A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

Cikkek: 

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától.

  • A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is a 2008. évi szinten marad. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor.
  • A közalkalmazotti bértábla sem változik 2008 óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése. (A minimálbér 105 ezer forint, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint 2015-ben.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad, további emelésre legfeljebb júliustól kerülhet sor, de erre a minisztérium nem tett ígéretet.
  • A minimálbér összegét kiveszik a pedagógus bérek számítási képletéből, így annak januári 3,44%-os emelkedése ellenére a pedagógusok fizetése nem változik. (Itt nézheted meg a jelenleg érvényes pedagógus bértáblát és a bérek számítási módját.) A pedagógus bérek ezért legközelebb 2015 szeptemberében nőnek tovább, a 2017-ig előirányzott menetrend szerint.
  • Jó hír, hogy 2015-ben elindul a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell, amelynek köszönhetően ezen a területen a kormány tervei szerint 2015 júliusában átlagosan 30%-kal nőnek a bérek.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek számítása 2015-ben

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

A jellemző közigazgatási bérekről is lehet felmérést olvasni a www.mennyitkeresel.hu oldalon.

 

Közalkalmazotti bérek

A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az "A" fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az "E" osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, "J" fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.
Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.
A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a minimálbér. Akinek a táblázat alapján kiszámított bére a minimálbér alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését. A 2014. évi minimálbér 101.500 forint, a garantált bérminimum 118.000 forint.

Közalkalmazotti bértábla

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2015. évben

forrás: a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény tervezetének 7. melléklete

 

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

 

Hozzászólások

Vendégként olvasom,köszönet az információért.Sajnos keveset tudunk a változásokról.Sőt sokszor zaklatásnak veszik a munkahelyen,ha az illetékeseket kérdezzük.Pedig,lehetséges,hogy ezt a választ ők is tudták,csak megterhelő megosztani.Mégegyszer köszönet a tájékoztatásért:)

5 csoportos óvodában élelmezésvezetőként alkalmazva, óvodatitkári feladatokat is ellátva 30 éve dolgozom érettségivel, szakirányú végzettséggel. A bérem eddig is fillérre megegyezett a 8 általánost+ dajkaképzőt végzett fél éve alkalmazott 18 éves munkatársam bérével. Január elsején fizetési fokozatot léptem kompenzációval 108 ezerről 114 ezerre. A dajka nem lépett, de a bérünk ezután is megegyezik, mivel az én kompenzációm 8 ezer, az övé 35 ezer. Hol van itt az igazság? Kézhez egyikünk sem kap 78 ezret sem! Félreértés ne essék, nem az övé a sok....

Nincs igazság, és felháborító, hogy egy érettségizetlen kolléganő ugyanannyit keres az új szakmunkás minimálbérnek köszönhetően mint egy szakdolgozó akinek felsőfokú szakképzettsége van!
Igazságos ez???
Valamint a pár napja munkába álló kolléga úgyszintén??
Minek tanultunk??
IGAZSÁGTALAN RENDSZER!!!:-((

A mai napon azt a tájékoztatást kaptuk a munkahelyen/ Óvodában dolgozom /, hogy a mi szabadságunkat is 30 napban fogják maximalizálni jan. 1-től.
Tavaly még a legtöbb szabadság 34 nap volt , persze csak a technikai dolgozóknak.
Megpróbáltam utána keresni az új munkatörvénykönyvében, meg a KJt-ben utána keresni az interneten, de nem sok sikerrel. Ha valaki tudna ebben segíteni előre is köszönöm.

Óvodában dolgozom technikai dolgozóként.Azzal hogy tavaly felemelték a szakképzettek bérét 108000,. ft-ra, gyakorlatilag az óvodában kortól , munkaviszonytól, végzettségtől függetlenül minden technikai dolgozónak 108000,. ft lett at alapbére. Max. csak a bérkompenzáció mértéke különbözteti meg a béreket.
Ebben a hónapban lesz egy új munkatársunk egy 22 éves fiatal nő, akinek csak friss dajka képzős végzettsége van és kötelező pár hét gyakorlati ideje és annak is ugyan ennyi lesz a fizetése, mint azoknak a régi dolgozóknak, akik már 50 év felettiek és esetleg már 20-25 éve dolgoznak az óvodában.
Én ezt nem igazán értem, hogy miként csúszhattak ennyire össze bérek.
Hol az évek és a végzettség szerinti megkülönböztetés????????

