Egy felhívás és egy levél

AZ MKKSZ FELHÍVÓKIÁLTVÁNYA

Hívunk, várunk minden szakszervezeti tagot, köztisztviselőt, KORMÁNYTISZTVISELŐT, közalkalmazottat, közszolgálati dolgozót, közüzemi munkavállalót! 2010. december 4-én szombaton Budapesten a Roosevelt téren.


Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

F E L H Í V Ó K I Á L T V Á N Y A

az MKKSZ tagjaihoz, közszolgálat munkavállalóihoz

Közalkalmazottak! Köztisztviselők, Kormánytisztviselők!
Munkavállalók!

Ismét súlyos és felelős lépésre kell elszánni magunkat!

A közszféra munkavállalói az elmúlt négy évben – a költségvetési intézményeket ért elvonások miatt – folyamatos megszorításokat szenvedtek el. 2006 óta megszűnt 140 ezer közszolgálati álláshely, elbocsátottak több mint 80 ezer közalkalmazottat, köztisztviselőt, a keresetek reálértéke – a több éven át tartó bérbefagyasztások miatt – történelmi mélypontra zuhan vissza. Mindezek mellett a politika és a gazdasági élet szereplői azt sulykolják a közvéleménybe, hogy a közszféra a „bűnös”, ahol sokan vannak, rosszul dolgoznak és sokba kerülnek az adófizetőknek.

1. A kormány terveinek megvalósulása esetén jövőre is további súlyos reálkereset veszteség fenyegeti a közszolgálat munkavállalóinak döntő többségét. 2011-re szóló kereseti igényeink teljesítése érdekében – megegyezésre törekedve – ültünk tárgyaló asztalhoz az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT) a kormány és az önkormányzatok képviselőivel. A közszférában működő szakszervezetek tisztában vannak az ország gazdasági helyzetével és ezért 2011. évre vonatkozóan – a keresetek reálértékének általános megőrzése érdekében – a tervezett inflációval megegyező mértékű tarifaemelést igényeltek.

A kormányzat képviselői közölték, hogy 2011-ben nem kívánják emelni a közszolgálati illetményrendszerek tarifatételeit, a köztisztviselői illetményalapot, a közalkalmazotti illetménytábla szorzóit. Ezért valamennyi közszolgálati dolgozó nominális keresete a 2010. évi szinten marad. Az adórendszer változása miatt a közalkalmazottak és köztisztviselők nettó keresete több ezer forinttal, reálkeresete további 4-5%-kal csökken. A gyermekek után járó kedvezmények nagyon indokoltak, de annak összekapcsolása a munka teljesítmények szerinti bérezéssel súlyos zavarokat és aránytalanságokat okoz.

2. A 2011. évi költségvetési tervezet szerint 25-30 ezer álláshely megszüntetését tervezi a kormány. Történne mindez úgy, hogy az állam, a közszolgálat feladatai semmivel nem csökkennek, sőt tovább növekedtek. A megyei kormányhivatalok szervezése miatt a létszámcsökkentéssel érintettek köre jelentősen meghaladhatja a 30 ezer főt. A maradók helyzete is aggasztó, mert a sokasodó feladatok mellett egyre nehezebb a napi munka. Rendszeres a munkaidő megsértése, az ingyen túlóráztatás.

3. Az Országgyűlés - az alkotmányosság követelményébe és az európai uniós alapjogokba ütköző - olyan törvénymódosításokat szavazott meg és készül elfogadni, amely megalázó és elfogadhatatlan létbizonytalanságot idézhet elő a közszféra és a közvállalatok akár valamennyi alkalmazottjának.

A kormánytisztviselők indoklás nélküli felmenthetősége után már az országgyűlés előtt van az a törvényjavaslat, amely ugyanerre a sorsra juttatja az önkormányzati köztisztviselőket is.

A minap került elfogadásra az Alkotmány módosítása, amely szerint közalkalmazottaktól, köz- és kormánytisztviselőktől, bíráktól, ügyészektől, katonáktól, rendőröktől, tűzoltóktól, illetve a közvállalatok munkavállalóitól öt évre visszamenőleg akár teljes jövedelmük is megvonható.

