Nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíja.

Kérem valaki segítsen a döntésemben, hogy mi a kedvezőbb az alábbi változatok közül.Konkrét példa az alábbi.: Rendelkezem a nök 40 éves munkaviszonyához szükséges munkaviszonnyal(41,5 év). Közalkalmazotti jogviszonyom 1972. június 1-el kezdődött és megszakítás nélküli. Nyugdijba szeretnék menni 2011-ben a törvény hatályba lépése után. A munkáltatóm a döntésemre bizza a lehetőségek választását, de nem tudom, hogy mi a kedvezőbb.
Létszám leépítéssel eltudnának bocsátani, melyre járna 8 hónap felmentési idő és 12. hónap végkielégítés. Kérdésem, hogy mikortól mehetek nyudíjba, a felmentési idő lejárta után rögtön, vagy csak a végkielégítés után? Mivel a felmentési idő utolsó napján a végkielégítést egyösszegben ki kell fizetni, ezzel megszünik a biztosítási jogviszony is? Vagy a végkielégítés is munkaviszonynak számít, és nyugdíj alap?
A másik lehetőség, hogy nyugállományba helyezés miatt felmondanak, azzal, hogy a felmentési idő (8 hónap) lejártát követő naptól nyugdíjasnak minősülök, és 5 hónap jubileumi jutalmat (40 éves) is kifizetik az utolsó biztosításban töltött napon.
Ugyan az 5 hónap jub.jut kevesebb, mint a 12 havi végkielégítés, de a jub. jut. növelné az egy hónapra eső átlagkeresetmet, és még 2011-ben eltudnék menni nyugdíjba, és a 2012-es emelést már megkapnám. Mit tegyek? Aki tud segítsen. Köszönöm szépen.

Kedves Rózsa!

Hiába van meg a 40 éves kedvezményes nyugdíjadhoz a 36 év 184 napod, ha a tényleges keresőtevékenységgel töltött időd nincs meg(a 32 év).
A törvény úgy írja elő, hogy a gyeses évek (max. 8év) kizárólag a keresőtevékenységgel töltött 32 év felett vehetők figyelembe.
Ezért neked még bő 6 évet kell dolgoznod!
Ez a 6 év akkorra már elég is lesz ahhoz, hogy ha felmentéssel szűnik meg a nyugdíjazáskor a munkaviszonyod, 36 közszférában töltött idő után megkapd a 40 éves jubileumi jutalmat.Feltéve, ha addig nem változik a jogszabály!
Jelenleg így van, ahogy fent leírtam.

Az alábbi cikket találtam a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre vonatkozóan:

"Nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosultak azok az álláskeresők jogosultak álláskeresési segélyre, akik álláskeresési járadékban legalább 45 napon keresztül részesültek, az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítették, és az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően 3 éven belül elérték azt az életkort, amikor az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk eléréséig már legfeljebb 5 év van hátra. Álláskeresési segélyben tehát leghamarabb az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt 5 évvel részesülhetnek az álláskeresők, és további feltétel, hogy az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idővel rendelkezzenek. "

Amit nem igazán tudok értelmezni az, az, hogy "és az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően 3 éven belül elérték azt az életkort, amikor az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk eléréséig már legfeljebb 5 év van hátra."
Ez azt jelenti, hogy csak az jogosult aki 3 évig munkanélküli volt, és 5 éve van még hátra az öregségi nyugdíjhoz???

Kérdésem az lenne, hogy jogosult vagyok-e a fenti segélyre, ha:
-1955. májusában születtem (nő vagyok)
-állás keresési járadékot kapok 2014. február 2-ig, ezzel kimerítem a 90 napos jogosultsági időt,
- idén májusban leszek 59 éves, és az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez 5 év van hátra,
- 40 év szolgálati idővel, és 39 év jogosultsági idővel rendelkezem.
Nagyon szeretném, ha valaki tudna választ adni.
Előre is nagyon szépen köszönöm.

Érdeklődnék, 39 évnél többem van, de ebből 15 év a közszféra. Jár-e felmentési idő nyugdíjba vonulás előtt ? Köszönöm a választ, ha segítséget kapok !

Kedves Ibolya!

Remélem, ezen az utolsó munkahelyeden töltötted az általad írt 15 éves közalkalmazotti jogviszonyt.
Ha igen, akkor most a közalkalmazotti törvény vonatkozik Rád.
A Kjt. így rendelkezik a felmentési időről:

"33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap.
(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;
e) huszonöt év után öt hónappal;
f) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.
(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni."

