Iskolatitkárok

Csak a pedagógusokról beszélnek, de mi lesz az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek fizetésével? Ők maradnak a régi tábla szerint? Mi nem pedagógusok vagyunk, de ott dolgozunk közöttük.

Olvasom itt a hozzászólásokat.
El kell menni. 5 évet húztam le rendszergazdaként egy egyetemen.
5 évig hallgattam a hazudós papot hogy majd jövőre, meg majd jövőre, meg hallgattam a tanár sírdogálást amikor odajött hozzám 350 bruttóval és elkezdett sírdogálni nekem /akinek 166 a bruttója közalk bértábla F10, felsőfokú nappali mérnök-inf végzettség/ hogy neki milyen szar. Egy vödör kaki az egész. Eljöttem nem bántam meg. Ti is tegyétek ezt. Jó a munkaerőpiaci helyzet.
Sokkal kevesebbet kell dolgozni a versenyszférában mint ebben a magyarországi közizében.

Rengetek kérdés merült fel!
Technikai dolgozó-takarítónők vagyunk!
2017 01.01-től visszakerültünk a klikhez.
Ugyanazokkal a feltételekkel vettek át minket az önkormányzattól,béren kívüli juttatással (havi + erzsébet utalvány)
2017 juniusáig megkaptuk az béren kívüli juttatást.Júliusi hónaptól akkor már nem jár?Nem is kérhetjük?
Nem kaptunk semilyen papìrt,hogy a későbbiekben már nem kapjuk.
Beiskoláztatási támogatás sem jár?

És a takarító nem tanárokat segíti?

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök: az óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, dajka, gondozónő és takarító, laboráns, könyvtáros, szakorvos, pedagógiai felügyelő, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, pszichopedagógus, műszaki vezető, ápoló, hangszerkarbantartó, jelmez- és viselettáros, úszómester, és rendszergazda munkakörök.
Mindenki más megkapta a kétszeri juttatást csak a takarítók nem.
Nem vagyunk rá jogosultak?
Köszönjük a megtisztelő válaszát!

Szeretnék sorstársakat találni ,iskolai takarítonök egyenlö munkát végzünk külömbözö bérért.2fö 8ált isk végzettségü 3föszakmunkás de nem szakirányu pl elado varro stb.2fö minimálbért kap 3fö garantalt bérminimumot.A takaritáshoz nem kell végzettség ,szeretnénk tudni ez más intézményben is igy müködik?

Igen.
Akiknek jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, vagy a munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, vagy külön jogszabály alapján a munkakör több iskolai végzettséggel, képesítéssel ellátható, a közalkalmazottat a munkakör ellátásához a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni.

Ajánlom figyelmükbe, hasznos információk kaphatók:
http://www.aktualis-ma.hu/a-kozszferaban-dolgozok-munkaviszonyanak-megszuntetese-a-fegyelmi-felelosseg-szabalyai-2017-09-21-budapest/

Csak érdeklődnék,hogy a takarítói munkakörbe is járt a 7+3%-os béremelés?
Mert hogy nálunk azt nem adtak,pedig mi is klikk-esek vagyunk :(

Kedves Akárki !
Talán ebben a közleményben megtalálja a kérdésére a választ .

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, valamint az egyéb (pl. ügyintéző, kisegítő) munkakörben dolgozók figyelmébe!

2017. február 20. 15:39
Cimkék: pdsz, ráció
A PDSZ a nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, valamint az egyéb (pl. ügyintéző, kisegítő) munkakörben dolgozók besorolásával és bér-, illetőleg illetményemelésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet...
A nevelési-oktatási intézmények működtetési feladatellátásának változása miatt másik munkáltatóhoz került közalkalmazottaknak legkésőbb 2017. január 1-én meg kellett volna kapniuk a kinevezésüket, kinevezés-módosításukat, és mindenkinek, akinek változott az illetménye, az átsorolást. A munkáltató jogsértően jár el, ha érvényes kinevezés, átsorolás nélkül foglalkoztatja a közalkalmazottat. Javasoljuk, hogy mindenki írja rá a kinevezésre, átsorolásra, hogy mikor vette át! Ha ez nem történt meg, utólag is érdemes ilyen tartalmú nyilatkozatot írni, és az intézményvezetővel aláíratni.

