Új pedagógus bértábla

Kiegészítés (2014. január 1.): A minimálbér 2014. január 1-jétől 98.000 forintról 101.500 forintra emelkedett, így a lenti, fizetési fokozatokhoz tartozó bérek már nem érvényesek, azok 3,6%-kal növekednek.
>>A bérek 2014. évi számítási módja itt olvasható.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma július 29-én közzétette a szeptember 1-től érvényes új pedagógus bértáblát.
A minisztérium tájékoztatása szerint a kormány a most megemelt bérek értékállóságáról is gondoskodott, hiszen ezentúl a pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Tehát amennyiben a minimálbér emelkedik, a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A mostani pedagógus béremelést a kormány szándékai szerint 2017-ig minden tanév kezdetén újabb (minimálbért meghaladó) emelés követi.

Az augusztus 26-27-ére összehívott rendkívüli parlamenti ülésen megszavazták a fizetésemelés jogszabályi hátterét.

A minisztérium által 2013. július 29-én közzétett bértábla:

A pótlékok alsó és felső határa:

A fenti táblázatok forrása: EMMI, Köznevelésért Felelős Államtitkárság

 

Az Index.hu által összeállított bértábla:


Forrás: index.hu

 

Jelenlegi fizetési szintek az oktatás/nevelés területén: www.mennyitkeresel.hu

 

A pedagógusok előmeneteli rendszere itt olvasható a köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint.

 

Hír kategóriák: 

Hozzászólás

Bizony bizony!!!!!!!!!!!!! Ahol jó a kapcsolat a fenntartó és az óvoda között, az intézményvezető "kijárja" hogy legalább közhasznú munkavállalót küldjenek az oviba hogy a dajkanénik ne legyenek leterhelve, így egy kis terhet levesznek róluk, legfőképp az udvar takarítását. (Addig se az út szélén ácsorognak és a gereblyét támasztva mesélik egymásnak a heti aktualitásokat..........) Nekünk mindig van külsős segítőnk, legalábbis igyekszik biztosítani a fenntartó, persze az intézményvezető is kéri az ilyen irányú megsegítést, nállunk így műküdik.

Ha már nem úszod meg a minősítést, kérd minél előbb, hogy profitálj belőle. 15% elég szép, ne csak 1-2 évig élvezd. Szerintem nagyobb a füstje ennek a minősítésnek, mint a lángja. Elég sok anyag van fenn a neten a portfólió elkészítéséhez. Akik mostanában tettek pedagógus szakvizsgát, azok már készítettek portfóliót, lehet, hogy segítőre is találsz.

Köszönöm a választ, de azért ezt senki nem gondolja komolyan, hogy a dajkákkal mindent meglehet csináltatni, és ez nincs konkretizálva sehol! Azt gondolom, hogy az óvodákban ezzel már nem csak élnek hanem visszaélnek! Nagy a munkanélüliség lehetne még egy-két embert alkalmazni akik az egyéb munkákat elvégeznék. Az önkormányzat és az óvodagondnokság jól kihasznál minket és sokat megspórolnak rajtunk.Úgy gondolom ezek után, és ezzel nem leszek szabályszegő,(mert az hiányos), hogy csak azt fogom megcsinálni amit leírtak a munkaköri leírásomban.Ilyen alapon az óvónők is megcsinálhatnák azt amit nekünk kell, mert nekik sincs leírva, meg nekünk sem az adott munka.Most ezt a dolgot megfogom tudni pontosan, és ismertetni fogom a kolléganőkkel.Félre ne értse pl. Betty-Love nem a munka büdös csak nem szeretem, ha hülyének néznek. Betty-love személyét nem minősítem mert nagyon alacsony szinten lehet az IQ-ja, és ha bővebben kifejteném, hogy szerintem milyen ember lehet,megsérteném a "kis" EGO-ját. Az a baj, hogy nem egy színvonalas vitapartner így nem lehet vele igazi eszmecserét folytatni, mert ebből nagyon gyengének tűnik.Valószínűleg abban leli örömét,hogy másokat sérteget.Ez sajnálatra méltó!

