Az ápolási díjat kapó állampolgárok mostoha helyzete

Azt szeretném megtudni és, ha lehet ellene tenni valamit, hogy az ápolási díjon levő állampolgároknak miért nem tud és tudott a szociális tárca egy sokkal előnyösebb és értékesebb rendszert kitalálni. Köztudomású az áploási díj nagyságrendje, mely felháborítóan alacsony, rendezése emberléptékű emelése nagyon időszerű lenne. Talán a feltételek szigorítása elősegíthetné a méltó megoldások bevezetését. Nem számít munkaviszonynak, csak biztosítási időnek pl. üdülési csekket sem kaphatnak, mert nincs munkahelyük. Pedig vannak köztük és ez a túlnyomó többség , aki maga szinten elátja az ápolt ápolását és ráadásul nemcsak napi 8 órában, hanem akár napi 24 órában. Természetesen ki kell szűrni az ápolási díjjal történő visszaéléseket, esetleges nem felkészült háziorvosok képzésével és megvédésével. Mi lesz és mennyi lesz az ápolási díjon levő személy nyugdíjával, mi lesz majd az ápolt személyével, ha a családtag már nem képes ellátni az ápolási feladatát. Sorolhatnám még a problémákat részletesebben is , de ideje lenne az illetékeseknek elgondolkozni és változtatni a szomorú és kilátástalan helyzeten.
Erdei Péter

Sok hozzászólásból is látszik, hogy 2010 óta nem változott semmit az időseket ápolók díjazása, megbecsülése munkaviszonyként elismerése! Miért nem? 10 év alatt nem jutott el a döntéshozókhoz a kérések tömkelege ezügyben! Miért nem szívügye a Kormánynak az ápolási díjon lévők sorsa, nyugdíjba menetelük elősegítése! Mert azzal, hogy nem ismerik el ezt a felelősségteljes munkát munkaviszonyként ugyanúgy, mint a gyereküket ápolókét, sem anyagilag nem díjazzák ugyanúgy, csak a negatív diszkriminációt valósítják meg ezzel, a hátrányos megkülönböztetést a munkavégzés területén az ápolási munka méltó elismerése, megbecsülése helyett!

Tetszik-e tudni, hogy Magyarországon, egy tisztességes idős embernek - miután végiggályázta az életét - illik olyan hazafiasnak lennie, hogy 65 évesen földobja a pacskert. Miután félholtra adózta magát, holtra robotolta magát, s évtizedeken át eltartotta a négyzetes sebességgel szaporodó parazita réteget, sőt még a venezuelai (és egyéb külhoni) magyarokat is lelkesen támogatta, mialatt önmaga természetesen éhezett..., - Nos egy tisztességes honpolgár, ha van benne maradék magyarsági lelkiismeret, akkor nem kér nyögdíjat, hanem 60-65 évesen becsülettel földobja a pacskert. - Minek ehhez ápolási díj??? Hiszen a meghalást mindenki el tudja végezni magában is - ma Magyarországon, hazafiasságból. (Ahol a nők nyugdíjkorhatárát - példátlan mértékben, egy tollvonással - 10 évvel megemelték, de persze az iskolázatlanabbak természetesen méltóbbak a korábbi pihenésre). - Most már ott tartunk, hogy az is ápolásra szorulna, aki végső, sőt nem létező életerejéből, tisztességgel próbálna eljárni a szüleivel. DE: a derék hazafiasság mindenekelőtt !!! Dögölj öreg, virulj külhoni magyar és szüljél parazita! Hajrá!

A Magyar Kormány mostoha gyermekként kezeli 2014-ben is az ápolási díjon lévők anyagi támogatását!
Nem fogják fel, vagy nem is akarják megérteni, akik a jogszabályokat, törvényeket hozzák ezügyben, hogy egy súlyosan fogyatékos felnőtt ember ápolása, aki évekig ágyban fekszik, milyen nagy felelősséggel jár az ápolóra nézve!
Az Önkormányzatok nem tesznek semmit sem azért, hogy a kormány felé továbbítsák a jogos igényeket az ápolók jobb elismeréséért anyagilag!
Hiába találkoznak a gondokkal, problémákkal, csak sajnálkozni, vagy közömbösen válaszolni tudnak a segítség kérő embereknek!
Mintha gépek lennének, nem is emberek, akik egyáltalán nem érzik át az emberek sorsát, gondjait!
Nem is tesznek ezért semmit sem!
Nem akarják megérteni, hogy ez a munka milyen összetett és fizikailag, szellemileg is nagy mértékben leterheli az ápolót!
Eladósodik, elszegényedik az ápolási munka alacsony díjazása miatt!
A betegnek sem tesz jót lelkileg, hogy küszködni, nélkülözni, eladósodni látja a saját hozzátartozóját, aki ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetbe kerül így, mint a beteg, akinek a sorsa az ápoló munkaerejétől, egész napos oda figyelésétől, gondoskodásától függ!
Kinek jó az, hogy ennyire nem törődnek a betegjogokkal, és az Őket ápolók megélhetési gondjaival?
Az évekig tartó küszködés a mindennapi megélhetéssel, és közben még a folyamatos betegellátásával teljesen tönkre teszi a családot anyagilag!
Ha nincs aki leváltsa a betegápolót, és nem is tud ezért munkát vállalni, akkor ki fogja ki fizetni a rezsijét, a BKV bérletét, ami az utazásához kell? Miből fogja megtermelni a megélhetését, ha nincs központi segítség?
Ápolt már a kormányból, egy képviselő is, vagy akár Orbán Viktor úr fekvő beteget évekig?
Tisztába tette már valamelyikük is a saját Édesanyját, vagy Édesapját? Forgatta, mozgatta, fürdette, etette, mindezt az ágyban végezve el, teljesen egyedül segítség nélkül?
Olyan emberek döntenek az ápolók sorsáról, akik hasonló élethelyzeteket még csak ki sem próbáltak, át sem éltek!
Az ápolókon akarják megspórolni a költségvetési kiadásokat, amiket mindenki másra kiadnak, csak az ápolókat felejtik el évek, évtizedek óta!
Hogy merik azt megtenni, hogy nem fogadják el teljes munkaviszonyként, főállásként az otthoni betegápolási munkát?
Hogy merik magukat keresztényeknek nevezni, amikor pont a legkeresztényibb munkavégzőket nem támogatják, legalább a minimálbér megadásával!
Hogy merik azt megtenni, hogy nem veszik tudomásul az emberek kéréseit, tapasztalatait, véleményét a döntéshozatalok előtt!
Hogy gondolhatják azt, hogy pár ezer ft emeléssel, aminek még látható nyoma sincs az eddig kifizetett díjakban, hogy ezzel már megoldották ezt a társadalmunkat érintő nagyon is aktuális problémát!
Nem alamizsnára van szüksége a betegápolónak, hanem tisztességes, társadalmilag is elismert bérre, méghozzá munkaviszonyként beszámítva!
Mivel az otthoni betegápoló nem csak a nővér munkáját látja el, hanem az összes háztartási, gondozási feladatot is. A hivatalokban, még csak előnyt sem élvez a sorban állásban!
Senki nem engedi előre, mert nincs rá törvény, hogy Ő beteget ápol és nincs ideje órákat várni!
Még a BKV bérletét is ebből a nyomorúságos bérből kell megvennie, mert erre sincs kedvezménye, sem az összes egyéb jellegű juttatások, amit pl. egy munkavállaló megkaphat! Neki nem jár étkezési utalvány, sem kisgyerekeseknek járó bérletkedvezmény, sem nyugdíjas bérlet, sem kismama bérlet!
A betegápolók sorsáról olyanok döntenek, akik nem szívvel lélekkel végzik a rájuk bízott feladatokat a köz érdekében!
Mert az az ember, aki a saját karrierjét, életvitelét, munkáját is elveszítette önhibáján kivül egy beteg ember ápolása miatt, érdekében, az sokkal nagyobb elismerést kellene, hogy kapjon a társadalom részéről!
Nekik nincs nyaralás, nincs kafetéria, nincs szabadság, nincs welness pihenés, nincs aki ingyen leváltsa Őket, ha nincs olyan családtag, aki szintén szeretetből, saját életvitelét is feladva becsatlakozik az ápolási munkákba, feladatokba, ami egy teljes háztartás fenntartási munkáival jár!
Tehát nem csak ápolási kötelezettség, hanem minden más, ami az életvitel folyamatos fenntartásához szükséges!
Nem lesajnálást, nem elutasításokat, és főleg nem értelmetlen közömbösséget a felelős döntéshozóktól!

