A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

Cikkek: 

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától.

  • A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is a 2008. évi szinten marad. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor.
  • A közalkalmazotti bértábla sem változik 2008 óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése. (A minimálbér 105 ezer forint, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint 2015-ben.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad, további emelésre legfeljebb júliustól kerülhet sor, de erre a minisztérium nem tett ígéretet.
  • A minimálbér összegét kiveszik a pedagógus bérek számítási képletéből, így annak januári 3,44%-os emelkedése ellenére a pedagógusok fizetése nem változik. (Itt nézheted meg a jelenleg érvényes pedagógus bértáblát és a bérek számítási módját.) A pedagógus bérek ezért legközelebb 2015 szeptemberében nőnek tovább, a 2017-ig előirányzott menetrend szerint.
  • Jó hír, hogy 2015-ben elindul a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell, amelynek köszönhetően ezen a területen a kormány tervei szerint 2015 júliusában átlagosan 30%-kal nőnek a bérek.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek számítása 2015-ben

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

A jellemző közigazgatási bérekről is lehet felmérést olvasni a www.mennyitkeresel.hu oldalon.

 

Közalkalmazotti bérek

A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az "A" fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az "E" osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, "J" fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.
Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.
A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a minimálbér. Akinek a táblázat alapján kiszámított bére a minimálbér alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését. A 2014. évi minimálbér 101.500 forint, a garantált bérminimum 118.000 forint.

Közalkalmazotti bértábla

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2015. évben

forrás: a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény tervezetének 7. melléklete

 

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

 

Hozzászólások

Gyermekfelügyelők bérét is emelik? Mivel azok is köznevelésben dolgoznak.

Valaki tudna arról információt, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődében olgozó kisgyermeknevelők kapnak emelést vagy ők nem tartoznak a pedagógusok azon körébe , akik béremelést kapnak? 11 év után , nagy felelőséggel és nagy fokú fizikai , idegi és érzelmi megterhelés mellett 15 gyerekekkel egy szobában a bérünk 76 000 ft. Nagyon jó lenne , ha már minket is elismernének pedagógusnak, mert mi mindig csak a part szélén vagyunk, pedig neveljük jóra és szépre a piciket, gondozzuk, szeretjük őket és harmonikus környezetet teremtünk nekik a bölcsődékben és ezt szív és szeretet nélkül ez lehetetlen lenne!
A közalkalmazott kérheti a munkáltatójától, hogy a bérét postán küldjék el neki, csak nem nézik jó szemmel!

Én azt szeretném megkérdezni, hogy egy szakközép iskolai gondnoknak mennyi lehet a fizetése? Lenne egy iskola ahová be adhatnám a pályázatot, de fogalmam sincs, hogy mit fizetnek.

2013.április 30-ig közalkalmazottként dolgoztam egy iskolában. Tanárként és igazgatóhelyettesként az alapfizetésem 193.800,- Ft volt. 2013. május 1-től kormánytisztviselőként dolgozok, vezető-tanácsosi beosztásban. Nyelvvizsga-pótlékkal együtt 234.200,- Ft illetményem van. 2013. július 1-től ismét közalkalmazott leszek, ismét egy iskolában fogok tanárként és igazgatóhelyettesként dolgozni. Mind a két esetben áthelyezéssel történt a munkahely váltás, azonos munkáltatón belül (KLIK).
A kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy ismét a 193.800,- Ft közalkalmazotti bértábla szerint megállapított illetményt kell kapnom, vagy érvényes-e az, hogy nem lehet kevesebb a 2013. július 1-től megállapított illetményem az előző (234.200,- Ft, esetleg nyelvpótlék nélkül 211.010,- Ft) alapilletménytől, és közalkalmazottként a besorolás szerinti és megállapított pótlékokkal növelt bért (193.800,- Ft-ot) ki kell egészíteni a munkáltatónak valami további bérpótlékkal?
A válaszokat nagyon megköszönném!

Papamaci
Mivel újra közalkalmazott leszel, nem kaphatod a kormánytisztviselői béredet. Más törvény hatálya alá fogsz tartozni. A besorolásnál nem számít az áthelyezés. Ennek csak az a jelentősége, hogy nem kell újra próbaidőt letöltened és folyamatos a munkaviszony. Újra a tanári béredet fogod kapni, ami sokkal kevesebb. Én nem mennék vissza tanárnak, de te tudod. Nagyon hamar váltottál vissza. Nem volt jó a kormánytisztviselői lét? Elveszted a cafetériát is.

Érdeklődnék, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező óvónők fizetése is fog emelkedni 2013. szeptember elsejével, és ha igen, mennyivel??

Köszönöm a választ!

