A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2014-ben

Cikkek: 

A közszolgálati tisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan és 2014 januárjától sem emelkedett. Javulást a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelent a minimálbér emelkedése. A minimálbér havi 101.500 Ft, a garantált bérminimum havi 118.000 Ft. A pedagógusoknak január 1-jétől túlóradíj jár a kötelező 32 óra munkaidő felett és a helyetesítést is kifizetik. A minimálbér növekedése a pedagógusok illetményalapját is automatikusan emeli.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

A jellemző közigazgatási bérekről is lehet felmérést olvasni a www.mennyitkeresel.hu oldalon.

 

Közalkalmazotti bérek

A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013 szeptemberében megváltozott.
A törvény szerint 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a minimálbér havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.
A pedagógus bérek számításáról itt olvashatsz részletesebben. A minimálbér emelkedése januártól 3,6%-os javulást hoz a fizetésekben. Emellett ismét bevezetik a túlóradíjat a kötelező 32 óra munkaidő felett és a helyetesítést is kifizetik az új kollektív szerződés szerint. A pedagógus béremelés folytatása 2014 őszén dől el.

A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az "A" fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az "E" osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, "J" fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.
Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.
A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a minimálbér. Akinek a táblázat alapján kiszámított bére a minimálbér alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését. A 2014. évi minimálbér 101.500 forint, a garantált bérminimum 118.000 forint.

Közalkalmazotti bértábla

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2014. évben

forrás: a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 7. melléklete

 

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

 

Hozzászólás

Hát ez nincs így. Én régen "kiszálltam" az állami szférából és most szept. 1-től ismét tanítok kezdő fizetést kapok tanítóként. Nem gyakornokit, mert 6 évnél több az össz. munkaviszonyom. 29 év folyamatos munkaviszonnyal, szakvizsgával, 2 felsőfokú ped. szakképzéssel, 121.596 Ft a nettóm. Volt 8 év köztisztviselőim, de EZ MÁR NEM SZÁMÍT, 2013. 09 01. óta, az életpályamodell óta. (Így most a velem egyidős, végig az állami szférában, a pályán lévő, de szakvizsgát nem szerzett kollégák kb. 40.000 Ft-tal többet kapnak, mint én. Az életpályamodell "visszafelé" működik...Írtam H. R -nak, hogy a spec. helyzetemre adjon konkrét állásfoglalást. Többször el kellett küldenem a levelet, mire végre hetek múlva majd egy cinikus jogász megalázó stílusban, joghelyeket idézett be, válasz helyett "A Kormányzat éppen az Önhöz hasonló szakemberek érdekében, a legképzettebb, legigényesebb pedagógus rétegért alkotta meg a pedagógus előmeneteli rendszert, ami hosszú távon elismeri a magas szintű szakmai tudást, a szakvizsgát, a különböző tudományos területen végzett munkát, az elért tudományos eredményeket, az elnyert címeket. A rendszer prioritásként kezeli az oktatási minőséget és ehhez rendeli az anyagi és az erkölcsi elismerést. Az előmeneteli rendszer a bevezetési szakaszban nem alkalmas a rendszerben felmerülő valamennyi probléma egyidejű megoldására és az egyedileg elismert emberi teljesítmények honorálására, de igazságos és hosszú távon alkalmas az Ön által tett észrevételek kezelésére is. Az előmeneteli rendszer több lépcsőt tartalmaz, ennek csak első lépése a szeptembertől hatályos illetményemelés, melynek még további ütemei lesznek. A második ütem a munkában eltöltött időn és a végzettség szintjén túl, a minősítés eszközével négy kategóriába sorolja majd a pedagógusokat. Az egymást követő kategóriákba történő továbblépés pontosan definiált, kritériumai deklaráltak. Így az bárki számára megközelíthető, de csak a legjobbak számára érhető el a magasabb szintű szakmai és anyagi elismerés.