A Körzeti orvosoknak!

Hogy mondhat olyant egy körzeti orvos, hogy már nincs értelme gyógytornát adni egy 3 éve fekvőbeteggé vált embernek, aki már 86 éves!
Az emberi élet minden napja érték! Lehet, hogy a körzeti orvosnak nem, de a családjának igen!!!
Senkiről sem mondhat le egyetlen egy körzeti orvos sem, ha a beteg érdeke azt kívánja meg, hogy még élni akar! És szeretné, ha kapna még gyógytornásztatást!
Mert pont annak a hiánya rontotta le az állapotát a Rehabilitációs osztályon, hogy ott sem kapott gyógytornát rendszeresen! Csak néha, nem az előírt rendszerességgel!
És még az otthonában is több mint egy éve nem kap semmiféle orvosi segítséget a gyógytornásztatáshoz!
Ez Önök szerint normális hozzáállás a körzeti orvos részéről?
Mert ez minden, csak nem a beteg érdekében való pozitív hozzáállás!
Nem a korát kell nézni egy embernek, hanem az állapotát, és ha gyógytornásztatás segítene rajta, akkor azt nem szabad tőle megtagadni!
Mert joga van minden embernek az orvosi segítséghez, ellátáshoz a gyógytornásztatás igénybevételéhez!
Pont az ilyen esetekben lenne a legfontosabb és nyilvánvaló segítség adás!
Felháborító, hogy ilyen orvosok vannak! Ennyire kihalt az orvosokból a hivatástudat? Az emberi élet védelme, ápolása, segítése? Ezek már nem értékek a szemükben? Egyáltalán fontos a körzeti orvosoknak, hogy az idős, fekvőbeteggé vált embereket normálisan ellássák?
Hova jutott ez az ország???

Balog Zoltán úr, Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére!
Az otthoni betegápoláshoz szükséges felnőtt pelenka díját miért kell elngedélyeztetni egy súlyosan fogyatékos, mozgásában teljesen korlátozott embernél? Aki fekvőbetegként éli az életét!
Erre konkrét választ ki tud adni? Meg arra, hogy miért is nem jár már egy idős embernek, akinek nagyon is szüksége lenne a gyógytornásztatásra, ha fekvő beteg évek óta?A körzeti orvoson múlik minden? Vagy van olyan jogszabály, ami előírja, hogy végre megfelelő bánásmódban, ellátásban részesüljön az is, aki már önmagáért nem tud eljárni a hivatalokba!És egy pelenka és az alátét használata ugyanúgy támogatott legyen, ha már közgyógya nincs a betegnek, pedig nagyon is rászorulna!
Egyszerűen felháborító, hogy itt Magyarországon az amúgy is kiszolgáltatott helyzetbe kerülő családok a fekvő betegeik érdekében állandóan könyörögni kényszerülnek az ellátás szinvonalának megtartása érdekében a hivatalokban, fórumokon!
Milyen világot élünk, ahol az emberi élet nem számít már idősen? Milyen emberek hozzák a rendeleteket, olyanok, akiknek fogalmuk sincs az otthoni betegápolásról!
Hogy mennyi százezer Ft-ba kerül egy súlyos beteg ápolása, ha nincs közgyógyigazolványa!
Alanyi jogúvá kellene tenni a közgyógyigazolványt annak az embernek, aki már évek óta nem tud a saját lábán közlekedni, és még az ágyában megfordulni sem tud egyedül!
És ezt köszönheti a Bp., XIV., Hungária krt-i Rehabilitációs intézetnek, ahol 3 hónap alatt nem hogy rehabilitálták, hanem még a maradék járóképességét is elvették a szakszerűtlen, nemtörődöm ápolásukkal!
Ezeknek a kórházaknak, intézményeknek a dolgozóit kellene felülvizsgálni, nem pedig az otthoni ápolók élethelyzetét mégjobban ellehetetleníteni, megnehezíteni, az állandó térítés megvonásokkal!
Így akarják majd megemelni valamikor az ápolási díjat, hogy közbe a térítéseket nem adják oda a családokban ápolt betegeknek?
Akkor semmit sem fognak így emelni, mert már eddig is sokkal többe került az otthoni ápolás, mint ahogy azt valaha elképzelni is lehetett volna előre!
Itt nem emeltek még egy fillért sem az otthoni ápolóknak, ápolási díjon lévőknek!
De azok, akik a kórházakban úgy dolgoznak, hogy közbe tönkre teszik a családok életét, hogy mozgásképtelen állapotban, decubitussal adják ki a betegeket, azoknak meg megemelték már többször is a bérüket!
Megérdemelték ezek az emberek az emelést?
Mindenki a saját betegének az átvételekor szembesül azzal, hogy mennyit rontottak az állapotán a hozzátartozójának, akit beadtak rehabilitációra, ill. kezelésekre!
Sürgős választ várunk az egyszerhasználatos alátét, és tena flex, térítésének részleteiről, hogy miért is szüntették be a támogatást?
Vagy miért is kell egyáltalán a támogatást megkérdőjelezni, ha szükség van rá minden nap!
Mivel egy ember sem lehet olyan megalázó helyzetbe, hogy ne kapjon egy pelenkát naponta 1-szer legalább, ha sajnos rászorul!
Az illetékesek soha nem olvassák ezeket a leveleket?
Egyáltalán mire kapják a fizetésüket, ha semmit sem olvasnak el, és nem is tudják, hogy az életben milyen nehézségekkel küszködnek a családok!
Az emberi méltóságot gyalázzák meg ezzel, hogy válaszra sem méltatják hivatalból nyilvánosan, a feltett kérdéseket!
Nem egymásnak akarunk csak üzenni, hanem szakembertől választ várunk, hogy mégis meddig akarják az otthoni ápolói munkát teljesen ellehetetleníteni anyagilag és emberileg!
Egyáltalán foglalkozik ma Magyarországon valaki a betegek és az Őket ápolók érdekeivel?

