A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2014-ben

Cikkek: 

A közszolgálati tisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan és 2014 januárjától sem emelkedett. Javulást a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelent a minimálbér emelkedése. A minimálbér havi 101.500 Ft, a garantált bérminimum havi 118.000 Ft. A pedagógusoknak január 1-jétől túlóradíj jár a kötelező 32 óra munkaidő felett és a helyetesítést is kifizetik. A minimálbér növekedése a pedagógusok illetményalapját is automatikusan emeli.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

A jellemző közigazgatási bérekről is lehet felmérést olvasni a www.mennyitkeresel.hu oldalon.

 

Közalkalmazotti bérek

A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013 szeptemberében megváltozott.
A törvény szerint 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a minimálbér havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.
A pedagógus bérek számításáról itt olvashatsz részletesebben. A minimálbér emelkedése januártól 3,6%-os javulást hoz a fizetésekben. Emellett ismét bevezetik a túlóradíjat a kötelező 32 óra munkaidő felett és a helyetesítést is kifizetik az új kollektív szerződés szerint. A pedagógus béremelés folytatása 2014 őszén dől el.

A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az "A" fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az "E" osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, "J" fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.
Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.
A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a minimálbér. Akinek a táblázat alapján kiszámított bére a minimálbér alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését. A 2014. évi minimálbér 101.500 forint, a garantált bérminimum 118.000 forint.

Közalkalmazotti bértábla

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2014. évben

forrás: a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 7. melléklete

 

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

 

Hozzászólás

1996-ban szereztem meg diplomámat. Végzettségemmel 2007-ig (11 év) dolgoztam pedagógusként. Azóta egy Kft. alkalmazottja vagyok. A következő tanévtől lehetőségem lenne ismét elhelyezkednem pedagógus munkakörben. Szeretném megkérdezni, hogy a Ped.1. fokozatba lépéshez beleszámít-e az összes munkaévem, vagy csak az, melyet közalkalmazottként töltöttem.

Az OKJ szakmakód 1-2. számjegye a szakképesítés szintje
21 alapszintű szakképesítés (befejezett iskolai végzettséget nem igényel) A
31 középszintű szakképesítés (ált. isk. végzettségre épül) B
33 középszintű szakképesítés (10. évf. befejezésére épül) B
51 középszintű szakképesítés (a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképesítések) C
52 középszintű szakképesítés (érettségire épül) D
54 emelt szintű szakképesítés (érettségire épül) E
55 felsőfokú szakképesítés (érettségire épül) E

általános iskola A fizetési osztály
érettségi vizsga (gimn., szakközépiskola) C fizetési osztály
szakközépiskolai érettségi-képesítő vizsga D fizetési osztály
(Több, mint 10 éve már nem lehet érettségi-képesítő vizsgát tenni, a szakközépiskola is ugyanazt az érettségi bizonyítványt adja, mint a gimnázium)

Az A,B, C, D, E, betűk a közalkalmazotti bértáblába való besorolást jelentik.

a) az „A” fizetési osztályba
aa) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,
ab) az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
b) a „B” fizetési osztályba
ba)256
bb) az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
c) a „C” fizetési osztályba
ca) a „B” fizetési osztály bb) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,
cb)257
cc) a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
cd) a középiskolai végzettséghez kötött munkakör;
d) a „D” fizetési osztályba
da) a „C” fizetési osztály cb)–cc) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,
db) a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
e) az „E” fizetési osztályba
ea) az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör,
eb) a középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör;
f) az „F” fizetési osztályba
a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör;
g) a „G” fizetési osztályba
a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör;
h) a „H” fizetési osztályba
ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
hb) a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat;
i) az „I” fizetési osztályba
ia) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör,
ib) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.);
j) a „J” fizetési osztályba
ja)258 az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a felsőoktatásról szóló törvény259 szerinti tudományos fokozat,
jb) a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.

Lehet, hogy ÉN vagyok a hü**e, de sehol nem találom a fizetési osztályok felsorolását (pl mi tartozik az E-be, stb), se azt, hogy a fizetési fokozat mi alapján van megállapítva. Mét a tv-ben sincs ott, hogy pl A=középsuli G=egyetem.
Egy normális összefoglalót hol lehet találni? Mert még a cikk is elég gány így.
Meg furcsállom, hogy nem dobott össze még senki sem legalább 1 excel táblát, hogy a népek ne a fórumban kérdezgessenek egyesével, hanem csak x-eljék be a jellemzőiket, aztán máris láthatják a nettójukat.
Köszi, ha valaki válaszol.