Úgy látom, hogy elérték a céljukat, akik döntéshozó pozícióban vannak. Sikerült összeugrasztani a közszféra dolgozóit. Mindenki megérdemelné a béremelést, mégis úgy döntöttek, hogy egyes rétegeket kiemelnek. Ők tudják, hogy miért. Senki munkája nem ér kevesebbet a másikénál. Minden dolgozó a maga területén végzi a jó munkát. Egyik dolgozó sincs meg a kollégája segítsége nélkül. Nem lenne szabad minősíteni egymást. Itt a dajka kontra óvónő csatára gondolok. Egy dajka semmivel nem végez alacsonyabb rendű munkát, mint az óvónő. Nem az óvónők tehetnek róla, hogy kevés a fizetésük, az övéké is nevetséges. Magam is voltam pedagógus, voltak a gyerekeim ovisok és csodáltam, hogy bírnak el a dadusok és az óvónők ennyi gyerekkel. Akkor még a gyerekek is mások voltak, nem úgy, mint ma. A mi korosztályunk igyekezte nevelni a gyerekét több-kevesebb sikerrel és nem az óvodától/iskolától várta ezt. Ne bántsuk egymást, nem szabad, ez a céljuk. Mikor vesztitek ezt észre?

Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy szembe kerülnek a dolgozók egymással, ha nem arányos a béreik kompenzálása, vagy emelése. Egymásra épülő, egymást kiegészítő tevékenységet végez egyes oktatási intézményen belül, az összes ott köz alkalmazásban lévő dolgozó. Minden pozícióban szakismeretek szükségesek és felelős, tudatos munkavégzés. A gyermekeink akkor vannak jó helyen a családon kívül, ha kerek egészként, együtt dolgozik értük mindenki. Nem csak a pedagógusok munkája hasznos és elismerendő. Az étkeztetésért, a takarításért, rendezettségért, melegért, szállításért és még sok másért is felel és dolgozik valaki. Az úgy nevezett technikai dolgozókkal nem igen törődik a munkaadójuk, és az állam sem, semmivel nem ösztönzi őket, pedig ha nem lennének, biztos éhes maradna, koszos környezetben tanulna és dolgozna, fázna, ... stb, sok mindenki. Erre rá lehet vágni, hogy egyébként is úgy van, de ne általánosítsunk. Az inteligens ember képes magán kívül mást is értékelni. Szerintem minden szakmában lehetnek kontárok, így létezhet nem megfelelő nevelő és oktató munkát végző, nem gyermek barát" pedagógus is. A szakszervezet soha fel nem szólal, az érdekeit nem képviseli a technikai dolgozóknak, de belépni és tagsági díjat fizetni persze jók vagyunk. Csendben végig kell nézni és nem szólni semmit, hogy van életpálya modell, ösztönzés, pótlékok, új bértábla, több szabadság, ki tudja mi még. Lelkesen, és pontosan ledolgozni a 40 órát, örülve, hogy van még hol, elfogadni a folytonos leminősítést és várni türelemmel. De mire? Nekünk majd nem fizetik ki a kivenni nem tudott szabadságot, még sosem volt üdülési jegyünk, és látszat béremelés csak a minimum összegek emelése miatt van. Na ebben sincs igazán példamutató viselkedés, nem jó üzenet a felnövekvő, következő dolgozói réteg felé. Így nehéz örülni más haladásának, pedig nem sajnálom az elismerést senkitől, ismétlem senkitől. Talán majd nem sajnálják egyszer az ÖSSZES közalkalmazásban lévő embertől sem.

Kicsit unalmas már, hogy szét offoljátok a közszolga.hu-t... Iskolán, bölcsin, ovin meg iskolatitkáron kívül még rengeteg ember van a közszférában, aki nem fog kapni jövőre se semmilyen béremelést... Kár ezen pörögni...
Ha valaki annyira szeretne tanár lenni, végezze el az egyetemet/főiskolát...
Persze a másik oldalt is marhára unom már, a tanárok meg azon sírnak, hogy "csak" negyven százalékkal nő a fizetésük... Nem unjátok még? Akinek nem tetszik, az váltson pályát...

Ha nem tetszik az , hogy az emberek a saját gondjaikról írnak, akkor minek is olvasod a Közszolga.hu-t?

Héjjus: nem mondom, hogy nem tetszik, mert tényleg nem tetszik, de gyakorlatilag minden topikban ez a téma megy, semmi más, pedig más közszolgálati dolgozóknak is vannak gondjai. Miért nem tudjátok a vitát a pedagógus, bölcsis, ovis topikokban folytatni:))) Illetve talán a moderátorok is tehetnének valamit ebben az ügyben...

Ez egy nagyon tisztahangú hozzászólás! Köszönöm a dajkák nevében! A mi ovinkban mindent megteszünk, hogy az óvónőknek mindenük meglegyen és rendben legyenek a dolgok a gyerekek körül is. Sokszor nem csak besegítünk a foglalkozások alatt, hanem teljes mértékben együttműködünk az óvónővel. Mindemelett 8 órában elvégezzük a feladatokat.

A szorzószámokat honnan lehet megtudni?

Tisztelt válaszadó!Szeretném tudni mennyi szabadság jár pedagógiai asszisztensként?

