Kormányablak ügyfélszolgálati munkatársak kiválasztása

Ügyfélbarát, jól felkészült munkatársakat toboroznak a Kormányablakokba

2012. augusztus 15.

A Kormány döntése alapján megyeszékhelyeken biztosított képzéssel készítik fel a Kormányablakok leendő munkatársait az egyre növekvő feladatokra. Közlemény.

Az ősszel induló továbbképzés távoktatási módszerekkel, előadások és személyes konzultációk formájában zajlik. A továbbképzésen részt vevők és sikeresen vizsgázók dolgozhatnak a Kormányablakokban, amelyek száma a jelenlegi 29-ről 2013 végére körülbelül 300-ra nő. Nemcsak a Kormányablakok száma, hanem az ott elintézhető ügyek száma is megnő, a Kormány célja ugyanis az egyablakos ügyintézés bevezetése. Ehhez az ügyeket jól ismerő, képzett és az ügyfelekkel készséges munkatársakra van szükség.

Összesen 6500 fő számára szerveznek továbbképzést. A jelentkezésnél előny az eddigi ügyfélszolgálati munka és a nyelvvizsga, de az ügyfelekhez, az ügyfélszolgálati munkához való hozzáállást is hangsúlyosan mérik.

A Kormány elfogadta azt a rendeletet, amely rögzíti a Kormányablakoknál dolgozó személyek kiválasztásának és képzésének feltételeit, amely a most a közzétett jelentkezési felhívás alapját is képezi. A képzés költségeit Európai Uniós forrás biztosítja.

A munkakör betöltéséhez szükséges jelentkezési felhívás a kormany.hu-n és a Hivatalos Értesítőben is olvasható. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium www.kabkarrier.kormany.hu címen külön honlapot indított, ahol a továbbképzéshez kapcsolódó minden szükséges információ megtalálható. A jelentkezéshez szükséges pályázati űrlap is ezen a honlapon érhető el. A képzésre elektronikusan lehet jelentkezni 2012. augusztus 31-ig.

A képzés során megszerezhető végzettség elismert közigazgatási szaktudást és hosszútávú, kiszámítható munkakört biztosít. Az ősszel induló képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezi a megyeszékhelyeken. Az ügyintézők közigazgatási alapismereteket, közigazgatási hatósági eljárási ismereteket, elektronikus közigazgatást, ügyfélszolgálati informatikát tanulnak, felkészítik őket az egyedi ügyek és élethelyzetek kezelésére, és a képzés fontos része az ügyfélszolgálati készségfejlesztés.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők két féléves szakirányú továbbképzésen, a középfokú végzettségűek pedig 316 órás közszolgálati továbbképzésen vesznek részt. Az ilyen képesítéssel rendelkezők lehetnek a Kormányablak dolgozói. A kiválasztási eljárás során a képzésre jelentkező közszolgálati tisztviselőnél előnyt jelent, ha középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik, vagy a jelentkezésekor ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatják. A képzés szóbeli és írásbeli vizsgával zárul.

A Kormány célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok lehetőleg egyetlen helyen, a - 2013 végéig kialakítandó - Kormányablakoknál tudják majd hatósági ügyeiket intézni. Ehhez vezető fontos lépés, hogy 2013. január 1-jével felállnak a járási hivatalok, a jelenleg működő okmányirodák Kormányablakokká alakulnak át. A jövő év végére a jelenlegi 29 Kormányablak helyett már kb. 300 Kormányablak működik majd az országban, ahol hétfőtől-péntekig reggel 8-tól este 8-ig várják az ügyfeleket.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium


Kabkarrier: Kormányablak ügyfélszolgálati munkatársak kiválasztása

Tisztelt Jelentkező!

Köszöntjük Önt a Járási Kormányablak ügyfélszolgálati munkatársak kiválasztásával és képzésével kapcsolatos információs honlapunkon.

Magyarország Kormánya elkötelezett a területi közigazgatási rendszer átfogó, történelmi léptékű átalakítása mellett, amely a Jó Állam működésének egyik alappillére. A célkitűzés megvalósításának két kiemelt jelentőségű eleme a széttagolt területi közigazgatási szervezetrendszer egységesítése, és az egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása.

A járási államigazgatási rendszer létrehozásának keretében kialakul az ügyfélszolgálati irodák országos hálózata, amely az állampolgárok számára tartalomban és színvonalban is magas szintű szolgáltatást biztosít. A Járási Kormányablakok garanciát nyújtanak arra, hogy az államigazgatási szervezetrendszer egységes keretek között, ügyfélközpontúan, hatékonyan és magas színvonalon működjön.

Célunk a jelenleg közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők közül olyan ügyfélszolgálati munkatársak toborzása, kiválasztása és képzése, akik a kiválasztási és felkészítési folyamat eredményeként 2013 év végére szakmailag felkészült munkaerőként képesek lesznek a kormányablakok komplex ügyfélszolgálati feladatainak ellátására.

Eredményes jelentkezést kívánunk!

