Jubíleumi jutalom

Szeretném megtudni!Hogy a 25 éves jubíleumi jutalmat nem kaptam meg mert a munkáltatóm figyelmen kívül hagyta,a 30 éves jubíleumijutalmat meg megkaptam mi a teendőm ilyen esetben. Követelhetem a 25 éves jubíleumi jutalmat?

Nem tudom, aktív-e még az oldal. Ha igen, a jubileumi jutalommal kapcsolatban lenne kérdésem: 1992. márciusig egy állami vállalatnál dolgoztam, majd gyesről köztisztviselőként kaptam állást egy önkormányzatnál. Tehát 1992. július 1-én, a kjt életbe lépésekor már beszámítható időm volt. Előző helyemről áthelyezéssel kerültem ide. Valahol azt olvastam, hogy ha valaki áthelyezéssel kerül egy munkahelyről egy másikba és 1992. július 1-én közszférai dolgozónak számít, akkor minden év beszámítható. A szabadságba, fizetési fokozatba beszámolták az összes évemet, de a jubileumi jutalomba vajon beszámítható?

Kedves Kérdező! Beszámolták végül az éveket?

Üdv! 2021.04.18 -án jubilaltam.A munkáltatóm még nem hajlandó kifizetni,arra hivatkozva,hogy még nem tudják ,h jár-e,vagy mi erre a szabály. Ugy tudom,h nem változtak a feltételek a kifizetésnél. Most más a neve,de a lenyeg ugyanaz. Elküldtem már nekik a Magyar közlöny ide vonatkozó paragrafusát,de még választ nem kaptam. Jogosan tarthatják vissza?

NEM JOGOS! Az OKFŐ nem tudja értelmezni a törvényt. Ráadásul azt képzeli, egy sima Tájékoztatóval felülírhatjs azt.

1983-1993-ig Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél dolgoztam. Közalkalmazotti jogviszonynak számít e jubileumi jutalomnál figyelembe veszik?

Érdeklődöm, hogy a jubileumi jutalomba beleszámít a kulturális illetménypótlék?

Csak az alapbér számít bele, a pótlékok nem.

Munkáltatói illetménykiegészítés sem számít bele? A törvényben csak illetményt írnak.

Szeretném kérdezni 2017-évben a 30-éves jubileumi jutalmat milyen illetmény után számolják ki. Nekem az alapilletményem: 99738 Ft, garantál bérminimumra a kiegészítés: 61262 Ft.Vagyis kérdésem a mindenkori minimál bér az alapja /161000 Ft/ a három havi kifizetésnek. Valaki még tudna abba segíteni, egészségügyi végzettséggel /kártyával rendelkezem/szociális ellátásban dolgozom. A kredit pontokat milyen arányban kell teljesíteni ahhoz, hogy az egy havi pénzemet megkapjam a munkáltatómtól.

1995. óta dolgozom köztisztviselőként.A kérdésem az, hogy a jubileumi jutalom esetében csak az önkormányzatnál köztisztviselőként eltöltött időt lehet beszámítani, vagy az összes munkaviszonyt?Köszönöm!

Nyugdíjba vonulásom után 3 év és 5 hónapra rá kaptam meg a 40 éves jubileumi jutalmamat, úgy hogy én kérvényeztem. Mennyi késedelmi kamat /%/ illetne meg? Köszönöm szíves válaszát!

0,9%.
Gondolom a kérvényezés időpontja 3 éven belül volt, mert 3 év az elévülési idő.
A nyugdíjfolyósítónál járj utána, hogyan lehetne a nyugdíjba beszámítani. Írj levelet BP-re, mert a vidéki nyugdíjbiztosítók nem valószínű, hogy tudják a választ.
Tiger

Szeretném megkérdezni, hogy mi alapján fizetik ki a 25 éves jubileum pénzt? Én megkaptam, de csak a tárgyhavi alapilletményemet fizették ki, én úgy tudom, hogy a szociális ágazati összevont pótlékot, esetleg még a vezetői pótlékot is be kellett volna számolniuk. Jól tudom? Tud valaki pontos jogszabályt küldeni erről? Köszönöm! Szilvi

Férjem augusztusban kapta volna meg a 40 éves közalkalmazotti jubileumi jutalmát. 4 hónapot /1989-ben/az IM büntetés végrehajtási testület hivatásos állományában ,mint nevelőtiszt teljesített szolgálatot.A munkáltatója szerint ezen idő nem számítható be a jubileumi évbe.Szerintünk igen.Kinek van igaza?

