Mikor jár a jubileumi jutalom a nyugdíjba menőnek?

Kormánytisztviselőként 2011.decemberében, 59 éves koromban szeretnék csökkentett előrehozott nyugdíjba menni, közel 40 év szolgálati idővel. A 35 éves jubileumi jutalomra 2013.júniusában lennék jogosult. Ha előbb fejezem be a munkát és megyek nyugdíjba kifizethető-e a 35 éves jubileumi jutalom? (Érvényes-e az a szabály, hogy nyugdíjba vonulás esetén a 35 éves jubileumi jutalmat kifizetik, ha 2 év van hátra a 35 évből?)
DMam

Szeretném megkérdezni, hogy rokkantnyugdíjazásnál ha a 40 év jubileumihoz még 3 év kell, de egészség miatt rokkantnyugdíjazás szükséges jár e jubileumi jutalom és végkielégítés?

A feleségem ebben az évben félállásban dolgozik tanárként középiskolában, és 2019. június 7-én lesz 64 éves, tehát nyugdíjba megy. Jár neki a jubileumi jutalom, de nem tudjuk, hogy a jelenlegi 75%-os fizetés vagy a korábbi 100%-os fizetés alapján.
Azt is szeretném kérdezni, hogy ha ez hátrányos a számára, akkor lehet-e visszalépni a teljes munkaidős foglalkoztatásra a felmondási idő 8 hónapjára.

Köszönettel,
SZP

Szeretnék választ kapni

Akkor a kormánytisztviselők lemondására vonatkozó törvény nem érvényes?
A kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése
7. § A kormánytisztviselői jogviszony megszüntethető áthelyezéssel köztisztviselői, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez.
8. § (1) A kormánytisztviselői jogviszonyt
a) a kormánytisztviselő lemondással,
b) a munkáltató felmentéssel
indokolás nélkül megszüntetheti.
(2) Az államigazgatási szerv - írásba foglalt kérelmére - felmentheti az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező kormánytisztviselőt.
….
(3) A Ktv. 19/A. §-ban foglaltakon túlmenően, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a kormánytisztviselő, aki az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 8. § (2) bekezdése alapján kerül sor.

23. § (1) A kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormánytisztviselői jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormánytisztviselői jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.
(2) A jubileumi jutalom
a) 25 évi jogviszony esetén kéthavi,
b) 30 évi jogviszony esetén háromhavi,
c) 35 évi jogviszony esetén négyhavi,
d) 40 évi jogviszony esetén öthavi
illetménynek megfelelő összeg.

(5) Ha a kormánytisztviselő kormánytisztviselői jogviszonya - a fegyelmi hivatalvesztés büntetés vagy 7. § szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában e törvény szerint nyugdíjasnak minősül, részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni
a) a kormánytisztviselői jogviszony megszűnésének évében esedékessé váló jubileumi jutalmat,
b) a 30 év kormánytisztviselői jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,
c) a 35 év kormánytisztviselői jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra,
d) a 40 év kormánytisztviselői jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.
Hol találom meg azt a törvényt, amire hivatkoztál? 2011.XXX.tv.

A 2011. XXX. tv. a 2011. évi MK 32. számában jelent meg. Megnézheted a kozlonykiado.hu-n, vagy a kereses.magyarorszag.hu-n. A tv. 10. §-a az általad is idézett Ktjv.23. §. (5) pontjára hivatkozik vissza, mely szerint a nem kifizethető jubileumi jutalom az előrehozott és a 40 év munkában töltöttviszonnyal nyugdíjba vonulókra vonatkozik (az általad is szintén idézett Ktjv 8. § (2), ami kibővült egy (3) ponttal is). Javasolom, úgy nézd meg a 2011. XXX. tv.-t, hogy előkészíted a Ktjv-t, ha köztisztviselő vagy, akkor a Ktv-t is.

A 2011. XXX. tv. 10.§-a szerint nem jár az előrehozott nyugdíjba vonuló kormánytisztviselőknek a jubileumi jutalom. Sajnos.

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!