A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

Cikkek: 

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától.

  • A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is a 2008. évi szinten marad. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor.
  • A közalkalmazotti bértábla sem változik 2008 óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése. (A minimálbér 105 ezer forint, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint 2015-ben.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad, további emelésre legfeljebb júliustól kerülhet sor, de erre a minisztérium nem tett ígéretet.
  • A minimálbér összegét kiveszik a pedagógus bérek számítási képletéből, így annak januári 3,44%-os emelkedése ellenére a pedagógusok fizetése nem változik. (Itt nézheted meg a jelenleg érvényes pedagógus bértáblát és a bérek számítási módját.) A pedagógus bérek ezért legközelebb 2015 szeptemberében nőnek tovább, a 2017-ig előirányzott menetrend szerint.
  • Jó hír, hogy 2015-ben elindul a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell, amelynek köszönhetően ezen a területen a kormány tervei szerint 2015 júliusában átlagosan 30%-kal nőnek a bérek.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek számítása 2015-ben

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

A jellemző közigazgatási bérekről is lehet felmérést olvasni a www.mennyitkeresel.hu oldalon.

 

Közalkalmazotti bérek

A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az "A" fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az "E" osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, "J" fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.
Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.
A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a minimálbér. Akinek a táblázat alapján kiszámított bére a minimálbér alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését. A 2014. évi minimálbér 101.500 forint, a garantált bérminimum 118.000 forint.

Közalkalmazotti bértábla

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2015. évben

forrás: a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény tervezetének 7. melléklete

 

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

 

Hozzászólások

Kormánytisztviselőként tavaly bruttó 114000 Ft-os fizetésem nettó 74670 Ft. volt. Bérkompenzáció nem járt.Idén emelkedett a bérminimum 118.000Ft-ra. Nettó 77.290 Ft. Bérkompenzáció idén sem jár. Államkincstárnál érdeklődtem. Azt a választ adták, hogy mivel 2012. január 1-jei hatállyal 21.000 forint/hó kötelező illetményemelésben részesültem,ezért bizonyos % -ot túlléptem. Tehát jövőre sem fogok kapni meg sohasem?Bi

A 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet hatálya a Nkt. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra terjed ki. A hivatkozott kormányrendelet IV fejezet 13. része a nem pedagógus munkakörben dolgozók munkaköreit határozza meg, amelyet a 2. számú melléklettel egészít ki, meghatározva azt is, hogy az adott munkakör az Nkt. 61. §-a szerint milyen végzettséggel tölthető be. Tehát akkor a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező nem pedagógus dolgozókra a hivatkozott 326-os rendeletet kellene alkalmazni az illetményalap havi összegének, valamint a munkaviszonyban töltött idő szerinti besorolásának kiszámításakor. Ennek alapján véleményem szerint a 326/2013. Korm. rendelet 38. § (1) a) pontja a középfokú végzettséghez kötött nem pedagógus munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozókra is ki kell terjedjen, így a jelenlegi besorolásuk hibás, jogot sértő. A fenti bértábla tehát ezek szerint nem terjed ki a hivatkozott kormányrendelet szerinti köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottakra. Jó lenne, ha a leírtakat végiggondolva a jogszabálynak megfelelően történne ezeknek a közalkalmazottaknak a besorolása!

Manócska9-nek
A jogértelmezésed a 0-val egyenlő, vagy valami történt veled, hogy össze-vissza írogatsz? Nem kell butaságokat beírni, még jobban megzavarni az egyébként is tájékozatlan kérdezőket.

kedves vendég25!
Szerintem nem kellene minősítgetni, mert ennek az oldalnak nem ez a feladata! A te jogértelmezésed mi is? Mert hogy arról nem írtál, már megbocsáss! Lehet, hogy esetleg tényleg rossz az értelmezés, de azt nem ártana észérvekkel alátámasztanod. Nem igaz??? Amúgy utána fogok nézni jogásznál annak, amit találtam. Szép napot, "kedves" vendég25!

