40 éves jubileumi jutalom

Sürgős válaszukat kérném azzal kapcsolatban, hogy 2012.február 21-el 40 éves munkaviszony alapján elmehetnék nyugdíjba, de munkáltatóm szerint a jubileumi jutalomra nem vagyok jogosult, mivel nyilvántartási programja szerint csak március 3-án járna a 40 éves jub.jutalom, amitől sajnos elesek.
Azt szeretném megtudni, hogy jogosult vagyok-e jub.jutalomra, illetve miért lehet eltérés a Nyugdíjfolyósító és munkáltatóm számításai között.
Munkáltatóm minden évet elismert jub.jutalomra jogosító időnek.
A Nyugdíjfolyósító években számolt, a munkáltatóm pedig napokban. Jogos-e az, hogy munkáltatóm nem fizeti ki a jub.jutalmamat annak ellenére, hogy februárban megvan a 40 évem?

Köszönettel:
Éva

Akárhogy nézem, nekem nem jár a 40 éves jubileumi jutalom, pedig egyetemi végzésem óta a közszolgálatba dolgozok, megszakítás nélkül, és ez el is lett ismerve. Ha betöltöm a 62. évemet, és elmegyek (elküldenek)nyugdíjba,sehogy se jön össze a 40 év. Úgy látszik akinek diplomája van, mindenki így jár.

Nem tudom elhinni, hogy Ön egyáltalán járt egyetemre, mert ennyi helyesírási hibával közszemlére tenni az irományt, amit kegyeskedett ide feltenni, 100 év múlva sem adnék jutalmat!! Talán tényleg el kellene menni egyetemre, és sokmindent megtanulni!

Mindenkinek! Ebben az évben betöltöm a 40 szolgálati időmet, és ebből 39 éve 8 hónapot közszolgálatban, köztisztviselőként dolgoztam.Mivel prémium éves vagyok 2009.decembere óta, én automatikusan megyek nyugdíjba a nők 40 éves öregségi nyugdíjba vonulásával. Tudom a törvény ez év március 1-ével megváltozott, és nem jár a 40 éves jubileumi jutalom, de ebbe nagyon nehéz beletörődni (4 hónap). Szivesen várok olyan véleményeket, aki hasonló "cipőben"jár, mit lehet tenni?? vagy esetleg akinek mégis kifizették, milyen jogcímen, mert a munkáltató azt mondja jub.jutalom címén nem lehet, de nem zárkóznak el, csak nincs rá megoldás egyenlőre. Köszönöm mindenki ötletét és hozzászólását

Sajnos nem a megoldást írom le, de én is ilyen "cipő"-ben járok: csak nekem 1 hónap fog hiányozni, mivel középiskolás koromban egyszer nyáron voltam 1 hónapig pénzt keresni egy ipari vállalatnál. Amikor nemrég a NYUFI-nál megállapíttattam a szolg.időmet, először még örültem is, hogy "megtalálták" ezt az 1 hónapot, mivel ott is bejelentett voltam (tulajdonképpen én el is feledkeztem róla). Csak ugye akkor még nem voltak (főleg nem a nagyvállalatoknál) fekete munkások... Szóval most éppen ez az 1 hónap fog hiányozni, mivel előbb lesz meg a 40 év jogviszonyom, mint az ennél csupán 1 hónappal kevesebb közszolgálati jogviszonyom. Ha valaki tudna nekem is javasolni valamit, nagyon megköszönném, ennek hiányában csak arra gondolhatok, hogy nekem még ez sem sikerült... mint oly sok más dolog, ami esetleg másnak a ölébe pottyan könnyedén...

Szép napot!!!
Kérdésem 2013.04.10-én meg lesz a 40-évem.Közalkalmazott vagyok mikor kell jeleznem a munka helyemnek hogy szeretnék el menni?Felmentéssel vagy közös meg egyezéssel kell meg szüntetni a munka viszonyt?Jövő év szeptemberében 30-éves jubileumi pénz jár e még ha sikerül minden?Köszönöm válaszát.

Sziasztok!
Tudtok abban segíteni hogy anyukám jogosult e a 40 éves jubileumi jutalomra, ha az édesanyám 1974.08.01-től dolgozik mint védőnő, és 1972.09.01 kezdte a védőnőképzőt (ami kétéves volt), illetve 2010.12.31-ig a nyugdíjfolyósító által kiszámolt szolgálati éve 38év 100nap volt?

Előre is köszi!

gagijónak!
A 40 éves jubileumi jutalom 1974. 08. 01-jétől számolandó!
A nők 40 év munkaviszonyából az általad megadott adatok alapján a mai napon 36 év 243 nappal rendelkezik.
Amennyiben 1953-ban született, még az idén el tud menni nyugdíjba-ha teheti, az idei évben feltétlenül menjen nyugdíjba-, mert ahhoz elég 37 év jogosító idő és a betöltött 59 év életkor. Ebben az esetben a mai napon 39 év 243 napot ismernek el neki,mert itt a tanulmányi időt is beszámítják.Ebben az esetben a születésnapja utáni nap lehet az első, a legkorábbi nap, amikortól kérheti a

felmentését. Azonban ezt is feltétlenül foglalja írásba legkésőbb június hónapban, mert akkor még biztosan a jelenlegi törvények hatályosak.

