"A költségvetési felelősségi törvény szelleme és betűje szerint munkálkodtam"

Kopits György lemond
2011. január 31.

Lemond Kopits György, a Költségvetési Tanács elnöke február 8-i hatállyal tisztségéről, és az ezzel kapcsolatos jogairól - áll abban a levélben, amelyet Kopits György Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének címzett január 31-i dátummal. A házelnöknek írt levélről Kopits György tájékoztatta az MTI-t hétfőn.

A lemondás okaként Kopits György azt nevezte meg, hogy a személyével szembeni bizalom nyilvánvalóan megszűnt, valamint azt, hogy december 31-e előtti Költségvetési Tanács és a január elsejétől hatályos új Költségvetési Tanács között semmilyen szempontból nincs tartalmi jogfolytonosság. Kopits György rámutat: "az a testület, amelyet ma a törvény Költségvetési Tanácsnak nevez, semmilyen tartalmi szempontból nem tekinthető a 2010. végéig működő Költségvetési Tanács intézményi folytatásának".

A házelnöknek írt levelet Kopits György tájékoztatásul elküldte Schmitt Pál köztársasági elnöknek és Nyikos Lászlónak, az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága elnökének. Kopits György a levélben kifejti: "Két évvel ezelőtt, 2009. február 16-án az Országgyűlés előtt felesküdtem, mint a Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának a köztársasági elnök által jelölt tagja. Azóta tagtársaimmal együtt a költségvetési felelősségi törvény szelleme és betűje szerint munkálkodtam a közpénzügyek fenntarthatósága és átláthatósága, Magyarország hitelességének helyreállítása érdekében.

A több tucat jelentés és elemzés, amelyet a tanács titkárságának hatékony segítségével másfél év alatt nyilvánosságra hoztunk, elsősorban a törvényhozás munkáját volt hivatott támogatni, de tekintélyt szerzett a testületnek a hazai és a nemzetközi szakmai közönség előtt is".

Kopits György levelében emlékeztet: "azt a ritkán tanúsított bizalmat, amellyel az Országgyűlés - az akkori ellenzéki pártokat is beleértve - két évvel ezelőtt ellenszavazat nélkül 9 évre megválasztotta a Költségvetési Tanács tagjait, a jelenlegi kormánypártok váratlanul és magyarázat nélkül visszavonták".

Az elnök kifejtette: egy törvénymódosítási "próbálkozás-sorozat" végén azonnali hatállyal lejárttá tették a tagok megbízatását, a minden más munkavállalóra vonatkozó érvényes szabályokat kiiktatva azonnali hatállyal elbocsátották a titkárságát, és drámaian leszűkítették a tanács feladatkörét. A 2009-2010-ben működött Költségvetési Tanács mandátumával ellentétben a törvény még azt sem várja el az új testülettől, hogy olyan gazdaságpolitikai tervekről, mint például a 2011. február közepére ígért nagy horderejű, a hosszú távú fenntarthatóságot helyreállítani hivatott reformintézkedések, költségvetési hatásbecslést készítsen - olvasható a levélben.

Az elnök aláhúzza: a hatályos szabályozás értelmében az új testület vezetőjének jogai mindaddig őt illetik, míg a köztársasági elnök ki nem nevezi saját jelöltjét. A bizalom megszűnésére, illetve a két testület közötti tartalmi jogfolytonosság hiányára hivatkozva mondott le a tisztségről - olvasható Kopits György levelében.

"Bízom abban, hogy a köztársasági elnök úr által kinevezendő, megfelelő szakember élvezni fogja az Országgyűlés bizalmát, és az ország hitelességének helyreállítása érdekében élni fog mindazokkal a jogokkal is, amelyek a törvényi tiltás hiányában őt megilletik" - írja Kopits György az Országgyűlés elnökének írt levelében.

hvg.hu
MTI

Hozzászólások

Megértem a Költségvetési Tanács elnökének döntését. A szakmaiságot lett volna hivatott biztosítani ő maga és szervezete a mai világunkban /is/. Az utolsó bástyák egyikét próbálta tartani - árral szemben, csapatmunka lehetősége nélkül, "báb"-szerepbe kényszerítve. Az utolsó végvárak /védvárak/ is összeomlanak! Emberek!! Tényleg mindegy, hogy mit hoz a jövő??

Kopits György:
"... tagtársaimmal együtt a költségvetési felelősségi törvény szelleme és betűje szerint munkálkodtam a közpénzügyek fenntarthatósága és átláthatósága, Magyarország hitelességének helyreállítása érdekében."

Ma már a közpénzügyek fenntarthatóságát "lenyúlással" biztosítják. Most magánnyugdíjpénztár, jövőre majd kitalálnak valami mást..... Ehhez tényleg nem kell a Költségvetési T., úgysem érdekel senkit a véleménye!

Kopits György:
"A több tucat jelentés és elemzés, amelyet a tanács titkárságának hatékony segítségével másfél év alatt nyilvánosságra hoztunk, elsősorban a törvényhozás munkáját volt hivatott támogatni, de tekintélyt szerzett a testületnek a hazai és a nemzetközi szakmai közönség előtt is".

A kétharmad hangoztatása a törvényhozásban elegendő ahhoz, hogy szakmailag megalapozottak legyenek a jogszabályok. Azok is! Látjuk, tapasztaljuk -ezen a honlapon is -, mennyire végiggondoltak, evidens módon értelmezhetők, hozzájárulnak az emberi méltóság, egyenlőség megvalósulásához.

Kopits György levelében emlékeztet: "azt a ritkán tanúsított bizalmat, amellyel az Országgyűlés - az akkori ellenzéki pártokat is beleértve - két évvel ezelőtt ellenszavazat nélkül 9 évre megválasztotta a Költségvetési Tanács tagjait, a jelenlegi kormánypártok váratlanul és magyarázat nélkül visszavonták".

Ez volt a cél:VÁRATLANUL, MAGYARÁZAT NÉLKÜL!!! Ezt is tűrni fogják, ez sem tűnik föl senkinek. Viszont a módszerek helyi szinten is hasonlóak! Amikor már minden egyes embert érint, akkor vesszük észre, hogy baj van. Késő lesz!!

Kopits György levele nem csak segélykiáltás, figyelmeztetés is!!! Valamennyiünknek.