Iskolatitkárok

Csak a pedagógusokról beszélnek, de mi lesz az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek fizetésével? Ők maradnak a régi tábla szerint? Mi nem pedagógusok vagyunk, de ott dolgozunk közöttük.

Én az első verziót gondolnám,mert eleve már nem az eredeti alapot kapnánk,mert az már a bérminimum.De gyanítom,hogy majd úgy osztanak-szoroznak majd,hogy a legkevesebbet kapjuk.Ez a 177.000 sem lesz valami sok nettóban, és ezzel megint 10 évre el leszünk intézve....

Kedves Ludovica!

Szerintem jogosult vagy a bérkompenzációra! A munkáltatódtól meg kérdezd meg, hogy melyik § alapján mondja, hogy nem jár neked.
Hogy képben legyél küldöm a törvény annak a részét, ami miatt jogosult lennél bérkompenzációra. 5 évre visszamenőleg jogodban áll követelni tőlük az elmaradt kompenzációt! (lehet, kell hozzá ügyvédi segítség)

"A foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésre szolgáló kompenzációra a 2017. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)-(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31.-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult kompenzációra, ha a rendelet hatálya alá tartozó szervvel 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1§ szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1.§ szerintitől eltérő jogviszonyt - tartós megbízási szerződés kivételével - nem létesített."
Magyar közlöny 2016.évi 204. szám (a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba)

Remélem sikerül kiharcolnod, ami törvényesen is jár!

Még annyi, hogy ha egy nettó 5000 ft-os kompenzációt nézek, akkor 5 év alatt már nettó 300.000 ft-ot spóroltak rajtad.....

Sziasztok! Szakgimnáziumba és szakközépiskolában dolgozok, mint tanügyi nyilvántartó. Most mondta a munkaügyis kolléga, hogy a 7 %-os béremelést CSAK az oktatást közvetlen segítő munkakörben dolgozó kollégák kapják meg. A mi esetünkben az iskolatitkár és a rendszergazda. Mellékesen megjegyezném, hogy az iskolatitkári feladatoktól minimálisan tér el a feladatköröm. Akkor én nem segítem az oktatási feladatokat? Felháborítónak tartom, hogy semmibe nézik a munkámat! Csak csendben megjegyezném, hogy a munkáltató a 3 %-ot meg sem adja. Köszönöm, hogy a törvényhozók megtisztelik a MI munkakörünket is ezzel a hatalmas béremeléssel. Az országban vagyunk jó páran ebben a munkakörben!

A tanügyi nyilvántartó mit csinál?Mert én is iskolában dolgozom,de még nem hallottam ilyen munkakörről,csak iskolatitkáriról.Egyébként szerintem te is közvetlen segítő vagy.Szerintem csak a takarítók,portások stb. nem tartoznak ide,akik nem közvetlenül segítik a pedagógusok munkáját.Egyébként a bértáblára már ráférne egy jókora frissítés,mert már a diplomás,több éve dolgozó is azt kapja mint a többi kategória.

-Feladata az intézmény alternatív tevékenységének szabályszerű működtetése.
-Feladata a szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik intézése vagy az ügyben illetékeshez való irányítása.
-Koordinálja a levelezéseket, a titkársági iktatást, irattározást, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli az ügyiratokat.
-Felelősséggel vezeti és segíti az iskola tanuló-nyilvántartását, az évközi változásokat, kimaradás, átiratkozás és beiratkozás minden adminisztrációját.
-A tanulók részére megrendeli a diákigazolványokat, a azok kezelést a jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli.
-Segíti a felvételi vizsgák előkészítését, nyilvántartást vezet a jelentkezőkről.
-Előkészíti az érettségi és szakmai vizsgákhoz szükséges anyagokat.
-A tanuló kérésére vagy hivatalos megkeresés esetén a meglévő dokumentumok alapján iskolalátogatási igazolást ad ki.
-A beérkező iratok, folyóiratokat, küldeményeket nyilvántartásba veszi, továbbítja az érdekelteknek.
-Segíti az iskolai eszközök nyilvántartását, leltározását.
-Elvégzi az iskola levelezésével és postájával kapcsolatos feladatokat.
-Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését.
-Rendben tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról gondoskodik.
-A hivatalos üzeneteket, körtelefonok tartalmát továbbítja.
-Koordinálja a tanulók iskolai biztosítását.
-Stb.

Ezen kívül 5 pontot sorol még fel.
A felelősség pedig 3 pontra terjed ki.
85 %-ban megegyezik az iskolatitkári feladatokkal. Nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag sokkal több feladatot látok el!

Ez egy az egyben iskolatitkári munka.Nem is értem,hogy miért tesznek különbséget.Te azzal,hogy vezeted a tanügyi részt (gondolom akkor vezeted a KIR programot és Krétát is) közvetlen oktatást segítő vagy.A pedagógusok munkáját segíted,hogy nem nekik kell ezeket vezetni.Még az egyetemeken is van külön gazdaságis,tanügyis,munkaügyis csak nem iskolatitkárnak nevezik.Ez az egész egy vicc ami az oktatásban megy,pont azokon spórolnak akiknek egyébként is alig van és közben óriási feszültséget gerjesztenek az együtt dolgozók között szándékosan.Ráadásul aki most egy iskolában nem pedagógus az a semmi kategóriában van megbecsülés,elismerés terén is és fizetésben is.Rakasd át magad iskolatitkárnak- 450 fős
gyereklétszámtól 2 iskolatitkár lehet.

