bérbesorolás

Segítséget szeretnék kérni bér besorolásával kapcsolatban. Munkaviszonyban töltött időm 26 év, ugyanakkor szolgálati időként - betegápolási, munka nélküli időszakban a munkaügyi központ által számított idő figyelembe vételével - elismert időm 30 év feletti. A közszolgálatban történő elhelyezkedésem esetén a bér besorolására csak a munkaviszony, vagy szolgálati idő figyelembe vételével kerül majd sor? Érdekelne továbbá, hogy a betegápolási mellett vállalt 4 órás foglalkoztatás esetén is váltható-e a Start-Extra kártya?

Köszönettel: Várdainé Gréti

Amikor elhelyezkedtem 2 évvel ezelőtt köztisztviselőként, elfogadtam, hogy középfokú (gimn.érettségi) besorolást kapjak, mert a munkakörömhöz nem kell a diplomám. De a mai napig nem értem, hogy igazgatási előadókén (testületi jkv., stb.)munkámhoz miért nem számítható be (képzési pótlékként) a gyors- és gépírói végzettségem. Az indok az volt, hogy alacsonyabb végzettség nem számítható be. Így most 25 év munkaviszonnyal 104 eFt a bruttóm, nem tudom mennyit számítana, ha "eröltetném" ezt a kérdést. Esetleg járt valaki hasonló módon, vagy tud tanácsot adni. Köszönettel: Zsuzsanna

Kedves Mindenki !

Az általam indított fórumtémához kapcsolódva már szinte mindenkinek jutott valamilyen válasz, kivéve engem. Ha ez segít a válaszadáshoz, akkor elmondanám, hogy a betegápolási melletti munkavégzést takarító munkakörben fogom vállalni a hónap végétől, ezért egyre inkább sürgetővé válna a válasz.

Köszi: Várdainé Gréti

Kedves Gréti!
Tájékozódtam, és a következőket mondhatom BIZTOSAN!
Sem a munkanélküli állapot, sem az ápolási díj ideje alatt nem vagyunk munkaviszonyban. Ez azt jelenti, hogy munkábaálláskor, a fizetési fokozat megállapításához nem számítható be az az idő. Viszont nyugdíj szempontjából jogszerző időszak mindkettő.
A StartExtra kártyáról biztató dolgokat olvastam a minisztérium honlapján. A Téged érintő részt bemásolom. Lényeg: legalább négyórás foglalkoztatás esetén használható.
Az idézet:"A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.
A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.
Ha a START EXTRA kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.
A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START EXTRA kártyával, vagy azt helyettesítő igazolással, melyet az APEH állít ki a jogosult kérelmére. A kártya igényléséhez szükséges a regionális munkaügyi központ vagy kirendeltsége által kiállított igazolás a tartós munkanélküliségről."
Üdvözlettel: Judit

Kedves Judit !

A mai nap voltam az APEH-nál, hogy kiváltsam a munkavállaláshoz a Start-kártyát, azonban ott egyértelműen kiderült, hogy mégsem jár,ugyanis az ápolási díjasokra vonatkozóan a Start Plusz kártya vonatkozik, de csak akkor, ha az ÁPOLÁSI DÍJ folyósításának MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐ egy éven belül kíván a kérelmező foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni. Sajnos az ápolási díj mellett vállalható munkavégzésre már nem vonatkozik, arra nem jár a kedvezmény.
Csak érdekességként írtam meg a tapasztaltakat, gondolom másnak is hasznára válhat!

Köszönöm az eddigieket is: Gréti

Kedves Gréti!
Mit modjak: EZT VÁRTAM! Szeretném megérni, hogy amit a saját szememmel látok, elolvasok, saját agyammal értelmezek /nincsenek szövegértelmezési zavaraim!/, az úgy is van. A minisztérium honlapjáról vettem a küldött -szó szerinti - idézetet. Előtte minden részét átolvastam, nem találtam olyan kitételt, amelyről Neked beszéltek az APEH-nál. Ettől függetlenül el kell fogadnom, /el is fogadom/, hogy ehhez ők értenek jobban. Csak úgy örültem, hogy némi jó hírrel szolgálhattam.......
Üdvözlettel: Judit

Kedves Judit !

Új fejlemény van Start kártya ügyben !
Még az Apeh kirendeltségen tett látogatásomat megelőzően - hogy a felesleges utazást elkerüljem - állásfoglalást kértem az Apeh honlapján keresztül az Ügyfélszolgálattól, melyre a mai napon kaptam meg az alábbi választ.

Tisztelt Ügyfelünk !

