Uzsoki: Eleinte csak információkat gyűjtenek, de később segíthet a betegnek is orvost választani

Megmérik, ki a jó orvos

2014. szeptember 8.

Izgalmas kísérletbe fog a fővárosi Uzsoki kórház: az orvosok tevékenységének objektív mérésére próbálnak ki egyfajta módszertant, s az eredmények legalább egy részét később a betegek számára is hozzáférhetővé kívánják tenni.

Már tavaly óta speciális, kifejezetten az egészségügyre kikísérletezett kontrolling rendszert működtet az Uzsoki kórház főigazgatója. A próbaüzem alatt a vezetői döntéseket segítő szoftver eddig 400 millió forint megtakarítást hozott. E rendszernek lenne októbertől egy új eleme, az úgynevezett humanmodul, amely az orvosok gazdasági és terápiás döntéseit rögzítené.

Ficzere Andrea főigazgató a Népszabadságnak hangsúlyozta: eleinte csak információkat gyűjtenek az orvosok munkájáról. A tervek szerint az orvosok értékeléséhez megnéznék, hogy ki, hány diagnosztikai vizsgálatot, konzíliumot kért. Hány esetben operált és asszisztált, s azt is, hogy ezek a beavatkozások hogyan végződtek, volt-e szövődmény. Rögzítenék, hogy betegeik milyen gyorsan gyógyultak, és mindehhez milyen és mennyi gyógyszert használtak föl.

A főigazgató elmondta azt is, hogy az új rendszerrel októbertől még csak ismerkednek majd az orvosok. A cél az, hogy minden érintett naprakészen követhesse saját mutatóit, amiket akár össze is hasonlíthatna másokéval. Így fölismerheti, hogy hol érdemes a terápiás gyakorlatát fejleszteni a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Ficzere Andrea szerint, ha már a rendszer jól működik, kiderül, melyek azok az információk, amelyek segíthetnek a betegnek is orvost választani.

Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár a múlt héten egy konferencián arra biztatta az ellátókat: éljenek azzal a már most is meglévő lehetőséggel, hogy térítési díjat kérhetnek a területükön kívülről érkező, illetve az orvosválasztáshoz ragaszkodó betegektől. Ha ezt a kórházak megfogadják, és élesítik a „fizetős rendszert”, az Uzsoki lehet az első olyan intézmény, amely konkrét információkkal is segítheti az orvosválasztást.

A tengerentúlon s már Európa nyugati felén is működnek úgynevezett orvosminősítő portálok, amelyek a betegeknek szeretnének segíteni az orvosok kiválasztásában. Arrafelé a leggyakrabban az elvégzett beavatkozásokat és szövődményes esetek arányát, s olykor a műhibaperek számát is közlik.

„Azt, hogy ki a jó orvos, kétféleképpen lehet megmondani” – állítja Weltner János sebész, egykori szakfelügyelő főorvos. Szerinte az egyik módszer, hogy az ember a tükörbe néz és magára ismer, a másik, hogy az adott osztály felelős vezetője megmondja neki. Ezzel lényegében körül is írtuk a véleményét az új rendszerről. Mérni szerinte körülményes, aprólékos munka, és ha ezt valaki megcsinálná is, az eredményt elég nehéz lenne objektív és összehasonlítható adatokká formálni.

A főorvos fölidézte, hogy 1971-ben az országos sebészeti intézet már végzett minőségvizsgálatot az ország összes sebészeti osztályán. Akkor arról gyűjtöttek adatokat, hogy ki, hányszor és mit műtött, mi lett az operáció eredménye: hány seb gyógyult simán, melyik gennyedt el, hányszor kellett a beteget újra operálni, milyen gyakori a műtétek utáni halálozás.

Az eredmény meglepő volt: a legtöbb szövődmény nem a fiataloknál, hanem a tapasztalt szakemberekből álló csapatnál volt. Azoknál, akik elvállalták az ügyeletekben a legrázósabb eseteket is. A főorvos, aki nem vett részt az ügyeletekben, kevesebb szövődménnyel gyógyított, mint az alatta lévő szakorvosi gárdája. A kezdő orvosok pedig viszonylag egyszerűbb eseteket kaptak, és azokat felügyelet mellett oldották meg.