Kabkarrier

Jelentkezési felhívás (pdf)

Pályázati felhívás (pdf) a Hivatalos Értesítőből

Hír kategóriák: 

Hozzászólás

Jogszabályok érvényessége és feltételei: 1. Modul tankönyvének 38. oldala.

Sziasztok!
Ha, esetleg a középfokú KAB képzésben résztvevők közül valaki emlékszik a második turnusban vizsgázók közül a záróvizsga kérdésekre legyen szíves rakja fel ide. Nagy segítség lenne a pénteki záróvizsgához.
Előre is köszönöm.

Valaki segítsen, légyszi, egyszerűen nem találom a könyvben az alábbi kérdésre a választ:
Mit jelent a jogszabály érvényessége?Melyek a jogszabályok érvényességi kellékei?

Köszi!

Van még valami egyezés a kérdésekkel kapcsolatban????

E-közigazgatás tankönyv 152-153. oldal

Közintézmények milyen módon tehetik közzé....? Ez hol található?

A válasz: igen.
Bővebben: 2. modul 43. oldal

Ügyfél lehet-e szakhatóság kérdésre hol találom a választ?

Nem mindenkinek van fent! (Nekem pl. nincs pedig értesítettek hogy sikeres volt.)
Úgy emlékszem, azt mondták, hogy ma estig tervezik beírni. Másnak sincs még fent?

Kormánymegbízott, főigazgató, igazgató és szakig. szerv . vezetői. Természetesen ki nevezi ki, mit csinál...? Könyvben megtalálod.

Az 5. kérdésnél mi a válasz?

Nagyon szépen köszönjük!!!

Záróvizsga kérdések:

1. Mi a különbség a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia között
2. A jogalkalmazás és a jogalkotás közötti különbség
3. A miniszter kinevezésének feltételei és mi a feladata
4. Az alpolgármester megválasztásának szabályai
5. A fővárosi, megyei kormányhivatal vezetése - területi szint
6. Miből tevődik össze a kormánytisztviselők illetménye
7. A közig.hatósági ügyben az alapszabály megnevezése
8. Mennyi az általános ügyintézési határidő
9. Ügyfél lehet-e szakhatóság
10. Milyen módon lehet közölni a hatóság döntését
11. A végrehajtás teljesítésének feltételei
12. Semmisségi okok
13. Milyen szorítóerők kényszerítik a közigazgatást megújulásra (elekt.üi.)
14. Elektronikus űrlap
15. Közintézmények milyen módon tehetik közzé....
16. Milyen azonosításokat ismersz
17. Soroljon fel központi kormányzati nyilvántartásokat
18. Ki jogosult álláskeresési járadékra?
19. Mi a különbség a teljes másolat és a szemle között?
20. Szociális szolgáltatások csoportjai!
21. Kik azok az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak akik után a központi költségvetés fizet?
22. Egyéni vállalkozóvá válás kizáró feltételei!
23. Honosítást kérő névmódosítására vonatkozó szabályok!
24. Kifogások kezelésének folyamata!
25. Melyek az ügyfélszolgálatban az asszertív attitűd jellemzői?
26. Az emberi kommunikáció alaptörvényei (2 felsorolni)
27. Ügyfélközpontú szervezeti kultúra jellemzője a tárgyak alapján!
28. Konfliktuskezelés során az alkalmazkodó stílus jellemzői mondatkezdései!
29.Támogató kommunikáció elvei (6 felsorolás)

Sziasztok, a pénteki vizsga eredményei a Neptunban vannak! "Tanulmányok" - "Képzés adatok" menüpont alatt találhatjátok (a lap alján) :D

Sziasztok!

Én jelenleg készülök a pénteki vizsgára. Lehetne egy olyan kérdésem, hogy aki pénteken levizsgázott, leírná a kérdéseket, amik voltak (azért fontos, mert ahogy látom/látjuk, ismétlődtek a kérdések, de megyénként más-más volt)?
Előre is köszönöm a segítséget!

Üdv!

SZEÜSZ= szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.
Az elektronikus ügyintézés kereteit megadó rendelet: 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (SZEÜSZ)
A szabályozás az informatikai rendszerek helyett a jól használható szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt, és ennek rendeli alá az informatikai rendszerek kialakítását és működtetését. A szeüsz-ök voltaképpen az elektronikus közigazgatás kisebb-nagyobb építőkövei, olyan nélkülözhetetlen szolgáltatások és háttérrendszerek, amelyekből a legbonyolultabb ügytípusok elektronikus változata is kialakítható.

A kérdés úgy szólt, hogy határozza meg a SZEÜSZ fogalmát.
A harmadik modulban valahol utalnak rá, hogy a Ket definiálja a fogalmát, s tényleg a második modul végén van rá a válasz. A sok-sok felsorolásból az elejét írtam le, s elfogadták.