A kormány a magán nyugdíjpénztárakba befizetett összegeket – a magántulajdon sérelmére, a „jó erkölcsbe ütköző” módon – elkobozza. Elsősorban a gazdagoknak kedvező jövedelemadó módosítás miatt kieső milliárdokat ezekből a megtakarításokból pótolva – rövid távú politikai célok érdekében – feléli azt, veszélyeztetve ezzel az évtizedek múlva kifizetendő (magán)nyugdíjak értékét.

4. Folytatódik a kollektív „bűnbakképzés”. A kormányzati kommunikáció napjainkban is arról szól, hogy az állami alkalmazottak „lopnak”, „hatalmaskodnak”, ügyintézés helyett „ügyfélelhárító magatartást folytatnak”. Ezek az általánosító, valótlan és alaptalan megállapítások sok tízezer tisztességes köztisztviselő, kormánytisztviselő, közalkalmazott becsületét sértik. Senki nem beszél arról, hogy a parlamenti és az önkormányzati jogalkotás alacsony színvonala, áttekinthetetlensége milyen helyzetbe hozza a jogalkalmazókat, a jogkövető állampolgárokat.


Kollégák! Közszolgálati Dolgozók! Elviselhető ez?

Határozott választ kell adnunk:

NEM!! NEM!! EZ ELFOGADHATATLAN!!

Nincs mire várnunk! Emeljük fel szavunkat a közszolgálatok és a közüzemek dolgozóit aránytalanul sújtó intézkedések ellen. Ne várjuk meg ki lesz a következő dominó a sorban! A jogállamiság alapkövetelményeit figyelmen kívül hagyó, eddig elképzelhetetlen jogszabályváltozások ellen minden jóérzésű embernek fel kell emelni a szavát. Gondoljunk a pedagógusra, aki írni tanítja gyermekeinket, az orvosra, aki meggyógyít, vagy éppen a rendőrre, tűzoltóra, aki életét kockáztatva védi, menti javainkat, vagy az ügyeinket intéző közhivatalnokra.


Ne várjuk meg, amíg más munkavállalói csoportok is kiszolgáltatottá válnak!!!

Aki részese kíván lenni a tiltakozásnak, az csatlakozzon hozzánk és jöjjön el a Szakszervezetek Demonstrációs Bizottsága (Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) által szervezett tüntetésre.

Közalkalmazottak! Köztisztviselők! Kormánytisztviselők! Közüzemi Munkavállalók! Közszolgálati Dolgozók!

Érted, értem, – azokért is, akik félnek, azokért is akik csalódtak, de azt még titkolják – mindannyiunkért ismét ki kell mennünk az utcára! Hangoztassuk, hogy mi közszolgálati dolgozók, közüzemi munkavállalók nem pusztán önmagunkért harcolunk, hanem mindenkiért, aki igénybe veszi a közszolgáltatásokat.

Hívunk, várunk minden szakszervezeti tagot, köztisztviselőt, KORMÁNYTISZTVISELŐT, közalkalmazottat, közszolgálati dolgozót, közüzemi munkavállalót!

2010. december 4-én szombaton Budapesten a Roosevelt téren.

(Gyülekezés 9 órától. Részletes információkat lásd 2010. november 26-ától: www.mkksz.org.hu)
Az MKKSZ kéri az országgyűlési képviselőket: Vonják vissza a köztisztviselők indokolás nélküli elbocsátására vonatkozó javaslatukat.

Levél Kósa Lajos, dr. Kovács Zoltán és Tarlós István országgyűlési képviselőknek.


Hozzászólások

TITSZTELT Fidesz-KDNP VÁLASZTOPOLGÁROK

A KÖBE VÉSETT MINIMALBÉR FEKETE VAKVÁGÁNY KEGYETLEN BECSAPÁS

. 4 KULCSOS ADÓ BEVEZETÉSE ELFOGADÁSA
MAGYARORSZÁG VÁLASZTOPOLGÁRAINAK
EGYENES BESZÉD NEM KELL 16% EGY KULCSOS ADÓ

Orbán Viktor, Matolcsy György, Lázár János, Kósa Lajos, Szíjjártó
Péter és Selmeczi Gabriella kegyetlenül és alattomosan becsap titeket.
Ti, akik rájuk szavaztatok 2010. április 25-én, a magyar
választópolgárok szavazatát kérték. Az emberek pártra szavaztak és nem
programra. Az igazságot írom nektek le.