Az adóhatósághoz e-mailben érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alkalmazása szempontjából az ápolási díj adóterhet nem viselo járandóságnak minosül, tehát olyan mint a nyugdíj, az összevont adóalapba beszámít, de a rá eso adót nem kell megfizetni.

A munkaeropiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévo álláskeresok foglalkoztatásának kedvezményét is tartalmazó 2004. évi CXXIII. törvény 6. § (1)bekezdése szerint START EXTRA kártya kiváltására jogosult
a) a tartósan álláskereso, ha ötvenedik életévét betöltötte, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
b) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereso.

Tartósan álláskereso: az a személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START PLUSZ, illetve a START EXTRA kártya - külön jogszabályban meghatározott módon történo - igénylésének idopontját megelozo 16 hónapon belül legalább 12 hónapig - az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének k) pontjában meghatározott pályakezdo álláskereso esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeresoként nyilvántartott.

Fentiek alapján, önmagában az ápolási díj mint jövedelem megszerzése a kártya igénylésének lehetoségét nem korlátozza.

Üdvözlettel:
Adó-és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Tájékoztatási Foosztály

Pillanatnyilag nem tudom, hogy az Apeh melyik irodájának van igaza.de az tény, hogy a start kártya igénylésére szolgáló 10T34Start jelű adatlapon nincs olyan rublika, amely még csak utalna is az ápolási díjjal kapcsolatos jogviszonyra.

Fentiek értelmében folytatom a levelezést addig, ameddig egyértelmű választ nem kapok.

Üdv. Gréti

Kedves Gréti!
Nagyon örülök a jó hírnek! Lehet, hogy a felkeresett területi irodán csak le akartak "pattintani"?
Mindenképpen járj az ügy végére! Sok sikert hozzá. Ha lesz kedved és időd, légy szíves, tájékoztass a fejleményekről!
Üdvözöl: Judit

Kedves Judit !

Hosszas - 1 hónapos - várakozás után ismét válaszlevelet kaptam az APEH-től, melyet az alábbiakban másolok ide:

Tisztelt Ügyfelünk!

Az adóhatósághoz e-mailen érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A pályakezdo fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követoen munkát keresok foglalkoztatásának elosegítésérol, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szó 2004. évi CXXIII. törvény alkalmazásában( 1. § (2) bekezdés ) munkaeropiactól tartósan távollévo személy:
a) a pályakezdo fiatal,
b) az a személy, aki a gyermekgondozási segély (a továbbiakban: gyes), a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed), a gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban: gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszunését követo egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követoen, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.

Tehát a Start Plusz kártya igénylésére jogosult az a magánszemély, aki a gyes, gyet, gyed, ÁPOLÁSI DÍJ folyósításának MEGSZUNÉSÉT követo egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, a kártya kiváltásakor nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy az a magánszemély, aki a gyermek egyéves korának betöltését követoen a gyes további folyósítása mellett kíván elhelyezkedni és nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy az a magánszemély, akit az állami foglalkoztatási szerv a kártya igénylésének idopontját megelozo 16 hónapon belül legalább 12 hónapig, pályakezdo álláskereso esetén 8 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresoként nyilvántartott.

A 10T34START nyomtatvány -02 lapjának 10. rovat 1. pontjában kell jelölni az Ön által kérdezett ápolási díj folyósításának megszunését követo egy éven belüli foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését.

A jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az ápolási díj folyósításának megszunése idopontját a települési önkormányzat jegyzoje által kiadott megszünteto határozat, ennek hiányában a jegyzo által kiadott igazolás igazolja.

Üdvözlettel:
Adó-és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Tájékoztatási Foosztály

NO COMMENT: Gréti

Kedves Gréti!
Tényleg igaz, hogy Isten malmai lassan őrölnek! Azonban, hogy egy "NEM LEHET" kimondása is ennyi ideig tartson, és ennyi utánajárást igényeljen, az felháborító. Én sem tudok mást mondani, mint te: No comment!
Üdvözöllek és sok erőt kívánok: Judit

Kedves Judit!

Start kártya ügyében az SZMM ügyfélszolgálatához korábban írt levelemet illetéskességből az FSZH ügyfélszolgálatához továbbították:

Iktsz: 57014-1/2010 NEFMI (SZ)

Molnárné Dr. Nagy Ágnes

főosztályvezető asszony részére

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Illetékességből megküldöm a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális ügyfélszolgálatának címére érkezett megkeresést. Az áttételről a levélírót másolatban értesítettem.

Üdvözlettel:
Dr. Veres Gábor osztályvezető

From: Várdainé Bánkuti Margit [mailto:greti629@gmail.com]
Sent: Sunday, October 10, 2010 3:58 PM
To: SzMM Ügyfélszolgálat (SZMM)
Cc: greti629@gmail.com
Subject: bérbesorolás

Tisztelt Ügyfélszolgálat !