Továbbá annak sem a pedagógusok hétévenkénti továbbképzésében részt venni, aki a törvény hatályba léptekor (2013.09.01)betöltötte az 52. életévét!

Kedves Segítő!

A gondom annyi, hogy 16 évig dolgoztam dajkaként, közben elvégeztem a főiskolát, óvodapedagógusként. Most végeztem júniusban, a nyelvvizsgám most lett meg október elsejére.Szeptembertől dolgozom óvonőként, gyakornokként, a kérdésem az mentesülök-e a gyakornoki szakasz alól? A 326/2013(VIII.30) 14 paragrafus 3.pontja szerint? Köszönöm

Ez volt az utolsó, hogy ilyen cinikus nőszemélynek valaha is reagáltam az arogáns süket dumájára.Ezt most megfogadom.Csak annyi aztán vége. Elárulod végre mi a foglalkozásod?

Kedves Tiger!
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszodat.53 éves múltam,így nekem is kell minősíttetnem magam, ez világos.
Nekem a problémám az,hogy a 4 órát kötelezően kell az intézményben eltöltenem.Otthon nyugisabban tudok készülni a másnapra,hozzáférek a számítógéphez.A törvényt én úgy értelmeztem,hogy szükség szerint elrendelhető a +4 óra.Tehát, ha a gyerekeket kísérni kell bárhova, akkor bemegyek előbb.Túlórázni kell ottmaradok stb. Amit eddig is csináltunk folyamatosan,de nem kellett idegeskedni,hogy meg lesz-e a havi szükséges időkeretem a +4 órákból!
További szép estét,napot Neked!
Köszönöm.
Tünde

Okoska!
Nem tudod mit jelent az öregségi nyugdíjkorhatár? A tv. pontosan meghatározza, és nem "mi úgy vettük"
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
18.§
(1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

nkt97.§
(21) Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

A 40 éves kedvezményes nyugdíj nincs életkorhoz kötve, csak munkavégzéshez, semmi köze az öregségi nyugdíjkorhatárhoz.
Nagyon sajátosan értelmezitek a törvényeket. A beírásod második része meg egy még nagyobb marhaság.
nkt.62.§
"(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben."

326/2013 korm. rend.
"12. §
(1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  gyakornok, illetve pedagógus számára díjtalan. A díjat az állam viseli.
(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) hetven százaléka, amelyet az  eljárás kezdeményezőjének a  vizsgát, a  minősítési eljárást szervező intézmény Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie a  vizsgaszervező, a  minősítési eljárást szervező által kiállított számla alapján."

Mi a minősítési eljárásnál nem az öregségi korhatárt vettük alapul, hanem a 40 évet!Akinek 10 éve van a nyugdíj korhatárig (azaz 30 év ledolgozott éve van)nem minősíthető kötelezően!A minősítési eljárást kérheti, ami jelenleg kb. 70.000 Ft.Továbbképzésen minket így informáltak.
A másik érdekes információ az volt, hogy a 120 óra kredit híján, szankcionálnak pl. gyakornoki státuszba léptethető lesz akinek nincs meg a 7 évenkénti képzése.Nálunk többen a 13-as kategóriában vannak bajban, mert a korábbi vezetés nem volt érdekelt a képzésekben.Nem tudjuk honnan szedjünk össze egy papírt pl. 1999-ből, mert kell 10 pont.

Mivel nem tudom, hogy hány éves vagy, ezért nem tudhatom, hogy kell-e minősíteni még téged. A 10 év a rád érvényes nyugdíjkorhatárra vonatkozik, a 40 éves lehetőségnek ehhez semmi köze.
knt
62.§
(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
A 32 óra a csoportban való foglalkozást jelenti, a +4 pedig a felkészülést.
Ehhez az időhöz még hozzájöhet az Mt által előírt 20 perces munkaközi szünet, amit a munkáltató a 6 óránál nagyobb idejű munkavégzés esetén köteles biztosítani. a munkaközi szünet nem tartozik bele a munkaidőbe, de ebbe a +4 órába belefér, mert "legfeljebb" heti 4 óráról van szó.