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott a "B"-"D" fizetési osztályba került besorolásra, illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum – havi 161.000 Ft – összegénél. Amennyiben nincs az adott munkakörre előírt képesítési feltétel, és az érintett legmagasabb iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése alapján legalább a „B” fizetési osztályba van besorolva, az 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése alapján garantált bérminimumra jogosult akkor is, ha munkakörére nem előírt a középfokú iskolai végzettség, illetve középfokú szakképzettség. Akiknek jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, vagy a rendelet a munkakörre több fizetési osztályt állapít meg – lásd 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletét –, vagy külön jogszabály alapján a munkakör több iskolai végzettséggel, képesítéssel ellátható, a közalkalmazottat a munkakör ellátásához a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni.

Mivel nem készültek el 2017 januárjáig a kinevezések, átsorolások, majd egy hónapig arról sem volt a tankerületi központokba átkerült, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak tudomása, hogy a korábbi juttatásaik megmaradtak-e vagy sem (pl. a korábbi bankszámla-hozzájárulás és cafetéria). Amennyiben a korábbi béren kívüli juttatásokat az átadáskor hatályos kollektív szerződés tartalmazta, az abban foglalt juttatásokat a tankerületi központnak 2017. december 31-éig biztosítani kell.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben 2017. január 1-jétől jár az 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján a legalább hét százalékos illetményemelés. Aki minimálbérre jogosult, annak a havi 127.500 forint, akinek garantált bérminimum jár, a havi 161.000 forint 107 százaléka a garantált illetmény mértéke. A 32/A. § (2) bekezdés szerint az éves költségvetési törvény 10 százalékos illetményemelésre biztosít fedezetet. E fedezet terhére a hét százalékos emelés feletti, fejenként három százalékos illetményemelés munkáltatói mérlegelés alapján, differenciáltan osztható fel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adott munkáltatónál lehetnek olyan nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, akik csak hét százalékos illetményemelést kapnak, és lehetnek olyanok, akik esetében a garantált illetmény tíz százalékot meghaladó mértékben emelkedik, mivel a munkáltató dönthet úgy, hogy akár többek „fejkvótáját” is egy nevelést, oktatást segítő munkakörben dolgozónak adja. Az illetményemelés fedezete kizárólag a nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók százalékos illetményemelésére használható fel, másra nem fordítható, és az sem jogszerű, ha nem kerül felosztásra.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök: az óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, dajka, gondozónő és takarító, laboráns, könyvtáros, szakorvos, pedagógiai felügyelő, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, pszichopedagógus, műszaki vezető, ápoló, hangszerkarbantartó, jelmez- és viselettáros, úszómester, és rendszergazda munkakörök.

Nem tartoznak a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök közé: a munkaügyi, személyzeti előadó, gazdasági dolgozó, műszaki dolgozó, oktatástechnikus, számítógép-kezelő, számítógép-rendszerprogramozó, ügyviteli gépkezelő, ügyviteli dolgozó, könyvtáros technikus, könyvtáros asszisztens, kisegítő dolgozó munkakörök.

Azzal, hogy a közalkalmazotti illetményrendszer 2008 óta változatlan, óriási bérfeszültség alakult ki ágazaton belül, sőt intézményeken belül is az egyes munkakörök, fizetési osztályok között, amely a PDSZ szerint elfogadhatatlan.

A munkáltató nem követ el jogsértést, ha korábbi, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész egészét vagy annak egy részét megszünteti, illetőleg átcsoportosítja annak érdekében, hogy ebből oldja meg a kötelező garantált illetményemelést. Erről azonban a közalkalmazottat az átvevő munkáltatónak előzetesen írásban tájékoztatni kell. Amennyiben tehát a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megszüntetéséről, garantált illetménybe történő „átcsoportosításáról” a munkáltató a közalkalmazottat előzetesen írásban nem tájékoztatta – márpedig ez a kinevezések, átsorolások késedelmes elkészülte miatt sok esetben nem történhetett meg –, munkaügyi perben jó eséllyel szerezheti vissza a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt. Erről szól a Kúria 2016. szeptember 22-én közzétett, az Mfv.II.10.080/2016. számú ügyben hozott tájékoztatója. Ugyancsak munkaügyi perben lehet a tévesen megállapított illetmény (pl. garantált bérminimum helyett minimálbér), a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben elmaradt legalább hét százalékos béremelés elmaradása esetén a kinevezés korrigálását kérni, és az elmaradt illetményrész visszamenőleges kifizetésének igényét érvényesíteni.