Tehát esetedben 60 nap + három hónap felmentési idő jár!!(Összesen 5 hónap)

Nagyon köszönöm a választ ! Sajnos nem egy helyen !De áthelyezés is volt, ami úgy tudom folyamatosnak számít. Tehát a 60 nap érvényes.

Kedves Ibolya!

Előzőleg rosszul fogalmaztam:
Úgy értettem, jelenlegi munkaköröd közalkalmazotti.
Nem számít egyébként, ha nem áthelyezéssel történt az újabb közalkalmazotti munkaviszonyod.
A felmentésnél és a jubileumi jutalomnál a közalkalmazotti évek összeadódnak.
Kizárólag csak végkielégítésnél veszik figyelembe az utolsó közalkalmazotti munkahelyen ott töltött időt és az előzőt akkor, ha áthelyezéssel történt a váltás.
(Nemcsak a 60 nap, hanem + a 15 évedre számított idő is érvényes a felmentésedre, ahogy előző hozzászólásomban írtam.)

Köszönöm szépen !

Tisztelt Fórum!
Hamarosan szeretnék elmenni a nők 40 éves nyugdijazás lehetőségével, de a munkáltatóm iratlan szabályra hívatkozva azt mondta nem mehetek csak kb. 6 hónap mulva mert nem adtam még be irásban a felmentés kérésemet. Még ninics a kezemben a határozat mi szerint napra pontosan mikor töltöm be a 40 évet , egyeztetés folyik. Megtehetem-e , hogy ha megkapom nyfi határozatát, az aljegyzőnek a kérelmembe hivatkozom , hogy a 2
hónap kötelező felmentési idő után nem akarok tovább dolgozni. kötelességem nekem figyelemmel lenni, hogy nem találunk a helyemre embert? 25 éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen bizonyitottam, de elfáradtam, más feladatra készülök és már szeretném átadni a fiataloknak a helyem.
Köszönöm segítenek a válasszal abban, hogy a barátságos elválást megvalósíthassam de egy napot sem kívánok többet maradni mint a tv. lehetővé tette.
Vendég

Kedves"Vendékként!"

Amíg a nyugdíjbiztosító vissza nem igazolja hivatalosan, hogy mennyi is a jogosultsági időd, semmit ne lépj az ügyedben!
Minden kezdő lépésnek az az alapja, hiszen ennek a jogviszony igazolásnak ott kell lennie a felmentési kérelmed mellett.
Nem írtad, hogy csupán ez a 25 év e az, amit ebben a szférában töltöttél.
Igaz, a köztisztviselőknek csak a betöltött 40 évnyi köztisztviselői munka után jár a 40 éves jubileumi jutalom, de ha erre Te jogosult lennél hamarosan, akkor ne legyél már annyira fáradt, hogy ezt elugraszd!
Csodálom, hogy a munkáltatód azzal érvel, hogy nem találnak mást a helyedre! A többi munkahelyen már meg se várják, hogy a helye kihűljön a nyugdíjba menőnek, már szinte tolnák kifelé, hogy legyen helye az újnak, a fiatalnak!

"A köztisztviselő a Kjtv. 19/A. § (1) bekezdésének k) pontja alapján minősül nyugdíjasnak, amennyiben felmentését kéri. "
" A köztisztviselők esetében a Ktv. 49/E. § (7) bekezdése kizárja az előrehozott öregségi nyugdíj, vagy a negyven év jogosultsági idő alapján teljes összegű nyugdíj igénybevétele miatt felmentésüket kérelmezőket az előrehozott jubileumi jutalomra jogosultságból."

Köszönöm a gyors válaszotokat ami megnyugtató számomra, hogy nem tarthatnak vissza akaratom ellenére.
Nekem nem jár a jub.mert csak 25 évem van . Én is úgy gondoltam , hogy a határozat nélkül nem tudom kérni a felmentést, Irásban kérném és azt gondolom nem tehetik meg, hogy csak szóban tájékoztatnak a döntésükről, ami nem lehet más minthogy elfogadják a kérelmemet.
Köszönöm a segítségeteket.
Vendég

Kérdeznék - ha heti 20 órás a közszolgálati jogviszony - beleszámít normál a 40 éves nyugdíjhoz, vagy csak fele idő?
Köszönöm.

A 40 éves jogosultság megállapításánál egész napnak számít, a szolgálati időnél arányosítva van a minimálbérrel. Ha pl. az 50%-os foglalkoztatás alatt megkapod a minimálbért, akkor egész napnak számít a szolg. időnél is.

