rögzíti.

Nkt. 97. § (21) Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

Elsőként arra kell felhívnom a figyelmet, hogy a jogszabály szövegében az öregségi nyugdíjkorhatár szerepel, tehát a nők 40 programmal öregségi nyugdíjjogosultságot szerzettekre ez a rendelkezés nem vonatkozik. Másrészt a fenti jogszabály azokra vonatkozik, akik a Pedagógus I. fokozatba történt 2013. szeptember 1-jei besorolásukkor közelebb álltak az öregségi nyugdíjkorhatárhoz tíz évnél. Másként azokra, akik legkésőbb 2023. augusztus 31-ig elérik a számukra irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.

Azok teljesítik tehát a törvényben szereplő feltételt, akik 1958. szeptember 1-jén vagy azt megelőzően születtek, hiszen ők 2023. augusztus 31-ig betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt jelentő 65 évet (vagy az ’56-ban születettek a rájuk irányadó 64,5 évet, az ’55-ben születettek a 64, stb. évet).

Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy a fenti törvény semmiféle olyan rendelkezést nem tartalmaz, amely szerint a minősítési kötelezettség alóli mentesítés a jövőben is minden olyan pedagógusra vonatkozna, aki tíz évnél közelebb áll az öregségi nyugdíjkorhatárt jelentő 65 évhez, azaz 55 évnél idősebb.

Kedves Ani!
Az általad bemásolt cikk lényege: jelen pillanatban automatikusan , minősítés nélkül nem kapja meg senki a Ped II. besorolást, aki 1958 09.01 után született. A minősítés nem kötelező, de ha valaki jelentkezik, vállalnia kell bizonyos minősítési kötelezettségeket, ez alól nincs felmentés: portfólió készítés, a minősítésre kijelölt szakértők részt vesznek 2 tanóráján stb.
Szerintem a területileg illetékes POK-nál szívesen válaszolnak a minősítéssel kapcsolatos kérdésekre, ha valaki számára néhány jogszabály nem egyértelmű. A minősítésre a jelentkezési határidő: 2018.03.31. – tehát akiket foglalkoztat ez a téma, egy héten belül dönteniük kell!

Pontosabban 1958. szept. 1. előtt születettekre vonatkozik a kedvezmény. . Aki szept 1-én született, már kiesett a kedvezményből, hisz a tanév végéig kell betölteni a nyugdíjkorhatárt, vagyis aug. 31-ig. Ezek a pedagógusok, már 2017. jan. 1-től beléptek a PED2-be, ha akkor pedagógus munkakörben dolgoztak. Most már csak a más munkakörből visszatérő, de az életkornak megfelelő pedagógusokra vonatkozik tulajdonképpen a jogszabály.
Az az 1 nap is jó néhány pedagógust érinthet csalódásként.

Kérdésem. Miért nem sorolják át automatikusan Pedig.II- be azokat, akiknek 7 évük van a nyugdíjkorhatár eléréséig? Egy 37éve tanító ember miért nem érdemli meg ezt a sanszot? Miért hagyjuk mi 60-asok,59-esek, hogy így legyen? Hosszú évek munkája után még minősíteni akarnak minket??? Várom válaszokat!

Ez totál igazságtalan, vmit tenni kell, nem hagyni!!!

Valakinek vállalnia kellene, aki rátermett, hogy alkotmánybírósághoz forduljon, de sürgősen. Akiknek nem sikerült a minősítésük, azok is elérték, hogy átsorolják.

Én is szeretném megkérdezni,hogy az Pedagógus I-be sorolt pedagógus aki már 2017-ben nyugdíjba ment és az öregségi nyugdíj eléréséig mindössze 6 év van vissza az miért nem kapja meg egy élet munkája után a Pedagógus II.fokozatba sorolást?

Kérnék a válaszukat!

Egyetértek, szerintem is megérdemeljük, az automatikus átsorolást, hiszen eleget dolgozunk még ma is.

Kedves Fórumozók! Az lenne a kérdésem, hogy kell-e újra minősülnöm a következő esetben: Óvodapedagógusként dolgozom, most fogok óvodapedagógusként minősülni gyakornokból ped.1-be. Jelenleg csecsemő- és kisgyermeknevelőként tanulok (BA) alapszakon, és a jövőben is ezen a területen szeretnék elhelyezkedni. Amennyiben bölcsődében helyezkednék el kisgyermeknevelőként, újra gyakornokként kezdeném pályámat, vagy maradnék az óvodapedagógusként megszerzett ped.1 minősítésben?

Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Fórumozók! Az lenne a kérdésem, hogy kell-e újra minősülnöm a következő esetben: Óvodapedagógusként dolgozom, most fogok óvodapedagógusként minősülni gyakornokból ped.1-be. Jelenleg csecsemő- és kisgyermeknevelőként tanulok (BA) alapszakon, és a jövőben is ezen a területen szeretnék elhelyezkedni. Amennyiben bölcsődében helyezkednék el kisgyermeknevelőként, újra gyakornokként kezdeném pályámat, vagy maradnék az óvodapedagógusként megszerzett ped.1 minősítésben?

