A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról szeretnék többet tudni.
Jó lenne, ha ILLETÉKES isválaszolna.

Potosabban a 12/2009. (I. 28.) Korm. rendelettel van problémám
"A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás pontban az ?; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítés? szövegrész hatályát veszti.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követően is képesítettnek kell tekinteni az R. 3. számú melléklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás pont alapján az I. besorolási osztályban azokat, akik a rendelet hatálybalépése előtt szerezték meg az egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséget és a társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítést."

KÉRDÉSEIM:
1.)
Alkotmányos-e, hogy gyakorlatilag visszamenőlegesen elveszik az átsorolás lehetőségét azoktól a nyugdíjágazatban dolgozoktól, akik vállalták, hogy szakterületükön továbbképzik magukat.
Azért visszamenőleges, mert a tanulmányaikat 2009.01.01. után befejezők 2005 szeptemberétől a főiskolai képzésben résztvevők (képzés ideje:4 tanév) és az egyetemi képzésben résztvevők 2006 szeptembertől (képzés 3 tanév) kezdték meg a tanulmányaikat.
2.)
Szerintetek mi abban a logikus, hogy a nyugdíjágazatban dolgozók esetében a SZAKIRÁNYÚ felsőfokú képzés (diploma) alapján vették el az átsorolási lehetőséget.

a 9/1995 (II.3) Korm. rend. jelenleg hatályos , nyugdíjágazatra vonatkozó része pontosan így szól:
"102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés."

Én is a nyugdíjágazatban dolgozom és felháborítónak tartom, hogy a most államvizsgázó munkatársaim a jelenlegi korm.rend. alapján nem biztos, hogy átsorolhatók. A munkahelyen azzal biztatják őket, hogy megkapják az átsorolást, de már volt arra példa, hogy az írásba adott ígéretet sem teljesítették.

Van olyan ismerősöm, aki államigazgatásira jár, elmondása szerint magánjog a szakiránya, és nem is tanulják a tb. jogszabályokat, sem a KET-et.. De Ő megkaphatja a fenti rendelet szerint az átsorolást.

Egyébként azért is érdekes, mert ha ezzel a szakképzettséggel a versényszvérában kétszer-háromszor annyit lehet keresni, mnt amit az átsorolás után keresnénel köztisztviselőként. Úgy, hogy ha jól utána számolunk,még akkor is megéri átnyergelni a versenyszvérába, ha a munkáltató tanulmányi szerződést kötött velük. Miért? A tanulmányi szerződés megszegéséből származó tandíj és egyebek visszafizetésére csak polgári peres uton kötelezhetőek és a csak fizetés a 33%-a erejéig letiltható. Úgy látszik az államnak megéri, kiképezni és elüldözni a régi szakembereket.

Én a rendelet alkotók helyében beleszúrnék egy kiegészítést, hogy:
vagy érvényes munkahelyi tanulmányi szerződés alapján főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytat.

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!