A mai nap, 2010. december 02. az MSZOSZ és MSZP baloldal azon van,
azon volt, hogy a legszegényebbeken segítsen. Ahogy Mesterházy Attila
és Lendvai Ildikó is többször említette a médiában. 2010. december
01.-én az alap minimálbér 60.236.- Ft. Az egykulcsos 16 %-os adónak
köszönhetően, amit Orbán Viktor és barátai a FIDESZ-KDNP
bevezettetett, egy vakvágányra vezet titeket. Mint említettem,
háromféle minimálbér van, az egyik 60.236.- Ft nettó, ennek a bruttója
73.400.- Ft, a szakmunkás bérről azért nem beszélek most, mert arról
majd beszél más. Mindent megpróbáltunk megtenni, az MSZOSZ és a
baloldal MSZP, hogy a legalsóbb minimálbér 60.236.- Ft nettó 68.062.-
Ft legyen legalább. A 16 %-os egykulcsos adónak köszönhetően a
60.236.- Ft-os minimálbér 58.735.- Ft és az emeléssel együtt 2010.
december 02. lesz 60.200.- Ft nettó. Az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy a munkaadók Demján Sándor és még 9 munkaadó
szervezet elnöke úgy együttműködtek Orbán Viktor miniszterelnökkel,
hogy ez még véletlenül sem sikerülhessen, hogy a 68.062.- Ft nettó
minimálbér nektek összejöhessen, akik Orbán Viktorra és a Fidesz
Kdnp-re szavaztatok. Ez a hála, ez a jutalmatok. Nem felháborító? hogy
akik Orbán Viktort és a Fidesz Kdnp-t hatalomra juttatták, azokat
csapják be a legjobban. Tájékoztatom azokat a fideszes
választópolgárokat, akik még mindig azt hiszik, hogy amit Orbán Viktor
ígért nekik, hogy kolbászból lesz a kerítés, és nekem se hisznek,
2011. februárban és márciusban meglátják, hogy mi az igazság, akkor
már késő lesz, hogy a minimálbérért tegyenek valamit, mert a munkaadók
9 elnöke beleértve Demján Sándort is, aláírták a megállapodást a mai
nap folyamán. Amennyiben a minimálbér megállapodástól, amit a
munkaadók és munkavállalók javasoltak, 2010. december 02.-án nem
történt volna megegyezés, Orbán Viktor és a Fidesz KDNP mostantól,
automatikusan 58.300.- Ft-ra beállította volna a minimálbért. Ez
zsarolás, félrevezetés és visszaélés a hatalommal. Nem erre kapott
meghatalmazást Orbán Viktor és a Fidesz KDNP. Ezért mindenkit 2010.
december 4-én .11 órakor a Roosevelt téri demonstrációra várunk, aki
nem ért vele egyet.

Kocsis Tamás

Budapest, 2010. december 02.

A DEMONSTRÁCIÓS BIZOTTSÁG KIÁLTVÁNYA

DECEMBER 4-ÉN 11 ÓRÁRA ORSZÁGOS DEMONSTRÁCIÓRA VÁRUNK MINDENKIT A BUDAPESTI ROOSEVELT TÉRRE!

K I Á L T V Á N Y

Munkavállalók!

Szakszervezeteink Tagjai!

Ismét felelős lépésre kellett elszánni magunkat!

  • mert az elmúlt hónapokban a társadalom jelentős részét hátrányosan érintő törvénykezési gyakorlat folyt,
  • mert a már megszületett törvények és a benyújtott, döntésre váró jogszabálytervezetek többsége sérti a jogbiztonságot, veszélyezteti a munkavállalók érdekeit,
  • mert a 2011. évi költségvetési törvénytervezet, az adóváltozások a munkavállalók jelentős része számára reálbércsökkenést fog eredményezni. Ezek az intézkedések ismét a kis keresetű munkavállalókat sújtják, miközben a feketegazdaság tovább virágzik,
  • mert az érdekegyeztetés látványos kiiktatása, formálissá tételének szándéka mára bizonyossá vált, megint nélkülünk döntenek rólunk,
  • mert a kormány a tizenhárom év alatt összegyűjtött magán-nyugdíjpénztári megtakarításokat három év alatt más célokra akarja elkölteni,
  • mert elfogadhatatlan, hogy közszféra-ellenes hangulatot teremt a mindenkori politika.

