Pedagógus bértábla 2017. januártól

Cikkek: 

Nem emelkedik a pedagógusok fizetése januártól, ugyanis a vetítési alap a 2017. évi költségvetési törvényben is változatlan marad. A pedagógus bérek számítási képletéből 2015-től kivették a minimálbér emelkedésének hatását, helyette továbbra is a 2014. évi 101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven.
(Ha az eredeti számítási módszer maradt volna meg, akkor a vetítési alap helyett a 2017 évi minimálbér, 127.650 lenne a képletben, ami a jelenleginél 25%-kal magasabb fizetéseket jelentene a pedagógusoknak.)

A 2017-ben érvényes bértábla:.
A táblázat számait a 161.250 forintos bérminimumra kell felkerekíteni a legalacsonyabb sávokban.
pedagógus bértábla 2017

A számításhoz felhasznált adatok:

1. Az illetményalap számításának vetítési alapja 2017-b7n is 101500 forint.

2. Az illetményalap a vetítési alap
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

A vetítési alap és a fenti százalékok segítségével számítható ki az illetményalap.

3. A 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete a rögzíti a garantált illetményt az illetményalap százalékában:Hozzászólások

Írok egy másik példát is.
Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató;
"középiskolai végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat"
Vagyis érettségivel és legalább 3 -mal kezdődő OKJ-s szakmai végzettséggel szakoktató lehet valaki, pedagógus munkakört tölthet be, de ez nem jelenti azt, hogy pedagógus végzettsége lenne.

A kötelező 3 éves óvodai nevelés miatt óvónő hiány lesz, próbáljanak meg óvónői munkakörbe elhelyezkedni ezek a szakközepesek. Hivatkozzanak a köznevelési tv-re.

Jelenleg egészségügyben dolgozom bértáblám besorolása szerint E9 kategóriában. Pályázaton óvodatitkári állást nyertem. Rám melyik bértábla és besorolása vonatkozik?

Abban kérem az állásfoglalásukat, hogy ha elmennék pedagógus munkakörbe, a bértáblában melyik kategóriába sorolnának. Tanítottam 7 évet, majd köztisztviselő lettem, gyámhivatalon. Bár önkormányzati tisztviselő voltam, a gyámügyi igazgatás miatt a Gyvt. szerint jártunk el. Erre hivatkozva, a gyámügyön töltött évek beszámítanak a bértábla kalkulálásakor?
Köszönöm a választ.

A besorolásba még akkor is beleszámítana, ha munkaviszony lenne.
A köztisztviselői jogviszonyt közalkalmazottinak kell tekinteni, így nem csak a besorolásba, hanem a jubileumi jutalomhoz szükséges időbe és a felmentési időbe is beleszámít.

Középiskolai tanár vagyok 8 év régiséggel Erdélyben. Diplomám honositása folyamatban. Az lenne kérdésem, hogy beszámítják a régiséget vagy gyakornokként kell kezdjek? Köszönöm előre a választ!

Ha igazolod eddigi jogviszonyaidat, akkor a besoroláshoz beszámítják, a 8 évet tanítási gyakorlati időnek is elismerik, így a PED1-3-ba kerülsz a mester szorzó alkalmazásával.

Szerintem maradj ott, ahol vagy. Semmi szükség itt rád a régiségeddel, magyarul se tudsz becsületesen.

Ő ízes, szép erdélyi magyarsággal beszél és ír, te meg sötét vagy.

Vendég (nem regisztrált)
2015, október 18 - 14:37
Rohadt egy ember vagy! Még azt sem tudod, hogy felszólítás esetén a mondatvégi írásjel felkiáltójel!

Nem felszólítás volt amit írtam te szerencsétlen, gondolom te is Romániában tanultál magyarul. Ízes szép erdélyi magyarság??? Annyira odavagytok értük, magyarabbak minden magyarnál, miközben egyszerű megélhetési bevándorlók. Ha annyira nagy magyarok, akkor valamit tenni is kéne az "ANYAORSZÁGÉRT" nem csak élősködni rajta.

Nem felszólítás volt amit írtam te szerencsétlen, gondolom te is Romániában tanultál magyarul. Ízes szép erdélyi magyarság??? Annyira odavagytok értük, magyarabbak minden magyarnál, miközben egyszerű megélhetési bevándorlók. Ha annyira nagy magyarok, akkor valamit tenni is kéne az "ANYAORSZÁGÉRT" nem csak élősködni rajta.

A pedagógus a személyiségével nevel. Csak remélem, hogy nem vagy az!

De az vagyok, nekem voltak román tanáraim, de egy kalap szart nem értek, mert nem ismerik a nyelvünket és aljasak is, jelentgetős fajta, szekusok.

Szép napot Mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék: középfokú tanítói végzettségem van ( 25 éve Erdélyben végeztem 8. osztály után 5 év tanítóképzőt), dolgoztam is tanítóként 5 évet. Jelenleg iskolatitkárként dolgozom ( tehát pedagógusok munkáját segítem). Úgy gondolom, hogy az oktatási törvénybe megfogalmazottaknak minden feltételnek megfelelek, ahhoz,szeptember 1.-től átsoroljanak Ped. I.-be. Ennek ellenére az iskola fenntartója nem hagyta jóvá a kérelmemet.
Kérdésem az lenne, hogy én élek tévedésben, amikor azt remélem, hogy átsorolhatnak, vagy a fenntartóm követett el törvénytelenséget, hisz a törvény nem azt mondja, hogy ha a feltételeknek megfelel valaki át lehet sorolni, hanem azt mondja a törvény, hogy " át kell sorolni".
A segítséget előre is köszönöm.

Megint az élősködés...