Weltner János hozzátette: egy olyan számot kimondani, hogy valakinek hány betege halt meg, félrevezető, mert a kezelés csapatmunka. Jogilag a beteg nem is az orvossal áll szerződésben, hanem az intézménnyel, amely vállalja az egyetemleges felelősséget.

Az orvos a közszolgáltatásban közfeladatot végez, így az, hogy az osztály, ahol dolgozik, milyen teljesítményt végez, az osztályvezető főorvos felelőssége. A magánvállalkozás esetében is a vállalkozás viseli a felelősséget jogi személyiségként, amelyet persze bizonyos esetekben továbbháríthat az egyes orvosokra. Azaz, ha az orvos megszegett valamilyen szabályt, például részeg volt, meghaladta a saját szakmai kompetenciáját, és mindenekelőtt szakmai szabályt sértett.

Népszabadság
Danó Anna

Hozzászólások

2016. Karácsonyára, Újévre Üzenet:
Az anyák gyerekeik kezét csak egy ideig fogják, de a szívüket mindörökké.” (ismeretlen)
“Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát.” (zsidó közmondás)
Azoknak akik siratják az Édesanyjukat!
Aki a kórházban 2015. év végén távozott el a földi létből! A Karácsonyi Ünnepek előtt kórházba kerültek, sajnos orvosi mulasztások miatt!
Vigasztalja a Családot, az a remény, hit, hogy lesz feltámadás!
Az orvosoknak meg teljes figyelmét kérjük, az idős Édesanyák iránt! Ugyanis egy Édesanya a család össze tartó ereje, élete végéig! Nem csak addig, amíg fiatal és egészséges! Hanem mozgáskorlátozottan is, vigyázni kell rá, hiszen egy életre szóló, örök szeretetet ad! Többet mint bárki más, ezen a földön! Akik a szeretett Édesanyjukkal, már nem lehetnek itt e földi létben együtt 2016 karácsonyán, se újévben!
Emkékezzünk meg róluk szeretettel! Azokról az Édesanyákról, akik a kórházba vesztették el az életüket!