Kedves héjjus,én is dajkaként dolgozom már 25 éve.Eddig a mi munkánk is /már ahogy/ de meg volt becsülve.Sokat voltam a gyerekekkel,de sajnos az amit leírt az MIND IGAZ !!!!!!!!!!! Már a munkaköri leírásom 5 oldalra bővült a 2 helyett. Az óvódába istenként kezelik a ped aszisztenst !!Pedig ő is dajkaként dolgozott eddig !!Most meg hozzá nem nyúl semmihez ! 25 évig lehettem a gyerekkel,sokszor délutánonként egyedül???Most meg a munkánk egy nagy semmi.Hát ez a szomorú valóság!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kedves Tiger!
1979 óta dolgozom óvónőként,jelenleg 34 év munkaviszonnyal rendelkezem.Nekem kötelező minősíttetnem magamat,vagy maradhatok a ped1-ben?Nem tudom a 10 évet a nők 40 éves munkaviszonyához kell számítani, vagy a 65 éves korhoz!
Másik kérdésem is lenne.
Nálunk az óvodavezető kötelezően előírta,hogy minden héten +4 órát az óvodában le kell dolgoznunk, amit a jelenléti ívünkben adminisztrálnunk is kell. Törvényes ez? Tehát hetente nekünk a kötelező óraszámunk 36 óra! Annyi engedményt tett,hogy havi lebontásban ahány hét van annyiszor 4 órával kell elszámolnunk.Egyik héten dolgozhatok kevesebbet, a másikon meg többet, de hó végén meglegyen az x mennyiségű +4 óra! /öt hétre +20 óra/
Válaszodat előre is köszönöm!
További szép napot Neked és Mindenkinek,aki olvassa!
Tünde

Látom kezdesz lassan rájönni, hogy mi is a feladatod valójában. Lásd be a gyárban sem a szalagmunkások vannak megfizetve és nem is lesznek soha. Ennyi és élvezd a hierarchiát :).

gyerekek nevelés - óvodapedagógus
segítés a pedagógiai munkában - pedagógiai asszisztens
fizikai meló és sírás-rívás a fórumokon - dajka

Nem tudom mióta dolgozik dajkaként, de soha nem volt leírva ilyen részletesen egy dajkai munkakör egy munkaköri leírásban. Most hogy az óvodákban is kötelezővé tették a pedagógiai asszisztensi munkakört, az óvodában is megváltozott a dajkák munkaköre is.Eddig minden munkaköri leírás végére oda volt biggyesztve, hogy " meg amilyen munkával még a vezető megbízza azt is el kell végezni ".
Ez mostanra annyit változott, hogy már gyakorlatilag alig lehet egy dajka a gyerekek között, mert annyiféle más jellegű munkát is el kell neki végezni.
Ugyanis elvették a konyhai dolgozókat, akik helyett most már naponta 3x mosogatni kell, elvették az udvarosokat, akik helyett naponta 2x ki kell menni udvart takarítani / télen is /. Tulajdonképpen most érkeztünk el oda, hogy agy dajkának már minimális időt tud csak a saját csoportjával foglalkozni, holott mindig azt mondják és halljuk, hogy a gyerek az első.Közben ma már valójában nincs is olyan munkakör, hogy dajka.Sokkal inkább mondhatnánk azt, hogy dajka+konyhás+takarító+udvaros egy személyben napi 8 órában. Ezek után mondja azt valaki, hogy nincs kitöltve a napi 8 óra munkával, mind ezt minimálbérért.
Sajnos nem akartam megint vissza nyúlni ehhez a témához, de továbbra is úgy tűnik nincsenek az emberek tisztában azzal. hogy az óvodákban a óvónői nevelői munkán kívül még milyen munkákat kell elvégezni.
Higgyék el, hogy ez manapság már semmi más csak fizikai munka, amiben igen csak el lehet fáradni.Sajnos úgy látszik az senkit sem érdekel, hogy a gyerekekkel egy dajka már alig tud foglalkozni, mivel már minden mást csináltatnak vele.
Ne az lenne a legfontosabb, hogy a dajka is minél többet tudjon a csoportjával lenni, teljes értékű segítője legyen a két óvónőjének és aktívan foglalkozhasson a gyerekekkel? De ez már úgy néz ki nem fontos, csak az egyéb munkák, mint a takarítás, mosogatás, udvarosság.Nem szerettem volna ilyen hozzászólást írni, de úgy vélem, hogy ma igen is ez a helyzet az óvodákban.