Ennek az oldalnak valóban az a célja, hogy segítsük a tájékozatlanokat. Az egész beírásod egy kusza, értelmezhetetlen, logikátlan eszmefuttatás. Nem megsértődni kell, de az ilyen beírások nagyon félrevezetik a segítségre szorulókat.

Az előzöben nem irtam be hogy az egyik OKJ bizim emeltszintű. Köszönöm!!

50 évesen most megyek közalkalmazotti fizesési munkahelyre először. 2 OKJ bizinyitványom és egy érettségim van . Azt szeretném megkérdezni hova sorolhatnak engem be?? Köszönöm szépen

Milyen munkakörbe mész? Kell hozzá az emelt szintű OKJ bizonyítványod? Ha nem, akkor nem veszik figyelembe, és csak D besorolásba kerülhetsz, ha szükséges lesz az emelt OKJ a munkakörhöz, akkor E osztályba kerülsz. Hogy hányas fizetési fokozatba kerülsz, az attól függ, hány év munkaviszonnyal rendelkezel. 3 évente lehet egy fiz.fok ugrással számolni, tehát az első 3 évben pl. D1, 3-6 évig D2, 6-9 évig D3 és így tovább.

Az előző közalkalmazotti besorolás témában írt válaszom "E" nevű hozzászólónak íródott.

13 éve konyhán dolgozó közalkalmazott részesül e a bértábla szerinti emelésben?

Ha szociális ágazatban dolgozol igen!

Egy kérdésem van a dajaka hova tartozik?

Szeretném kérdezni,ha tudja valaki válaszoljon nekem,Köszönöm előre!!!!
Az Óvodába dolgozó Dajkák hova tartoznak????Hosszú évek óta nem kapnak egy forint
béremelést!!!????Mikor az Óvónénik kapják az emelést,mi akkor sehol nemvagyunk,és igen
fel vagyunk háborodva,majd annyit dolgozunk amennyi pénzt kapunk,és lehet csodálkozni!!!!

Próbáltam én is ez ügyben már Nagy Erzsébettel is /Pedagógusok képviseletében a tavalyi demons.on résztvevő,képviseletet/beszélni hogy tavaly júliusban rólunk óvodai dajkákról is szó volt a bérrendezésnél!Most a szociális szféra kapott egy kis morzsát, de mi nem oda tartozunk nem tecnikai dolgozók vagyunk a gondozók mellett! Szerveződjünk ezt a tanácsot kaptam én is mert mi nagyon kevesen vagyunk minket senki nem akar képviselni? Két szék közé estünk az óvonőknek már nem érdekük demonstrálni azok is örülnek a munkahelyüknek! Sok Óvodapedagógusnak sincs státusza ne csak nekünk mondják hány pályázat érkezik egy dajkai helyre! Az a baj mindenki csak a munkahelyén vagy itt háborog!Én is szeretnék életpályamodellt sőt rajtam kívül több ezren!A béremelést egyébként megmagyarázzák a mindenkori minimálbér emeléssel ha megnézed a bérpapírod kb.három éve bérkiegészítésként van feltüntetve az öt évvel ezelőtti nettó bér megszorozva a kategóriás besorolásod alapján és mindig az új minimálbérre ki van egészítve -ez a bérkiegészítés!Ezt zsebre is tehetjük!Csak az a baj hogy a nettó bérünk 4 évvel ezelőtt gyerekkedvezmény nélkül! 2-3 ezer forinttal több volt! üdv. Nünüke

Sziasztok!
Egyetértek, bár mi most kaptunk bruttó 3.500.-Ft!
Valakin tudna segíteni minden kolléganőm kapott kompenzációt csak én, nem! Az a baj, hogy a MÁK-nál se tudják megmondani, hogy miért!!!