Segítséget szeretnék kérni bér besorolásával kapcsolatban. Munkaviszonyban töltött időm 26 év, ugyanakkor szolgálati időként - betegápolási, munka nélküli időszakban a munkaügyi központ által számított idő figyelembe vételével - elismert időm 30 év feletti. A közszolgálatban – takarítóként - történő elhelyezkedésem esetén a bér besorolására csak a munkaviszony, vagy szolgálati idő figyelembe vételével kerül majd sor? Érdekelne továbbá, hogy a betegápolási mellett vállalt 4 órás foglalkoztatás esetén is váltható-e a Start-Extra kártya?

Köszönettel: Várdainé Bánkuti Margit

Az FSZH-tól a mai napon az alábbi választ kaptam:

Tisztelt Várdainé Bánkúti Margit!

- A szolgálati ideje a nyugdíja szempontjából lesz csak releváns.

A betegápolással töltött, munkaviszony nélküli időszakot sajnos nem tudják beszámítani a közszolgálati jogviszony időtartamába.

- A 2004. évi CXXIII. törvény 6-8. §-a értelmében START Extra kártya kiváltására jogosult

* az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte,
* az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
* a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és rendelkezésre állási támogatásban részesül.

greti629@gmail.com

Ha Ön ezeknek a jogosultsági feltételeknek megfelel, akkor Hivatalunk álláspontja szerint nincs akadálya annak, hogy betegápolás mellett vállalt négy órás foglalkoztatás esetén is kiváltható legyen a START Extra kártya. (A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.)

Üdvözlettel:

FSZH Ügyfélszolgálat

Szerinted hogyan lesz ebből Start kártya?

Üdv. Gréti

Kedves Judit!

Nem mondom, hogy minden szavadnak örülök, de sajnos hasonló válaszra számítottam, csak biztos nem voltam benne. Nagyon köszönöm a gyors reagálást!

Gréti

Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy mennyi lenne a bérem vendéglátó szakoktatóként, ha 1 év köztisztviselői munkaviszonyom és középfokú vendéglátós,emeltszintű gazdasági informatikus végzettségem van. Köszönöm!

Szia Mindenki!
Van köztetek,akit a névreszóló minisztériumi állásfoglalás ellenére sem sorolnak át?Mi lehet a következö lépés szerintetek?/Mondjuk a Munkaügyi Bíróságot szívesen kihagynám...

Érdeklődni szeretnék, hogy felvettek gyógypedagógiai asszisztens állásra, de mivel nincs ilyen végzettségem, csak egy érettségim és szociálpedagógusi diplomám, vajon milyen bérre számíthatok? Még nem dolgoztam a szakmában, fél éve diplomáztam.
Előre is köszönöm a választ!

Gyógypedagógiai asszisztens -a 138/1992. sz. Korm rendelet szerint - "E" vagy "F" fizetési osztályba kerülhet. Mivel nem rendelkezel megfelelő végzettséggel, valószínűsíthető, hogy az "E"- be kerülsz. Itt a kezdő illetmény: 89.500 Ft. Amennyiben el tudják fogadni a szociálpedagógusi diplomád - ezt sem tartom kizártnak -, 122.000 Ft a kezdő bér. Mindkettő bruttó bért jelent.
Sok sikert kívánok a pályán!

Négy éve vagyok közalkalmazott érettségim van és ECDL vizsgám a kinevezésemre mégis azt írták,hogy iskolai végzettség 8 általános,mert ez elég a munkámhoz és így 10.000 Ft-tal kevesebb a bérem,nettó 63.800.Jogosan jártak el velem?

Nem jogos az eljárás, szerintem fordulj jogászhoz...

Azt fogom csinálni,bár a barátaim nagyon féltenek,de végig csinálom!

Az az igazság,hogy nekem még munkaszerződésem és munkaköri leírásom sincs,csupán egy kinevezés.A munka szerződésen kellene feltüntetni a munkakörhöz előírt végzettséget.De nekem ilyen nincs.Akkor most mi van??????????