Válaszukat előre is köszönöm!

Ebben az évben is átsorolják a pedagógus II-be azokat a pedagógusokat, akiknek kevesebb idejük van vissza 7 évnél?

Az lenne a kérdésem, hogy 2018.jan.2-val most is ped. 2-be lép az aki nyugdíj előtt van 7 évvel?

Nekem tavaly év elején mondták, hogy nem kell megírnom a portfóliót, de nem soroltak át most jan.1-gyel

AZ Nkt. erre vonatkozó jogszabálya szerint:
Nkt. 97. § (21) Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított 10. tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.
Azokra vonatkozik a törvény, akik 1958. szeptember 1-jén vagy azt megelőzően születtek, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt jelentő 65 évet (a jogszabályban az öregségi nyugdíjkorhatár szerepel, tehát a nők 40 programmal öregségi nyugdíjjogosultságot szerzettekre ez a rendelkezés nem vonatkozik).
A törvény nem tartalmaz olyan megfogalmazást, amely szerint a minősítési kötelezettség alóli mentesítés a jövőben is minden olyan pedagógusra vonatkozna, aki tíz évnél közelebb áll az öregségi nyugdíjkorhatárt jelentő 65 évhez, azaz 55 évnél idősebb, így minősítő eljárás nélkül, automatikusan Ped II –be kerül.

Ez még ma is hatályos?

Amikor ez az egész elindult,sokan értetlenül álltunk felette.Most mi ez? Ismét vizsgáztatnak,kérdőre vonják a sok éves szakmai gyakorlatunkat? A főiskola diplomát adott...egy olyan okiratot,ami alkalmassá tett a pályára.A sok vizsgával,szigorlattal,záróvizsgával már bizonyítottunk. És bizonyítunk nap,mint nap,amikor a gyerekek közé lépünk. Nem mondom,hogy rekedjünk meg egy szinten,hiszen ezért vannak a továbbképzések,amik valóban előreviszik a szakmai munkánkat. De én nem hiszem,hogy egy ilyen bődületesen nagy felesleges,gép ,és papírhegyek mögött töltött idő olyan nagyon előrevinne. Ez egy felesleges időrablás,amitől senki nem lesz jobb pedagógus..sőt,pont a gyerekek látják kárát,mert a mindennapos lelkiismeretes felkészülés helyett a portfólióra kell összpontosítani minden erőnket,időnket. Nincs értelme,semmi pluszt nem ad. Sőt elvesz:elveszi az időt az életünkből,a családunktól,gyerekeinktől. Miért nem dönthetem el,hogy akarok-e Ped. II-be lépni. És ha nekem megfelel az I. is? Eredetileg így indult az egész. Most meg mindenkit belekényszerítenek olyanba,ami ellen teste-lelke ellenkezik.Én személy szerint legalábbis nem szeretek időt ölni olyan dolgokba,aminek nem látom értelmét....valaki már megint nagyot kaszált ezzel....Ez az én véleményem. Teszem azt,nem csinálom meg a minősítést..akkor mit tesznek? Kidobnak? Egy tollvonással áthúzzák 25 éves munkámat,és utcára kerülök? Nem szeretnék obszcén szavakat írni,de megvan a véleményem erről az oktatási rendszerről. Ez is csak egy munka,és mint minden munka ,azt a célt hivatott szolgálni,hogy az ember pénzt kap érte,hogy élhesse az életét.Ez nem azt jelenti,hogy nem vagyok szakmailag elhivatott..de igen....napi 8 órában...azután könyörgöm,hadd élhessem az életem!!!!!!

Nekem volt munkatársam, aki gyermeknevelés és tanítás mellett nem tudta volna elkészíteni a portfólióját, ezért kivett 1 év fizetés nélküli szabadságot, hogy megoldhassa. Ezen gondolkodjatok el... Gyalázat!!!

Olvasva a levelét, az elsőtől az utolsó szóig teljesen egyet értek vele. Én 2019-ben töltöm a 30. munkaévemet ezen a pályán és egyántalán nem vagyok hajlandó portfólióval és a leellenőrzés megalázató procedúrájával kínlódni. Kíváncsi vagyok, meddig lehetek még így a munkahelyemen.Gyanítom, nem én vagyok és leszek az egyetlen, aki ilyen módon kényszerül elhagyni a munkahelyét. Sajnos nem emeltük fel eléggé TÖMEGESEN a hangunkat ez ellen, amíg még lehetett. Szeretnék tisztában lenni a jogszabályokkal, lehet-e valamilyen okra( betegség, építkezés stb. )hivatkozva halasztást kérni. Hol nézhetnék ennek utána?
válasz ide: magdac7.83@gmail.com

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!