Ugye tudod, hogy ez nem így van! Mert készülni kell, és az ugyan nem tanítás, de munka. És van dolgozatjavítás, amit sokszor egyik napról a másikra - igen, éjszaka is akár - ki kell javítani.
Attól, hogy sokan mondják, hogy a pedagógus ,,nem dolgozza le a napi 8 órát'', még nem lesz így.
Vigyázz, mint beszélsz. Egyébként átérzem a problémádat.

helyesírás !!!

Nem mi sem kaptunk sőt azt a bruttó 1800Ft-os kompenzációt is amit a minimálbére kaptam márciústól megvónták mivel jogtalanul kaptuk és most vissza kell fizetnünk. Januártól márciusig értelmezték a jogszabályokat , csak azt nem tudom hogy ilyenkor ki a hibás? A dajka szakma nagyon lelett írva semmi megbecselülés nem kapunk évek óta söt teljesen mindegy az iskolai végzetséged vagy a korod egy a bér bruttó 118.000 ft.

Hello! Én informatikus mérnöki diplomával ragadtam rendszergazdaként a közszférában(iskola). Gyakorlatilag szerintem teljesen mindegy, hogy 80 vagy 100 ezer forintból hal éhen valaki közalkalmazottként. Ez a rendszer így tesz igazságot, a pedagógus még mindig nem dolgozza le a napi 8 óráját és mégis 60-70 százalékkal több a nettó bére.(megjegyzem: nem a pedagógusok hibája a rendszer igazságtalansága). Hosszú távon meg kell próbálni otthagyni ezeket a helyeket majd a közmunka programból vesznek fel újraképzett "értelmes" embereket, akik megoldanak minden problémát és kiszolgálják a pedagógus társadalmat és segítik az oktatást.

Rendszergazda vagyok egy iskolában, technikusi végzettséggel (főiskolát otthagytam anno) és nem hiszik el nekem, hogy nettó 77290 Ft a fizetésem! :D Én már kínomban csak röhögök ezen! Van reális alapja bármilyen emelésnek, vagy továbbra is tengődjön a közalkalmazott a létminimum alatt?

Mennyi munkabért kérhetek 4 órás három településen lévő Idősek Otthona pénztárosi munkakörének ellátására, 40 évi munkaviszony után, friss nyugdíjasként?

Tudom, nem vigasztal senkit, én mint iskolában dolgozó szociális munkás, semmilyen fizetés emelésre nem vagyok jogosult: kivettek a pedagógus státuszból, ennek eredményeképp nem jár a ped. igazolvány, heti 40 órás munka lett, nem jár fizetésemelés. De nem a szocilis ágazatban dolgozom, tehát nem jár a kiegészítés. Így, kiszámoltam, a mostani fizetésem konkréten éves szinten CSÖKKENT 134000.-ft-tal, a ledolgozandó munkaidőm pedig emelkedett. Így az órabérem annyi, mint egy mekis kiszolgálónak, 2 diplomával, 30 év munkaviszonnyal.

A felsőfokú OKJ az az E kategória. Az F az a főiskolai végzettség.
Tudom ajánlani egyébként, bár nem rövid, a törvényt, a Közaélkalmazottak és köztisztviselők, vagy mi a címe jogállásáról, 1992.

Szakirányú államigazgatási főiskolai végzettséggel, pálykezdőként, középfokú B típusu állami nyelvizsgával mint köztisztviselő vagy kormánytisztviselő menyi fizetésre számíthatok? Kérlek titeket segítsetek!

Én iskolában dolgozom konyhán,ebéd osztó vagyok.
Közel 200 gyereket ebédeltetek minden nap.És mindezt 68000 forintért.
Béremelés?Mi az? Nálunk semmi plussz nincs:(
Szomorú!

Ha valaki 5 évig dolgozott tanítóként, majd 8 év kihagyás után visszakerülne a közalkalmazottak közé, akkor mennyi lenne a bruttó/nettó bére? Köszi előre is a választ.

Igazad van "haha" gyanakodtam is, és afsz.hu gyorsan megnéztem a mi mennyi 2014-ben? táblázatot... de nem kell ennek ennyire örülni! :P elég szomorú, az B, C, D, E kategória kb 8-ig mindenki egyformán keres,(gondolok a 118.000 bruttó alapbérra) éljen az egyenjogúság, egyenlőség stb .....csak az A kategória lóg ki a sorból már....

Legközelebb ne csak a számokat nézed, hanem a betűket, világosan le van írva, hogy "az ágazati pótlék mértéke a pótlékalap %-ban.