Kedves Elkeseredett!
Hiába írogat leveleket a nagy embereknek, jobb, ha beletörődik, hogy az a cél, hogy mi megdögöljünk, akik problémás esetei a társadalomnak. Gondolom Ön is látja, hogy ránk nincs szükség, minden intézkedés megmutatja, hogy csak a gazdag rétegre van szükség, akik biztos szavazók. hulljon a férgese elv működik ma ebben a szemét országban. kérem, hogy törődjön bele. én 20 éve vagyok ebben a helyzetben és harcoltam is az érdekekért, de lemostak bennünket a társainkkal együtt, mint a taknyot. minden jót, vagy legalábbis jobbat kívánok Önnek!

Tisztelt Magyar Kormány!

Az ápolási díjat fel kellene emelni legalább a minimálbér szintjére! Sok család anyagi helyzetét romba döntötte már az, hogy egyedül, segítség nélkül magára vállalt éveken keresztül minden anyagi terhet, ami az ápolási munkával járt és jár.
A kormánynak hatékony segítséget kellene adnia, a betegápoláshoz! Mindenféle kiadásokat a családok tagjainak kell megoldaniuk, és ez nem magánügy, hanem nagyon is közügy! Hiszen a kórházak, szociális intézmények nem tudják azt a feladatot ellátni, és folyamatosan teljesíteni, amit egy család el tudna látni, ha végig hatékony anyagi segítséget nyújtana a Magyar Kormány a családoknak!
A tervezett ápolási díj megemelése nem tükrözi ennek a munkának az elismerését! Pedig ezt a munkát nem mindenki vállalja fel, csak azok a családok, akik a saját élethelyzetüket is félreteszik a betegük ápolása érdekében!

Sokkal nagyobb elismerést kellene kapniuk azoknak az otthoni ápolóknak, akik a legtöbbet tesznek a hozzátartozóikért, és ezért a legjobban Ők szorulnának anyagi méltányos elismerésre!
Hiszen ezzel a munkavégzéssel a kórházakról, szociális intézményekről veszik le a gondozási munka összes terhét!
Mégis még a közmunkabért sem kapták meg idáig és a jövőben sem kapják meg ezek a hozzátartozók!
Sokkal több megbecsülést érdemelnek anyagilag is azok a családtagok, akik ezt a legfelelőségteljesebb munkát vállalták fel magukra!
Az emberi élet ápolása a legfontosabb dolgok közé kell, hogy tartozzon, amikor a költségvetésről döntenek!
A beletörődés nem lehet megoldás, csak a józan érvek! Az ápoló családtagoknak joguk van az életbenmaradáshoz! És ahhoz is, hogy a szeretteik ne nélkülözzék a társadalom támogatását!
Hiszen minden embernek célja csak az lehet, hogy e földi létben oda figyeljünk az embertársainkra! Mindenkinek van családja, és nem szeretné, ha az nyomorogna, csak azért, mert a rendszer nem akarja észre venni a segélykiáltásait az érintett embereknek, családoknak!
Nem lehet senki sem olyan közömbös, hogy az országban lévő beteggé vált emberek ápolásához ne nyújtson kellő segítséget! Nincs semmi sem fontosabb, mint az emberi élet megtartása, ápolása, gondozása! Ezt semmilyen beruházás nem előzheti meg, és semmilyen fesztiválok, értelmetlen szórakozásokra elköltött pénzek. Az élet él és élni akar, és ezt senki sem korlátozhatja!
Nem lehetetleníthetik el bűntudat nélkül, azok, akik nem akarnak odafigyelni, kellő anyagi segítséget nyújtani az érintett embereknek, családoknak!
Hiszen a családok a legfontosabbak, hogy azok jól működhessenek, akkor is, ha másokra is gondozási feladatokat kell felvállalniuk!Pont a kórházak, szociális intézmények helyett is felvállalnak mindent, magukra átvállalva!
Ezt mindenképpen támogatni kell és semmiképpen sem szőnyeg alá söpörni ezt a nagyon is égető, minden napos problémakört!
Nem alamizsna szintjén kell tartani az ápolási díjat, hanem legalább a minimálbér szintjére felemelni!
Mert rengeteg munka, kitartás, és anyagi, fizikai kiadás jár egy ápolási-gondozási, háztartási munkával! Ezt csak azok tudják megérteni, és átérezni, akik ezt naponta végzik éveken keresztül! Önmaguk életvitelét, munkáját fel kellett adniuk, és teszik/tették ezt csupán azért, mert szeretik a hozzátartozójukat, és a legjobbat akarják megadni nekik, amíg még élnek!
Ez a remény nem hallhat meg a "süket" fülű, éppen a kormányon lévők nem törődömsége miatt!
Üdvözlettel.:
Sok beteg ápoló családtag
2013.10.24.

Tisztelt Cím!
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balog Zoltán úr részére!

Nyílt levél az illetékes Minisztériumnak!És az összes érintett Vezetőnek!

Több mint 1 éve írtam levelet Önnek, de csak egy főosztályvezető válaszolt a levélre a Dr. Veres Gábor úr 2012.04.10.-én!
A kérdésem az, hogy mikor emelik fel az ápolási díjat, a súlyosan fogyatékos, fekvőbetegeket ápoló családtagoknál! Idős embereket, Édesanyát, Édesapát ápolóknál, vagy akár a testvéreket, gyereket ápolóknál?