Az idős beteg embereket a családtagok ápolják éveken keresztül. Semmiféle segítséget nem nyújt hozzá az állam. Erről nagyon keveset tudnak azok, akik ezt soha nem csinálták.
Rákos betegek gyógyulását, sms- betegségben szenvedők terheit egyedül hordozzák el. Annak összes kiadásával, fizikailag, anyagilag is. Az orvosi mulasztások sorozatát látják, a legtöbb beteggé vált ember, ha kellő odafigyelést kapott volna még leépülése előtt, tovább élt volna. Senki sem törődik az idős korosztály problémáival, akiket maguk is idősebb korosztályú ápolók ápolnak. Életük végéig. Olyan törvényeket hoztak, ami embertelen, nem hogy elősegítené a méltó időskort, hanem pont az ellenkezőjét okozta. A kiszolgáltatott, méltóságot sértő helyzeteket. Még egy tál ételt se kap az, aki pl. orvosi mulasztások sorozata miatt lett fekvő beteg, vagy akár daganatos beteg. Hogy miért? Mert nem figyelt oda rá kellő időben a körzeti orvosa. Nem is látogatta, nem foglalkozott vele. Nem egyedi eset ez, hanem közügy kellene, hogy legyen. Mert hivatalból senki sem ellenőrzi a körzeti orvosok munkáját. Senkise támogatja az idős embereket, akik beteggé váltak. Nincsenek létező alapítványok erre. Sem olyan jogszabályok, amik emberségesek. Nem csak fiatalok vannak ebben az országban. És nem csak a gyerekek jövőjéről, éhezéséről kellene, hogy szóljanak a cikkek, hanem arról is, hogy az idős emberek ugyanúgy megérdemelnék az éhezés elleni támogatást! Mert valóságosan nagyon sok idős ember éhezik, annak ellenére, hogy végig dolgozta az életét. És idős korára senki sem segít rajta az Önkormányzatok részéről. Hanem minden feladatot átrak a család vállára.
De épülnek közbe a stadionok, megy a buli, szórakozás. De a beteg idős embertársával, annak ápolójával nem törődik a Magyar Kormány.
A lényeg, hogy elfordítja a fejét közömbösen, a valós, minden embert érintő kérdésekről.
Akik a valóságban tapasztalják meg, hogy mennyire közömbös, és csak a karrier, pénz hajszolásáról szól ez az egész életük. Amiből ki van hagyva az emberség.
Nem létező alapítványok az interneten, ahol se cím, se telefonszám nincs megadva.
Elérhetetlenek, de az adószámuk ott van, hogy küldjék az emberek a pénzt.
Hova is mennek ezek a pénzek?
Hát nem lehet olyant látni, ami valóban az idős, betegek ügyével foglalkozna.
Se az Őket ápoló családok megélhetésével. Akik ez miatt se állást, se élelmet nem tudnak venni már maguknak. Csak szépen eladósodnak. Mert ilyen közömbös a társadalom ezek felé az emberek felé.
Ma Magyarországon nem mindenkinek van esélyegyenlőség biztosítva a gyógyulásra. Itt is kortól teszik függővé. Az idősnek már semmi esélye sincs, ha nincs legalább 1 ember, aki segítségére siet önzetlenül. Miért is fizettek be 40 évig kb. nyugdíjat, hogy idős korukra még egy tál ételt sem garantál nekik a Magyar Kormány, ha pont azért, mert nem eltartottak voltak végig, kicsit több lett a nyugdíjuk a meghúzott sávnál.
Nincs az Önkormányzatoknál orvos, szociális munkás? Nem is látják a szociális osztályok, hogy kik is valóban a rászorulók. Mert azok már nem tudnak hozzájuk elmenni sem.
Mert pl. fekvő betegek, vagy annyira leromlott az állapotuk. Hogy már csak a családtagjaikon keresztül maradhatnak életben. Mert a Magyar Állam nem foglalkozik az idős beteggé vált emberek valós körülményeivel. Hol vannak az orvosok, akik ezt a helyzetet fel kellett volna, hogy mérjék, ismerjék? Csak a karrier a pénz számít itt már Magyarországon, nem az emberség.Meddig mehet mindez? Meddig nem oda kerül a pénz, ahol a legnagyobb szükség lenne rá! Az emberi élet megtartására, gondozására, az egészségügyi, szociális háló kiterjesztésére. Ami mindenek felett első kellene, hogy legyen!
Több generációt végig ápolnak a családok, közbe majdnem éhen hallnak. Mert semmilyen segítséget nem nyújtanak az Önkormányzatok. Nem veszik észre, a vészhelyzeteket! Az otthoni gondozói szolgáltatások irreálisan magas pénzösszegekért vállalnak gondozási munkát, vagy akár ételszállítást. Üzleti vállalkozásként csinálják, amit nem lehetne így! A gyógyíthatatlannak minősített betegeknél. Akik eleve kiszolgáltatott helyzetbe kerültek e miatt. Éreztetik a betegekkel, hogy nincs sok hátra, de addig is minden pénzt a szolgáltatásokra fizesse meg. Annak ellenére, hogy semmit se kért idáig vissza az államtól. Már eddig is rengeteg terhet levett az államról az otthoni ápolás, munkabér, elismerés nélkül. A jövőre nézve még sokkal több terhet tesz a hozzátartozókra az Állam.
Már mindent az idős családtagoktól várnak el. Mert a fiatalok karrier építése a cél. Csak a gyerekekről szól. Minden támogatási forma, minden adakozás. Az idős beteggé vált emberek, akik végig dolgozták az életüket nyugdíjba menetelükig, azok hol vannak megbecsülve ebben a társadalomban, amiben élünk?
És az azokat önként, csupán szeretetből, nem anyagi érdekből, mert az nincs! A saját megélhetésüket, karrierjüket félre tevő ápolókat ki segíti ebben az országban? Mert a mostani és az előző Önkormányzati rendeleteikkel se segítették Őket. Csak eladósodni a családokat!Ők ugyanis nem mennek nyaralni sehova se, mert nincs miből, és nincs is aki leváltsa Őket. Nincs kafetéria, nincs munkabér, nincs semmi sem, amivel támogatná ez a kormány sem Őket.Az empatia készség, együttérzés már nem divat ebben az országban. Ha az otthoni ápolókról van szó. Csak lesajnálás, hogy még van ma Magyarországon ember probál maradni a legnehezebb helyzetben is. Amikor már az életben maradás is csak reménynek számít.