Sürgősen adjon be új igénylést!Kérje felmentését a Kjt. 30.§(1)bekezdésf)pontja alapján.Nyugdíjasnak minősül a 37/B.§(1)bekezdése alapján és ebben az esetben, ha közalkalmazotti jogviszonyban áll, a 78.§(4)bekezdése alapján, legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a 40 éves jub.jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell adni.
klári

Pontosítás: új igénylést a Nyugdíj Igazgatósághoz adjon be

1977. 06.15-től dolgozom. 12 évig a régi rendszerben a KISZ-bizottságban dolgoztam, most az uj törvény miatt nem kapom meg a 35 éves jubileum jutalmat.
Mert csak 1989. március 16-tól dolgozom a Polg.Hivatalban. Jól van-e ez így. Nagyon szomorú vagyok. A KISZ-ben eltöltött 12 év minek számít? Üdv. Zsuzsa

1953-ban született közalkalmazott (nő)!
Olyan sorstárs és kortárs válaszát kérem, aki prémiumévek programból került korhatár előtti ellátásra, s számára kifizették a jubileumi jutalmat, vagy tud ilyenről. A pép. tövény szerint jár a jubi. 70%-a, de valami másra hivatkozva nem tudni biztosan, kifizetik-e. Amikor a programba bekerültünk, ez tartozott a pozitívumok közé. Előre is megköszönöm, ha válaszoltok.

Ez itt diszkrimináció a köztisztviselőkkel, és a kormánytisztviselőkkel szemben

A törvénymódosítás következtésben a felmentését kezdeményező közalkalmazott és köztisztviselő egyaránt nyugdíjasnak minősül. A Kjt. 37/B.§-ának (3) bekezdése kiegészült egy b) ponttal, amelynek értelmében a közalkalmazotti nyugdíjasnak minősül, ha a negyven éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor. A köztisztviselő a Kjtv. 19/A. § (1) bekezdésének k) pontja alapján minősül nyugdíjasnak, amennyiben felmentését kéri.
A nyugdíjasnak minősülés azzal a következménnyel jár, hogy a közalkalmazott a Kjt. 37.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem jogosult végkielégítésre. A köztisztviselő a Ktv. 19. § (8) bekezdésének b) pontja szerint ugyancsak nem jogosult végkielégítésre.
A nyugdíjasnak minősülés közalkalmazottak esetében viszont előrehozott jubileumi jutalomra jogosít. Ennek lényege, hogy amennyiben a közalkalmazott legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, részére a Kjt. 78. § (4) bekezdése alapján a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. E rendelkezéseket alkalmazni kell azokra a közalkalmazottakra is, akik jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését az előrehozott öregségi nyugdíj, vagy a nők negyven év jogosultsági idő utáni nyugdíjba vonulási lehetőségének igénybevétele miatt kérelmezik.
Ettől eltérően, a köztisztviselők esetében a Ktv. 49/E. § (7) bekezdése kizárja az előrehozott öregségi nyugdíj, vagy a negyven év jogosultsági idő alapján teljes összegű nyugdíj igénybevétele miatt felmentésüket kérelmezőket az előrehozott jubileumi jutalomra jogosultságból.

38 éve dolgozom közalkalmazottként,6 éve megszünt az iskolám,azóta folyamatosan dolgozom gyeses álláson szerződéssel.Még a következő tanévre van szerződésem.Nekem jár-e a 40 éves jubíleumi jutalom?Köszönöm

Ha valaki tudja a választ köszönettel venném, ha megírná!
1953. máj. 16-án születtem, egyetemi diplomával 1976.aug.20-tól dolgoztam folyamatosan középiskolai tanárként. A nyugdíjfolyosító szerint is 2012. máj. 16-tól elmehetek nyugdíjba, de nem tudja a fentartó, jogosult vagyo e a 40 éves
jubileumi juttazásra. Szerintem igen, de kérik azt a jogszabályt ami a kifizetésre kötelezi a munkáltatót. Sajnos én sem tudom az idevonatkozó jogszabályt, ezért kérem a segítséget. Köszönettel : lenendő nyugdíjas közalkalmazott.

Kedves Bulyáki Lajosné!
Hogy szűnik meg a jogviszonya? felmentéssel vagy közös megegyezéssel? ha felmentéssel, akkor egyértelmű, hogy jár, de ha közös megegyezéssel( ilyen esetben szoktak pár nap múlva visszamenni dolgozni)akkor nem biztos.

Milyen szerződési móddal lehet visszamenni dolgozni? Megbizásival, vagy határozott idejű szerződéssel a közalkalmazottnak? Meg kell e várni a nyugdíjazásról a határozatot a visszaálláshoz?
Köszönöm a segítséget.