 

Munkavállalók!

Szakszervezeteink Tagjai!

MEDDIG TŰRJÜK EZT MÉG?

Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a szakszervezetek demonstrációval adnak hangot tiltakozásuknak!

Hívunk és várunk minden munkavállalót a szakszervezetek közös tüntetésére

2010. DECEMBER 4-ÉN (SZOMBATON), 11 ÓRÁRA, BUDAPESTRE

A ROOSEVELT TÉRRE

Szakszervezetek Demonstrációs Bizottsága

 

A demonstrációs bizottság kiáltványa a lap alján letölthető plakátként is!

Kapcsolódó dokumentumok:


Mit lázadtok, barmok? Örüljetek, hogy van miből megélnetek. Egyelőre legalábbis.

Ez a hozzászólás önmagáért beszél.

Szakszervezeti tüntetés – a Miniszterelnökség közleménye
Budapest, 2010. december 4., szombat (OS) - Mindent elmond a mai szakszervezeti tüntetésről, hogy annak szervezői között olyanok is vannak, akik személyesen részt vesznek a nyugdíjakat eltőzsdéző magánpénztárak vezetésében.

Sajnáljuk, hogy ezzel a hiteltelen akcióval sikerült megvezetniük néhány száz magyar munkavállalót. A kormány elkötelezett az emberek nyugdíjának megvédése és a pofátlan végkielégítések megadóztatása mellett. Az új, arányos adórendszerrel pedig beindítjuk a magyar gazdaság dinamikus növekedését.
Szijjártó Péter,
a miniszterelnök szóvivője

Kiadó: Miniszterelnökség

T. Szíjjáró Úr!
Attól, hogy Ön és a kormány mint a papagáj ismételget dolgokat amit sokan el is hisznek (ez egy kommunikációs technika és nem is eredménytelen), még nem kell abban a hiszemben ringatnia magát, hogy mindenki megvezethető.
Egyébként meg ami a "pofátlan" végkielégítéseket illeti egyetértek, de Ön is tudja, sőt nagyon is jól tudja, hogy a meghozott szabályok egyáltalán nem csak a sok 10 milliós végkielégítésben részesülteket érinti.
Nehéz helyzetben az ország és szolidárisnak kell lenni. Rendben! De akkor tessék néven nevezni a dolgokat: ezért kell a magánnyugdíjpénztári tagdíj, a 98%-os különadó stb. Viszont miként szolgálja a szolidaritást az Önök körében jellemző állások halmozása, a lex Szász és az, hogy a nagyobb fizetésűeknek több marad a zsebében?

hogy mindenki megvezethető.

De, azt hiszi. Sajnos.

Majd ha a szakszervezeti vezetők jövedelme és a betöltött álláspozíciók teljes nyilvánosságra kerül akkor fogod látni ki az igazi megvezető.
A Fidesz a nép felhatalmazását bírja, nem pedig a mutyi és a szakszervezeti elvtársak juttatták hatalomra.

Minden hatalom a Néptől és nem a szakszervezeti tagkönyvtől ered.

Menj, keresd a következő szélmalmot, az elmúlt években se tettél mást, csak most legalább a Nép nem szenved tőletek

Mi van, háver? Nincs is szkv könyvem, háver, csak józan eszem, kis fideszdroid!

Na, olvasd el az esti mesédet, oszt menjél csicsikálni.

Ahogy látom neked semmilyen könyved nincs és nem is volt. Biztos gondot okoz a betűk szöveggé formázása. Menj azt bambuld tovább a képeket a kőbányai világosodon.

Kedves Filozófusunk!
Gratulálok. Személyiséged megfelel korunk elvárásainak. Gondolkodás semmi, megyünk a mások által ránk szabott úton. Még az ideológiát is megtaláltad már: "a hatalom a Néptől ered." /Voltaire után szabadon!/ Voltaire a 18. században alkotott. Több mint 200 éve!! Viszont már ennyi évvel ezelőtt is képes volt a gondolatmenetét továbbfűzni, miszerint ha a népen zsarnokoskodik a király vagy a kormány - le kell váltani! Erre varrjál gombot!