Ebben tud segíteni a PDSZ jogsegélyszolgálata. Ám ne csak ezért légy a PDSZ tagja! A belépés dokumentumai letölthetők itt

Kedves Kollégák!
Újfent érdeklődnék január óta megkapta-e valaki azt az bizonyos 3%-ot a 7% mellett?
Nálunk nagy a csend azóta is, ha valaki tud új infót,hogy olvasni lehet-e róla valahol vagy foglalkozna vele a média,esetleg (megkapta!!!)ami maga lenne a csoda az kérem írjon!
Vagy hihetünk annak a szóbeszédnek miszerint "ott van már minden fenntartónál vagyis lekérték a költségvetésből,csak hozzánk nem ér el. Majd karácsonykor kiosztják fenntartói jutalomként!
Hozzáteszem, mindenkinek adnak(vezetők,pedagógusok ) az én és minden noksos kolléga jogtalanul megfosztott béremeléséből !

Mi is megkaptuk itt a Dél-Alföldi kis városkában, először 2017.08.31-ig aztán jött a tájékoztatás, hogy át lehet írni 2018.08.31-re. Nem mintha túl nagy összeget vinnék így is haza... A karbantartónk aki nagyjából csak olvasni jár be 8-10000-rel kap csak kevesebbet.

Szia!
Megírnád légyszives,hogy melyik kisvárosban kaptátok meg a 3%-ot? É s azt is ,hogy minden kollégát egyformán vagy differenciált a vezetőtök ?Nálunk itt Pest megyében nagyon mélyen hallgatnak ,azzal próbálnak minket kábítani, hogy nincs meg a keret a államkasszába, csak ámítás az egész a kormány részéről !A Ti vagytok és más városokban dolgozó kollégák az élő példa ,hogy igen is ott van az a kis pénz az államkasszába csak hozzánk nem ér le soha . Lehívják a fenntartók legyen az önkormányzati vagy Klik mert ki az a balga aki a "talált" pénzt visszaadja !Az állam meg örül,hogy ennyi fenntartó ,igazgató vezető élt a lehetőséggel és segítette a dolgozóit. Igazán nem lehet nyomonkövetni a pénzt, hogy valójában odaért-e ahhoz akit illet .Hm
Azért ez jó ,hogy Ti is megkaptátok én örülök ennek is !!!

A Hódmezővásárhelyi Tankerülethez tartozunk és az összes NOKS-os megkapta nálunk (3fő) illetve a városban tudok egy másik intézményt ahol szintén megkapták. Szerintem ennek a tankerületnek az összes dolgozója megkapta, hisz az e-mail központilag jött és másolatban ott volt a többi intézmény.

Kedves Kérdező!

Mi megkaptuk a 7%-ot (ami kötelezően jár) és megkaptuk a 3%-ot is (ami adható)!!!

Szia!
Végre egy intézményvezető aki megbecsüli a dolgozóit és kiadta a 3%-ot!
Becsületére váljon!
Példát vehetne sok intézményvezető!!!

SE 7, se 3 % , a nagy semmi...

Szia !
Hogy ,hogy se 7?
Azt mindenkinek megkellett kapni aki az oktatást,nevelést közvetlenül segíti! 2017.01.01-el 7%-os béremelés +3% differenciálható amit az intézményvezető (nek) kell(ene)! szétosztani! Nem tudom ,hogy hol dolgozol milyen munkakörben ,de fura,hogy a 7%-os béremelést nem kaptad meg! Mi volt az indok?

úgy értsd ahogy írtam, nemhogy 3 % , a 7 % sem.... egyházi fenntartású

Bicikli verseny lett belőle.

Pedagógiai Szakos Nevelőnek tanultam,Szegeden.Pedagógus Képzőkar pedagógiai szakán.0-tol 18 éves korig mindent tanultam a gyermekekről 4 év alatt rengeteg helyen voltam gyakorlaton ( nevelő intézettől az óvodáig ).Diplomám van.Pedagógiai-asszisztens vagyok 16 éve olyan helyen ahol 8 órában dolgozom és a napi teendőim közé mindig a nehéz gyerekek jutnak nem a nyugodt gyerekek.
Hova tartozom?Miét nem kaphatom a pedagógus fizetést miét csak a közalkalmazottit ami a mai világba egyenlő a nullával.