A bérek egybecsúsztak, sem az eltöltött évek sem az iskolai végzettség nem számít!!! :-(

Jan01-től átsorolnának c11-ből c12-be.A garantált bér minimumomat felemelnék 108000-ről 114000-re. Vagyis az átsorolással járó emelés bele lesz olvasztva ebbe a két értékhatárba. Mivel az előző hozzá szólásomban arról is írtam, hogy valószínű, hogy a szabadságunkat is talán lecsökkentik max. 34 napról 30 napra, nekem is akkor 2 nappal csökkenne a szabadságom.
Tulajdonképpen akkor az átsorolással sem a fizetésem nem lesz több és még ráadásul a szabadságom is kevesebb lenne. Ez akkor milyen átsorolás lenne??????

5 csoportos óvodában élelmezésvezetőként alkalmazva, óvodatitkári feladatokat is ellátva 30 éve dolgozom érettségivel, szakirányú végzettséggel. A bérem eddig is fillérre megegyezett a 8 általánost+ dajkaképzőt végzett fél éve alkalmazott 18 éves munkatársam bérével. Január elsején fizetési fokozatot léptem kompenzációval 108 ezerről 114 ezerre. A dajka nem lépett, de a bérünk ezután is megegyezik, mivel az én kompenzációm 8 ezer, az övé 35 ezer. Hol van itt az igazság? Kézhez egyikünk sem kap 78 ezret sem! Félreértés ne essék, nem az övé a sok....

2012.december 28-án megjelent a Magyar Közlöny 181. számában a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról. Többszöri olvasás után is vannak bennem kérdések, hiszen ahány embert kérdeztem, annyi értelmezést is kaptam. Ki hogyan értelmezi? Én 2012. szeptemberében lettem közalkalmazott (E1 besorolású), és előtte két és fél évig egy kft-nél dolgoztam. Volt aki azt mondta, hogy a rendelet alapján jár a kompenzáció, volt aki azt mondta, hogy nem. Valaki, aki jártasabb a rendelet értelmezésében, hogyan értelmezi, mit mond?

Vendég 88: Nem jár sajnos. Ugyanis a közszférában dolgozók nettó jövedelmét védik ezzel. Az adójóváírás kivezetésének, valamint a családi adókedvezmény figyelembevételével. Ennélfogva aki a magánszférában dolgozott 2012. január 1 előtt annak a viszonyított nettó jövedelemváltozását nem lehet ily módon kompenzáni, csak annak aki ezt megelőzően is a közszférában dolgozott.

Mégiscsak bosszantó hogy 30 éves munkaviszonnyal, E kategoriában 116300Ft a fizetésem! Mikor fogják végre rendezni a bérünket?

Kérdés!!!!

A közszférában dolgozókat nem érinti az infláció???
Meddig tartják a bértáblánkat a 2008-as szinten??

Kérdés!!!!

A közszférában dolgozókat nem érinti az infláció???
Meddig tartják a bértáblánkat a 2008-as szinten??

Üdv!!
Számomra az nem tiszta, ha a minimálbér 98000ft akkor az A-1-nek nem onnan kellene indulnia???
25-30 ÉVES munkaviszonnyal annyit keresünk mint egy pályakezdő. az rendszer bizony nagyon igazságtalan!!
Garantált szakmunkásbér 114000ft míg a felsőfokú szakképesítéssel rendelkező bére több évtizedes munka után kevesebb!! Hol itt az igazságosság??? Sehol!!! :-((

Nekem már alapjáraton azzal is problémám van, hogy a köztisztviselők miért vannak megkülönböztetve. Nem gondolom, hogy többet ér a munkája annak, aki íróasztal mögött ül. ezzel nem az ő munkájukat akarom lekicsinyíteni. De az, aki a betegágy mellett, szélben, hóban, fagyban gondozást végez úgy gondolom megérdemelné ugyanazt a díjazást. arról nem is beszélve, hogy nem csak a bér irreálisan magasabb, de pl. a cafeteria náluk kötelezően adandó, míg a közalkalmazottaknak mintha könyöradomány lenne. A szociális szférának nagyon gyenge az érdekképviselete, nullán vagyunk.Ennyi!

Babcsek72!!

A szociális szférának nem gyenge , hanem nincs érdekképviselete! Valóban semmilyen juttatás nincs!!
C-1-kezdő fizetése-szakmunkás-114000
E-9-25éves munkaviszony-szakmunka+érettségi+felsőfokú képzettség-113500-kompenzálva 114000!!
Valaki ezt magyarázza el nekem!! Köszönöm!!!