Voltaire-t ma Franciaországban úgy tisztelik és úgy emlékeznek rá, mint egy bátor gondolkodóra, aki egész életében fáradhatatlanul harcolt a polgári szabadságjogokért, a tisztességes eljárás jogáért és a vallásszabadságért, és aki leleplezte az ancien régime igazságtalanságait. - Na ezért emlékszik a világ a nevére, manapság is. A tiédre nem fog....

"és aki leleplezte az ancien régime igazságtalanságait."
Na hát pont ezt teszik most.

Az ancien régime francia szó. Jelentése: a régi rendszer.

Szűkebb értelemben a francia (magyar :) ) forradalmat megelőző abszolút kormányzás időszakának, tágabban a polgári rendszert megelőző, hűbéri (Hagyói :) )kötöttségekkel teli világ elnevezése.

A kötelező pályáztatás megszüntetésével, az azonnali, indoklás nélküli kirúgás bevezetésével lettünk igazán ancien régime...
Attól, hogy valaki választásokat nyert még, tárgyalnia kell a szociális partnerekkel. Nem "európai" módi, amit most csinálnak. Ráadásul rengeteg tehetségtelen pártember lepte el a vezetői pozíciókat, akik életükben egy napot nem dolgoztak, csak politikusok voltak. Ez persze a gyurcsányi időkben is így volt, nem mentem őket.
A FIDESZ azt felejti el, hogy nem őt választották meg, hanem az MSZP-t szavazták le. (Eddig minden választáson így volt!)
Ha nem tudnak normálisan politizálni, ők is mennek a darálóba négy év múlva.
Ami a legnagyobb hibájuk, mindenkiből ellenséget csinálnak, azokból is, akik korábban mellettük voltak.

A kötelező pályáztatás olyan volt,mintha kötelezővé tennénk a szexuális felvilágosítást a terhes nők részére.Abban is biztos vagyok,hogy az elmúlt tíz évben egyetlenegy köztisztviselőt sem választottak ki a pályázatokban leírt szakmai feltételek alapján.15 évet dolgoztam a közigazgatásban helyi és központi szinten egyaránt,az eddig regnáló kormányok tagjainak többségét személyesen ismerem és biztosan állíthatom a közigazgatásba kizárólag protekció alapján lehet bekerülni.A színvonal is ennek megfelelő,még jó,hogy írni-olvasni tudnak.Viccesen hangzik a XXI. században,de jónéhányan még a számítógépet sem tudják bekapcsolni,az ügykezelőknek diktálják vagy kézzel írják az iratokat.

Kedves Óvatos!

Nem az a közigazgatás, amit az egymást követően regnáló kormányok politikusai annak képzeltek! Hozzáértésük legtöbbször csak ahhoz volt (van), hogy a korábban még jól működő rendszereket sorra szétzilálják. Ezzel szépen tönkretettek és leértékeltek a "szakmát" is.

Vannak háttérintézmények ahol igenis keményen dolgozó köztisztviselők vannak - ma már kormánytisztviselőknek hívnak minket, vajon miért? - így jobb lesz az átlaguk? akik nevében kikérem, hogy általánosítsanak és egy kalap alá vegyenek a mindenkori politika kegyeltjeivel.
Innen építenek le "felesleges létszámot" amit azután pótolni kell rövid időn belül, mert a "vezetők" valóban nem tudják, hol milyen, és mennyi feladatot kell megoldani. Elavult számító-és nyomtatógépekkel dolgozunk, pótlandó leépített munkatársainkat, új kollégákat tanítunk be, hónapokig dolgozunk mellettük, helyettük amíg megtanulják munkakörüket. Túlórázunk minden elismerés és túlmunkadíj fizetése nélkül, csak azért, hogy az egyre változó feladatunkat ellássuk. Mindezt évek óta befagyasztott bérekkel, teljesen leapasztott juttatásokkal jutalmazzák. Állandó ellenszenvre hangoló cikkek szólnak általánosítva a sajtóból a közszférában dolgozók ellen. Elkeseredettség, a tehetetlenség miatt érzett düh lengi be az épületet ahol dolgozom, az embereket csak az tartja itt, hogy a kevés kis fizetését ne a munkanélküli segély váltsa fel.