Szia!
- egyrészt abban igazadban, azt valóban át KELL sorolni, nincs mérlegelési lehetőség
- másrészt viszont a te középfokú tanító végzettséged nem biztos, hogy itt jó bármire is. Értem ez alatt, hogy honosítani kellene a végzettségedet, hogy az Magyarországon minek felel meg. Ha kimondják, hogy az középfokú pedagógusnak minősül itt, akkor jogosult vagy a PED bértábla középfokára.

Érdeklődj talán itt:
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: (06-1) 374-2100
Telefax: (06-1) 374-2492
Email: ekvivalencia@oh.gov.hu

Milyen középfokú végzettséggel kerülhet valaki Pedagógus I.-be? Az első bértábla szerint lehet. A középfokú pedagógiai asszisztens OKJ-s szakképzettséggel miért nem lehet bekerülni?

Nem csak a végzettség számít, hanem hogy pedagógus munkakörben végezz vele munkát. Óvodapedagógus még a régi középiskolai végzettséggel vagy jelenleg pl. a szakmai szakoktató középfokú szakok ilyenek.

Nem kell feltétlenül pedagógus munkakörben dolgozni. A 2014. december 27., Magyar Nemzet szerint: "A fizetésemelés 2015-től kiterjed a szakképzett pedagógiai asszisztensekre." Az OKJ-s pedagógiai asszisztensi végzettség nem pedagógiai szakképzettség? Bizonyára nem számít annak, mert nem vonatkozik az OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképzettséggel pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozókra a pedagógus életpályamodell hatályának kiterjesztése, a pedagógus életpályához tartozó béremelés.

Ja, hogy azt írta az újság... :) :) Én kérek elnézést, hogy jogszabály alapján próbáltam megyarázni neked dolgokat.
Hát akkor olvasgasd tovább, kinek milyen jó bére van, aztán az újságpapírral legfeljebb kitörölheted. :) Kb. annyira vehető komolyan.

Hozzászólásod minősít Téged!

Fül-orr-gége klinikán dolgozó logopédus vagyok. Milyen bértábla szerint kell a fizetésemet megkapnom?

Oligofrénpedagógia - logopédia szakos gyógypedagógiai tanári nappali tagozaton szerzett diplomám, illetve A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett Pedagógia szakos bölcsész diplomám van.
33 év elismert munkaidőm nagy részét az oktatásügyben töltöttem, de az utóbbi 5 év során Debrecenben, a Fül-orr-gége Klinikán vagyok logopédus. Szeretném tudni, hogy jelenleg az én béremet - a pedagógus bértábla,
- a közalkalmazotti bértábla,
- vagy az egészségügyi szakdolgozói bértábla
alapján kell-e számolni?
Amennyiben a pedagógus bértábla alapján, úgy a ped.I. vagy a ped.II. fokozatba tartozom-e?
Még egy kérdés: van-e lehetőségem mesterfokozatot megpályázni és elérni az egészségügyből, vagy az oktatásügyben kell ahhoz dolgoznom, hogy ezt a minősítést elérhessem.
Nagy izgalommal várom a választ!

hasonló ügy

hasonló ügy

Szakközépiskolát végzett óvónő vagyok. 1995 óta dolgozom egy budapesti nevelési tanácsadóban - most pedagógiai szakszolgálat - mint ügyviteli alkalmazott, garantált bérminimumért. Idén a beígért szeptemberi pedagógus életpályába lépésem (béremelésem, átsorolásom) elmaradt azzal az indoklással, hogy nem nevelési-oktatási intézményben dolgozom. Ezzel szemben évek óta a velem együtt, egy munkahelyen dolgozó pszichológus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus stb. kollégák megkapták a soron következő béremelésüket. Nem értem miért maradtam ki a béremelésből. A válaszokat előre is köszönöm!

Azért mert a törvény így szól:

A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott tekintetében is.

A fenti csoportokra terjed ki a pedagógus bér

1995 óta vagyok pedagógus végzettségű (óvónő) NOKS-os szakszolgálati titkár. Rám a b) pont vonatkozik, de még mindig nem soroltak át Ped 1-be, pedig állítólag 2015 szeptember 01-től kellett volna. Érdekes, hogy azóta is kapom a nem ped. végzettségűeknek járó Erzsébet-utalványt. Annyira dühös vagyok, senki sincs, aki elmondaná merre keressem az igazamat. Egy tanügyigazgatási szakértő szerint minimum 2015-ben át kellett volna sorolni. Forduljak bírósághoz?
Válaszokat előre is köszönöm!

Valahol azt olvastam, hogy a szakközépiskolát végzett óvodapedagógus nem számít pedagógusnak! Melyik törvényben van leírva? Dolgoztam a szakmámban, 20 éve pedig oktatást közvetlenül segítő vagyok egy pedagógiai szakszolgálatnál. Mégis akkor milyen középfokú végzettségű pedagógusra vonatkozik a éremelés? Még egy kérdés: Ha ezzel a végzettséggel elhelyezkedem egy óvodában esetleg ped. asszisztensnek, akkor megkapom-e az emelést?
A választ előre is köszönöm!

Csak egy kérdés! Ez az új bértábla talán csak néhány iskolára vonatkozik, vagy az összes, KLIK által üzemeltetett iskolára? Ugyanis tudok olyan kolléganőről, aki szintén nyelvvizsga nélkül tanít, (mint én) és ahelyett, hogy visszasorolták volna 79.300 forintra, még emelték a fizetését 3000 forinttal, így ő havonta 111.000 forintot kap, ugyanazért a munkáért, amit én végzek. Ugyanahhoz a tankerülethez tartozik mindkét általános iskola Akkor hogy is van ez?

Oldalak