Pedagógus bértábla 2017. januártól

Cikkek: 

Nem emelkedik a pedagógusok fizetése januártól, ugyanis a vetítési alap a 2017. évi költségvetési törvényben is változatlan marad. A pedagógus bérek számítási képletéből 2015-től kivették a minimálbér emelkedésének hatását, helyette továbbra is a 2014. évi 101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven.
(Ha az eredeti számítási módszer maradt volna meg, akkor a vetítési alap helyett a 2017 évi minimálbér, 127.650 lenne a képletben, ami a jelenleginél 25%-kal magasabb fizetéseket jelentene a pedagógusoknak.)

A 2017-ben érvényes bértábla:.
A táblázat számait a 161.250 forintos bérminimumra kell felkerekíteni a legalacsonyabb sávokban.
pedagógus bértábla 2017

A számításhoz felhasznált adatok:

1. Az illetményalap számításának vetítési alapja 2017-b7n is 101500 forint.

2. Az illetményalap a vetítési alap
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

A vetítési alap és a fenti százalékok segítségével számítható ki az illetményalap.

3. A 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete a rögzíti a garantált illetményt az illetményalap százalékában:Hozzászólások

Tisztelt Címzett!
42 éves művésztanár vagyok. Kb. 20 éve tanítok folyamatosan hol ilyem, hol olyan szerződésekkel, részmunkaidőben, közfoglalkoztatottként, ped.asszisztensként...stb. Tavaly óta rendelkezem abszolutóriummal, de nyelvvizsga hiányában, még nincs meg a diplomám. Jelenlegi munkahelyemen gyakornoknak soroltak be. Kérdezem, hogy ennyi év tanítás és munkaviszony után nekem is meg kell csinálnom a portfoliót ped1-be? És ped2-be mikor léphetek huszon évnyi tanítással, és országos szakmai díjakkal, miniszteri kitüntetéssel a hátam mögött?

Amikor meg lesz a diploma, ped 1-be kell sorolni, amennyiben van 6 év közalkalmazotti munkaviszony.Ám hogyan lehet művésztanár diploma nélkül 20 éve?

2015.szeptemberében változott a törvény, azóta 6 év letöltött munkaviszony után automatikusan Ped.1 kategóriába kell sorolnia kollégát, akkor is, ha esetleg nem oktatásban dolgozott korábban.

Tisztelt Címzett! Egyetemi végzettséggel rendelkező magyar-német-könyvtár szakos tanár vagyok. 2007. december 13-tól 2013. március 18-ig könyvtáros- és magyartanárként (státuszom könyvtárostanár volt) dolgoztam. Közben másfél évig voltam otthon kisfiammal (2010. március 18-2012. június). 2013. március 18-tól könyvtárosként (közalkalmazott) dolgozom egy városi könyvtárban. Vissza szeretnék menni tanítani, ezért érdeklődöm a bértáblán való besorolásom iránt. Köszönöm!

Tisztelt Címzett!
Egyetemi végzettségem van, pedagógusként dolgoztam 2005-2007 között, két tanévet. Két gyereket szültem, az első gyerek tgyás-a alatt lejárt a határozott idejű munkaviszonyom.
A gyed lejárta után határozatlan idejű munkaszerződéssel üzletkötőként helyezkedtem el, 2009-ben. 2009-ben megszületett a második gyerek. 2011 vége óta gyesen vagyok, első gyerekem fogyatékossága miatt jár meghosszabbított gyes 2017 augusztusig.
A kérdésem, h ha visszamegyek dolgozni - remélhetőleg - 2017 szeptemberében, akkor a gyes évei beleszámítanak a bértáblába, vagy lényegében kezdő bért fogok kapni?
Köszönöm!

Ha közben folyamatos munkaviszonyod volt akkor beleszámít. Nekem is beleszámított. Különben gyakornok lennék. Szintén beteg gyermek de nekem csak 3 év 2 hónap volt GYES munkavégzés nélkül.

Kedves Zsanziel,
neked a folyamatos munkaviszonyod pedagógusként volt. (nekem sajnos nem, üzletkötő vagyok egy vállalkozásnál) Köszi, ha még válaszolsz.

Kedves Borka!
Úgy tudom, a gyes sajnos nem számít bele, csak az oktatásban töltött évek.

2003-2010-ig köztisztviselőként dolgoztam.
Az óvodaped.diplomamat 2005-ben szereztem meg.2010-től Gyesen voltam, 2013-2014-ig 1 évet óvodapedagógusként dolgoztam, most ismét gyesen vagyok. Gyakornokként vagy ped.1-be kell-e sorolniuk, ha visszamegyek? (Ez vita volt gyes előtt a mostani munkáltatómnál)Számítanak-e a köztisztviselői éveim? Kell-e gyakornoki vizsgát tennem?
Köszönöm előre is a segítségét!

Kedves Virág!