Tündérke
A szabadságod attól függ, hogy mennyi a munkaviszonyod. Nem lesz annyi, mint a pedagógusoknak. Az alap az 20 nap ehhez jön a besorolás után még néhány nap. Pl. C 5 besorolásnál ez 25 napot jelent.

Szép napot!

Érdeklődni szeretnék, hogy 27 éves nő vagyok, érettségivel, ECDL vizsgával, és most kezdek egy munkahelyen, ahol közalkalmazott leszek. Milyen nettó bérre számíthatok?

Köszönöm a segítséget!

74.670 Ft

Egy kis segítséget kérnék, főiskolai diploma,középfok írásbeli nyelvvizsga,és kb 5-7 év munkaviszonnyal milyen bérkategóriába tartozok?mennyi lenne a br.? Szakoktató lennék...

Üdv!
Építőmérnök főiskolai végzettségem van, középfokú "C" nyelvvizsgával.
Melyik kategóriába esnék, ha építéshatósági ügyintézőként szeretnék elhelyezkedni?

yoda
Szia!
I.kategória, de tudni kellene, hogy mennyi a munkaviszonyod és hová helyezkednél el, mert az illetménykiegészítésnél nem mindegy. Itt értem ezalatt, hogy járásnál vagy önkormányzatnál. A nyelvvizsgára alanyi jogon adnak pénzt angol, német, francia nyelvnél, az illetményalap 60 %-a. Az illetményalap:38650 Ft már elég régóta.
Remélem tudtam segíteni.

A közalkalmazotti besoroláshoz a jogviszony beszámításnál figyelembe vehető-e a munkanélküli ellátás időtartama és az alkalmi munkavállalói napok? Válaszát előre is köszönöm!

28 éves munka viszonyomból 7 év alkalmazotti időt fogadnak el a fizetési besorolásnál,/D3/ mert a többi időmben vállalkozó voltam, természetesen hivatalos biztosítotti keretek között. Lehet a múltja miatt így diszkriminálni valakit más dolgozóval szemben, aki alkalmazott volt előző munkahelyein. Nem az ő fizetésüket sokallom, hanem az enyémet keveslem. Úgy gondolom ez a törvény még az átkosból ránk maradt jogszabály, amikor a vállalkozó osztályidegen elem volt és többek között ezzel is ellenük "dolgoztak". Létezik-e kiskapu ennek a törvénynek a kijátszására. Hol, kinél, milyen hivatalban tudnék erről egyeztetni és segítséget kérni problémám orvoslására.

Sajnos én is ebben a helyzetben vagyok és mivel csak tavaly óta vagyok közalkalmazott, így még kompenzációt sem kapok. Érdekes a helyzetem,mert a van egy emelt szintű végzettségem (OKJ), tehát E kat.-ba vagyok, de mégis kevesebb a fizetésem, mint annak, aki középfokú végzettséggel és kevesebb ledolgozott évvel dolgozik közalkalmazottként.

Segítségeteket kérném abban, hogy el lehet e térni a besorolás szerinti bértől - felfelé - ,ha igen, akkor milyen jogszabályra hivatkozva?

Kérdésem lenne, hogy válasz várható valakitől, aki szakemberként tud válaszolni?
2013. 02.07-én feltettem kérdésemet (problémámat), de választ nem kaptam.
Nem tudom, csak kommentelgetünk és "panaszkodunk", de érdemi válasz nincs senkitől?
A segítséget megköszönöm.

Orbán Viktor nem normális,össze - visszán mondta,hazudik,önző,diktátor !!!!!:-( :-/ Nagyon szerintjunk még hamarabb leváltjani Orbán-kormányt !!!!!!!!!

Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy a béreket Bajnai fagyasztotta be, tehát valszeg ő se emel majd...

Kedves Ildikó!
Nem volt más választása.
Most ha emelnek,nem kapunk a kezünkbe többet, mint eddig a túlórákkal.Mi ebben az emelés?

Kedves Zsuzsó! A mostani csapat is azt mondja, hogy "nincs más választása", mint örökre fagyasztani a béreket...
Gordonnak se volt, persze, de építettek ezer milliárdokért völgyhidat, hegyvidéki alagutat síkvidéken, 4-es metrót üveg állomáscsodákkal..
A mostaniak meg lovasszobrot, "úzsómedencét" a parlament mellé.. Csak mi maradunk ki mindenki számításából...

Sziasztok! Igen lehangoló, hogy egy szakmunkás ha közalkalmazott akkor a táblázat szerint soha nem haladja meg a minimálbérre kerekített bruttó fizetését. Komoly életpálya modell, minimálbér egy életen keresztül. Szaporodjatok mert sok minimálbéres több hasznot képes a foglalkoztatóiknak előállítani. Az életüket indítók kiszámíthatják, hogy mennyit érhetnek el szorgalmukkal. Szép országunk élhetetlenné vált a vezetés és az elszaporodott kisembereket szipolyozók miatt. MAGYARORSZÁG NEM ILYENNEK SZERETLEK AMILYEN VAGY !!!!!

Oldalak