Sajnos csak fele idő.

1. Megvárod a határozatot az éveid számáról
2. Ha legalább 39 év és 10 hónap elismert viszonyod van, kezdeményezed a felmentésed írásban (vetesd át dátumosan, hivatalosan vagy küld el neki tértis levéllel)
3. A felmentési idő 2 hónap, a munkáltató köteles felmenteni, nincs mérlegelési jogköre
Ha kekec az aljegyző, légy magabiztos dugd az orra alá az alábbi §-oskat és mond meg neki, hogy egy munkajogász adta neked, aki szívesen csinál botrányt és perli kártérítésre az önkormányzatot, ha megpróbál jogellenesen cselekedni. :)

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

A törvény 226.§-a értelmében a kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a köztisztviselőkre is.

63.§
(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha
f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi.
(6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni.

68. § (1) A felmentési idő két hónap.
(4) A kormánytisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamra illetményre jogosult.

Kedves "doktorovics"!
Köszönöm megnyugtató soraidat. Aki 30-40 éves jobban utána néz a gyerekekkel kapcsolatos problémáknak -ez érinti testközelből, aki a nyugdijhoz van közel inkább átlátja, átérzi a mi gondjainkat. 10 éve nem volt ennyi tv. változás, talán egyszerübb volt befejezni. Kisebb helyeken nem számíthat az ember a munkaügyes tudására, mert nincsen mindig toppon ill. a munkáltató érdekét maximálisan képviseli (nem általánosítok, ez csakis nálunk fordulhat elő) ezért amire eddig is jutottam azt tőletek itt ezen a helyen szedtem össze. Arra kérlek továbbra is segíts a hozzám hasonlóknak.
Kívánok ehhez kitartást és egészséget.
vendég

Kedves Segítő(k)!

Tanítónő vagyok, és 2014. októberében lesz meg a 40 éves munkaviszonyom.
A 40 éves közalkalmazotti munkaviszonyom csak 2015. februárjában telik le, mert volt 3 hónap, amit nem közalkalmazottként dolgoztam.
Kérdésem az, hogy lehetséges-e úgy kérni a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazást, hogy a 40 éves jubileumi jutalmat is megkapjam?
A válaszokat előre is köszönöm.

Györgyike!
Amelyik közalkalmazott felmentéssel szünteti meg nyugdíjazás kapcsán a munkaviszonyát, annak már a 35 év közalkalmazotti jogviszony után is jár a 40 éves jubileumi jutalom az utolsó munkaviszonyban töltött napon.
De ez tényleg csak akkor, ha felmentéssel!

"A kötelező felmentéshez kapcsolódóan a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályok is módosultak: ha a közalkalmazott jogviszonya a Kjt. 30. §. (4) bekezdése alapján szűnik meg és 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, részére meg kell adni a 40 éves jubileumi jutalmat. Azaz, ha a dolgozó részéről egy ilyen kezdeményezés érkezik a munkáltatóhoz, akkor a munkáltatónak a felmentési időhöz kapcsolódó mentesítési összeggel is számolnia kell, illetőleg ha a dolgozó rendelkezik 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor az 5 hónapos jubileumi jutalom összegének a kifizetését is biztosítani kell számára. Érdekes, hogy a jogalkotó kizárólag a 40 éves jubileumi jutalom vonatkozásában szabályozta a 40 éves keresőtevékenységre tekintettel a jogviszonyt megszüntető dolgozóknak a jubileumi jutalmát, a jogviszony megszűnésének évében esedékes jubileumi jutalom vonatkozásában nem. Azaz, ha a női dolgozó kezdeményezi a felmentését, és a felmentési idő adott évben megszűnik, és ezt követően jubileumi jutalomra, azaz a 25 vagy a 30 éves jubileumi jutalomra válna jogosulttá, nem kaphatja meg azt, hiszen nem minősül még nyugdíjasnak az Mt. 294. §-ában foglalt szabályok szerint. Ehhez szükséges volna, hogy részére megállapítsák a nyugdíjat, ennek pedig az a feltétele, hogy először a közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni.
Természetesen a kötelező felmentés csak a 40 éves keresőtevékenység vonatkozásában élő szabály a korhatár előtti ellátás tekintetében ilyen szabály nem nyert megfogalmazást, azaz ebben az esetben nincs felmentési kötelezettség, sőt a nyugdíjas felmentési jogcím sem alkalmazható, hiszen az ilyen ellátást igénybe venni szándékozó nem minősül nyugdíjasnak. Így a közalkalmazott csak saját maga, egyoldalúan, lemondással vagy közös megegyezés kezdeményezésével kérheti a közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetését. Ebből adódóan pedig értelemszerűen nem fog jubileumi jutalomban részesülni, kivéve, ha annak általános feltételeit megszerzi."
Jó ügyintézést! :)