hogy az "ancien régime" kifejezés lesz a narancsosok "kapaszkodója". Pedig a hozzászólás lényege nem ez volt, hanem:"egész életében fáradhatatlanul harcolt a polgári szabadságjogokért, a tisztességes eljárás jogáért..."
Tisztában vagyok vele, hogy mit jelent az "ancien régime" kifejezés. A meghatározás jelentését még egyértelműbbé tette VOLNA a következő hozzászóló. "Szűkebb értelemben a francia (magyar :) ) forradalmat megelőző abszolút kormányzás időszakának, tágabban a polgári rendszert megelőző, hűbéri (Hagyói :) )kötöttségekkel teli világ elnevezése."
Ez a pontos jelentés! Csupán ki kell hagyni belőle a (Hagyói :) szót, valamint (magyar :) forradalom alatt NEM a "fülkeforradalmat" kell érteni.

"Ez így van, ezt hívjuk demokráciának. Tavasszal a nép leváltotta a zsarnok kormányt és 2014-ben ismét szavazni fogunk majd." - írja egyik vendég.
Ha a jelenlegi állapot a demokrácia, akkor inkább nem kérek belőle! Én inkább a diktatórikus rendszerek kiépítésének /eddig csak könyvekből ismert/lépéseit ismerem föl a történésekben.
Ne legyetek benne annyira biztosak, hogy három és fél év múlva szabad választások lesznek! Minimum a lelki "gúzs" - ránk lesz kötve rendesen!

Óvatós! Azért vannak kevésbé hülyék is, kis "néger" pozíciókban, ahol tényleg dolgozni kell, van sok normális ember. Most ők, ill. mi szívjuk meg a hülyék, meg az általánosítás miatt. Én egy húsz fő körüli szervezeti egységben dolgozom, a főnökünk felmérte, hogy négy-öt emberre számíthat, ergo mi végzünk minden melót, a többiek neteznek, kávéznak, rendezvényekre járnak stb. Némelyik olyan okos, hogy a céges intraneten nem találja meg a sablonokat:))
Különben nem is éri meg jól dolgozni, mert akkor egyre több melód lesz, s egyre többet bíznak rád, és el is várják a sok munkát. Viszont nincs ellentételezve: a béreden nem látszik, ugyanúgy fagyasztják, mint a többiekét, vezetővé válni pedig szinte esélytelen.
Szóval nem egy nagy perspektíva. Ha ezen tényleg változtatna a kormány, még a leépítéseket se bánom...

Ez miért normális, hogy a "főnök felmérte, hogy 4-5 emberre számíthat, és mi végzünk minden melót"? Nálunk is ez van. A "főnök" is ugyanúgy patthelyzetben van, mert ha őt ez esetleg érdekli is, rajta kívül magasabb pozícióban senkit sem.

PDSZ: céljaink megegyeznek a kormánnyal

Írta: Szakszervezetek.hu Press (d.l.)
2010. december 17. péntek, 21:27
Az Apáczai Kiadó által szervezett országos közoktatási szakmai konferencián Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy „már annak is örülnek, ha nem lesznek rosszabbak a feltételek”. Mendrey szerint az új kormánnyal szorosabb az együttműködés, ami - bár vannak vitás pontok közöttük - feltétlenül kedvező fordulatot jelent. Alapvetően megegyezik a céljuk a kormánnyal, hiszen mindketten az oktatás színvonalának emelésére törekednek - fogalmazott.
Belátható időn belül nem várható jelentős javulás a pedagógusok helyzetében, de ők sokszor már annak is örülnek, ha nem lesznek rosszabbak a feltételek, miközben egyre több kihívással kell szembenézniük - vélekedett.
Mint elmondta: a pedagógusok közül sokan tele vannak energiával és tapasztaltak, a pályakezdők között is akadnak lelkesek és segítőkészek, de több pedagógus „kiégett, fáradt, rezignált", folyton panaszkodik. Az igazgatók között is vannak, akik innovatívak, és akikről az iskolák fenntartói azt gondolják, hogy problémásak, mert állandóan „kitalálnak valamit", de olyanok is vannak, akik csak „túlélni" és a fenntartó minden igényének megfelelni akarnak - mutatott rá.