Kedves NOKS iskolatitkárok vagy pedagógiai asszisztensek!
Van közületek valaki, aki a közelmúltban szerzett pedagógus végzettséget és átsorolták? Úgy, hogy maradt a régi munkakörében, tehát nem tanítani fog?
Köszönöm a válaszokat előre is!

Egyszerűbb ha leírod mi a konkrét problémád vagy kérdésed, mert gondolom nem csak egy "igen" vagy "nem"-re vágysz... :)

Kedves 464!
Tényleg nemcsak egy "igen"-re vágyok. :) Azért szeretnék többet tudni erről, mert nem vagyok tisztában a helyzettel. Konkrétan arra lennék kíváncsi, hogy Ped/I.-be vagy Gyakornokba történik-e a besorolás. Én úgy hallottam és olvastam itt is, hogy gyakornokba kerül az, aki most szerzi meg a pedagógus végzettséget. Ez tényleg így van? Én már 19 éve dolgozok közalkalmazottként.

Szia, a válasz a 326/2013-as kormányrendeletben van.

Eszerint, ha van legalább 2 év -egyszerűsítve mondva - pedagógusként eltöltött munkaéved, akkor PED1 leszel, ha nem, akkor gyakornok.
De ha letelik a gyakornoki időd és eredményesen minősítenek PED1-be, akkor természetesen figyelembe lesz véve a többi munkaéved is a fizetés megállapításánál. Szóval megérni türelmesnek lenni!

kedves 464!

nekem is hasonló kérdésem lenne. 2015 júniusába szereztem csecsemő- és kisgyermeknevelő Ba diplomát. 2014 február óta óvodatitkárként dolgozom. jövő júniusba fogok óvodapedagógusként diplomázni. A kérdésem, ha szeptembertől óvónőként kezdek dolgozni, akkor nem lesz még meg a 6 év munkaviszonyom, amivel automatikusan átsorolásra kerülnék, de a két év kilőhető, azzal, hogy van egy kisgyermeknevelős diplomám? Vagy akkor is gyakornokba kerülök? Válaszod előre is köszönöm. közalkalmazotti diplomás bérbe vagyok jelenleg besorolva.

Nagyon köszönöm a választ! :)

Hamarosan lesz a második tárgyalás! Erre már idézést kap a gazdasági vez. és munkaügyes is. A bíró azt mondta, hogy eléggé összetett az ügy, mert nem csak egy közös megegyezésről van itt szó hanem a kormányhatározatot is mérlegelni kell. Én elmondtam, hogy véleményem szerint, ha tilos megbízási szerződéssel, vállalkozóival tovább foglalkoztatni a munkavállalót, akkor közös megegyezéssel sem szabad. Arra hivatkoztam, hogy a nyomásgyakorlás miatt a Határozatnak címzett közös megegyezésbe belefoglalták a 3 hónap jubileumi jutalmat és, hogy egyetértek e vele. Van egy két oldalas dokumentum a Bíróságnál amit az FM kiküldött minden iskolába és az 1700 as korm. hat. benne van. 2. dok. a munkaügyes által leírt felmentés kezdő ideje és lejárati napja a jubileumi jutalom esedékességének napja.3. dok. A 2 nappal a születésnapom előtt készült jegyzőkönyv amiben a munkaügyes elismeri, hogy ezeket a kjt. és a kormányhatározat utasításai alapján adta nekem. Benne van az is hogy én két helyen is azt nyilatkozom, hogy augusztus 8. án benézek a NetBankomba és utána nyilatkozok miként kívánom a jogviszonyomat megszüntetni. 4. dok. Határozat a közös megegyezésről aug. 3. dátummal mert nem várták meg, hogy nyilatkozzak hanem belefoglalták a jubit. 5. dok. a NGM. tól kapott két oldalas imail amiben be lett másolva a kjt 30§ (1) bek (d) pontja és a Korm. Hat. és az állásfoglalásuk, hogy fel kell menteni Önt (mármint engem) 6. dok. Az Igazgatónak címzett levél, miszerint engem félrevezettek és amennyiben visszamenőleg nem mentenek fel munkaügy bírósághoz fordulok. A bíró mondta az ügyvédjüknek aki mellékesen több mint 10 éve óraadó tanár az iskolában, hogy ez az ember nem közös megegyezéssel akart elmenni. Az ügyvédnek nem volt kérdése hozzám, majd később a bírónak felhozta, hogy 3. számú jegyzőkönyvben a munkáltató azt mondta , hogy kössünk kompromisszumot megkapom a jubileumi jutalmat és szűnjön meg a jogviszony közös megegyezéssel. Erre a bíró azt mondta,neki, hogy a jubileumi jutalom nem KEGY, ha jár akkor ki kell fizetni. Elküldtem a bíróságra a Magyar közlönyből a két oldalt a kormányhatározattal, mert ott le van írva minden, hogy a munkáltatónak a saját minisztériumán keresztül kell kérvényezni a Miniszterelnöki Hivataltól ha valakit tovább kell foglalkoztatni. Úgy vettem észre és utalt is rá a bíró, hogy nem talált az interneten ilyen esetet. Ez nekem rossz mert nehezebben tud ítéletem mondani. Úgy látszik a KLIK nél a gazdaságisok a Tankerület Vezetőnek jelzik, hogy valaki elérte a nyugdíjkorhatárt és az intézkedik a pénz utalásról ezért nem volt hasonló esete a bírónak. Várom észrevételed köszönettel!