1956 -ban születtem 1974 jul 3.-ától dolgozom 1979 jul 4.-étől vagyok óvónő ez év 2014 aug 21.-ével szeretnék nyugdijba menni.Kérdésem.:megkaphatom-e a 40 éves jubileumi jutalmat,?

matulajozsefne@citromail.hu

Nem írtad, hogy a 5 év alatt mit dolgoztál és hol. Azt sem, hogy óvónőként közalkalmazott vagy-e.

Kedves Fórumozók!
Bár nem kapcsolódik a témához a kérdésem, de mivel ez a legaktívabb téma, gondoltam hátha tud valaki segíteni.
Törvényes ha egy munkáltató pályázatot hirdet egy óvodában, majd olyannal tölti be az állást aki nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek?
(németes óvónőt kerestek és olyat vettek fel, aki nem az.
Ha valaki tud erre válaszolni megköszönném

Kedves Segítő ,bocs hogy írtam most láttam csak ,hogy ez a közalkalmazottak oldala!Jó lett volna egy-két kérdésre választ találnom ,nekem is!De nagyon jó oldal annyi biztos!

Kedves!

Kérlek segíts!
Csak félre hallottam, vagy valóban létezik, hogy 2014-tól a gyermekek után is beszámítanak valamennyi szolgálati időt?
Nekem konkrétan 4 év kell még a 40 évhez, és 4 gyermekem van.

Válaszod előre is köszönöm:
Anikó

Igazságügyi alkalmazott vagyok, 1974. november 2-től van munkaviszonyom folyamatosan. Azt szeretném tudni, hogy hogyan kezdjek hozzá, mikor mit kell csinálnom, hogy igénybe tudjam venni a 40 éves munkaviszony adta lehetőséget. Eddig annyit csináltam, hogy az ügyfélkapun keresztül adategyeztetést kértem (hétfőn), de nem tudom meddig kell választ kapnom. Ezen kivül mikor kell felmondanom stb. Ezen kivül én nyári szünidősként is dolgoztam még legalább 5 hónapot, tehát akkor már akár februárban otthon is maradhatnék??A munkahelyemen a nyugdijazáshoz szükséges nyomtatvány kitöltését javasolták, de ahhoz nincs is meg minden adat, meg meg kell küldeni a munkakönyvet stb. - és én még nyugdijra nem vagyok jogosult, azaz nem adhatom még be, ezt meg is mondták, hogy vissza fogják utasitani, de az a hozadéka, hogy az időt legalább megirják. Segitsetek, hogy milyen forgatókönyv szerint menjek végig, és nagyjából tudjam meddig kell bejárnom. Köszönöm a segitségeteket!!!

2013.-ba benyújtottam az ügyfélkapun keresztül a jogviszonnyal kapcsolatos adategyeztetést de, határozattal még nem rendelkezem pedig a számításaim szerint augusztus 6. -tól lehetnék nyugdíjasaz ügyintézés sajnos lassú üdv Lia 956

Szia! Ha nem vagy benne bíztos, akkor is adhatsz be nyugdíjigénylést. Mindent értelemszerűen írjál be, ám a biztosítási jogviszony megszűnésének valami féle (1-2 hónap) kicsit távoli időpontot adjál meg. Ugyanis bele kell kalkulálni a 30 napos ügyintézési határidőt. Ha nem vagy jogosul, akkor elutasítját a kérelmedet, ám abban már a pontosan fogják a nyugdíjazásra vontakozó időket feltüntetni.

Kedves Györgyi!

Először is nagyon fontos, hogy a nyugdíjbiztosító visszaigazolja, mennyi jogosultsági idővel rendelkezel.
Ebből megtudod, mikor lesz meg a 40 éved.(Ettől az időponttól számolj vissza 8 hónapot, ekkortól kérd a felmentésedet!)
Ezt a visszaigazolást azért szükséges megvárnod, mert ennek a másolatával együtt kell a felmentési kérelmedet benyújtanod a munkáltatód felé.
Úgy tudom, az igazságügyi alkalmazott is közalkalmazott, így a közalkalmazotti törvény vonatkozik Rád.
(Felmentési idő: 8 hónap, amiből 4 hónapot kell ledolgoznod, a másik 4 hónap munka alóli mentesítés.Ha a felmentési időd később telik le, mint ahogyan meglesz a 40 éved, akkor nem baj, ha később mész nyugdíjba, addig úgyis kapod a felmentési időre járó bért.