Az állami intézményfenntartóhoz tartozó köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében az alábbi jogszabályi előírások alapján történik a besorolás.
1. A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszerét a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza.
A besorolás mindig a munkakörhöz és a munkakörhöz jogszabályban előírt végzettséghez és szakképzettséghez kötődik. Amennyiben a munkakör több végzettséggel is betölthető, akkor ezek közül a legmagasabb alapján kell besorolni a pedagógust, amellyel rendelkezik.
2. A fizetési kategóriába sorolás alapja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő (Nkt. 97. § (20)). Vagyis a fizetési kategóriának a pedagógus 2013. augusztus 31-én érvényes kinevezésében szereplő fizetési fokozatával azonosnak kell lennie, kivéve, ha a korábbiakban téves besorolás történt.
3. A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást az Nkt.7. § részletesen tartalmazza, a 8. § szabályozza, hogy a portfolió összeállításának milyen szempontok alapján kell történnie.

Bízom benne, hogy válaszom megnyugtatásként szolgált és az új életpályamodell az Ön életében is pozitív hatásokat fog eredményezni.

Igen a köznevelési törvényvben is az szerepel, hogy az illetményalap a minimálbér. Mivel a közszféra többi részén nem nagyon lesz emelés, sok olyan kollégának, aki valamikor kiszállt az oktatásból és pl. köztisztviselő lett, érdemes lesz visszatérnie.

http://mno.hu/belfold/mar-januartol-noni-fog-a-pedagogusok-fizetese-1202480

Tudna valaki tuti választ adni arra, hogy 2014.01-től a pedagógusok bérének számításánál valóban a "mindenkori minimálbér" alapján kell-e kalkulálni? Tehát a kiindulási alap a 101.500Ft?

Ha választási évben sem kapunk emelést, akkor valószínűleg utána sem fogunk sajnos...
Már minden szektorban emelkednek a bérek, az állami vállalatoknál, ahol nem is volt sosem bérbefagyasztás jövőre 4 % körüli emelést várnak. Még szegény közmunkások is kapnak egy kis emelést.
Mindenesetre mindekinek és a portál szerkesztőinek kívánok szép, boldog Karácsonyt és szerencsés(ebb), kicsit anyagi szempontból is jobb Újesztendő! Egy régi olvasótok.

Rossz sejtésem van nagyon. Hoffman Rózsa, az életpályamodell bevezetésekor azt az ígéretet tette, a fizetések minimálbérhez vannak kötve, így ha az emelkedik, akkor a pedagógusok bére is. A cikk bevezetőjében mintha az állna, nem emelkedik januártól a bér. Pedig a minimálbér igen. Az országos béremelési ajánlat ezek szerint az állami alkalmazottakra nem áll? Tényleg azt hiszik, még egy átverés belefér? Áprilisban mi is szavazunk, bizony!

Én is ahhoz a réteghez tartozom akinek évek óta nem emelik a fizetését.31 év munkaviszony után elértem a minimálbért. Már csak nevetek a megalázottságomon. Az igaz,hogy mindenkinek a maga munkája a legfontosabb, a legnehezebb, de ne hazudjunk sem magunknak, sem a világnak. A pénzért járunk dolgozni. Ha találnék jobban fizető állást váltanék, de sajnos az nem olyan egyszerű. Van aki azt mondja, nem érdemes tanulni, van aki azt megérdemli hogy kevés legyen a fizetése aki nem tanult. Én középen vagyok szakközépiskolai érettségim van. Tanultam, de nem eleget. Lehet, ha többet tanulok még ennyit sem keresnék (és örülök, hogy nem vettem el a családomtól azt az időt). Akkor lenne igazán szép a világ, ha az az értékrend amit gyerekkorunkban megtanultunk 50 éves korunkban is igaz lenne. Sajnos itt még 5 évre előre sem lehet tervezni. Ki gondolta volna, hogy a pedagógusok bérét ennyire megemelik? Mégis elégedetlenek és ha meghallgatjuk őket igazuk is van. És a katonák, tűzoltók, rendőrök 25 év szolgálat utáni nyugdíjazása? Vagy a magánnyugdíjak államosítása? Legalább nem vethetik a szemünkre, ha megérjük a nyugdíjat, hogy miért nem takarékoskodtunk. A lényeg az: az egyszerű ember nem tud előre tervezni, mert minden a politikusok kénye-kedvétől függ. De azt ki merem jelenteni, nem abból van a jó orvos, pedagógus, dajka, köztisztviselő stb. akinek kilóra mérik a szakképzettségét,hanem aki szereti a munkáját és örömét leli benne. Sajnos nálunk ezt igyekeznek megakadályozni.