Kicsit utána néztem a törvényi rendelkezéseknek olyan megnevezés, hogy tanügyi nyilvántartó vagy tanulmányi ügyintéző nem szerepel benne. Ügyviteli dolgozóként vagyok besorolva a KIRA rendszerben, tanulói nyilvántartóként tartanak számon a gyakorlatban, a munkaköröm pedig az iskolatitkári feladatokkal megegyező.
Hogyan érhetném el, hogy iskolatitkári besorolást kapjak. A A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete 4. mellékletében a következő szerepel:
iskolatitkár intézményenként, ahol a tanulók létszáma
eléri a 100 főt: továbbá 450 tanulónként további 1.
A mi létszámunk 637 fő nappali + 82 fő esti tagozatos tanuló = 719 fő összesen.

Tud-e valaki arról valamit, hogy a bérkompenzáció összegét március 15-ig kell a munkáltatónak leadni? Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy csak az április fizetésben fog megjelenni azoknál ez az összeg, akik erre jogosultak?
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a 7+3 százalékos NOKS béremelés is január 1-től jár(na), de ezzel kapcsolatosan síri csend honol a tankerületben. Ha valakinek van valamilyen tuti infója legyen szíves megírni.
Köszönöm

le lehet adni hamarabb is, akkor már a januáriban benne lesz

Sziasztok! Szakgimnáziumba és szakközépiskolában dolgozok, mint tanügyi nyilvántartó. Most mondta a munkaügyis kolléga, hogy a 7 %-os béremelést CSAK az oktatást közvetlen segítő munkakörben dolgozó kollégák kapják meg. A mi esetünkben az iskolatitkár és a rendszergazda. Mellékesen megjegyezném, hogy az iskolatitkári feladatoktól minimálisan tér el a feladatköröm. Akkor én nem segítem az oktatási feladatokat? Felháborítónak tartom, hogy semmibe nézik a munkámat! Csak csendben megjegyezném, hogy a munkáltató a 3 %-ot meg sem adja. Köszönöm, hogy a törvényhozók megtisztelik a MI munkakörünket is ezzel a hatalmas béremeléssel. Az országban vagyunk jó páran ebben a munkakörben!

2. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez, illetve: 4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez.
2015.09.01-től a fenti NOKS-os és Egyéb munkakörök léteznek. Ezek között nem található olyan munkakör, melyben Téged alkalmaznak. Nézz utána, biztos, hogy ilyen munkakör van feltűntetve a kinevezéseden? A munka, melyet ellátsz iskolatitkárral felérő.
Ki kell állnod magadért!

Aki január 15-ig benyújtotta a nyilatkozatot, már a januári fizetéssel megkapja. Febr. 15-ig, a februári fizetéssel.
Március 15-ig nyújtja be, a márciusi fizetéssel kapja meg, de ez esetben is kifizetik mind a három hónapra.

432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
10. § (2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2017. március 15-ig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(5) A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

A szép az egészben csak az, hogy a mi "munkáltatónk" semmilyen határidőt nem közölt ezzel a két dologgal kapcsolatosan, sőt, a bérkompenzációhoz szükséges nyomtatványt a múlt hét csütörtökön küldte ki az intézménynek. Több ízben kértünk, tájékoztatást, hiszen ezt a papírt kellett eddig legelőször a munkavállalókkal kitöltetni. Egy e-mail-t kaptunk, hogy majd időben megkapjuk! Érdekes hozzáállás ez, a tankerület részéről. A 7+3 %-os NOKS béremeléssel kapcsolatosan pedig azt a választ kaptuk, hogy ők sem kaptak még tájékoztatást, és egyébként is a KIRA rendszer nem működik :D Vicc ez az egész, és nagyon szomorú, hogy az amúgy is kis keresetből élő NOKS réteg örülhet, ha majd áprilisban megkapja azt a bért, amire amúgy törvényileg 2017. január 1-től jogosult lenne. Gondolom, hogy az ombudsman ilyen esetben megtenné a szükséges lépéseket, mert ha a munkához való jog rögzítve van, akkor ha jól emlékszem annak a bérezése is állampolgári jog! És nem utólag 2-3 hónappal, hanem időben.

A januári illetményt február 4-ig kell megkapnod, addig még bőven van idő. Feleslegesen gerjeszted magadat is, és a többieket is.

sziasztok!

Segítségeteket kérem abban, hogy önkormányzati fenntartású intézményben jár-e a 7+3%, mert több helyen azt olvastam, hogy csak a KLIK-es dolgozónak "jár", az önkormányzatnál foglalkoztatottnak csak akkor, ha az ki tudja gazdálkodni

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

28. § Az Ép.r. 13. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.”