Az ott eltöltött idő is közalkalmazottinak számít, és nem csak a besorolásnál kell figyelembe venni.
A kjt 1992. júl.1-én lépett életbe. Az előtte lévő munkaviszonyokat közalkalmazotti jogviszonynak kell tekinteni a büntetés végrehajtási intézményeknél, mivel a testület 1992-ben a kjt. hatálya alá került.
kjt.
87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,

Érdeklődni szeretnék,hogy a "törzsgárda" jutalom néven kapott 20 év utáni 20 ezer Forintos juttatás létezik még pedagógusoknál,vagy megszűnt már? Köszönöm.

Kedves Tiger!
1977.06.18.óta folyamatos a munkaviszonyom.Előző munkahelyemről (ÁFÉSZ) áthelyezéssel jöttem 1985-ben a Tanács, majd Önkormányzat és most Járási Hivatal-hoz.
Szeretném megtudni hogy a 40 éves jubileumi jutalmat megkaphatom-e?
Köszönet a válaszért.Judit

Szerintem igen, de én nem vagyok jogász. A rátok vonatkozó törvények állandóan változnak, nehéz véleményt formálni.
A személyi anyagodban bene van, nézzél utána.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100199.TV
Itt végkielégítésről van ugyan szó, ott az áthelyezést figyelembe kell venni. Ha te mindenhova áthelyezéssel kerültél, akkor az egyetlen folyamatos jogviszonynak számít. A végkielégítésnél a legszigorúbb a szolgálati idő figyelembe vétele. Ha ott elfogadják az áthelyezést, akkor a jj-nál is el kell fogadni.
"(5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül
a) a jogelőd munkáltatónál - ideértve jogviszonyváltás esetén az átadó munkáltatónál -,
b) áthelyezés esetén a költségvetési szervnél kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, illetve 1992. július 1-jéig bármely munkáltatónál munkaviszonyban,
c) átminősítés esetén a hivatásos szolgálati viszonyban
eltöltött idő is."
Ez már a jubileumi jutalomról szól, nem említi az áthelyezést.
"150.§
(3) A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál
a) * az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) és az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői és állami szolgálati jogviszonyban,
b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,
c) * a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
e) * a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
f) az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt kell figyelembe venni.
(4) A kormánytisztviselő nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban azt már megkapta."

Kedves Tiger!
A nők 40 év jogosultsági lehetőségével szeretnék élni. 2017. július 15-én lesz meg a 40 évem. Ebből 2 évet vállalatnál, 27 évet oktatási intézménynél közalkalmazotti, majd 11 évet katolikus egyházi szociális intézménynél (idősek otthonába) dolgozom, közalkalmazotti besorolásban. Egyik helyről sem áthelyezéssel kerültem át. A 30 éves jubileumi jutalmat nem kaptam meg ennél a munkáltatónál, nem is mertem reklamálni, nehogy még elküldjenek. Előző munkahelyem (oktatási intézménynél) kérés nélkül kifizették. Egyházi szociális intézménynél, hogy van ez? Hol, kinél tudnék utána nézni a dolgozóra vonatkozó jogoknak. Tudni szeretném, - azaz ezidáig az új jogszabályokat, törvényeket is áttanulmányozva úgy értelmezem, hogy akinek meg van 35 éve, mint közalkalmazott, és kéri a felmentését (ebbe bele kell-e írni, hogy igényt tartok a jubileumi jutalom kifizetésére?), vagy inkább nem tanácsos, mert még esetleg hátrányosan járnak el velem. ...Annak kötelező az utolsó munkában töltött napon kifizetni. Ha viszont nem említem meg igényemet, akkor a novemberben esedékessé váló normatíva igénylésbe nem tudják betervezni, és azzal magyarázzák meg jövőre, hogy nincs rá pénz. Tulajdonképpen jár-e nekem jubileumi jutalom és ha igen, hogyan ügyezzem ki? Időpont, hogy mikor adjam be felmentési kérelmemet, valamint érthetően mit írjak bele, hogy ne értsenek félre semmit?