Továbbá kaphatja még + 1 fő is a beteg ápolási díjat, aki szintén részt vállal egy ilyen súlyos beteg ápolásában!

Mivel a nap 24 órájában éveken keresztül ezt fizikai képtelenség, hogy csak 1 ember végezze el!

Ugyanis itt nem csak az ápolási munkákról van szó, hanem az összes ezzel kapcsolatos háztartási, ügyintézési, gondozási munkákról is!

Aki ilyen élet helyzetben sohasem volt, hogy minden nap ilyen munkát végezzen, annak fogalma sincs arról, hogy ez mekkora megterhelést jelent a családok számára!

Úgy tudjuk a sajtóból, Médiából, hogy már megkapta a Magyar Állam azt az anyagi forrást, amit az EURÓPAI Unió visszatartott!

Ebből megint nem részesült még idáig az a sok ezer beteg ápoló, aki érintett az otthoni beteg ápolásban! Miért nem? Mi az oka, hogy ennyire nem figyelnek az otthoni beteg ápolók munkájára, küszködéseire a betegeik érdekében? Mire várnak még? Miért halogatják az emelést? Már évek óta meg kellett volna tenniük azt a lépést, ami az otthonukban ápoltak érdekében lett volna szükséges! A betegápolók érdekében is!

Ha megkérdeznének egy idős, ágyhoz kötött beteget, Édesanyát, vagy Édesapát, vagy egy idős családtagot, hogy hol szeretné leélni az utolsó éveit, a válasz biztos az lesz, hogy a saját otthonában!!!! A saját szerettei körében!!!!

Anyagilag, és fizikailag, teljesen ellehetetleníti a családot, ha nincs kellő segítség a Magyar Kormány részéről!

A családtagok elveszítik a munka helyeiket e- miatt! Hiszen nincs egy munkáltató sem, aki ezt az élet helyzetet elismerné, és támogatná!Pedig ezt Nekik is támogatniuk kellene, nem ellehetetleníteni a munkavégzést az érintetteknél!

Tehát itt legalább 2 ember folyamatos munkájára van szükség minden nap éveken keresztül! Aki egy súlyosan fogyatékos, mozgásában korlátozott, fekvő beteggé vált embert ápol!

Az állam nagyon sok pénzt befektet a szociális intézményekbe, otthonokba!
De az otthoni ápolást nem támogatja semmivel sem anyagilag!!!
A max. 34.515.-Ft/hó, amiből csak 1 fő részesülhet, és ebből még a BKV bérlet is lejön, semmire sem elég! Tulajdonképpen ez majdnem, hogy karitatív, ingyenes munka!
Csak az eladósodásra elég ez az összeg!

Kérdésem az, hogy miért nem támogatták és támogatják még ez évben sem az ilyen családokat?

Miért halogatják az ápolási díj legalább minimálbér szintjére felemelését?

Azok a családok, akik önmagukra vállalnak mindent, kellő központi,anyagi segítség nélkül, egyedül küszködnek minden nap a másnapokért!

Rontja a helyzetet, hogy pl. tanácsi komfortos bérlakásban kell a gondozottat ápolniuk, és pl. a Bp., XIV. ker. Önkormányzat ill. a Vagyonkezelő Zrt.semmiféle segítséget nem nyújt a családnak!

Hogy lehet az, hogy semmivel sem segítik a fekvőbeteggé vált embert, ill. a család tagokat, akik az ápolási munkában részt vesznek?

Azt mondta, a Halász János parlamenti államtitkár, hogy számos szociális intézkedést hoztak a betegápolási munkák ügyében.
Mik ezek? Mert mi ezeket nem tapasztaltuk meg a hétköznapokban!

Évek óta egyedül küszködünk minden anyagi teher a családunkon van!
Nincs közgyógy igazolványa a betegnek, mivel nyugdíjas koráig végig dolgozott! És nem háztartásbeliként, sem özvegyi nyugdíjasként lett nyugdíjas!

Miért nem elég a közgyógy igazolványhoz az, hogy valaki fekvőbeteggé vált kórházi rehabilitációs kezelés alatt, ahelyett, hogy a járóképességét feljavították volna?

Arra nem gondol a Kormány, hogy valaki, ha évek óta fekvőbeteg, tehát önmagától semmit sem tud már tenni, sem mozogni az ágyában, csak segítséggel,akkor talán alanyi jogon járna neki közgyógy igazolvány?

Mivel az ápolásához szükséges kiadásokat nem téríti az OEP!!!
Vagy csak minimális részben.

Azonkívül költségalapú bérleti díjat fizet az Önkormányzati lakásáért! Ami nem a saját tulajdona, csak bérlő!

Semmilyen ingyenes segítséget nem kap a család, csak max. 1 órát a gondozói szolgálattól naponta 1-szer!

Ez semmire sem elég! Sem a beteg mozgatására, sem kitolására az erkélyre, sem esetleges kötözésére! Maximum, csak 1 féle dologra, nem az összes teendőre!
Semmilyen háztartási munkákba sem segít be senki!

Nagyon elfelejtette a kormány azt is, hogy az ápolási munkákban részt vevő emberek maguk is még nem nyugdíjas korúak!
Nincs olyan munkahely ma, amit lehetne folyamatosan végezni ápolási munka mellett!
Mert az ápoló szolgálatok sem segítik az otthoni ápolókat abban, hogy legalább időben oda jöjjenek, amikor megígérik!Sőt még hétvégén pénteken sem tudják megmondani előre, hogy jövő héten mikor jönnek!

Sőt nem is hozzák össze a családokat, hogy legalább pár órában munkát vállalhassanak szintén idős emberek gondozásában, ha van még rá igény, vagy egy kis szabad "erejük". Tehát még a plusz pénzkereseti lehetőség sincs biztosítva, kellő segítség híján!

Meg addig, amíg esetleg dolgozni tudna a betegápoló családtag, ha jönne valaki idegen vigyázni, annak oda kellene adnia, azt amit keresett pénzt! Mert hogy ingyen senki sem vállal fel egy ilyen felelősségteljes feladatot, idegen embernek!

Tehát egy a megoldás, hogy munkaviszonnyá kellene feltétlenül alakítani, ha lehet visszamenőleg, hiszen évek óta ez nem számított munkaviszonynak, csak esetleg szolgálati időnek!

A 40 éves munkaviszonyba a nőknél, ebbe bele kellene,hogy számítson visszamenőleg is és a jövőben is!!!