:)) Lehet, hogy nyomott a latba az is, hogy a fülkeforradalom után Kerpen rögtön államtitkár lett:))

a települések intézményeinek szintjére is elért a "forradalmi hevület." Az iskolákban is bekövetkezik a dömpingszerű narancsosítás.
Akik "tele vannak energiával és tapasztaltak", SŐT! "a pályakezdők között is akadnak lelkesek és segítőkészek"! - na ők maradnak,ill. rájuk cserélik a „kiégett, fáradt, rezignált, folyton panaszkodó" embereket.
"Az igazgatók között is vannak, akik innovatívak, és akikről az iskolák fenntartói azt gondolják, hogy problémásak, mert állandóan „kitalálnak valamit", de olyanok is vannak, akik csak „túlélni" és a fenntartó minden igényének megfelelni akarnak." Itt egy kis időeltolódási differencia van; ugyanis a "problémásoktól" már az elmúlt négy évben megszabadultak a FIDESZ által támogatott polgármesterek.
Fel a fejjel! Nem baj, hogy nincs béremelés; ne legyen baj, hogy nem állították vissza a 13. havit; ne foglalkozzatok vele, hogy eltörölték a 2010-ben juttatott keresetkiegészítést; mosolyogjatok, hogy az egykulcsos adó következtében csökken a fizetésetek, hogy a -beígért - 40 év munkaviszony utáni nyugdíj kérdését elnapolták; hogy az iskolák állami támogatása tovább csökken; hogy a prémiumévek lehetőségét nem hosszabbították meg stb. stb.
Legyen a nemzeti egység alapja a MOSOLYGÁS! Akkor az jön le, hogy MINDEN RENDBEN!! Ezt akarták a Zemberek. Lehet, hogy ekkor az állásotok is megmarad! Bár, azok a "lelkes, segítőkész fiatalok"....?????

Érdekes, a PDSZ Gyurcsi és Bajnai alatt üvöltve követelte az azonnali béremelést... Most mitől lettek ilyen megértőek?
"Belátható időn belül nem lesz lehetőség..."
Gondolom az ő bérük azért már a közelmúltban emelkedett..

Bocsánat! Elírtam Óvatos nicknevét!

Bár a 2/3-al a választás intézményét is meg lehet szüntetni:))

Ez így van, ezt hívjuk demokráciának. Tavasszal a nép leváltotta a zsarnok kormányt és 2014-ben ismét szavazni fogunk majd.

Addig is megyünk a mások által szabott úton megyünk, mely utat a teljes felhatalmazással bíró Kormány és nem a szakszervezet jelöli ki.

Igazából ez is igaz, a szakszervezeti vezetők bére nem semmi. Más kérdés, hogy most véletlenül sok dologban igazuk van, a Kormány lehetne körültekintőbb.
Ne feledjük 2006-ban Gyurcsányt is a nép választotta.

Kormány lehetne körültekintőbb

Körültekintőbb!

Ezt jól gondolja meg Uraságod, mert ez a kormány elleni hangulatkeltés!

Önök körében jellemző állások halmozása,

Meg Lázár és a többiek "erkölcsösen" felvett milliói az elmúlt 8 évben.

Ők nincsenek nehéz helyzetben.

Boldog Karácsonyt a Hölgyeknek és Uraknak!

"Fülkeforradalmi kormány" szóvivőjéhez

- A magánnyugdíjpénztári befizetések hány százalékát lehetett tőzsdére vinni?
- Milyen ADATOKKAL /nem mellébeszéléssel!/ bizonyítható, hogy szerencsejátékszerűen verték el azt?
- Név szerint: Kik voltak a szervezők között lévő "eltőzsdézők"? Miért nincsenek már letartóztatva?
- Mitől "pofátlan" az a végkielégítés, amit egy élet munkája "elismeréseként" fenékbe rúgásakor vett fel - az a nyugdíjhoz közel álló - szerencsétlen, akinek ez a megélhetési forrása maradt /volna/ több évre?
- Néhány száz vagy néhány ezer "megtévesztett" ember vett részt a rendezvényen?
- Mitől nevezhető arányosnak az az adórendszer, amelyik a gazdagokat támogatja a szegények rovására?

Száz vagy ezer; egyenes vagy fordított arányosság! Nekem mást jelent, mint Önnek! Lehet, hogy nem egyféle matematikát tanultunk???

