Mérsékelt demokrata kérés a kormány felé: Költségvetési források ne kerüljenek piaci alapon ellátható tevékenységhez! Diplomások a költségvetési forrás miatt ne legyenek munkanélküliek.

2010-2013. között a parlament iratrendszerében hivatalosan és követhetően jelen vannak az európai érdekérvényesítés keretében a mérsékelt demokrata kezdeményezések és javaslatok.

Ezek a javaslatok új, hasznos feladatokat találtak Országbíró Zoltán előterjesztett lobbi indítványaiban a közigazgatásban dolgozók számára a vállalkozások piacra segítése, felszámolás megelőzése, bürokratikus terhek jelentős enyhítése terén.(Cégek támogató könyvelési és bürokratikus szolgáltatása kialakítása pl. cégbíróságok mellett, minisztériumok hátterében stb.)

Mind a jogalkalmazást, mind a jogkereső gazdasági szereplőket állítja teljesíthetetlen feladat elé a túlzottan gyorsan bevezetett elektronikus eljárások.

Különösen a mikrovállalkozások, a civilszervezetek esetében értelmetlenül sok bürokratikus teher a hatékonyság, a társadalmi érdekek ellen hat.

Többszöröse a mikrovállalkozások általi munkahelyvesztésnek a mértéke, a látványosan megkötött stratégiai partnerséggel létrejövő munkahelyek számánál.

Orbán Viktorhoz és Varga Mihályhoz intézett Országbíró Zoltán által előterjesztett mérsékelt demokrata javaslatok szerint is a gazdasági hatékonyság és a nemzeti közérzet javításának egyik kulcsa lenne a civilek és vállalkozások bürokratikus terheinek sokkal erőteljesebb és tehermentesítő csökkentése.

Mérsékelt demokrata javaslatok érintik pozitívan a cégbíróságokat, ügyfélszolgálatokat.

Javaslatok szorgalmazzák, hogy a költségvetési és igazságügyi források kerüljenek ki az ADR alternatív vitarendezés bírósági szakmai gyakorlatából, a piaci versenyt ne állami forrásból rombolja a bíróság.

A beterjesztett javaslatok egyedül, a kizárólag rászorultság és költségmentességre perbeli jogosultsággal rendelkezők számára biztosítson államilag finanszírozott költségvetési forrást.

A mérsékelt demokrata támogatással rendelkező javaslatok a diplomások vállalkozási lehetőségeit és munkahelyeinek megújulását segítik elő és védik őket.

Hozzászólások

Az iránt érdeklődnénk, hogy a gyerekes szülőkön kívül, egyáltalán van-e más támogatási forrás a költségvetésben az ápolási díjon lévők, támogatására is. Az alacsony ápolási díjon felül? Mert egy Önkormányzat sem jeleskedik ebben, hogy támogatásában kiemelt helyre tegye ezt a valóságos elszegényítő élethelyzetben lévő idősebb nemzedéket érintő problémát! Az idős embereket ápolókat semmivel sem támogatja a Magyar Kormány! Ez Önök szerint elfogadható hozzáállás? Hiszen minden terhet levesz a Magyar Államról, aki felvállalja az idősgondozást, szakápolást. A TB helyett is! Meddig lehet mélyszegénységbe tartani az érintett ápolókat! Akkor amikor a betegápoló szolgálatok óránként többet keresnek, mint aki egész nap felelősséggel felvállalja az otthoni ápolási munkák teljes ellátását! Nem is tud mellette dolgozni, csak, ha van, aki besegít esetleg a családból. De akkor az sem tud dolgozni menni ezért! Mikor lesz ebben végre változás! Mert ez a társadalmunkat nagyon is érintő égető helyzet. Az érintettek türelmével, idejével, mivel nem számít munkaviszonynak. És még a minimálbér fele sem az ápolási díj! Ezért az ápolási díjon lévők nyugdíja sincs így biztosítva!
Sürgős változást kérünk ezen a területen. Mert elfogadhatatlan ez a közömbös, semmit nem tevő, kormányzási hozzáállás! A betegeket sorsukra hagyja a Magyar Állam, nem adja meg a szükséges gyógyító kezeléseket. Megnehezíti naponta az otthoni ápolók munkáját. Anyagilag teljesen eladósítja Őket! Mikor lesz ebben emberileg megfelelő hozzáállás, és hatékony ápolási díj emelés? Nem lehet mélyszegénységbe tartani éveken, évtizedeken keresztül, kiszolgáltatott helyzetbe lévő családokat!
Nyilvános választ kérünk az illetékesektől, családügyért, szociális segélyek megállapításáért felelős minisztertől. Az egészségügy nem teszi meg azt, amire sürgetően szükség lenne! Az otthoni ápolók munkájának munkaviszonyként elismerését, és legalább a minimálbérrel való díjazását! Ez lenne méltányos megoldás, ha már nem tudnak ápolókat biztosítani a betegek mellé. Csak a családjára, ha egyáltalán van még olyan, aki erre vállalkozik, arra számíthat a beteg. De meddig lehet emberekkel, élethelyzetekkel játszadozni felelőtlenül, a Magyar Állam részéről? Ne dugják homokba a fejüket, mert valós problémákról van szó! Társadalmunkat nagyon is érinti, hiszen egyre jobban idősődik a korfa alapján Magyarország lakossága. A ma született gyermekek, nem tudják, csak mint 25 év múlva, ha egyáltalán lesz munkahelye mindegyiknek addigra, kompenzálni, a ma rájuk költött összes adókedvezményt, támogatást, szociális segélyeket, gyes-gyed,extra gyed stb-t. Nem csak a fiataloké az ország, nem csak a fiataloké a jövő! Hanem minden magyar állampolgáré! Ne írják le a betegeket, se az ápolóikat! Mert Ők nagyon sok terhet hordoznak el nap- mint nap, segítség nélkül! Ezen kellene sürgősen változtatni, hogy ne nélkülözzön egy beteg sem, és az ápolója se halljon éhen! Mert az ápolási díj nem elég a megélhetésre, csak az elszegényedésre, eladósodásra! Ne legyen negatív diszkrimináció az idősekkel szemben! Sem a beteg emberekkel szemben, a támogatási rendszerükbe vegyék bele végre Őket is!