Kedves ped. asszisztens!

Azért tűnik kevesebbnek,mert annak a dajkának lehet gyermekkedvezménye ,ami plussz tízezret jelent neki.Te ,pedig a bérpapírját láthattad,de a részletekbe nem néztél bele.

Szüksége van egy kölcsön bármilyen? Adunk hitelt minden a világ, a mi ajánlatunk kényelmes, megfizethető visszafizetési tervet. Kamatláb 3%-os éves maximum. Jelentkezzen most függetlenül a hitelképessége. Keress meg minket az e-mail címre

realdealfunds.investments yahoo.com
realdealfunds.investments yahoo.com

Köszönöm, és Isten áldja

Tisztelt Közszolga Fórumot Vezetők, Szerkesztők!

Elképedve látom, mennyire lealjasulni tart e Fórum tartalma az intelligencia hiányban szenvedő tisztelt hozzászólók miatt.
Eddig pedig fontos információkat osztottak meg egymással segítő szándékkal a hozzászólók.
Néha persze eddig is előfordultak nézet különbségek, de ilyen durva szóhasználatokra nem volt példa.
Bizonyára többen is azt gondoljuk és tanácsoljuk, hogy az ilyen gusztustalan beírásokat cenzúrázzák és ne jelentessék meg, vagy rögtön töröljék a nyilvánosság elől,- hasonlóan ahhoz, mikor a tv-ben is a durva megnyilvánulásokat kifütyülik.
Magam részéről nagyon megköszönném.

Kedves Gátiné!

Remélem nem lesz igaza, hogy a diplomás szakembereket építik majd le. Ez újra a szakma megalázását jelentené, s elvenné fiataljainktól a kedvet a minél magasabb képzettségi szintre való eljutástól, a diplomák megszerzésétől.( Itt a fórumon úgyis sokszor leírták már dolgozók, hogy el kell hallgatni,ha valaki túlképzett, vagy hogy "nem érdemes tanulni".

Sajnos, egyre több szakterületen tapasztalni, hogy szakmai követelményben süllyedünk lefelé.
Egyéb ágazatban is többet ér pl. egy friss 6-9 hónapos "gyorstalpalós" OKJ-s képzés, mint a régebben megszerzett szakmunkás bizonyítvány érettségivel párosítva, ahol a közép szintű szakmai tapasztalatot 3-4 év után szerezték meg az illetékesek.
Most akkor majd visszakanyarodunk a régi, olcsóbb gyakorlathoz, hogy középfokú végzettségűek "fejlesztik" a gyermekeinket??
Már egyszer elértünk addig, hogy pl. óvodában nem maradhattak alkalmazásban az óvónői szakközépiskolában képesítést szerzett óvónők, ha nem vállalták be az óvónői főiskola elvégzését. Pedig akkor is 4 évig tanulták közép szinten a szakmát. Ez is több volt, mint a mostani gyorstalpalós ped. asszisztensi x hónapos "neve legyen" képesítés.( Sőt olyat is olvastam már itt, ezen a fórumon, hogy 3 napos forma-képzés után kapták meg egyes dajkák a ped.asszisztensi képesítést.)
És véleményem szerint a délutáni, oktatási intézményben folyó munkának is olyan szakmai színvonalúnak kell lennie, mint a délelőttinek. Nem csak "gyermekmegőrzésnek" kell lennie a délutáni munkának, hanem a gyermekek fejlődésének minden területét érintő, komoly, felelősségteljes pedagógiai irányításnak.
(Az orvos mellett dolgozó asszisztens sem tudja ellátni az orvos munkáját, még akkor sem, ha évtizedes tapasztalatra tett már szert,csupán az orvos keze alá dolgozhat.)
Mert ugye azt senki nem szeretné, ha a "csík húzná a repülőt", vagy a "nyuszi vinné a puskát" ? Gyermekeink meg a béka ..... talpa alatt teljesítenének?
Ennek oka nem a célszerű változtatás, hanem a spórolás, a "takarékoskodás", a kevesebb bér kifizetésének elérése.( Főleg most, a pedagógus bérek megemelése következtében.)