Aki betegápolást otthon végez, az nagyon megterhelő fizikailag és minden féle szempontból, tehát ezt mindenféle képpen el kellene ismerni!!!

Hiszen nagyon sok nő érintett a betegápolásban, főleg az idősebb korosztály, aki a saját családtagját ápolja sok éven keresztül!Főleg a szüleit, mert ilyen korban általában ez a helyzet állhat elő!

A férfiak ilyen munkát nem tudnak felvállalni hosszú távon! Nagyon megviseli Őket, és nem is igazán vállalják fel, ez a tapasztalat!Mert a munkavállalásukat sokkal jobban féltik, mint hogy elveszítsék- e nemes feladatvállalás miatt!

Azt a pénzösszeget, amit a szociális intézményekre költenének 1 fekvő beteg után, azt a családnak/oknak kellene oda adni, akik ténylegesen ápolják is a beteget!

Mert pl. a Bp., XIV., ker. Rehabilitációs intézetben nem hogy gyógyították volna a mozgásában korlátozott beteget, de még a decubitus kialakulását is ott szenvedte el, meg a járóképességének teljes elvesztését. Mindezt kb.3 hónapi kezelésük alatt!
Azóta több mint 3 év el telt, és a beteget csak a családja szeretete ápolja és gondoskodása!

Sajnos lábra azóta sem tudott álni!
Pedig a Rehabilitációs osztályra még a saját lábán ment be!

Várom válaszukat, hogy mikor lesz már végre valami, még a mi életünkbe lehetőleg, hogy felemelik az ápolási díjat, emberileg is elfogadható szintre!

Hogy ténylegesen az elismerését láthassuk annak, hogy amit a kórházakban elszenvednek, a nem gondos ápolás miatt a betegek, azt a családtagok áldozatkész munkája árán tudják csak valamelyest helyrehozni!

De nekünk ezt az állam nem köszönte meg, hogy levettük a terheket és egyedül mi a családtagok hordozzuk el azóta is!

Az anyagi csőd szélén áll a családunk! És hatékony segítség még sehonnan sem jött Önök által! Sem senki által!

Jó lenne, ha végre munkaviszonyként és nem csak szolgálati időnek számítanák be az ápolási díjat!

Mert a mi nyugdíjunk nagyon kérdésessé válik így!

Holott a legnagyobb közérdekű munkát végezzük, és mégis a közmunkás bérét sem kapjuk meg!!! Mert hogy ez a téma, nem magánügy, hanem igenis közügy!!!

Hiszen, aki emberi életet ápol, gondoz, az a legnagyobb munkát vállalja magára!!!
A saját életvitelét, anyagi jólétét, megélhetését, áldozza fel egy nemes ügyért, azért, hogy a beteg családtagja élhessen!!!

Ne a kórházi dolgozóknak a munkáját magasztalják fel, mert pont a kórház tehet arról, hogy mi már több mint 3 éve az Ő ápolási munkájuk miatt kell, hogy szeretetből helyrehozzuk, a kórházakban nem megfelelő ellátást, a betegebbé vált ember otthoni ápolását!
És aki ezt tette az Édesanyánkkal, az csak annyit mondott, hogy vigyük ahova akarjuk, Ő már nem tudja helyrehozni, nem tudja helyreállítani a mozgásképességét, amit pont az Ő Bp., XIV., ker. Rehabilitációs Intézetükben elveszített!

Nagyon sok ember kerül, úgy ki a kórházakból, hogy sokkal rosszabb állapotba hozták, mint ahogy bekerült!
Ezért senkit sem vonnak kérdőre az orvosok közül?

Név szerint tudom, hogy ki miatt kerültünk ilyen helyzetbe! Azóta is ott dolgozik, és még csak bocsánatot sem kért a családunktól, hogy az Édesanyánk állapotát így lerontották a szakszerűtlen, trehány, embertelen hozzáállásukkal. Nem hogy felerősítették volna, hanem még tűdőgyulladást is kapott 83 évesen bent a kórházban, ill. decubitust is hagytak kialakulni nála a bent léte alatt! A járókeret, amivel még biztonságosan tudott közlekedni bekerülése előtt, már amikor kiadták csak szoba "díszként" használjuk, mivel lábra sem tudott állni úgy adták ki!
Arra nem voltak képesek, hogy sétáltassák. Én sétáltattam meg utoljára az Édesanyámat! Arra panaszkodtak, hogy nincs idejük rá, meg nincs erejük hozzá!

Nekünk mindenre kell, hogy legyen erőnk????

Csak fektették, altatták, de nem tornásztatták hatékonyan! Egyszerűen semmit sem csináltak vele!

Ennyit a kórházi kezelésekről, ill. az ottani nővéri hozzáállásról!
Ha kiváncsi valaki a részletekre is Önök közül, akkor írjon ezügyben, szívesen megosztom!

Várom őszinte válaszukat, hogy meddig kell még várni arra, hogy ténylegesen oda figyelnek az érintettek kérésére, észrevételére a jelenlegi, siralmasan alacsony ápolási díjjal kapcsolatban.

Jobban már nem szeretnénk eladósodni, mint ahogy eddig!
Önhibánkon kívül kerültünk ilyen élethelyzetbe!
És azóta is szeretetből és önként vállaltuk fel ezt az egész élethelyzetet!

De a közértbe, se a gyógyszertárba, se a közüzemi számlákba senki se vállalja át helyettünk a kifizetni valókat!
Főleg úgy, hogy fillérekből kell megélnünk! Úgy, hogy a másik ápoló családtag egy fillért sem kap azért, hogy ápol! A kórházakban 3 nővér is váltja egymást egy nap!
3 embert fizetnek meg a munkájáért!
És nem kell mellette egyiknek sem főznie, takarítania, bevásárolnia, gyógyszertárba mennie, hivatalos ügyeket intéznie, orvoshoz mennie receptért stb.
Sem semmi mást tennie, csak a rövid ápolási teendőket- egy-egy betegnél!

Van segítsége, van orvos a közelben, van forgató, mozgató, kiültető a munkavégzéséhez rögtön van segítsége!

Nálunk mindent mi oldunk meg! A sebkötözést, az injekció beadást, gyógyszerek kezelését, fürdetést, mosdatást, tisztába tevést, hajmosást,forgatást, mozgatást, masszirozást stb. Mindezt egy ágyban, azt nem el hagyva a betegnél!

Az otthoni ápolónak nincs szabadsága, nincs pihenőideje, csak ha az egyik családtag leváltja!
Nincs ingyenes BKV bérlete, hogy a beteghez eljuthasson! Ezt is az ápolási díjból kell megvennie!
Nincs egy olyan igazolványa, amivel legalább a közintézményekbe, orvosi rendelőbe ne kelljen sorba állnia a betegének a gyógyszer kiváltásáért, vagy az ügyeinek az intézéséért!