Annak épp ideje! Mert sok idős embert adtak ki fekvőbetegként, decubitussal a Hungária krt-i rehabilitációs intézetükből! Azok akik így végezték a munkájukat, nem szabadna hogy ott dolgozzanak! Sok család életét tették tönkre ezzel! Úgyhogy épp ideje, hogy elkezdjék a tisztogatást az olyan orvosoknál, akik tönkre tették a betegek élethelyzetét egy életre! Sőt a családjaikét is!Én mindenkit óvnék attól, hogy a XIV.,ker. Rehabilitációs intézménybe menjen rehabilitálni magát a II. emeleti részre.
Ha azt tapasztalja a hozzátartozó, hogy még decubitus is kialakul a bent léte alatt a betegnek, akkor az a nem megfelelő ápolásnak a jelzése! Főleg akkor, ha csak azt látja, hogy a beteget altatják, nem mozgatják! Akkor jobb, ha még időben lép és sürgősen betegjogvédőhöz fordul!
2014.11.28.

Az én apám gyógyuló félben volt, amikor a vírus miatt bezárták minden intézményt! Minden kedden és csütörtökön vittem neki vizet édességet meg amit szeretett. Minden másnap érdeklődtem az állapota felől, a válasz:jól van,eszik,iszik,a kórterembe már sétál segítséggel.Március 30-án is telefonáltam, jól van eszik,iszik,kívül az ágy szélére. Délután fél4-kor telefonáltak, hogy menjünk be elbúcsúzni aputól, mert haldoklik.Bementünk, beszéltem hozzá amire reagált is, meg bólogatott, és mondta hogy éhes és szomjas. Ezek az ápolóknak nem nevezhető gyílkosok éheztették,szomjaztatták, a decubitust a sarkán nem kezelték, és másnap betelefonáltam, hogy haza viszem.Kérdezem sokszor magamtól, hogy milyen emberek ezek az ápolók akik hagyják éhen és szomjan halni embertársaik az, csak azért mert nem lehet látogatni senkit, és azt csinálnak a betegekkel amit akarnak! A halál torkából hoztam el apámat a rehabról. Kívánom az ápolóknak, hogy éljék át ők is a saját családtagjával ugyanezt amit mi is átéltünk! Egy utolsó szarházi 0 emberség, és gyílkosok!!Tetves férgek!Én is ápoló vagyok de szégyenembe elsüllyednék, ha egy beteget így ápolnék.

Elfelejtették felújítani a mosdókat, WC-t és a zuhanyozókat! Néhány ápolónő viselkedése, hangneme nehezen elviselhető.

A betegjogvédők ne a kórházak dolgozóit védje, hanem a betegjogait! Mert ma az a helyzet, hogy egyáltalán nem védik meg a betegjogokat sem a kórházakban, sem a falakon kívül!Senki sem ellenőrzi az orvosok, ápolók munkáját hivatalból!Súlyos betegségek kialakulása elkerülhető lenne, ha időben ellenőrzíznék, hogy a körzeti orvos megtett -e mindent a betegéért! Ez a kórházi dolgozók munkájára is vonatkozik!