Végre valaki aki nem csak utálkozik. Igazad van.

Végre valaki aki nem csak utálkozik. Igazad van.

Nem olyan valószínű hogy az asszisztenseket építik majd le, 2-3-diplomás szakemberre nincs szükség délutánonként. Van hely ahol már az asszisztensek a délutánosak.
Vidéki viszonylatokban már alkalmazza a fenntartó.

Kicsi a valószínűsége, hogy valaha is kapnak béremelést! Elvégre eddig is működtek az okt.intézmények ped.asszisztensek nélkül. Bérrendezés helyett, őket építik le először!:-(

Még egyenlőre a ped.asszisztensnek is minimálbér az alapja, mint a dajkának, attól függetlenül milyen iskolája vagy képesítése van hozzá.

Pedagógia asszisztens emelt szintű képesítéssel kevesebb alapbért kap mint egy dajka.
Miért ??

Szerintem igaza van Böbe54-nek. Én korábban vállalkozási szférában dolgoztam pénzügyesként, majd tanítottam, szinte minimálbérért, mert bár volt két diplomám is, nem voltak "szakirányúak". Elvégeztem az egyetemet, de nem megfelelő nyelvvizsga hiányában nem kaptam diplomát, ezért elküldtek az iskolából. Most visszamegyek közszférába pénzügyesnek, de biztosan nem fogok annyit kapni mint Budapesten egy egyszerű irodista. Pedig ugyanolyan komoly munka folyik egy közintézményben is vidéken, nem csak lógatjuk a lábunkat.
Egyébként elszomorító, hogy ilyen szintű nyilatkozatok is megjelennek ezen a honlapon. Véleményem szerint egyeseknek csiszolni kellene a szókincsén mielőtt nyilatkozik vagy pszichológushoz fordulnia a problémájával.

Elmenbeteg,de minimum pszichiátriai eset!

Böbe54 te valahol a kommunizmusban ragadtál, az egyforma bért mindenkinek már elvét már túlhaladta a világ. A munkásosztályos küldetéstudatod eléggé nevetséges 2013-ban.
Szerencse, hogy csak papírok vannak a kezeid között és nem gyerek, sosem lennél képes a jövő mérnökeit, tudósait kinevelni.

Egyet fogalmaztál meg jól, az olyan semmire kellőknek, mint te csak egy feladatuk van: dolgozni ránk rogyásig ha már tanulni képtelen volt életében és csak hőzöngeni képes.