A LIGA Szakszervezetek tárgyalást kezdeményeznek a miniszterelnökkel

Az elnöke jelezte azt is, hogy amennyiben az általuk kezdeményezett tárgyalások nem jönnek létre vagy sikertelenül zárulnak, úgy 2011 januárjának második felében a LIGA Szakszervezetek minden, a szakszervezetek által törvényesen igénybe vehető eszközzel tiltakozni kíván az általuk hibásnak vélt döntések ellen.

Gaskó István ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a LIGA Szakszervezetek által kezdeményezett tárgyalások létrejönnek, és kiszélesíthető a társadalmi párbeszéd. A megbeszéléseket kezdeményező levelet a LIGA csütörtökön elküldi a miniszterelnöknek.

    A LIGA vezetői a csütörtöki sajtótájékoztatón értékelték a kormány féléves munkáját, kitérve arra, hogy az általuk képviselt szakszervezetek több dologgal egyetértenek a kormányzat intézkedései közül, ám több olyan is van, amelyekkel szemben fenntartásaik vannak.
    Gaskó István szerint egyetértenek a kormány azon döntésével, hogy ismét meghosszabbították a gyes idejét, továbbá azt is pártolják, hogy az életkor helyett a szolgálati időhöz kötött öregségi nyugdíjazás felé mutatnak az intézkedések. A munkavállalókat terhelő adók csökkentésével ugyancsak egyetértenek ugyanúgy, mint az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépés lehetőségének megteremtésével is.
    Ugyanakkor a demokratikus jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartják például az indoklás nélküli felmondást, mert az jogorvoslati lehetőség nélkül szünteti meg a jogviszonyt, és így sérti a jogbiztonság elvét. Nem értenek egyet a 98 százalékos különadó bevezetésével sem, amely ráadásul nem éri el a kormányzat által kitűzött eredeti célt, ugyanakkor a törvényes és erkölcsös munkavállalókat sújtja.
    A LIGA Szakszervezetek nehezményezi az évekre visszamenőleges érvényű törvényhozást is, mert ez a gyakorlat súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot Magyarországon.
    A LIGA pártolja az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépés lehetőségét, ugyanakkor elveti azt a kormány által most alkalmazott gyakorlatot, amellyel e célt el szeretnék érni.

    A szakszervezeti szövetség elutasítja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány államosítását, mert az legnagyobb részt a munkavállalók vagyona volt, amelyből a szociális üdültetést lehetett mindenki számára biztosítani.
    A LIGA Szakszervezetek kifogásolja az egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszert is, mert az megszünteti a szolidaritás elvét.
    Gál Rezső, a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, a LIGA társelnöke arról beszélt, hogy a végkielégítéseket sújtó különadó olyan embereknek is kárt okoz, akik becsületesen dolgoztak több évtizeden keresztül az energiaszektorban. Megemlítette, hogy a Vértesi Erőműnél most készülnek elbocsátásokra.
    Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, a LIGA Szakszervezetek társelnöke elmondta, hogy a közszférában dolgozók számára elfogadhatatlan a bérek befagyasztása és a reálbérszint évek óta folyamatos csökkenése. Emellett sérelmezte azt is, hogy több minisztériumban az érdekegyeztetés csak névleges vagy egyáltalán nincs is.
    Gaskó István szerint a LIGA által kezdeményezett tárgyalások kiszélesíthetik a társadalmi párbeszédet, ugyanis annak megindulására sokáig kellett várni. A szakszervezeti vezető jelezte azt is, hogy a LIGA nem ragaszkodik Orbán Viktor személyes részvételéhez a tárgyalásokon, ám, ha a miniszterelnök megbízottat küld, úgy neki teljes tárgyalási felhatalmazással kell rendelkeznie.

    A LIGA elnöke utalt arra is, hogy a hétvégére meghirdetett szakszervezeti tüntetésen a LIGA Szakszervezetek nem vesz részt, bár a demonstráció sok követelésével egyetért. Jelezte azt is, hogy a LIGA álláspontjának megfogalmazásában nincs politikai elkötelezettség.
A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek) tárgyalni kíván Orbán Viktor miniszterelnökkel a szerintük a jogállamisággal összeegyeztethetetlen és a munkavállalók számára hátrányos kormánydöntések megváltoztatásáról - közölte Gaskó István, a szakszervezeti szövetség elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.