Nem családi, több generációs lakásról van szó, csak egy tanácsi bérlakásról.
Ami csak 2 szobából áll és komfortos!
Tehát a körülmények nem luxus körülmények, hanem egy kb. 110 éves tömbházról, többlakásos, körgangos házról van szó, ami lift nélküli. A mosogatáshoz is melegíteni kell a vizet. A fűtés csak cserépkályha, ami a gázszámlát is jelentősen megnöveli. A nyilászárókat a XIV., Zuglói Vagyonkezelő se tavaly, se az idén nem csináltatta meg. Az ablakok, bejárati ajtó már rég cserére szorulna. Nem zár rendesen, több centi az eltérés, tehát befuj a szél!

Semmit sem csináltak, hiába kértük! Nem érdekli Őket, hogy egy idős, magatehetetlen embert ápolunk! Semmi segítséget nem adtak ezügyben, csak ígérték még augusztusban.
Azóta már új vagyonkezelő vezérigazgató lett, de az sem tesz semmit sem ezügyben!

Mégis kihez kellene fordulni, hogy valaki már mozduljon végre és vegye észre, hogy itt olyan súlyos problémákról van szó, ami nem tür halasztást!
Központilag semmit sem tesznek!

Hogy legalább az Önkormányzatok vegyék már észre magukat, hogy egy fekvőbeteg ápoltat sokkal jobban kellene támogatni, nem a semmivel, hanem minden megoldást, lehetőséget felkínálva a családnak!

Mert a sajnálkozásból nem lehet bevásárolni, sem megvenni a szükséges dolgokat!

Nem csak pedagógusokkal, és kórház dolgozókkal, ill. devizahitelesekkel kellene csak törődni, hanem azokkal az emberekkel is, akik a 4 fal között "csendben" nem a rivaldafényben ápolják, gondozzák az embertársaikat, hozzátartozóikat!
Úgy érezzük, hogy nagyon hátrányosan megkülönböztetik az otthoni ápolókat a kórházi ápolóktól! És ez a díjazásban van!

Míg egy otthoni ápoló az összes munkát elvégzi, ami egy emberi élet életbentartásához kell, ill. az ezzel kapcsolatos háztartási stb. munka is az ápoló terhe. Addig egy kórházi dolgozó felelőssége elenyésző és nem olyan teljeskörű fizikai, idegi, szellemi munka!

Ha valaki soha sem volt otthoni betegápoló, annak fogalma sincs erről a munkáról, hogy mennyire sokrétű és milyen felelősségteljes munka!

Mennyire megviseli lelkileg a családokat ez az élethelyzet!
Mekkora lelki, fizikai, és anyag, + felelősségvállalás teljeskörűen, terheket kell elhordozni a családoknak csak azért, mert annak idején felmerték vállalni ezt az élethelyzetet, megpróbáltatásokat!

Mi az össz. segítségünk?
Minden nap egy kb. 30 perc adódik csak arra, mert az ápoló szolgálat, csak 1 órát biztosít naponta a betegellátás segítésére. Ami abból áll, hogy ki tudjuk tolni segítséggel a gangig csak az Édesanyánkat egy tolókocsiba.
Ennyi és nem több!

A karitatív szervezetek sem tudnak segíteni ilyen munkákban, sem a Mozgáskorlátozott Eegyesület, aki szintén évek óta harcol azért, hogy jobb helyzet legyen az ápoltak érdekében!De Ők, csak a még mozgásképes emberekkel tudnak foglalkozni, akik még eltudnak járni a rendezvényeikre!
Tehát a fekvőbetegekkel nem igazán törődik senki sem!
Sőt egyáltalán nem!

Ha nincs jó idő, akkor bent egy kis mozgatás és már megy is tovább a betegápoló szolgáltató tagja!
Hát ez minden, csak nem igazi hatékony segítés a rászoruló családnak/oknak!

Azért írtam ennyire részletesen le mindent, hogy kicsit átérezzék a törvényhozók, hogy mivel küszködnek a családok éveken keresztül, anyagi, fizikai segítség nélkül!
És mennyire nem volt segítségünk/ük eddig semmiben sem!

Ezen kellene sürgősen változtatni! Mert az emberi élet megtartásánál,ápolásánál, korra tekintet nélkül, ebben az országban is kell, hogy emberségből szükség legyen!!!

A munkaviszonnyá tétele, megfelelő díjazás ellenében lehetne már végre az otthoni betegápoló családtagok mindegyikének, aki részt vállal ebben! És ezért nem tud munkát vállalni mellette!
És nem csak 1 fő részére, ami idáig volt!

Mert nagyon sok százezer, több millió forintot megspórolt az állam már így is a családtagok munkájával a központi költségvetésnek, sok- sok éven keresztül!

De eddig csak a sajnálkozás, és a hitegetés volt, nem segítése, ennek a nagyon is komoly fizikai, anyagi és szellemi erőfeszítéseket igénylő munkának!

egy ápoló családtag, sok sorstársa érdekében is
2013.10.21.

2013.09.14.-én hallottam, hogy felemelik az ápolási díjat! Ez is csak választási fogás volt? Semmit sem hallani róla azóta sem! Csak a ha meg lehet stb. De semmi konkrétum nincs!
Mégis mire várnak, hogy meghaljon a beteg az ápolójával együtt a sok nélkülözésbe, kilátástalan helyzetbe? Mégis miből éljen meg a betegápoló, ha már saját magát nem tudja eltartani, mert a max. 34.515.-Ft/hó-ból, még ha lejön a BKV bérlete ára is, 10.500.-Ft, mert, hogy ingyenesen nem utazhat a betegét ápolni, akkor mi ir marad az életbenmaradásához?
Napi kb. 700,-ft.a 24 órára, amit elvár tőle az állam, úgy, hogy még csak munkaviszonynak sem számít! Pedig sokkal többet dolgozik, mint egy kórházi dolgozó!
Mivel neki még az összes háztartási, és egyéb fizikai munkák, ami van egy betegápolással az egész napját elveszi. Más munkát szinte csak áldozatok árán tudna végezni, úgy, hogy mindíg kell gondoskodnia helyettesítésről! Pl. ha orvoshoz megy a betege érdekében, vagy netán Ő is beteggé lesz a sok értetlenségtől, és közömbösségtől, ami körülveszi a társadalom részéről!
Vagy, ha bevásárol, gyógyszertárba megy, vagy uram bocsá, haza megy a saját még nem elárverezett lakásába!
A mélyszegénységbe tartják a legnemesebb munkát végző otthoni betegápolókat!
Szégyen, ami itt Magyarországon történik!
Aki még nem ápolta a saját anyját, vagy apját, nem kötözte be a sebeit, nem tette még tisztába, az azt sem tudja, hogy mit szavazott meg annak idején, mikor ilyen gyalázatosan alacsony díjat mert megállapítani!
A parlamenti képviselőknek 1 napi bére az, amit az otthoni ápolóknak egy egész hónapra szántak!
Az önkörmányzatok, szociális háló teljesen magára hagyta az otthoni betegápolókat!
Senkit sem érdekel ma Magyarországon a Parlamentbe a betegápolók sorsa?????
2013.09.28.