A most hatályos törvény azt mondja, ha bármilyen munkakörben több, mint 6 évet töltöttél, akkor Ped. 2-be vagy besorolható.

Nem bármilyen munkakörben eltöltött idő, csak a 326/2013 kormányrendeletben meghatározott munkakörökben eltöltött idő számíte gyakorlati időnek.

6. §25 (1)26 A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
b) a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
c) az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) az állami fenntartású iskola által a tanév végén kiadott igazolás alapján az 1-8. évfolyamon egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy tanítása céljából legalább heti tíz óra megtartására létrejött foglalkoztatási jogviszony idejét, vagy - ha a tantárgy tanítását egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy legalább heti tíz órában látja el - a tantárgy tanításával,
f) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben végzett oktatói tevékenységgel,
g) az állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy
h) a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
eltöltött időt.

Ped.1-be!

Bocsi, Ped 1-be.

Kedves Virág!

Mivel a Gyes időtartamán kívül is van hat év munkaviszonyod, így rád is vonatkozik a 326/2013 Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése: "Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra." (a teljes rendelet itt olvasható: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.325270)
Sajnos, a munkáltatók szeretik figyelmen kívül hagyni...

És a ped 1-en belül melyik fokozatba az évei alapján?

2006-tol oraadoként (heti 6-8) tanítok. 2013-tól gyeden majd gyesen voltam (februàr 27-ig). Idén végeztem el a pedagogiatanár-angoltanár mesterképzést. Milyen bérre számíthatok?
Koszonom váladzàt!

Üdvözlet!
1 ève dolgozom óvodapedagóguskènt. Mivel már befejeztem a főskolát (de a nyelvvizsgám mèg nincs meg) felsőfokú bèrt kaptam. Ma mondta a vezető, hogy mivel mèg nincs meg a nyelvvizsgám lehet szeptembertől vissza sorolnak középfokú bèrbe, mert a törvény lehet már tiltani fogja, hogy így is megkapják a felsőfokú bèrt, de èn ezt nem találtam sehol. Mi várható ebben az ügyben? Valóban így van?

köznevelési törvény
99. § (14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.

Szóval jogszerűen csak gyakornoknak lehet téged alkalmazni mivel nincs kezedben a diploma. Ha letelik a gyakornoki idő (ez 2 év általában, de a konkrétum benne van a kinevezésedben) akkor bizonyítvány hiányában nem tölthetsz be pedagógus munkakört és így ilyen bérre se vagy jogosult.
Ha középfokú ovped vagy akkor lehet középfokú ped bérbe, egyébként még abba sem.

Tisztelt Címzett!
1998.tól van munkaviszonyom... közalkalmazott, (pedadógus 8 év), köztisztviselő, alkalmazott. egyéni vállalkozó.
Főiskolai tanító diplomával rendelkezem.
Milyen bruttó bérrel tudnék most számolni, ha iskolában kezdenék szeptembertől, tanítóként dolgozni?
Köszönettel!

Kevés az infó.
Az egyéni vállalkozás ideje nem számít bele a besorolásba, a munkaviszony is csak akkor, ha már rendelkeztél a tanítói diplomával.
A felmentéshez, jubileumi jutalomhoz csak a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony vehető figyelembe.

ebben az esetben 15 év a munkaviszony. Ezek alapján lennék a kiváncsi a bérre.

Ped.I/6, ha még ebben az évben meglesz/megvan a 15 év.

Ped.I. 6-os fokozatba sorolnak be, ami 2016 szeptemberétől bruttó 256.820.- Ft

Üdv!
Óvodában dolgozom,jelenleg konyhásként,de dajkaként kezdtem/ én kértem a jelenlegi munkakörömet/. Januártól ped. asszisztensként számítanak rám.OKJ-s gyógypedagógiai asszisztens végzettségem van. Felsőfokúm nincs. Változik e a bérem? Melyik táblázat vonatkozik rám? Köszönöm előre is a segítő válaszokat.

Nem, 129.000,- marad. A szabadságod viszont 45 nap lesz.

A ped. bértábla Önre nem vonatkozik.

Köszönöm a segítő választ. Én is így értelmeztem,de mástól nem így hallottam,így elbizonytalanodtam.

Üdvözletem!
Szocioterapeuta szakpedagógus (szakirányú továbbképzés) végzettséggel milyen besorolásra számithatok? Alapdiplomám nem pedagógus.
Köszönöm!

Erre a végzettségre semmilyenre, mivel a szakirányú továbbképzés nem ad pedagógus végzettséget (a név csalóka ebből a szempontból, de ezt az iskolán kell leveri). Ha olyan az alapvégzettséged, akkor betölthetsz vele pedagógus munkakört pl. gyermekvédelemben, ebben az esetben kaphatsz PED bértáblát

Érdeklődné,hogy valóban jár e 1 év előrelépés az előmeneteli rendszerben vezetőpedagógusi szakvizsga elvégzése után, hol találok róla jogszabályt?
Köszönöm

Oldalak