Kedves bozsa!
Az egyházak alkalmazottai nem közalkalmazotti jogviszonyban állnak, hanem munkaviszonyban. Ezért jogszabály jubileumi jutalmat és felmentési időt nem biztosít számukra.

Az idézet alapján jár. Van olyan egyházi szociális intézmény (idősek otthona), ahol természetesen adnak.
"A szociális törvény alapján a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő, egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, illetve szolgáltató legalább a Kjt. 55-80. §-ában megállapított feltételeket köteles biztosítani a munkavállalók számára az előmeneteli és illetményrendszert illetően. A jubileumi jutalomról a Kjt. 78. §-a rendelkezik, így azt a költségvetési támogatásban részesülő munkáltató is köteles alkalmazni.

A Szoctv. arról nem rendelkezik, mit kell figyelembe venni jogszerző időként. Megítélésünk szerint abba be kell számítani a fentiekben részletezett jogviszonyokat (így a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt stb.), valamint a fennálló munkaviszony tartamát is.
A 25, 30 és 40 éves jubileumi jutalom azon a napon jár, amelyen az egyházi vagy egyéb nem állami fenntartású szociális intézmény, illetve szolgáltató dolgozója figyelembe vehető jogviszonyainak tartama eléri a 25, 30 vagy 40 évet.

Megítélésünk szerint megfelelően alkalmazni kell azon szabályt is, hogy – amennyiben a munkavállaló nyugdíjasnak minősül – a munkaviszony munkáltató általi felmondással való megszüntetése esetén a megszűnés évében esedékes jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni

A kedvezményes jubileumi jutalom viszont szűkebb esetkörben jár. Az Mt. hatálya alatt ugyanis nincs olyan szabály, amely alapján a nők negyven éves nyugdíjjogosultságára tekintettel a munkaviszonyt kötelezően meg kellene szüntetni a munkavállaló kérelmére, a Kjt. e szabálya nem alkalmazható.

Járhat viszont a kedvezményes jubileumi jutalom annak, aki nyugdíjasnak minősül az Mt. alapján (ld. fentebb). Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy nyugellátásra a dolgozó mindaddig nem jogosult, amíg biztosítással járó jogviszonya (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony stb.) fennáll. Nem minősül nyugdíjasnak a 40 év jogosultsági időt megszerzett nő sem, míg munkaviszonya fennáll és nyugdíját nem állapították meg.
Járhat viszont a kedvezményes jubileumi jutalom annak, aki nyugdíjasnak minősül az Mt. alapján (ld. fentebb). Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy nyugellátásra a dolgozó mindaddig nem jogosult, amíg biztosítással járó jogviszonya (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony stb.) fennáll. Nem minősül nyugdíjasnak a 40 év jogosultsági időt megszerzett nő sem, míg munkaviszonya fennáll és nyugdíját nem állapították meg.

A Szoctv. idézett rendelkezésének célja, hogy a nem állami fenntartású intézményekben foglalkoztatottak ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint a közalkalmazottak. A törvény előírja, hogy az illetményrendszerre vonatkozóan (így a jubileumi jutalomra vonatkozóan is) legalább olyan feltételeket kell biztosítani, mint a Kjt. 55-80. §-ban foglaltak. A Kjt.-ben meghatározottak tehát csak a minimumot jelentik, azoktól a munkavállaló javára el lehet térni. A jubileumi jutalomhoz kapcsolódó, a Kjt.-hez hasonló vagy kedvezőbb szabályokat célszerű az egyes munkáltatóknál kollektív szerződésben meghatározni.

