Iskolatitkárok

Csak a pedagógusokról beszélnek, de mi lesz az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek fizetésével? Ők maradnak a régi tábla szerint? Mi nem pedagógusok vagyunk, de ott dolgozunk közöttük.

Kedves Házi_néni!
Érdeklődnék, hogy megtörtént-e a besorolás? Köszi, ha válaszolsz.

Én a 161000 Ft-ra kaptam 7%-ot. A 3%-ot nem adja a munkáltatóm. Az okot nem tudom, pedig már 25 éves munkaviszonyom van, 15 éve ebben a munkakörben.

A központi költségvetés BIZTOSÍTJA a 7+3 % illetménynövekedés fedezetét, kizárólag intézményvezetői döntés függvénye a +3% differenciált, vagy egyenlő mértékű megadása.
(235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.)

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak (dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens) 7+3 %-os illetmény-, illetve munkabér-emelésben részesülnek. (Ép. r. 32/A. § (1)-(2) bek.) 7 %-os emelés kötelező, e felett 3 %-ot az egyes alkalmazottak között differenciáltan adhat oda a munkáltató. Az emelést fenntartói formától függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti törvény szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez alacsonyabb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten.

Garantált bérminimum bruttó összege 2017.01.01-től: 161 250 Ft

kötelező: + 7%: 11 287,5 Ft
differenciáltan adható + 3%: 4 837,5 Ft
+ összesen: 16 125 Ft

Összes illetmény: 177 375 Ft, ez nettó 117 954 Ft

Én biztos kiharcolnám magamnak még a 3%-ot.A munkáltatód a saját fizujából adakozzon,mert ők nem a minimált kapják... Borzasztó,hogy mi megy itt nálunk,kihasználják az embereket rendesen.Korábban a gazdasági válságra hivatkozva nem volt emelés,most meg az amúgy is jó keresők gazdagodnak.Jó Magyarországon élni,mert "megbecsülik" a munkánkat.... Na ja,csak kár,hogy én ezt nem érzem.Felesleges már a közallalmazotti bértáblát olyan pöpec táblázatba tenni,mert mindenki ugyanazt kapja,bérminimumot,az évek,iskolai végzettség már rég nem számítanak.

Én gyógypedagógiai segítő munkatárs vagyok ,E kategóriában milyen béremelésre lesz nagy a csend csak a pedagógusok béremeléséről beszélnek ? 2017 JANUÁR

Ha az alapilletményre rakják rá a 7+3-at, akkor semmi emelés nem lesz, ha a bérminimumra, akkor sem lesz hú de sok, tekintettel arra, hogy minden plusz juttatást korábban már elvettek - étkezési, üdülési, ruha, könyv, 13. havi - magyarán nem jutunk ezzel a 10%-al olyan messzire, mint ahogyan azt beállítják a bőrfotelben ülő öltönyösök...

Szánalmas!! Nesze semmi fog meg jól! Magyarország jobban teljesít! Maszlag!! ÉN is arra számítottam, hogy a g.minimumra számolják rá, de így nem ér egy fabatkát sem!!!

A mi munkahelyünkön is mélyen hallgatnak a 7+3 %-os emelésről. (Úgy gondolják, emelkedett a bérminimum, legyünk elégedettek!! Szerintem ez két teljesen külön dolog!)
Olvastam egy előző hozzászólásban, hogy "náluk az a kérdés, mire számolják rá a 7 + 3 %-ot", tehát ott már foglalkoznak egyáltalán a témával...
Tudnátok segíteni, hol találunk hivatkozást az emelésről, mert itt a Köznevelési Kerekasztal tárgyalások alapján elfogadott béremelés (32. §) "nem jelent semmit"?
Valóban jó lenne, ha a g. bérminimumra számolnák, bár biztos az alapilletményre fogják.
Most még nem lehet tudni, hogy a jövőben milyen pozitív vonzata lehet az alapilletmény emelkedésének, viszont aki jubileumi jutalmat kap (vagy a közeljövőben fog kapni), nála sem mindegy az alapilletmény összege!

Az emelést fenntartói formától függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti törvény szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez alacsonyabb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten.
(235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.)