A felmentési időre jár az éves szabadság arányos része, melyet a felmentési időd első felében vagy jogosult kivenni, vagy ha nem lehetséges, akkor a munkaviszony megszűntekor szabadságmegváltás címen kifizetni a munkáltatódnak részedre a 40 éves jubileumi jutalommal együtt.)
A nyári szünidei munka beleszámít a 40 éves jogosultsági idődbe! Ezt jelezd a nyugdíjbiztosító felé, de gyorsabb lesz az ügyintézés, ha magad jársz utána, ha még kb.tudod, hol és mikor töltötted a diákmelót.
Ha nem találnak róla írásos dokumentumot, akkor találj olyan akkori diákmelós ismerőst, vagy ott dolgozó (akkori) felnőttet, aki tanúként igazolni tudja, hogy valóban ott dolgoztál.Enyémet is így fogadták el.
Ha visszaigazol a nyugdíjbiztosító, a felmentést Neked kell kezdeményezned.

Köszönöm a gyors választ, de azért pontositanám, mert az igazságügyi alkalmazotti törvény szerint már csak 3 hónap a felmentési idő és nem 8, előtte is csak 6 hónap volt. Azt nem tudjátok, hogy az ügyfélkapun keresztül kért adategyeztetést mennyi idő alatt kell megkapnom? A felmentést mikor kell kérnem? (mennyi idővel a kiszámitott "vége" előtt? Mert ugy tudom, hogy a nyugdijkérelmet 30 nappal a munkaviszony megszűnése előtt lehet beadni. Sajnos már a cégek sincsenek meg ahol dolgoztam nyári szünidősként, az akkori "kollegák", ismerősök pedig szerintem már nem is élnek, ugyhogy ha nem viszek ilyen igazolást, akkor talán bele sem számitják maguktól? Én ugy számoltam, hogy ha tisztán csak a 40 évet veszem, ami folyamatos munkaviszonyom van, akkor is kb. augusztusban már nem kellene bejárnom dolgozni, mivel november 2-án betöltöm papirforma szerint a 40 évet, és ezek szerint még pl. juliusban szabira is mehetnék (időarányosan). Jól értettem? És a szünidős munka pedig ezt az időszakot rövidithetné meg esetleg. Jól látom a lényeget?

Györgyi!

Az ügyfélkapus jogviszony visszaigazolásban nem vagyok jártas.
Javaslom,telefonon, vagy személyesen érdeklődd meg a területileg illetékes nyugdíjbiztosító ügyfélszolgálatánál, mennyi ennek az átfutási ideje.
Ha esetedben 3 hónap a felmentési idő,akkor a felmentési kérelmedet a visszaigazolt, meghatározott 40 év elérése előtt 3 hónappal add be.(Aztán másfél hónap munka, másfél hónap munka nélkül töltött felmentési idő? Ha csak novemberre lesz meg a 40 éved, akkor augusztus 2-től másfél hónapot dolgoznod kell,-de a Rád vonatkozó törvények szerint nem tudom így van e.)
Ha nem lesz megtalálható a diákmelóra vonatkozó jogviszony,akkor igen, jól gondolod, ennyivel később lesz meg a 40 éved.
Ha munkakönyvvel dolgoztál a szünidős munkában, akkor szerencséd van. Ha lelkiismeretesen keresnek adatokat a nyugdíjbiztosító ügyintézői, még az is lehet, hogy kiderítik, hol archiválják a Téged alkalmazott,azóta már megszűnt cégek akkori dokumentumait.Például a bezárt bányáknak is levéltárban őrzik az iratait.
Én mindig ismerős diákokkal dolgoztam nyári szünidőben, így ennek igazolásával nem volt gondom.

Nagyon szépen köszönöm a választ!

Nagyon várom már hogy nyugdíjba mehessek,lehet ,hogy sose jön el az az idő ,néha úgy érzem!Szeretném kérdezni ,hogy sok éven keresztül éjszakai műszakban dolgoztam ,ezekre az évekre lehet-e kérni valami kedvezményt???A túlórával töltött napok + napok? Beszámít -e a 40-éves nyugdíjhoz,3 gyerek ,és teljesen egyedül.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!