A kórházakból fekvőbetegként kitett betegek, mély decubitussal kerülnek ki.
Sok ilyen eset van! Ezt senki sem vizsgálja felül? Hogy emberek, családok élethelyzetét teszik tönkre a szakszerűtlen, nemtörődöm kórházi, rehabilitációs kezelésekkel!
Jó lenne, ha nem a kórházi dolgozókat és azoknak a fizetését emelgetnék állandóan fel!
Hanem végre azok is részesülnének a javakból, akik a kórházakban elszenvedett decubitusokat, mozgásképtelenné válást az otthonaikban, a saját családtagjaik gondos ápolásával, éveken keresztül sok nélkülözés árán valahogy helyrehozzák!
A saját életvitelüket feláldozzák! És teszik ezt a semmiért, mert az nem pénz, amit adnak érte, csak alamizsna!
Abból a pénzből miért nem az ápol beteget, aki tönkre tette a beteg életét, egészségét!
XIV., Rehabilitációs intézetből így került már ki beteg, hogy előzőleg még a saját lábán ment be, de utána decubitussal, és fekvőbetegként került ki!
Ezt miért nem vizsgálta ki az illetékes Önkormányzat és a hasonló eseteket, mert vannak szép számmal!
Ezért is virágoznak a méreg drága betegápoló szolgálatok, ahol kb. 700.000.-Ft/hó fizetésért vállalják a napi 24 órás szolgálatot!
Az otthoni betegápoló meg kénytelen, mivel Ő tényleg szereti a betegét, és segíteni akar rajta: csak max. 34.515.-Ft-ért csinálja a sokkal összetettebb munkát, mint amit bármelyik idegen ápoló el tudna végezni!
Gondolják csak végig, a mélyszegénységben tartott ápolók mennyit nélkülöznek, saját életvitelüket feláldozzák, csak azért, mert igazi keresztényként, emberként élnek, tesznek meg mindent a beteg családtagjukért!
Őket senki sem támogatja, róluk nem jönnek sztrájk hírek, mert még arra sincs idejük, hogy sztrájkoljanak!
Csak elviselik az elviselhetetlen állapotot!
És közbe még a betegükbe is lelket kell, hogy öntsenek!
Vegyék már végre észre az illetékes képviselő urak/hölgyek, hogy az otthoni ápolás mennyire nem magánügy, hanem nagyon is közügy!!!!
Ne ezen a szerencsétlenül járt embereken spóroljanak. Hanem örüljenek annak, hogy nem perelték be a kórházakat azok az emberek, akik átvállalják az államtól a feladatot, és azoktól az intézményektől, ahol a betegek állapotát súlyosan lerontották!
Legalább nézzenek már oda, hogy mi folyik a kórházakban!
És végre emeljék fel tisztességes, megélhetést biztosító bérre az otthoni betegápolók díjazását!
Mert mi lesz ezekkel az emberekkel, ha Ők is belebetegednek az értelmetlen küszködésbe? Abba, hogy az ápolási díjból semmire sem tellik, csak éhezni és eladósodni lehet!
Süket fülekre talál az otthoni betegápolók véleménye, javaslata, tapasztalata!
Nincs egy olyan ember sem a parlamentben, aki az otthoni ápolók érdekében felemelkedne a székéről és meggyőzné azt a sok érzéketlen képviselőt, hogy nem fesztiválokra, bulikra, értelmetlen beruházásokra kell elherdálni az adót, hanem az élet megtartóinek, a sebek gyógyitóinak, a beteg ténylegesen érdekét szolgálóinak kellene sürgősen visszamenőleg év elejére rendezni az ápolásí díj megemelését, munkaviszonyként elismerését!
2013.09.28.
2013.09.28.

Tavaly decemberben Mesterházi Attila felvetette az ápolási díj munkaviszonnyá történő alakításának, minimálbérrel történő megfizetésének, valamint a szakszerű betegellátás érdekében történő beiskolázás lehetőségét. Érdekelne, hogy történt-e ebben az ügyben intézkedés és várható-e változás a közeljövőben? Úgy gondolom, hogy sokan vagyunk érintettek,akiknek a megélhetése múlhat ennek a döntésnek a meghozatalán.
Várdainé Gréti

Nyilt levél Orbán Viktor úrnak!

"Mégis meddig várnak még? Mire várnak még?
Itt családok élethelyhetéről, nagyon nehéz, kiszolgáltatott anyagi helyzetéről van szó!Évek óta húzzák, halasszák, ennek a nagyon is közügy megoldását!
Nincs kellő segítsége a családoknak, ebben a nehéz élethelyzetben!
Ki az illetékes ebben egyáltalán? Hogy évek óta szőnyeg alá söpörték az otthoni ápolók helyzetének rendezését!

Mikor lesz ebből munkaviszony, mikor lesz ebből legalább a minimálbér?
Mi lesz a nyugdíjukkal ezeknek az embereknek?

Próbáltak a törvényhozók csak egy napig is egy súlyosan fogyatékos, mozgásában teljesen korlátozott embert ápolni?
Akit pont a kórházból úgy adtak ki, hogy előtte még járóképes volt, mikor bement, rehabilitációs kezelésekre!
Tehát a kórház hibája volt a szakszerűtlen, gondatlan ápolás!

És a család vállalja magára is azóta, amit a kórháznak kellett volna helyrehoznia!!!
Magára hagyták a beteget és a családját is a legnagyobb nehézségben!

Ilyenkor miért nem ellenőrzik a kórházakat? Hogy hány decubitusossá vált ember milyen állapotban kerül ki tőlük? A gondozói szolgálatok tudnának arról konkrét tájékoztatást adni, hogy mennyi ember került ki magatehetetlenül a sorsára és a családjára hagyva, hogy helyettük ápolják a további életében!