Egyet kell értenem. Mivel szoc. otthonban dolgozom ápolói végzettséggel a Meszk a kamarai tagdíjamat elrakja. Úgy látszik az szektorsemleges. Azonban a szociális ágazatban dolgozó kollégákért semmit nem tesz. A szociális nővéreket csak az egészségügyben dolgozók lenézése, munkájuknak alulértékelése súlytja. Pedig nagyon rossz körülmények közt végzünk nagyon nehéz feladatot. ha tagdíjfizetésről van szó kollégának számítunk, egyébként meg semminek.

C-1-kezdő fizetése-szakmunkás-114000
E-9-25éves munkaviszony-szakmunka+érettségi+felsőfokú képzettség-113500-kompenzálva 114000!!
Valaki ezt magyarázza el nekem!! Köszönöm!!!

Kérd a munkáltató (kormány) magyarázatát. Ugyanis a közalkalmazottak bérét ők szabályozzák és fagyasztották be 2002 óta. Azóta a teljes bértábla összecsúszott, nem számít se végzettség, se munkában töltött évek száma - semmi. Egy kezdő is ugyanannyit keres, mint aki 25 éve dolgozik. Így becsülnek meg minket!

Szerintem aki elmagyarázhatná az nem fogja... az én bérem is ennyi felsőfokú szakképesítéssel 20 év munkaviszonnyal, az én munkahelyemen alig vagyunk páran akinek ennyire nevetséges a bére, szinte minden el van térítve 20-30%-al...persze ők "jó" dolgozók a többiek nem.. :(

Üdv! Teljesen igazad van! Én nyugdíj előtt állok és a fizetésem annyi mint a 20 éves szakmunkásé, akit közcélúként kiközvetítenek. Nem az ő fizetésük mérgel, hanem hogy az enyém - a miénk nagyon kevés, a szorzónál igen miért nem veszik figyelembe a megemelkedett minimálbért. Egyébként D14-ben vagyok és amit hazaviszek az édes kevés. Felháborító különben, hogy sokan nem is tudják ezeket a szorzókat - mármint nem közalkalmazottak. Én mikor elmondom mennyit viszek haza, csak nógatnak, hogy ez nem igaz, hisz most emelik a közalkalmazottakét és a minimálbért, csak épp azt felejtik elmondani, hogy a bértábla ehhez nem igazodik. Felháborító!! Tenni kellene valamit!! A magyar nép meg csak olyan mint a bírka - velem együtt.Szégyen, ami itt folyik velünk!!!

Szia Iskolatitkár!!

Hát sajnos több nevelőnő nevében csatlakoznék ahhoz amiket leírtál!!
Számunkra nem érthető, ha az A-1 még most a minimálbér 98000-ra történő emelésekor miért csak 69000??? Hisz neki is meg kell adni a minimálbért, nem??
Akkor miért nem módosítják a közszféra bértábláját?? Senki nem, veszi észre, hogy a bérek így teljesen egybecsúsztak??
Kedves Illetékesek erre válaszoljanak nekem valaki??
Mindenki azt gondolja , hogy a közalkalmazottak bére magas, hát akkor javaslom nézegessék a 2013-as bártáblát ami 2008 -óta szinte változatlan!!!
Vajon meddig lehet a közalkalmazottakat sanyargatni és mindig minket megszorítani??
Úgy gondolja a kormány, hogy a közalkalmazott megélhet a 2008-as szinten?? Minden emelkedett, de a megszorítás csak nekünk jár!! Mindez persze egy felelősségteljes munkáért a köz, a gyermekek neveléséért!!
SZOMORÚ!!! :-((