A 235/2016.(VII.29) rendelet (a ped.minősítésről szóló) 28.§ rendelkezik erről. Én a garant.bérmin.-ra kaptam 10%-ot, de csak dec.31-ig.

A január 04.-i hozzászólásoknál van egy kivonat a kormányrendeletből, ennek a számát továbbítottuk a munkáltatónak, ami alapján nálunk már foglalkoznak a témával. Ja, és ott le van írva,hogy a garantált bérminimumra jár!!!!) Most ott tartunk, hogy megkapjuk a 7+3%-ot, már csak a jogcímet nem tudják, hogy mi alapján készüljön el az átsorolás.

A bérnél a garantált illetményen felüli 10%-ot az alábbi jogcímen kell rögzíteni a KIRA-ba
Közalkalmazotti illetmény kiegészítés 11020

2016-ban, év végén kérdeztem a Szakszervezetis kollégát, hogy lesz-e valami a 7+3%-ból, mert akkor már hallottuk, hogy emelik a minimált és a g. bérminimumot. Megtaláltam azt a bizonyos rendeletet, (amit ide is feltettem részletként) és elküldtem az illetékes kollégának. Ő leinformálta, hogy jogilag ez a rendelet rendben van-e és a Szakszervezetet is megkérdezte. A lényeg, hogy igen kapnunk kellene a minimálra ill. a g. bérminimumra és nem padig az alapra.

Szerintem hagyják teljesen összecsúszni a bértáblát,a 10-en 20 éve dolgozók vagy elmennek máshová,vagy maradnak minimálon,és még megvárják,hogy kifussanak a nyigdíj közeliek,az üres helyekre felvesznek majd diploma nélküli fiatalokat,akik majd ennek is örülni fognak,na meg jön a közfoglalkoztatottak tömege.Ha megnézitek a frissen feltett iskolatitkári stb. állásokat,már sehol nem írják,hogy főiskolai diploma előny.Magyarán én ezt úgy értelmezem,hogy nem ér a tudás,évek semmit,előnyben a friss érettségizettek.A bértábla nem csak most csúszott össze,csak akkor még a technikaiakat érintette,most az oktatást közvetlen dolgozóit is érinti.Akkor sem foglalkozott senki vele,most sem nagyon fognak.A 7+3%-os emeléssel,diplomával 12 évvel is az összecsúszott kategóriában leszek!

Sziasztok! Érdeklődni szeretnék erről a 7+3%-os béremelésről. Az alapilletményre vagy a garantált bérminimumra kell rászámolni? HA az alapilletményre, akkor kaptunk megint egy jó nagy pofont a felsőbb szervektől! Én úgy tudtam, hogy a garantált bérminimumra kell rátenni, de nálunk az alapilletményre akarják. Aki tud válaszoljon. Köszi. Egy óvodai dolgozó

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

32/A. §173 (1)174 A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 28. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1-10. §1
11. § (1)2
(2) Az Ép.r. 10/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, a kötelező minősítés esetén a rögzítést
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy
b) a közalkalmazotti besorolás alól a pedagógus besorolás hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában
is végre kell hajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.”
(3)3
12-27. §4
28. § Az Ép.r. 13. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.”
29-36. §5
37. § Az Ép.r.
1-16.6
17. 36. § (6) bekezdés b) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „Eszterházy Károly Egyetem”,
18. 36/A. § (1) bekezdés e) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vagy az Eszterházy Károly Egyetem”,
19.7
szöveg lép.
38. §8
39. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 11. § (2) bekezdése, a 28. §, valamint a 37. § 17-18. pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

Az alapilletményre kell rászámolni. A 7% 11287.5 a 3% 16125.

Sziasztok!
2 kérdésem lenne ha van valaki segítsen? Köszönöm!
1. a technikai dolgozókat miért kell közalkalmazottként foglalkoztatni sokkal rosszabul jár!
2. A bértábla alapján ők semmit nem kapnak ! Miért?
Azért dolgoznak legtöbben ott mert nincs más lehetőségük!!
50 éves fejjel 26 nap szabadság és 73. 000 fizetés ! Menekülnék de hova???