Azért beszélünk még mindig mi iskolában, (oviban, bölcsiben) dolgozók a rendezetlen bértábláról, mert muszáj.
Azzal, hogy az iskola irodai dolgozóit - akik általában középfokú végzettségűek - (könyvelő, pénztáros, élelmezésvezető, iskolatitkár, pedag. asszisztens, rendszergazda, stb.) is technikainak keresztelték el tévedésből(?szándékosan?), összevonták a ténylegesen ilyen munkát végzőkkel. Így könnyebb azt mondogatni, hogy "nehogy már a takarító - egy technikai - annyit keressen, mint a pedagógus", mert mintha annyit akarna.... Kapjon a pedagógus, a technikai (konyhás, stb.) meg mit képzel? És ezzel "megvolt" az oktatás. Hoffmann meséi könyvében. A legközelebbi bérrendezéskor majd rátérnek a rendészekre, rendőrökre, navosokra, önkorm.-i dolg-ra, eü. dolgozóra, és szépen elfelejtenek minket. Hiszen az oktatást lerendezték! És ezzel a dolog el van intézve. Csakhogy nincs rendben! Mert az ISKOLAI IRODAI DOLGOZÓK - ugyanúgy, mint a közszféra más irodáiban, hivatalaiban dolgozók, tisztességes, rengeteg, és komoly szakképzést, SZAKTUDÁST igénylő SZELLEMI munkát végeznek. És ők NEM TECHNIKAIAK! ADMINISZTRATÍV közalkalmazottak. (Tanítási TECHNIKÁJA legfeljebb egy pedagógusnak van)/Az irodában nem úgy számolnak ám, hogy 1+1 az mennyi, hanem 1 milka, 2 milka./ No,ugye, értitek? Így lehet megúszni egy rendes, teljes körű béremelést. Ha az irodai kapna, kellene adni akkor már a technikaiaknak is, és az már rengeteg pénz valakik fejében! Pedig APRÓ TÖREDÉKE lett volna az életpályára szánt pénznek. És már túl lennénk rajta. Egy-két 80-90 éves, munkahelyére be sem totyogó, nem hogy bármit is végző prof v. rektor béréből tán még futná is. És nem fájna a lassan már nélkülöző életünk. (No de akkor nem esne ilyen jól az a havi 50-60-70 ezer plusz a tanáriban,ha mi is kaptunk volna. Más nyálából csorog ám az igazi öröm! Betty-Love be is mutatta ennek a technikáját. Undorító, nem? Azt mondták, hitelből nincs bérfejlesztés. De sok-sok-sok-sok más igen, ugye? Igaz, mindenki megérdemelné a bérrendezést, tényleg. Mi csak attól tartunk, hogy később kifelejtenek minket... Régebbi hozzászólásból olvastam, és jogos szerintem is, ha legalább a 3 évenkénti lépés szorzószámait FELOLVASZTANÁK a sok évi lefagyasztás helyett, helyükre kerülnének a dolgok. Senki sem kér diplomás bért,ha nincs diplomája, de a tisztességes megélhetéshez való jog és a tisztességes bér megjár a tisztességesen elvégzett munkáért. És szakszervezet is járna, aki minket is képvisel... És nemcsak az állami, de az egyházi (nem a tandíjfizetős magán, elit iskolákra gondoltam) iskolákra, kisiskolákra is vonatkozna mindez,mert ugyanolyan munka folyik mindegyikben. És addig írjuk, mondjuk, tesszük míg el nem érjük, hogy minket is, mindnyájunkat a maga helyén megbecsüljenek. < Furcsa világ lenne, ha csak diplomások élnének a földön. Ki tartaná "fent" ill. "el" őket? > Egy szégyenkező, akinek nincs diplomája, csak rogyásig dolgozik rájuk...

Igazad van, beszéljünk a dolgainkról, vagy inkább a te dolgodról. Takarodj vissza szart pucolni és ne szólj bele az okosok dolgába két ganézás között!

Mit keres ilyen takony senki ezen az oldalon. Zavarja már el valaki - mondjuk a mosdóba, mert mocskos a szája - és beszéljünk végre tovább a dolgainkról.