A pótlékalap 2014-ben 20000 Forint.
Ahol 30% ott látsz, ott a pótlék mértéke 20000*30%=6000 forint, stb.
Nem a béred emelkedik 30%-al...

ajánlom mindenki figyelmébe a közlöny 14 számát, amelyben az áll hogy szociális területen 30%-tól kapunk béremelést, tudtok erről valamit? az ágazati pótlékot megkaptuk feburár végén az kb 6% volt, bruttó 8100 Ft, nettóba nem is tudom.... a 30%-ig még sok van! és ami nagyon érdekes egy érettségizett szakképzéssel rendelkezett kb 10 év munkaviszonnyal rendelkező szociális dolgozó már 35% -ra jogosult, szép-szép, de igaz?

Hivatalosan ha érettségire épülő felsőfokú szakirányú szakképzésed van akkor E kategória, az F már főiskola ..... szép napot!

Próbáltam én is ez ügyben már Nagy Erzsébettel is /Pedagógusok képviseletében a tavalyi demons.on résztvevő,képviseletet/beszélni hogy tavaly júliusban rólunk óvodai dajkákról is szó volt a bérrendezésnél!Most a szociális szféra kapott egy kis morzsát, de mi nem oda tartozunk nem tecnikai dolgozók vagyunk a gondozók mellett! Szerveződjünk ezt a tanácsot kaptam én is mert mi nagyon kevesen vagyunk minket senki nem akar képviselni? Két szék közé estünk az óvonőknek már nem érdekük demonstrálni azok is örülnek a munkahelyüknek! Sok Óvodapedagógusnak sincs státusza ne csak nekünk mondják hány pályázat érkezik egy dajkai helyre! Az a baj mindenki csak a munkahelyén vagy itt háborog!Én is szeretnék életpályamodellt sőt rajtam kívül több ezren!A béremelést egyébként megmagyarázzák a mindenkori minimálbér emeléssel ha megnézed a bérpapírod kb.három éve bérkiegészítésként van feltüntetve az öt évvel ezelőtti nettó bér megszorozva a kategóriás besorolásod alapján és mindig az új minimálbérre ki van egészítve -ez a bérkiegészítés!Ezt zsebre is tehetjük!Csak az a baj hogy a nettó bérünk 4 évvel ezelőtt gyerekkedvezmény nélkül! 2-3 ezer forinttal több volt! üdv. Nünüke

Sziasztok!
Egyetértek, bár mi most kaptunk bruttó 3.500.-Ft!
Valakin tudna segíteni minden kolléganőm kapott kompenzációt csak én, nem! Az a baj, hogy a MÁK-nál se tudják megmondani, hogy miért!!!

5, egészségügyben eltöltött évem van, főiskolai diplomám, most vállalnék hosszú kihagyás után újra közalkalmazotti státuszban munkát. Az állásinterjún nem tudtak segíteni, körülbelül mennyi lehet az annyi... Melyik kategóriába tartozom?
Köszönöm
Berni

Bocs, de mégsem! Mivel csak OKJ-van és nincs diploma, így csak E

Ti megkaptátok már a minimálbér emelésével járó összeget?

F" be tartozik, tudom, mert én is az vagyok

F" be tartozik, tudom, mert én is az vagyok

8 órás munkakörbe besorolt Felsőfokú szakképzéssel rendelkező személy hova tartozik (betöltött pozíció: rendszergazda)?

Ha jól értem, egy szakképzett dolgozónak, mondjuk szociális ágazatban, ha a garantált illetménye 89000ft(bruttó?), de a törvény szerint meg kell adni a 118000 bérminimumot, akkor a kettő különbözete az a munkáltató döntésén alapuló illetmény? És ezen felül kap a dolgozó ágazati pótlékot, amit a garantált illetmény alapján számítunk, vagy az illetménypótlék alapján?

Szeretném kérdezni,ha tudja valaki válaszoljon nekem,Köszönöm előre!!!!
Az Óvodába dolgozó Dajkák hova tartoznak????Hosszú évek óta nem kapnak egy forint
béremelést!!!????Mikor az Óvónénik kapják az emelést,mi akkor sehol nemvagyunk,és igen
fel vagyunk háborodva,majd annyit dolgozunk amennyi pénzt kapunk,és lehet csodálkozni!!!!

segítséget kérnék:
közalkalmazottként, egyetemi diplomával, 2 szakmai közép nyelvvizsgával mekkora bérre lehet számítani? 8 ill. 0 év közszolgálati jogviszony után (még nem tudom a 2 közül melyik vonatkozna rám a beszámításban?)

Oldalak