Külföldre! Ott még viszonylag jól megfizetik a takarítást is. Most ment el egy iskolatitkár ismerősöm 25 év munkaviszony után, hasonló bérrel, mint iskolatitkár, Svájcba, takarítani! Jól érzi magát, megbecsülik és jól keres! Ismeretséget kell szerezni, akik segítenek.

Kedves Mindenki!

Túl nagy a csend a NOKS dolgozóknak beígért 7+3 %-os béremelés körül. Tud valaki valamit ezzel kapcsolatban??? Ha igen legyen szíves leírni, mert gyakorlatilag a tankerületünk ezidáig semmilyen információt nem adott, állást nem foglal... sajna.

Ez engem is érdekelne!
Tartok tőle, hogy főiskolai végzettséggel és 16 évnyi munkaviszonnyal minimálbéres leszek :(

Az leszel, én F10 kategóriában /mérnök informatikus rendszergazda egy egyetemen/ 165 bruttó Ft/hó az éhenhaláspénz. Ez 4 ezerrel több mint a szakmunkás minimálbér. Ja és azt a erzsébet izét sem kaptuk meg decemberben. Vicc az egész, azt várom hogy kirúgjanak már végre. Mivel egyedül vagyok informatikus több száz gépre és a szerverekre előre röhögök.

a lényeg, hogy Magyarország erősödik, és megbecsüli a szakmunkásokat....
Őket igen és nem is sajnálom tőlük, csak felháborítónak tartom, hogy a diplomával rendelkezőket egy kalap alá veszi a szakmunkásokkal. A felelősség nem ugyanaz, de a fizetés igen... Minősíthetetlen ez a felfogás.

Egy kis segítséget szeretnék kérni a bértábla értelmezésében.
Jelentkeztem egy iskolatitkári állásra,középfokú végzettséggel. Jelenleg nekem 24 éves munkaviszonyom van. De. Ha jól értelmezem, akkor hiába van ennyi munkaviszonyom a 0-ról kell számítani mindent. Vagy is gyakorlatilag a garantált bérminimumért lehet elvállalni a munkát?
Válaszokat előre is köszönöm!

A jogszabály kimondja, hogy azt az időszakot kell figyelembe venni a fizetési fokozatának megállapításánál, amikor közalkalmazottként dolgozott és az 1992. júl. 1-ét megelőző időszakot, illetve azon munkaviszonyokat, amikor már rendelkezett azzal a végzettséggel, mellyel a jelenlegi munkahelyén alkalmazták. Ez a szabadság megállapításánál lényeges , viszont a fizetésnél nem. A közalkalmazotti bértábla alapján középfokú végzettséggel annyi fizetést kap, mint egy pályakezdő, tehát garantált bérminimumot.

Ha valaki tud segitsen: Iskolatitkár vagyok főiskolai végzettséggel 2015 évben megkaptam a pedagógusi bért, 2016-ban elvégeztem a mesterképzést, igy egyetemi diplomával rendelkezek, a jelenlegi bértábla szerint milyen bérnövekedést kaphatok, hol találom meg az erre vonatkozó törvényt, rendelkezéseket, bértáblázatot. Ha valaki tud segitséget nyujtani megköszönöm. 9 éve vagyok közalkalmazott. Üdv Erzsébet

Szia, a szorzód kell változzon:
Az illetményalap a vetítési alap
- 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
- 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

Oktatási intézményben dolgozo takaritok ,egyenlö mmunkat végeznek külömbözö bérért.Akinek van valamilyen szakképzetsége az garantált bérminimumot kap.Akinek nincs az minimálbért.A takaritáshoz alapfoku iskolai végzettség kell.

Kedves Tiger! Kérlek segíts értelmezni a módosult 326-os kormányrendeletet. Én pedagógiai asszisztens vagyok és pedagógus végzettségem lesz hamarosan. A jelenlegi besorolásom F/8. A ped/I. kategóriában én gyakornok leszek vagy a 8-as kategóriába sorolnak? A munkáltatóm azt mondta, hogy gyakornoki státuszba kerülök. Én úgy értelmezem a rendeletet, hogy nem. Kinek lesz igaza? Köszönöm a segítséget!

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!