Elképedve olvasom ezt a sok nagyon durva és az intelligencia szintet minősítő hozzászólásokat! Tisztelet a kivételnek!
Nagyon szomorú, hogy ilyen sok ellenségedést hordoznak magukban az ovónők, dajkák, bölcsödei gondozók stb. akik itt hozzászóltak a fenti címlap témában!
Minden csak a pénzről szól, meg az egymás túl licitálásáról!
Egyáltalán milyen gondolatvilága van azoknak, akik így társalognak egymással!
Ilyen emberek foglalkoznak a gyerekekkel az óvódákban, bölcsikben? Nem csoda, ha ennyire eldurvulnak a gyerekek is, ha a gondozóik nem a tényleges gondozásra, hanem egymás elleni acsarkodásra pazarolják el az idejüket!
Inkább végeznék normálisan, odafigyelően a munkájukat! Egymást mindenben segítve!Nem a poziciójukat fitoktatva!Ha valaki sokat tanult, akkor elvárható, hogy ember módjára írjon! Nem pocskondiázni itt egymást!

Tanulhatnának az otthoni betegápolóktól szeretetet, együttérzést, igazi gondoskodó hozzáállást, önfeláldozó munkavégzést!
Mert Ők azok, akik valóban meg tesznek mindent a rájuk bizott embertársukért!
És ezt szinte ingyen teszik havi max. 34.515.-Ft-ért, úgy, hogy abból még a BKV bérletüket is meg kell venniük!
Sőt még meg is kellene belőle élniük!
Mégse figyel rájuk senki! Őket soha nem érinti a fizetés emelés! Nincs szakszervezetük sem, aki az érdekeiket képviselhetné!
Sőt szabadságuk sincs, sem szabadnapjuk!
Nem támogatja a kormány Őket semmivel sem!
Önmagukra számíthatnak csak! Nincs aki leváltsa Őket!
Ha betegek, betegen is ápolniuk kell, mert nincs kire áthárítaniuk a gondjaikat, terheiket!
Nincs cafetéria, nincs semmiféle hozzájárulás a munkavégzésükhöz!
Úgyhogy jó lenne, ha mindenki kicsit elgondolkodna, hogy mennyi olyan ember van, aki mindenét oda adja a betege érdekében! És önmagának az életvitelét már rég feladta!

Hogy miért? Mert a szeretete irányítja, nem a pénztől függ az, hogy mennyit dolgozik és miért!

Üdv.:
Olyan emberek, akik oda figyelnek a szükségben lévőkre, a saját érdekeiket félre tették már rég!

Kösz, Ödönke. Nem megyek felétek. Keress mást aki végre kinyalja a zsíros bödönödet. :)

Ilyen lenéző stílussal elmehetsz ám a büdös picsába kedvtelen Betty-Love

Kedves neo. Mindig öröm látni, ha valaki szakmai tapasztalatait osztja meg még ha az egy prostituált élete is.
Be kell látnom tévedtem, téged max. a szerepjáték kedvéért öltöztetnek orvosi vagy nővéri ruhába. Esetleg még a pelenkázást ápolási feladatként ideszámíthatom, mivel már annyira ki vagy már hátul tágulva, hogy állandóan pelenkára szorulsz. Nem szégyen az, neked ez jutott, köszönjük rövid élettörténeted!
Szép estét! :)

De vigyázz,ne add lejjebb anyádnál;itt nem csinálják borért.:)Orvosírnokként esetleg azt kaphattok:)

Tudom,mi a különbség ápolás és gyógyítás között,nem egy ilyen,magát mély-intellektuálisnak és újgazdagnak képzelő kivakaródzott falusi picsa kell felvilágosízson erről.Amúgy ha gyökereidhez híven ki szeretnéd magad próbálni a szakmádban,nálunk legális a prostitúció.:)Sok albán vendégmunkás megkönnyebbülne benned,valószínűleg többet keresnél,mintha csak a férjed kívánságait lesnéd egy A osztályú Merciért.:)

Max. a morfint vetted itt kilóra. :)
Álmodozz csak a szaros bili mellett. ;)

Oldalak