Úgy látom nem változtak az alpári hozzászólásai. Ezek után igazán kíváncsi lennék ugyan milyen munkakörben dolgozhat?

A 8 órás munkaidőben 8 órát kell dolgozni, ezért kapod a béred! Furcsa dolog, de lassan meg kellene szokni.

Ha a magániskolában való munkavégzésnél már megvolt a diplomád, akkor a besoroláshoz el kell fogadni közalkalmazotti jogviszonynak. Mivel ped. munkakör ezért pedagógus szakmai gyakorlatnak is.
Mindenki ugyanabba a sorba kerül át a ped1-be, ahol eddig volt. Nem kell újraszámolni a kategóriát! Ha a következő soros lépésed 2014. jan.1 volt, akkor most is az marad.
Az ilyen és hasonló kérdésekre már nagyon sokszor válaszoltam, miért nem olvastok vissza?

Külön kell számítani a besoroláshoz szükséges időt, és a szakmai gyakorlat idejét.
Amíg az előírt szakmai gyak. idő nincs meg, addig nem kérheted a minősítésedet, hogy a Ped2-be kerülhess, de közben, ahogy telnek az évek a Ped1-ben léphetsz 1-1 kategóriát 3 évenként. A szakmai gyakorlat idejébe csak a tényleges pedagógus munkavégzés (GYES-GYED nem) ideje számít, még, ha nem közalkalmazottként végezted, akkor is. Neked megvan a Ped2-höz szükséges 8 év ped. gyakorlatod, csak a kettő közti különbség megértése miatt írtam.
A kategóriába sorolásnál (ez most nem változhat meg, csak ha téves volt) a kjt. 87/A.§ kellett alkalmazni.

Nem lehet bevett gyakorlat, csak a tv. helytelen alkalmazása, ami tudatlanságból, vagy irigységből ered. Ha a képesítés nélküli időszak pedagógus munkakör volt, még a szakmai gyakorlatnak is el kell fogadni, ami a fokozatváltáshoz (Ped1-->ped2) szükséges, a közalkalmazotti jogviszonyhoz pedig akkor, ha állami óvodában voltál.
Persze, ez akkor van így, ha nem az idősebb korosztályhoz tartozol.
kjt 87/§. foglalkozik a közalkalmazotti idő megállapításával.
A besoroláshoz szükséges közalkalmazotti jogviszony megállapításnál, az 1992 előtti munkaviszonyok is beleszámítanak. (Ezért írtam, hogy, ha nem az idősebb korosztályhoz tartozol, mert, ha igen, akkor még nagyobb lehet a közalkalmazotti jogviszonyod ideje.)
A mostani ped1-be való átsorolásnál, nincs újraszámítás, csak a minősítésnél kell kivenni a nem ped. szakmai gyakorlat idejét, hogy megállapíthassák, hogy a pedagógus mikortól kérheti, vagy mikortól kötelezhetik a minősítési eljárásra.