bocsánat,hogy bele szólok nekem az iskola takarítással van problémám.Nálunk 4500 négyzetméterre van kettő főállásu takarítónő.A KLIK nemhajlandó felvenni még kétfőt.Közmunkásokat szeretnének,de azok 54000-ért nem jönnek.Igy marad a kettő takarító.egyre koszosabb az iskola mert ők ennyit nem tudnak már kitakarítani.Esetleg tudna nekik valaki segíteni,hogy hova forduljanak.megjegyzem,állítólag az igazgatok sem tudnak tenni semmit mere a KLIK nem enged.

Kedves Velederzsi!
Az igazgatóknak is a KLIK a felettese. Nem akarják velük összerúgni a port. Azt gondolják, hogy a két takarító majd valahogyan megoldja a sok feladatot. Ha nem , a tanárok és a szülők úgyis azokat fogják szidni nem a KLIK-et. Tudom mert nálunk is ez van. Ketten tartósan betegek helyettük nem vettek fel senkit. A gazdaságisunk közölte, hogy túlóra pénz nem jár, mert munkaidőben próbáljuk az ő feladataikat is megcsinálni. Az nem érdekes, hogy hiába jönnék délelőtt az osztályokba nem lehet olyankor bemenni, a folyosót sem lehet előre felmosni, mert a gyerekek összejárják. Azt mondták, hogy valamikor lecsúsztathatom a plusz munkát. Csak az a kérdés, ha én sem dolgozok a csúsztatás végett, akkor az én feladatomat vajon ki csinálja meg? A KLIK úgy spórol, hogy nem vesz fel főállású takarítót. Abban senki ne legyen biztos, hogy esetleg a létszámban nincs közmunkás takarító, csak lehet hogy nem ott végzi abban az iskolában a feladatát. Mi már ilyennel is találkoztunk. Azt kellene elérni, hogy néhány szülő menjen be szólni az igazgatónak a kosz végett. Ne a meglévő két takarítót hibáztassák, mert akkor előbb-utóbb azok is felmondanak. Biztos az adott intézményre adott létszámú takarítónak kell lenni. Meg van határozva, hogy az össz létszám ?%-a lehet technikai dolgozó. Az igazgató ezt biztosan tudja. A szülőkkel közösen el lehet talán érni, hogy vegyenek fel személyzetet. Drukkolok a két takarítónak, hogy sikerüljön nekik munkatársat találni. Magamról tudom, hogy hét közben olyan szinten elfáradok, hogy otthon szinte smmit nem tudok csinálni, mert olyan mértékben fájnak a kezeim. Pedig én ezt a munkát nem most kezdtem és egyre jobban elegem van az állandósult rohanásból. Ebben a városban ahol én dolgozom, három iskolában is takarítót keresnek, de egyre nehezebben találnak. Mi nem kaptuk meg a besorolásunknak megfelelő bért. Minimálbérre cserélték a garantált bérminimumot. Ugy látszik a KLIK-nek mindent lehet mert mindenhonnan csak rosszat hallani róluk.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!