Hány embert fekvő betegként adnak haza, aki még a saját lábán ment be!?
És miért csak a kórházi ápolók bérét emelgetik rendszeresen az utóbbi években?
Mi ez a negatív diszkrimináció, az otthoni ápolók és a kórházi ápolók közötti megkülönböztetésben?

Sokkal többet dolgozik naponta egy otthoni ápoló, mint egy kórházi ápoló!
Hogy miért?
Mert egy otthoni ápoló nem csak fürdet, mosdat, injekciót, orvosságot ad be, tisztába teszi a beteget, ill a sebeit is ellátja, amit pont a kórházakban szenvedett el a beteg!
És évekig is eltarthat a felgyógyulása emiatt!

De egyedül kell megbírkoznia a felültetéssel, mozgatással, WC használat híján az ágyban kell megoldania mindent!!! Ha nincs családtagja aki együtt felvállalja ezt a nehéz fizikai, szellemi, anyagi megterheléssel járó munkát, akkor szinte lehetetlen a beteg ápolása teljesen egyedül! Méltányolják már végre az egész család erőfeszítéseit, munkáját!
Mert anyagi segítséggel az Önkormányzatok egy fillérel sem járulnak hozzá, pl. a Bp., XIV. ker.-ben!

Pont azért, mert fekvőbeteggé tették a kórházban a még járóképesként, rehabilitációra bekerült beteget!

Vagy, ami a médiában elhangzott, csak választási kampány része volt, hogy valamennyi összeggel megemelik, ill. lehet, hogy munkaviszonyként elismerik, nem csak szolgálati időként?

A Fővárosi Kormányhivatalban még semmiféle döntésről nem kaptak tájékoztatást eddig!
Sőt azt mondták, hogy ami a médiában hír, az lehet,hogy nem lesz még érvényben évek múlva sem, mert ahhoz törvénymódosítás, ill. több idő kell!

Vajon megérjük - e mi még, hogy a mi időnkben történjen már végre valami változás fentiekben?

Vagy végtelenségig húzzák, halasszák az időpontot az emberséges változtatásra?

Mert ez már nagyon aggasztó, hogy nem csak a kórházi ágyak kihasználtságán javít, meg a szociális intézmények évekig várakozásán az otthoni ápolási munka, hanem teljesen elhanyagolja a kormány ezt a nagyon is "égető" problémát!

Miszerint hagyják ellehetetleníteni az otthoni ápolók munkáját azzal, hogy semmiféle anyagi hatékony támogatást nem adnak hozzá az állam részéről!

Pedig az otthoni ápolók nagyon sokat megspórolnak ezzel a költségvetésnek!
Hiszen minden gondját, baját felvállalták az állam helyett!

Az ápolóknak fillérekből kell havi szinten megélniük! Max. 1 fő kaphat csak jelenleg az ápolásért 34.515.-Ft/hó fizettséget, a legsúlyosabb fogyatékossá vált beteg gondozásához!

Ami a teljes eladósódásukat idézte, csak elő!

Egy parlamenti képviselő napi díja kb. ez az összeg! És ezért nem kell emberi életre sem vigyáznia, sem ápolnia!

Ez vajon jó a társadalomnak és a betegnek, hogy nélkülözik a családtagja, ameddig Őt ápolja? Minden terhet egyedül hordoz, anyagi, fizikai segítség nélkül! A saját rezsijét már nem tudja kifizetni, ahol esetleg az ápoló külön lakik!
Mert a legtöbb esetben már nem együtt lakik a család, mert felnőttek már rég!
Tehát a saját élethelyzetét is teljesen feláldozza a betegápoló a hozzátartozója életbenmaradása érdekében!
A saját édesanyja, vagy édesapja érdekében!
És nincs örökség! Csak a szeretet!

Mert egy tanácsi komfortos bérlakásban ápolt beteg semmit sem tud hátrahagyni!
Ilyen betegeket csak az önzetlen családtagok tudnak végig ápolni, ez az igazi keresztényi szeretet!
Ami az ilyen családokat jellemzi!
Ők nem tudnak rendezvényekre, fesztiválokra járni, mert még a házból is csak akkor tudnak elmenni,ha van, aki családtag besegítsen és leváltja Őket!
Nem stadionokat, Operaházat kell építeni, felújítani!
Hanem az életet mentő embereket támogatni teljes erővel!
Mert, ha ilyen emberek nem lennének, akkor már rég kihalt volna a társadalomból az a réteg, aki igazán tud emberként élni, és másokért áldozatokat hozni!

Mégis meddig lehet a családokat terhelni, központi segítség nélkül?
Miért ilyen elhanyagolt téma az otthoni ápolók megsegítése?

Pont, Ők hozzák helyre a kórházakból mozgásképtelenné tett betegek állapotát! Ők kezelik évekig, a kórházakban elszenvedett decubitusok helyrehozatalálát! Ami sajnos maradandó egészségkárosodást okoz egy fekvőbeteggé vált embernél!
A kórházakban viszont állandóan fizetés emelések vannak!
Azóta is, amióta van idejük sztrájkolni az egészségügyben dolgozóknak!

Egy otthoni ápoló hol tudja a jogait egyáltalán képviseltetni?
Nincs olyan alapítvány, nincs olyan szakszervezet, nincs olyan intézmény, aki az otthoni betegápolók érdekeit, javaslatait figyelembe venné, ma Magyarországon!

Ma Magyarországon a legrosszabbul megfizetett emberek az otthoni ápolási díjon lévők!!!

Ők az a réteg, akiknek egy érdekképviseleti szervezete nincs még!Ezért senki sem törődik velünk!

Csak szeretetből gyógyítunk! De ezzel nem szabadna végtelenségig vissza élnie a társadalomnak, akiről a terheket le vesszük! Hol van itt az egészségügy felelőssége?

Előre is köszönöm válaszát, annak aki tud is valami kézzel fogható információt adni, hogy mégis mikor veszik igazán figyelembe az otthoni betegápolók munkáját!
Üdvözlettel:
Egy ápoló a sok tízezer közül"
2013.10.08.

Üdv!
Valami talán történt. Meghirdették a "Lépj egyet előre" programot ápolási díjasok részére, amely program a képző helyeket támogatja, melynek segítségével az ápolási díjban részesülők ingyenesen vehetnek részt különböző képzésekben, melyhez még plusz anyagi támogatást is kapnak.

A gond viszont továbbra is adott. Nem minden ápolási díjas ápol valójában. Az orvosi igazolások sajnos nagy erőfeszítések nélkül is beszerezhetők. Az ellátásnak inkább ezen részén kellene eltöprengeni.

Üdv!

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!