Kedves Ilona!
Tegnap este azért nem írtam, mert megpróbáltam a végére járni annak, hogy van-e - jogszabályban megfogalmazott -szakképesítési előírás a gondnoki munkakörre.
Nem találtam ilyet.
Ezért változatlanul fönntartom, ami a Kjt-ben és végrehajtási rendeletében van. Amennyiben lenne munkaköri leírásod, vagy esetleg az állás pályáztatásakor meghatároztak volna iskolai végzettséget, a helyzet akkor sem lenne más, mivel törvényt "felülírni" helyben született rendelkezéssel nem lehet. /Magasabb rendű jogszabály/ Emellett meggyőződésem, hogy egy gondnoknak, aki emberekkel tart kapcsolatot stb., használja az érettségijét, a számítógépes ismereteit.Semmiképpen nem akarlak rávenni arra, hogy jogi útra tereld a dolgot. Ha így döntesz, mindenképpen keress munkajogászt. Viszont. Ha a történtek miatt, most szüntetnék meg a munkaviszonyod, mindenképpen fordulj bírósághoz. Fontosnak tartom még, hogy - ha eddig ezt nem tetted meg, - írásban kérd a kinevezésed módosítását. Hivatkozz arra, amit az előző hozzászólásomban írtam!
Üdvözöllek: Judit

Köszönöm a választ,azt mondták utána néznek a dolognak,de a testület nem valószínű,hogy több fizetés miatt mellettem dönt és lehet,hogy olyannal tölteti be az állást akinek nincs érettségije.De hozzá kell tennem,hogy van rajtam kívül még két kollegina aki B-be van sorolva és kisebb az iskolai végzettsége.Most a testülettel fenyegettek meg.

Az az igazság,hogy nekem még munkaszerződésem és munkaköri leírásom sincs,csupán egy kinevezés.A munka szerződésen kellene feltüntetni a munkakörhöz előírt végzettséget.De nekem ilyen nincs.Akkor most mi van??????????

Kedves Rózsai Ilona!
Nem írtad meg, milyen beosztásban dolgozol. Ettől függetlenül, még a kisegítő munkakörben is "jár" a "C" fizetési fokozat.
A béreddel kapcsolatban pedig megjegyzem, hogy amennyiben TELJES MUNKAIDŐBEN foglalkoztatnak, a minimálbér: 73.500 Ft. Adminsztratív munkakörben, - a végzettségedet figyelembe véve - pedig: 89.500 Ft lenne a minimum.
Beszéljétek át újra az intézményvezetővel! Ajánlom figyelmedbe a 138/1992. Korm. rendelet mellékletének tanulmányozását. Ott szerepel, hogy milyen munkakörhöz, milyen fizetési fokozat tartozik. Mindig a munkavállaló legmagasabb végzettségét kell figyelembe venni a rendeletben felajánlott lehetőségek közül.
Üdvözlettel: Judit

Kisegítő dolgoző vagyok és az A9-be vagyok besorólva.

Kedves Judit!Nagyon kedves vagy,hogy segítesz,nekem 1980 óta van munkaviszonyom,ezek alatt az évek alatt már voltam közalkalmazott.Már nem tudom mennyit,talán 2-3 évet napközisnevelőként.

Még azt elfelejtettem,hogy akkor B1-be soroltak.1988-ban érettségiztem levelező tagozaton, munka mellett.Most arra hivatkoznak,hogy amunkakörömhöz elég nem kell az érettségi és azért ez a besorolásom.

Kedves Ilona!
Felfrissítve eddigi ismereteimet, továbbra is azt mondom, érdemes kérned a munkáltatódtól a kinevezésed módosítását, a következő indoklással: a munkaköröd betöltéséhez jogszabály nem írja elő a képesítési követelményeket, /bár nem tudom,hogy konkrétan mi a a beosztásod, de az általad írtakból erre következtettem/ így a legmagasabb szintű iskolai végzettséged alapján kell téged besorolnia. /a 138/1992. évi Korm. rendelet melléklete szerint/ Mivel ez érettségi, "C" fizetési osztályba kell kerülnöd.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. egyik §-át idézem, amelyre hivatkozhatsz.
"63. § (1) A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik."
Ebben az esetben nem is kell vizsgálni, hogy melyik évben szerezted az érettségit, C9- be kerülhetsz.
A bérkülönbségről már írtam, gondold végig az egészet! Örömmel venném, ha értesítenél a fejleményekről. Mindenki számára tanulságos lenne.
Üdvözlettel: Judit

Hálás leszek,ha tudom érvényesíteni a segítséget.De a fene egye meg miért csinálja a munkáltató a munkavállalóval ezt.Hányszór leráztak már engem,amikor szóba hoztam a dolgot.Köszönöm,holnap már intézkedek is.De mi van,ha kirúgnak?

A közoktatásban dolgozol? Mert amiről ijudit ír, az csak azokra vonatkozik, hogy nincs meghatározva -a pedagógusokat kivéve,- hogy milyen végzettség szükséges a munkakör betöltéséhez. Minden ágazatnak külön végrehajtási rendelete van. A 138-as csak a közoktatásban dolgozókra vonatkozik.

Ahelyi müvelődésiház gondnoka vagyok.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!