Kedves Dajkák! Tudna nekem valaki pontos és hivatalos információval szolgálni azzal kapcsolatosan, hogy ebéd után amíg a gyerekek alszanak (és éppen van külsős)mivel tölthetjük az időt. Valamint lekell-e mennünk minden alkalomkor a csoporttal az udvarra a két óvónő mellé?Sétáltatáskor kinek hol kell állnia? Vannak bennem kérdések amik tisztázatlanok,a munkaköri leírás nem tér ki erre, és nem hagyatkozhatunk az óvónőkre(vezetőkre) sem mert ők nyílván úgy fognak nyilatkozni, hogy nekik kedvező legyen a felállás.Ezek a dolgok nincsenek leírva sehol. Azt látom a munk.leír.-sal kapcsolatosan és úgy általában, hogy nekünk szinte mindent kell csinálni,még azt is ami nincs szabályozva.Márpedig úgy gondolom,hogy jogunk van tudni, hogy mi az amit meg kell csinálnunk és mi az amit csak az óvónők ruháznak ránk.Most, a béremelés után, még fontosabb ez a kérdés, mert nekem úgy tűnik, hogy sok óvónő most még inkább hajtja a dajkát és még többet várnak el tőlünk, holott fordítva kellene ennek lennie. Többen is keveslik a béremelést, és az utalványt is kapják, de még hogy várják! A dajkának meg lógjon a bele 70-75 ezerért az óvónő meg csicskáztat 200.ezerért! (Azért nem mindenki ilyen,akinek nem inge ne vegye magára!) Kérdezem én hol lehetne ezeket a dolgokat leírva látni,mert azért nem hiszem, hogy egy emberre ennyit ráraknak éhbérért.Ez vita tárgya mert mindenki mást mond még óvodán belül is.A törvényeket és a kreszt is betartó ember vagyok, szeretek tisztán látni és nem szeretek üres járaton utazni.

2002-ben kaptam meg az óvodapedagógusi diplomám. Ezután több továbbképzést végeztem el, és 2009-re megszereztem a 120 kredit pontot. Mivel a főiskola elvégzése után 7 évig nem kell kreditpontokat gyűjteni akkor most 2016-ig nem kell újabb pontokat szereznem?? Köszönöm a választ!

A pedagógus besorolással kapcsolatban szeretnék kérdezni.
F 10-be voltam besorolva. Az új átsorolás során visszaminősítettek I/9-be.
Az indolás: 3 -év 10 hónapot magániskolában dolgoztam. Ezt az időszakot nem vették közalkalmazotti jogviszonynak. (Vajon háromszor lehet tévedni a besorolásnál?)
A másik kérdésem,2014.01.01-i soros lépést a mostani átsorolás felül írja-e?
A másoddiplomámra eddig kiegészítő jövedelmet kaptam, most ezt is visszavonták, de a foglalkozásokat ugyanúgy meg kell tartanom.
Köszönettel: Éva

Pedagógus gyakorlatnak nem valószínű, hogy elfogadják, de azért próbáld meg.

Köszönöm a segítséget.

Utána néztem, a szerződésemben gondozónő szerepel.Akkor ezt biztosan nem fogadják el, ugye?
Köszi, előre is!

Bocsi elfelejtettem leírni azóta több tanfolyamot is elvégeztem ami a diploma újításhoz kellet így nem 3 hanem volt,hogy 2 év után léptem kategóriát.1999-ben mikor közalkolmazott lettem előtt voltam gyesen,meg voltam még közfoglalkoztatott,meg dolgoztam egészségügyben is.1990-től van munkaviszonyom,ha ezt annak lehet nevezni.Mi számít bele a pedagógus életpálya modellbe?

1999- től vagyok közalkalmazott, de csak 2001-ben kaptam meg az óvónői diplomát.A besorolás szerint engem hová kell tenni, melyik kategóriába?

A közoktatási tv. 128.§-a már nem érvényes, a köznevelési tv. 3.sz. mellékletét kell alkalmazni és a 98.§-99.§ -t.
A szakmai elmélet oktatásához pedagógus végzettséget ír elő 3. sz melléklet (Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza; tanár a szakmai elméleti oktatásban; a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár), ami neked nincs meg sajnos, de a kivételek a 98.§-99.§-ban vannak. Én első átfutásra ott sem találtam, ami a szakmai elméletre vonatkozna és neked is jó lenne. Nézd át te is!
De a 99.§ (10) nálad is szóba jöhet:
99.§(10)
" Ha a pedagógus szakképzettsége e törvényben meghatározott képesítésnek a megváltozott előírások miatt nem felel meg, és e törvény hatálybalépésekor a pedagógusnak

a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható;

b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképzettséget nyújtó oktatásban megkezdte."