Teljesen egyetértek mindenkivel, aki felháborodik a közalkalmazotti bértáblán. Egyszerűen megalázóak már a bérek, de a legbosszantóbb, hogy a bérsávok teljesen eltűntek. Nem érezni a változást a 3 évenkénti ugrásnál. Azok valahogy eltűntek. Az a vacak 3000 Ft-os különbség is elvegyül a minimálbérre, vagy a garantált bérminimumra történő felemelésnél. Persze nem rossz dolog ez a kormánytól, hogy szinte minden évben felemeli ezeket, de már akkor épp ideje lenne a közalkalmazottak bértábláját is ehhez igazítani, mert lassan nem lesz különbség, csak egy kicsit a diplomások keresnek többet. Ha jól emlékszem legalább 6 éve nem volt béremelés. Azóta pedig minden sokkal- de sokkal drágább lett.
Arra persze a kormánynak oda kell figyelni, hogy a nyugdíjak kövessék az inflációt, mert akkor a nyugdíjasok rájuk szavaznak, így merült fel biztos a 13. havi nyudíj lehetősége is.
Azt is megértem, hogy "rossz" helyzetben van az ország, és kellenek a megszorítások, de könyörgöm, ez csak a közalkalmazottaknál csapódik le!!! A közszférában minden más területen kiharcolták, vagy most harcolnak a béremelésért, csak itt nem történik semmi. Mikor történi már valami!
Nekünk pl. nem járna 13. havi fizetés? Miért a nyugdíjasnak kell adni? Azt is mi fizetjük, akik dolgoznak. Hogy lehet ezt megtenni! A jövő dolgozóit mi neveljük, nem a nyugdíjasok! A családi támogatásokról nem is beszélve!
De maradjunk a mi vizeinken! Tegyék már rendbe a fizetésünket!

a közalkalmazotti fizetés ma már nem megalázó, hanem egyszerűen éhbér. A rokkant nyugdíjas férjem, aki 34 éve nyugdíjas már több nyugdíjat kap, mint én aki 38 éve dolgozom. Pedig mikor nyugdíjba ment, egyformán 1.800,-Ft-os fizetésünk volt. Na ez az ami vérlázító. Hogy a nyugdíjas már többet kap, mint az aki napi 9-10 órát dolgozik az irodában. Szégyellje magát a kormány amiért ennyi szegényt csinált a hazájában a saját pénzéhségük miatt. Ma már kizárólag az van itthon, aki beteg, öreg, és lázadásra képtelen. Mert a fiatal, munkára és bérre vágyó már elhagyta az országot. Mennék én is, de már nem tudok.

Sziasztok!

Én azt nem értem, hogyan lehet a bértáblában szereplő alapilletmény kevesebb mint a minimálbér,hiszen ha mondjuk suli után elhelyezkedik valaki közalkalmazottként, akkor nem kaphat kevesebb fizetést az aktuális minimálbér összegénél. Tehát ez alapján a fenti bértábla A/1-ese 97.000.-ft. (pontosan nem tudom mennyi most a minimál) kellene hogy legyen és nem 67.000, továbbá a szakmai minimált, ami 108,000,.ft. alapul véve pedig a B. kategóriától ennyi kéne, hogy legyen az alapilletmény. Valaki hozzáértő elmagyarázhatná ezt.

Üdv!!!

Ezt a kérdést én már feltettem! Választ senkitől nem kaptam.
Talán az az oka , hogy így még jó pár évig minimálbéren tengődhet a közszféra.
Úgy gondolom nem kompenzációért kellene kuncsorognunk, hanem a bértábla átgondolása és reális alapokra helyezése lenne fontos.
Vajon miért nem összpontosítanak erre?
Évek óta minket szorítanak meg, egy kicsit már Önökön, kedves sorsunkon döntők, Önökön is kellene.
Ez így egyszerű, átnézni és semmibe venni a közalkalmazottakat,sanyargatni ameddig csak lehet!!
Talán páédát kellene vennünk a PDSZ-ről!!
Nem???

Jav: Példát

Tartok tóle, hogy amíg nem lesz egy-két látványos akció, tűntetés vagy sztrájk (mint az egyetemistáknál), addig nem lesz semmilyen béremelés. Pedig 2008 óta már biztos vagy 25-30 %-al csökkent a reálbérünk. Ha valakinek szinten marad a fizetése a kompenzációval, már akkor is nagy kár éri ilyen infláció mellett.

Icuka!!!

Valóban tenni kellene valamit, mert ha csak hallgatunk minden így marad és még évekig nem lesz béremelés a közszférában!
Csak azt nem értem ez senkinek nem tűnik fel??
Meddig nézhetnek minket levegőnek??

Sehol nincs az igazság!De neked teljesen igazad van!Mindenki csak a nyugdíjasokkal foglalkozik,hogy szegény így meg úgy nem tudja a rezsit kifizetni a 100.000.-es nyugdíjából! És mi? Én 31.évi munka után kapok minimálbért,20.éve vagyok közalkalmazott és mégy kiskoru gyerekem is van! De ez a kutyát nem érdekli......

Oldalak