Szeüszről a Ket-es könyv utolsó fejezetének a végén van leírás

A SZEÜSZ fogalmába az összes jogszabály számát és megnevezését kellett felsorolni.( Azt hiszem, hogy a pontos kérdés úgy volt, hogy mi szabályozza a SZEÜSZ-T)

Sziasztok!
A SZEÜSZ fogalmában tudna segíteni valaki?
Köszönöm!

Nem volt csoportbontás, csak egy-egy helyet ki kellett hagyni. De ezt is inkább a fénykép kedvéért. :)

És nem volt ma is csoportokra osztás úgy mint a tréningen? Mert én a legutolsó előadási napon egy ilyen információt kaptam, és most nem tudom, hogy mi a helyzet! :$

Sziasztok, úgy látom már záporoznak a mai kérdések, így inkább én csak újra leírom az A csoport 1. féléves vizsgakérdéseit, hátha ezek közül is lesz valamelyik:
1. Mutassa be a kormányformákat
2. A Miniszterelnökség jellemzői
3. A kormánytisztviselők általános alkalmazási feltételei
4. Az alpolgármesterre vonatkozó szabályok
5. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezete
6. Jogszabályok felsorolása
7. Melyik jogszabály a közig. eljárások legfontosabb jogszabálya/hol találhatók az alapvető rendelkezések?
8. Kik az eljárás fő szereplői?
9. A közig. hatósági eljárás szakaszai
10. A tényállás tisztázása során a hatóság kötve van az ügyfél bizonyítási indítványához?
11. Kérelemre induló jogorvoslati eljárások
12. A végrehajtás feltételei
13. E-közigazgatás fogalma
14. Mi az információszabadság
15. Mi a SZEÜSZ
16. Miért van szükség azonosításra?
17. Mutasson be központi kormányzati nyilvántartásokat

Az idő is elegendő a kidolgozásra. Az ügyesebbek már 11,10 kor beadták a dolgozatot , én a lassúbbak közé sorolom magam , de 11, 45-re én is végeztem.

Nem sorrendben fogom írni, de a következő kérdéseink voltak:
1. A kisajátítási eljárás feltételei
2. Terhességi gyermekágysegélyre ki jogosult
3. Keresőképtelenség esetén tekintet nélkül kinek jár táppénz
4. Válassza ki az alább felsorolt feladatok közül, hogy melyik tartozik funkcionálisan a Nemzeti Közlekedési Hatóság feladatai közé /fel volt sorolva a Tkönyv 88. oldalán az összes feladat / a válasz az volt, hogy bekarikáztuk és leírtuk, hogy mind az 5 feladat a NKH funkcionális feladata)
5. Sorolja fel a gépjármű átmeneti időszakra történő kivonás lehetőségeit
6. Foglalkoztatáspolitikai szempontból ki számít hátrányos helyzetűnek
7. Ismertesse a Johari Önismereti ablak vak területét
8. Sorolja fel a hatékony kommunikációt gátló tényezőket
9. Mire jó a tükörkérdés
10. Sorolja fel "Thomas .... " konfliktus kezelésének 5 sajátos módját (5. modul 85. old.)
11. Jellemezze a tárgyalás két típusát
12. Ki számít ügyfélnek és közönségnek a közigazgatásban (5 modul 115-117.)

Így két hét távlata után kb. ennyire emlékszem
Sikeres felkészülést mindenkinek!

Lapozzatok lejjebb, ott korábban felrakták még az első három modul és az utolsó kettő A és B kérdéseit is. Jó tudni, ez azért valamelyest könnyebbség lenne, ha a B csoport is hasonló szisztéma szerint kapná a kérdéseket.

Köszönjük!!!!!

1. Mi a különbség a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia között
2. A jogalkalmazás és a jogalkotás közötti különbség
3. A miniszter kinevezésének feltételei és mi a feladata
4. Az alpolgármester megválasztásának szabályai
5. A fővárosi, megyei kormányhivatal vezetése - területi szint
6. Miből tevődik össze a kormánytisztviselők illetménye
7. A közig.hatósági ügyben az alapszabály megnevezése
8. Mennyi az általános ügyintézési határidő
9. Ügyfél lehet-e szakhatóság
10. Milyen módon lehet közölni a hatóság döntését
11. A végrehajtás teljesítésének feltételei
12. Semmisségi okok
13. Milyen szorítóerők kényszerítik a közigazgatást megújulásra (elekt.üi.)
14. Elektronikus űrlap
15. Közintézmények milyen módon tehetik közzé....
16. Milyen azonosításokat ismer
17. Soroljon fel központi kormányzati nyilvántartásokat
a fennmaradó 12 kérdés valóban a múlt héten írt "B" csoport 4-5 modulzáró kérdései voltak.

Mi majd jövő pénteken megyünk, azt nagyjából tudjuk, hogy ma a második féléves részből a múltkori B csoportos kérdések voltak. Aki az első féleves vizsgán volt, le tudná írni nagyjából az A csoportos kérdéseket.

Egyelőre annyit leírok, hogy a dolgozat második részében a múlt heti B csoportos kérdések voltak, a többit majd később, még magamhoz kell térnem :)

Oldalak