Nem mi sem kaptunk sőt azt a bruttó 1800Ft-os kompenzációt is amit a minimálbére kaptam márciústól megvónták mivel jogtalanul kaptuk és most vissza kell fizetnünk. Januártól márciusig értelmezték a jogszabályokat , csak azt nem tudom hogy ilyenkor ki a hibás? A dajka szakma nagyon lelett írva semmi megbecselülés nem kapunk évek óta söt teljesen mindegy az iskolai végzetséged vagy a korod egy a bér bruttó 118.000 ft.

helyesírás !!!

Sajnos a dajka sehova se tartozik.

Szeretném megkérdezni, egyházi fenntartású oktatási intézmény nem köteles a közalkalmazotti bértábla szerint 3 évente léptetni a technikai dolgozóját?

Van még élet a 14.fizetési fokozat után.
-És emelési lehetőség , az miért is nincs?

Az E kategóriában lévő nyugdííj előtt álló-volt csoportvezető- és a frissen érkezett F kategóriás fizetése az új javára megháromszorozódott . Mennyi lehet a fizetés feljebb osztályvezető stb.. megérne egy ellenérzést ez is meg a ki nem fizetett túlórák, amit a jelenlétire be sem lehet írni.
Állami és modern kori rabszolgatartás?

Sajnos a köztisztviselők és kormánytisztviselők bérét NEM igyekszik a kormány rendezni. Már meg sem tudom mondani, mikor emelték utoljára az alapot. 21 év munkaviszonnyal 102.000 Ft a besorolás szerinti bérem. Még jó, hogy a minimálbér emelkedik, így én sem kaphatok ennél kevesebbet...

Minden közalkalmazott, köztisztviselő egészségügyi dolgozó bérét igyekszik a kormány több-kevesebb sikerrel rendezni. A szociális szféra hol marad? Nekünk nem jár semmi plusz juttatás csak adható! Mi sem teszünk le kevesebb munkát az elesettekért, a betegekért, az idősekért és sorolhatnám. Ha valaki nem köztisztviselő még kevesebb a bére. Tudom, most lehetne úgy reagálni a dologra, hogy akkor keress mást és dolgozz máshol! De hol????????????????????

Mi a helyzet a gyermekfelügyelőkkel?

közalkalmazottként dolgozok konyhafőnök és főszakács vagyok,diétás szakács végzettséggel...több millios felelősséggel kapok 100000 ft fizetést!!!hogy is van ez..sima szakácsként felesősség nélkül kapok 80000 ft körül..fönökként minden felekősséggel 100000ft.azthiszen nem sokáig csinálom..megyek maszekhoz 3x bérért inkáb!!sajnálom mert imádom amit csinálok de ennyiért nem éri meg...nem csak orvosok és a növérek,padagogusok bérével kellene foglakozni!!!vannak más egészségügyi dolgozok is!!!igaz ők csak közalakalmazottak...

Ha Neked lehetőséged van jóval több pénzért ,máshol dolgozni az jó, és menni kellene.

En egy iskolaban dolgozom, besorolasom szaerint C4 es kategoriaban.A fizetesem 10500Ft ra valltozott nem jarna nekem a 118000FT??????????

Tavaly 79910 Forint volt a nettóm (F kategória pályakezdő), ma jött meg a fizetésem és egy fillérrel sem kaptam többet. Hogy lehet ez? Másnak emeltek pár százalékkal, én is 82-83 ezerre számítottam...

Ugrottam egy fizetési osztályt most B14-be kerültem a fizetésem nettó 393,- Ft-tal lett több. Nem értem. Jó ez így?

Nem kaptam bérkompenzációt, a többi dajka igen, nem értem.
A garantált illetményem:91000 Ft. D7 bértáblában
A garantált bérminimum kiegészítés:27000 Ft. Erre az összegre hivatkoztak, hogy ezért nem. Ez jogos-e, vagy nem?
Várom a jogász válaszát. Köszönettel.

Oldalak