(2015. április 26.; Dr. Schnider Marianna munkajogi szakjogász, SzMDSz érdekvédelmi alelnök)

Korábban már válaszoltam neked. Miért teszed fel 2 helyre ugyanazt a kérdést?
Mivel az MT hatálya alá tartozol, a kjt. 30.§ (4)-t nem lehet rád alkalmazni, a kérelemre történő felmentést. Ezért a 38 (a 2 év vállalat semmiképpen nem tartozik bele!) év után nem jár a jubileumi jutalom. Akkor kaphatnál, ha 40 éved (közalk. + egyházi) lenne, vagy betöltenéd a rád érvényes nyugdíjkorhatárt.
Csak óvatosan mert, a kjt. 55-80.§-nak megfelelően kell ugyan eljárni, de ott a kjt 30.§-ra hivatkozik, amit viszont nem lehet alkalmazni. Amit idéztél, az világosan le is írja ezt.
Ez a módosítás 2015. jan. 1-től érvényes, eddig nem ismertem, 2005-ben már bekerült a szoc. törvénybe hasonló szöveggel. Nem akartalak félrevezetni, de nem tudtam, hogy a szoc. területen dolgozók kivételt képeznek. A pedagógusokra csak a besorolást lehet alkalmazni.

Az előző válaszom annyiban módosul, hogy csak bizonyos megszorításokkal jár a jj. Pontos 40 év esetén jár a jubileumi jutalom, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése esetén min. 35 évnél.
Felmentési idő viszont, ahogy korábban is írtam, nem jár.

Kedves Tiger
Aug 01.en betöltöttem a 40 eves közalkalmazotti jogviszonyt es megkaptam a jubileumi jutalmamat, 5 havi alapilletmenyemet potlekok nelkül.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az illetmény többszörösében határozza meg a jubileumi jutalom összegét. Mit takar az illetmény e rendelkezés vonatkozásában: csak az alapilletményt vagy a rendszeres pótlékokkal együttes számított illetményt? Egy vezető jubileumi jutalmának megállapításánál csak az alapilletményét, vagy a vezetői pótlékával együtt számított illetményét kell figyelembe venni?
kerlek törvenyi hivatkozast is irjal, hogy ervelni tudjak az önkormanyzatnal.
Köszönettel: Terezia

Egy régi táblázatom van, a PSZ állította össze.
Az alapill., munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, és a százalékos illetménynövekedés tartozik a jb-ba.
A pótlékok, köztük a vezetői pótlék sajnos nem.

Szeretnék érdeklődni, ebben az évben melyik törvény alapján számolják a jubileumi jutalomhoz szükséges szolgálati időt, vagyis mi alapján határozzák meg a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony kezdő időpontját? A 30 éves jubileumi jutalmat már megkaptam kb. 2008 - 2009-ben. Az akkori munkáltatóm 1981-et jelölte meg a jubileumi jutalomhoz szüskéges, figyelembe vehető időnek, ami alapján az idén meg kellett volna kapnom a 35 éves jubileumi jutalmat, de nem kaptam meg. Ez érdekelne, miért nem?

Közalkalmazott vagyok. Minden évben/alkalommal a munkaügyön megkérdeztem, hogy elértem-e a 25 éves közalkalmzotti jogviszonyt, a jubileumi jutalom miatt. Mindig nemleges volt a válasz. Minden iratom leadva. Legutóbb tavaly szeptemberben kérdeztem, illetve felajánlottam az adategyeztetést. Most új csapat van, akik végre megnézték. Elmondták, hogy megkapom a 30 éves jubileumi jutalmat - kb 1 hónap múlva. A 25 éves elmaradásáról pedig azt mondták, hogy mivel most lett átnézve csak ezt tudják adni. Jól van ez? nem én hibáztam. Köszönöm a választ.

Üdvözlöm! Érdeklődöm, hogy a Polgármesteri Hivatalban eltöltött megbízási szerződéses munkaviszony beleszámít-e a jubileumi jutalomba?1995.07-1996.09-ig. 1996.októbertől pedig a mai napig is közszolgálatban vagyok.

Beadtam a rendkívüli lemondásomat a munkáltatónak. A munkáltatóm jogellenesnek minősítette és ő követel 4 havi felmentési időnek megfelelő távolléti díj megfizetését 15 napon belűl. A jogviszonyomat azonnali hatállyal de rendkívüli lemondás jogcímen szüntette meg.
Kérdésem az lenne, hogy jogszerűen járt e el a munkáltató ?
Köszönöm

Érdeklődöm, tudja-e valaki, hogy a jubileumi időbe beszámít-e a táppénz ideje? Magyarán, naptár szerint számítódik, vagy levonják-e belőle pl. a táppénz idejét?

Köszönöm, ha valaki eligazít ebben.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!