A köznevelési tv. 128. § vonatkozott 2013.aug. 31-ig rád.
Erre gondoltál? 128. § (4)
"g) szakközépiskolában a szakmai elméleti tantárgyak, valamint a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon a szakmai előkészítő ismeretek oktatására, aki a képzés szakirányának megfelelő főiskolai szintű tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezik abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.
A műszaki oktatói, szakoktatói munkakörben szerzett gyakorlatba be kell számítani a vállalati gyakorlati oktatásban szerzett gyakorlat idejét is. A szakmai gyakorlat idejének számításánál alkalmazni kell az e törvény 18. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat."

Ez mind azt jelenti, hogy eddig és most is a hatályos tv-eknek megfelelt/megfelel az alkalmazásod, végzettséged.
Ha eddig a 13-ban voltál, akkor most is ott kell lenned, nincs újraszámolás!!! A főiskolai szorzóval kell számolni. Mivel a szakmai főisk. végzettséged megszerzése után keletkezett minden jogviszonyod, ezért beleszámít a besorolásodba, ugyanúgy, mint eddig.
Nem kell újraszámolni a besoroláshoz a jogviszonyokat, csak akkor, ha téves volt.
Sajnos a munkáltatód nem áll a helyzet magaslatán, vagy téged néz nagyon butának.
Mindenki a ped1-be került, ha 2 évnél több volt a szakmai gyakorlata, mégpedig a kjt szerinti fokozatába, csak most kategória a neve. A pedagógus gyakorlatot, csak a ped1-ből ped2-be való ugrásnál a minősítésnél kell majd figyelembe venni. Az meg ezután lesz, de ez téged már a 38 éved miatt nem hiszem, hogy érintene, nem érné meg gyakorlatilag. Csak a fokozatok váltásánál, minősítéskor kell a csak szakmai éveket figyelembe venni - vízszintes irányú mozgás a táblázatban. A besorolásnál csak simán át kell tenni téged a ped1-be ugyanabba a sorba, ahol eddig is voltál - ez a függőleges irányú mozgás, 3 évenkénti lépés. A várakozási idő csökkentéseket is figyelembe kell venni, emiatt sem szabad visszasorolni senkit.

A szakmai gyakorlat évei számítanak a gyakornoki fokozat megúszásához.
Szerencséd van, a képesítés nélküli évek is szakmai gyakorlatot jelentenek, és közalkalmazotti jogviszonyt, ha állami óvoda volt. Bele kell számítani. Ha eddig E5-ben voltál, akkor most a ped1/5-ben kell lenned. A középfokú végzettségűek szorzóját kell alkalmazni addig, amíg nem kapod meg a diplomádat. Ha nem számították eddig bele netán a 2 év képesítés nélkülit, akkor lehet még a 6. fokozat is. Nézd át pontosan a jogviszonyaidat. Ha nem boldogulsz vele írhatsz üzenetet nekem.

HA átkerülsz majd a PED1 fokozatba, akkor ott majd ismét számítani fognak az éveid a besorolásnál, ehhez azonban rendelkeznek kell igazolt 2 év szakmai (pedagógiai) gyakorlattal.

Segítséget szeretnék kérni. Tavaly szept. 01-től dolgozom óvónőként. De a diplomám nyelvvizsga hiányában még nincs meg.Előtte is közalkalmazottként dolgoztam, E 5-be voltam besorolva, de ez szociális terület volt. Jelenleg gyakornok 1 besorolásba kerültem. Most az a kérdésem,hogy elvesznek a közalkalmazotti éveim? Tavaly módosítottam pályát, de ezt nem gondoltam,hogy ilyen változások lesznek.Sajnos már 40 feletti vagyok, a fizetésem, nemhogy több,hanem kevesebb lett.
Ha a közalkalmazotti éveimet nem veszik figyelembe, akkor 20-as éveim elején dolgoztam két évig óvodában, akkor képesítés nélküliként voltam felvéve, azt esetleg nem számíthatják bele,hogy ped. 1-be kerülhessek? Előre is köszönöm a segítséget.

Oldalak