Segítséget kérnék. Januártól megkaptam egy kollégiumi titkári státuszt tanítói diplomával úgy, hogy közoktatásban nem tanítottam. 18 év munkaviszonyból 13 év közalkalmazotti volt, most mégis gyakornokként soroltak be és állítólag két év múlva minősíttethetem magam ped1-be. Korrekt ez így?

Kedves Házi_néni!
Érdeklődnék, hogy megtörtént-e a besorolás? Köszi, ha válaszolsz.

Én a 161000 Ft-ra kaptam 7%-ot. A 3%-ot nem adja a munkáltatóm. Az okot nem tudom, pedig már 25 éves munkaviszonyom van, 15 éve ebben a munkakörben.

A központi költségvetés BIZTOSÍTJA a 7+3 % illetménynövekedés fedezetét, kizárólag intézményvezetői döntés függvénye a +3% differenciált, vagy egyenlő mértékű megadása.
(235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.)

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak (dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens) 7+3 %-os illetmény-, illetve munkabér-emelésben részesülnek. (Ép. r. 32/A. § (1)-(2) bek.) 7 %-os emelés kötelező, e felett 3 %-ot az egyes alkalmazottak között differenciáltan adhat oda a munkáltató. Az emelést fenntartói formától függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti törvény szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez alacsonyabb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten.

Garantált bérminimum bruttó összege 2017.01.01-től: 161 250 Ft

kötelező: + 7%: 11 287,5 Ft
differenciáltan adható + 3%: 4 837,5 Ft
+ összesen: 16 125 Ft

Összes illetmény: 177 375 Ft, ez nettó 117 954 Ft

Én biztos kiharcolnám magamnak még a 3%-ot.A munkáltatód a saját fizujából adakozzon,mert ők nem a minimált kapják... Borzasztó,hogy mi megy itt nálunk,kihasználják az embereket rendesen.Korábban a gazdasági válságra hivatkozva nem volt emelés,most meg az amúgy is jó keresők gazdagodnak.Jó Magyarországon élni,mert "megbecsülik" a munkánkat.... Na ja,csak kár,hogy én ezt nem érzem.Felesleges már a közallalmazotti bértáblát olyan pöpec táblázatba tenni,mert mindenki ugyanazt kapja,bérminimumot,az évek,iskolai végzettség már rég nem számítanak.

Én gyógypedagógiai segítő munkatárs vagyok ,E kategóriában milyen béremelésre lesz nagy a csend csak a pedagógusok béremeléséről beszélnek ? 2017 JANUÁR

Ha az alapilletményre rakják rá a 7+3-at, akkor semmi emelés nem lesz, ha a bérminimumra, akkor sem lesz hú de sok, tekintettel arra, hogy minden plusz juttatást korábban már elvettek - étkezési, üdülési, ruha, könyv, 13. havi - magyarán nem jutunk ezzel a 10%-al olyan messzire, mint ahogyan azt beállítják a bőrfotelben ülő öltönyösök...

Szánalmas!! Nesze semmi fog meg jól! Magyarország jobban teljesít! Maszlag!! ÉN is arra számítottam, hogy a g.minimumra számolják rá, de így nem ér egy fabatkát sem!!!

A mi munkahelyünkön is mélyen hallgatnak a 7+3 %-os emelésről. (Úgy gondolják, emelkedett a bérminimum, legyünk elégedettek!! Szerintem ez két teljesen külön dolog!)
Olvastam egy előző hozzászólásban, hogy "náluk az a kérdés, mire számolják rá a 7 + 3 %-ot", tehát ott már foglalkoznak egyáltalán a témával...
Tudnátok segíteni, hol találunk hivatkozást az emelésről, mert itt a Köznevelési Kerekasztal tárgyalások alapján elfogadott béremelés (32. §) "nem jelent semmit"?
Valóban jó lenne, ha a g. bérminimumra számolnák, bár biztos az alapilletményre fogják.
Most még nem lehet tudni, hogy a jövőben milyen pozitív vonzata lehet az alapilletmény emelkedésének, viszont aki jubileumi jutalmat kap (vagy a közeljövőben fog kapni), nála sem mindegy az alapilletmény összege!

Az emelést fenntartói formától függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti törvény szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez alacsonyabb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten.
(235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.)

A 235/2016.(VII.29) rendelet (a ped.minősítésről szóló) 28.§ rendelkezik erről. Én a garant.bérmin.-ra kaptam 10%-ot, de csak dec.31-ig.

A január 04.-i hozzászólásoknál van egy kivonat a kormányrendeletből, ennek a számát továbbítottuk a munkáltatónak, ami alapján nálunk már foglalkoznak a témával. Ja, és ott le van írva,hogy a garantált bérminimumra jár!!!!) Most ott tartunk, hogy megkapjuk a 7+3%-ot, már csak a jogcímet nem tudják, hogy mi alapján készüljön el az átsorolás.

A bérnél a garantált illetményen felüli 10%-ot az alábbi jogcímen kell rögzíteni a KIRA-ba
Közalkalmazotti illetmény kiegészítés 11020

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!