Több mint 35 éves közalkalmazotti jogviszonyod van. Ha felmentéssel szünik meg a közalkalmazotti jogviszonyod jár részedre a jubileumi jutalom. Szintén egy leendő nyugdíjas közalkalmazott:-)))

Kedves Kollegina!

Milyen munkáltató az, amelyik a dolgozótól kéri az idevonatkozó jogszabályt?
Ezt a kérdést a kjt.78.§-a tárgyalja:

78. § (1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

(2) A jubileumi jutalom:

a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,

b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,

c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) vagy f) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya – a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével – megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1) bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

Ha még valamilyen jogszabályi hivatkozásra van szükséged,itt a lap tetején, a "tudástár"-ra kattintva megtalálod a közalkalmazotti törvény hatályos rendelkezéseit.
Szép nyugdíjas éveket!

1972. július 25-én kezdtem el dolgozni. 3 évig fegyveres testületnél dolgoztam,
munkatörvénykönyves voltam. Ezután 1975. július 26-tól szintén fegyveres testületnél dolgoztam közalkalmazottként 2000. december 31-ig. 2001. január 1-től pedig a mai napig köztisztviselő vagyok. A 40-éves szolgálati viszonyom 2012. április 22-én lesz meg. 2012. július 31-i szeretnék dolgozni mivel nagyon vártam a 40-éves jubileumi jutalmat és joggal is mert nagyon sokat dolgoztam.

A személyzeti vezető közölte, hogy sajnos nem jár csak 3-év múlva az új köztiszviselői törvény szerint.

Valóban így van és nincs semmilyen méltányosság. Nem olyan nagy összegről van szó, de ha törvény szerint nem jár akkor vége. Nagyon el vagyok keseredve, hiszen az előttem nyugíjba vonuló köztisztviselők pld. tavaj, sok végkielégítést és megkapták a 40 év után járó jutalmat is, nagyon örültem én neki de az én esetemben borzasztóan elkeserítő.

Valóban nagyon elkeseritő,és szomorú.

Ezt olvastam ezzel kapcsolatban:

"A törvénymódosítás következtésben a felmentését kezdeményező közalkalmazott és köztisztviselő egyaránt nyugdíjasnak minősül. A Kjt. 37/B.§-ának (3) bekezdése kiegészült egy b) ponttal, amelynek értelmében a közalkalmazotti nyugdíjasnak minősül, ha a negyven éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor. A köztisztviselő a Kjtv. 19/A. § (1) bekezdésének k) pontja alapján minősül nyugdíjasnak, amennyiben felmentését kéri.
A nyugdíjasnak minősülés azzal a következménnyel jár, hogy a közalkalmazott a Kjt. 37.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem jogosult végkielégítésre. A köztisztviselő a Ktv. 19. § (8) bekezdésének b) pontja szerint ugyancsak nem jogosult végkielégítésre.
A nyugdíjasnak minősülés közalkalmazottak esetében viszont előrehozott jubileumi jutalomra jogosít. Ennek lényege, hogy amennyiben a közalkalmazott legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, részére a Kjt. 78. § (4) bekezdése alapján a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. E rendelkezéseket alkalmazni kell azokra a közalkalmazottakra is, akik jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését az előrehozott öregségi nyugdíj, vagy a nők negyven év jogosultsági idő utáni nyugdíjba vonulási lehetőségének igénybevétele miatt kérelmezik.

Ettől eltérően, a köztisztviselők esetében a Ktv. 49/E. § (7) bekezdése kizárja az előrehozott öregségi nyugdíj, vagy a negyven év jogosultsági idő alapján teljes összegű nyugdíj igénybevétele miatt felmentésüket kérelmezőket az előrehozott jubileumi jutalomra jogosultságból."

Szeretném megkérdezni: tudja-e valaki, hogy miért más elbírálás alá esik a köztisztviselő, mint a közalkalmazott. Persze nem tőlük irigylem a pozitív elbírálást, de miért módosították a köztisztviselőkre vonatkozó törvényt számunkra ennyire kedvezőtlenre?

Teljesen igazad van Jody ! Én is egyfolytában azt kérdezem, hogy mivel esik más elbírálás alá egy köztisztviselő, mint egy közalkalmazott. Talán a köztisztviselők nem dolgoznak elég lelkiismeretesen, vagy pontosan?
Mi nem érdemeljük meg 35 ledolgozott év után, hogy megkapjuk a 40 éves jubileumi jutalmat? Ez teljes diszkrimináció szerintem !!

Kedves Kitkat!

Én arra vagyok kíváncsi, hogy jár-e nekem a 40 év után járó jubileumi jutalom, ugyanis én nem előrehozott jutalmat kérek, meg is lesz a 40 év jogosultságom. Csak azt mondták, hogy amikor elkezdtem dolgozni az a három év Munka törvénykönyves jogviszony volt és azt eddig elismerték az jubileumi jutalmaknál, (20, 35 év) most emiatt a három év miatt azt mondják nem jár, csak ha még 3 évet dolgozok mint köztisztviselő. Ha tudnád erre a pontos választ azt nagyon megköszönném.

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!