Tegyük tisztába a dolgokat!
A kórház van a betegért, és nem fordítva! Nem elég felhúzni a fehér ápolói köpenyt, sem az orvosi köpenyt. Az emberi hozzáállás ebben a szakmákban, lehet romboló és gyógyító is! Nem arra van szükség, hogy éreztessék a beteggel, hogy milyen beteg. Hanem a gyógyító munka magas szintű gyakorlására van szüksége a betegnek! Mert a reményt egy betegtől sincs joga egy embernek sem elvenni!
Nem húsdarabokkal bánnak, hanem emberi, érző lényekkel. A fürdetéstől kezdve- a kommunikációig a beteggel magas szinvonalon kell, hogy legyen! Mert jelenleg ez egyáltalán nem adott! Tisztelet a kivételeknek! De azt sajnos nagyítóval lehet csak megtalálni a gyakorlatban. Mert az bizony siralmas. Nem elfekvő kell, hogy legyen a kórház, kórterem! Hanem az empatiakészség, tolerancia, a kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg és hozzátartozójának a teljeskörű, legjobb szintű, szinvonalú segítése. ,Ami nem pénzen múlik! Hanem az emberi hozzáálláson! Aki nem való nővérnek, annak hiába van OKJ-s végzettsége. Ha már kiégett, hagyja abba ezt a szakmát! Nézzen más után!
De ne ártson a betegnek! Ez vonatkozik az orvosokra is!
Mert senki sem azért fekszik be a kórházba, hogy ott lefogyjon, mivel nem figyelnek oda még a táplálására sem, ha nem mozgóképes.
A napi szintű mozgatását, tornásztatását, sétáltatását kellene biztosítani a mozgásukban korlátozott betegeknek. Nem aludni hagyni egész nap, vagy csak feküdni az ágyukban!
Milyen rehabilitációs, vagy krónikus belgyógyászat az, ami az elfekvést segíti csak elő?
Nézzenek már oda, hogy mi folyik az egészségügyben?
Hol vannak a híres betegjogvédők, pszichológusok, akik ezt fel kellene, hogy ismerjék már évek óta! De nem látszik, hogy bármit is tettek volna a betegek jogaiért! Azokért az emberekért, akik nem elfekvőbe szeretnének lenni, hanem normális, emberi körülmények között, lehetőleg nem 6-ágyas szobákba sinylődve fekve gyógulni. Mert ez csak a decubitust segíti elő, nem a gyógyulást!
A nővéreknek a sétáltatás feladatuk legyen, mert nincs olyan sok gyógytornász, aki kb. 15-20 perc egy betegre minden feladatot mozgatást ez idő alatt el tudna látni. Főleg, hogy a beteg a nap 24 órájába mit is kap ezután ellátást?
Gyógyító, aktív munka follyon! Ha kell több önkéntest, vagy nem OKJ-s, de nagy gyakorlatot szerzett otthoni ápolókat foglalkoztassanak.
Mert ma úgy néz ki a helyzet, hogy önként, fizettség nélkül, csak a családtagok dolgoznak a betegekért teljes gőzzel, erejükön felül is!
Nekik legalább ezért ápolási díj járna! De még az sincs sok esetben biztosítva, ha a körzeti orvos rossz! És nem is foglalkozik a betegével, észre se veszi, hogy romlik az állapota. Sőt kifejezetten árt is neki és a családjának!
Hol is vannak a betegjogvédők ilyenkor? Miért veszik fel a fizetésüket? Miért nem figyelnek oda a betegekre, és a hozzátartozóik észrevételeire, tapasztalataira?
Sok súlyos betegség kialakulása elkerülhető lenne, ha a közszolgák a köz javára oda figyelnének a panaszokra, amiket időben kapnak betegtől, hozzátartozótól!
Nem a szőnyeg alá söprés fogja megoldani a beteg egészségügy problémáját! Hanem az emberi hozzáállás jobb színvonala az egészségügyben dolgozóknál!Ha valaki szándékosan árt egy betegnek, vagy hozzátartozójának, az igenis közügy! Mert a társadalmat betegíti a rossz körzeti orvos, vagy nem megfelelő szakápoló, vagy orvos. Nem lehet mindent végtelenségig eltusolni! A praxist mindenek felett a betegek és hozzátartozóik rovására védeni!