Iskolatitkárok

Csak a pedagógusokról beszélnek, de mi lesz az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek fizetésével? Ők maradnak a régi tábla szerint? Mi nem pedagógusok vagyunk, de ott dolgozunk közöttük.

Tiszteletem mindenkinek! Kérdésem lenne,hogy az éjszakai gyermekfelügyelő, gyermek és ifjúságvédelmi felelős pedagógiai munkát közvetlenül segítőnek számít-e, azaz jogosult-e a 7+3%-ra? Mihamarabbi válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelt Mindenki! 2008 óta dolgozom közalkalmazottként, bruttó 140.000,-Ft-al vettek fel, azóta nem kaptam béremelést. A nettó garantált bérem:93.100,-Ft. Túlóra nélkül ennyit kapok kézhez. Állítólag nekem nem jár bérkompenzáció annak ellenére, hogy többeknek jár, sőt a fizetésük is magasabb. Nem kapnak sem ők, sem én családi pótlékot, stb. ugyanazon évben lettek felvéve, nem értem a különbséget? Ha valaki tud segíteni ennek megértésében, előre is köszönöm.

Most már végképp öszezavarodtam a
7+3 % kal kapcsolatban
1. verzió gar.ill.alapom 116.590 kiegészítik 161000-re és ennek azaz 161000-nek a 7+3 % -át kapom béremelésként így 177.100 VAGY
2. verzió 116590 gar.ill alap, + ennek a 7+3 %-a = 128.249.- ezt kiegészítik a garantált bérminimumra 161000.- Ft-ra , ez röhejes lenne :)
3. verzió 116.590 gar. ill. alap ennek a 7+3 % %-a 11659 és ezt teszik emelésként a garantált bérminimumomra tehát így 172.659 .

Melyik a jó számítás?

32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.”

Tehát a képlet a következő, NOKS -osok esetében szerintem:
azt kell vizsgálni előszzör, hogy a KJT szerinti tábla alapján (2016.évi XC tv-hez 6.számú mellékletben) garantált illetmény (fizetési osztály*fizetési fokozatom) eléri-e a garantált bérminimumot(161000.- Ft), következő lépés :
-HA NEM ÉRI EL akkor 161000+16100 Ft a bérem, tehát 177.100.- Ft (tehát F9-ig mindenkinek 177.100.- Ft a bére)
-HA ELÉRI, akkor a garantált illetményem (ami a tábla alapján több mint 161000 Ft) 7+3 % a béremelés, itt már eltérnek a bérek (kb F fizetési osztály 10. fokozatától)

Szerintetek is így van?

Én is így gondolnám.Csak azt nem értem,hogy az éveink hová tűnnek,ha szinte mindenki a 177-et kapja?A pedagógusoknál is megvannak az évek szerinti különbségek,velünk miért csinálják ezt?Velünk már 2013 óta kiszúrnak,a technikaiakat meg pakolgatják ide-oda.Ha lógatnánk a lábunkat,akkor még megérteném,de így,hogy rengeteg a munka és éhbérért dolgozunk,túlórákat nem fizetik,egyéb juttatásról már nem is beszélve... De plakátokra,stadionokra,olimpiára nagyon kell a pénz...

Tisztelt előttem szóló,s mindenki, aki érintett! Nagy a dilemma! De nem csak Benned! Én is hasonló cipőben járok! A KIRA tegnaptól ismét elérhető, a soros lépőket kell, vagy kellene sorolni, illetve a pedagógusokat PED I-ből, PED II-be, valamint jómagamat a garantált bérminimumra, s 1 másik személyt (takarító) a minimálbérre. A TANKER-ből még nem adtak sem engedélyt, sem utasítást. Így most mi van, mi lesz? Ma már 24. van, ha így haladunk, akkor nem fognak beérni a MÁK-hoz papír alapon az átsorolások és léptetések, stb.!!! Most pedig a címben szereplő %-ra, ról. Igazából valóban jó lenne tudni, mint azt az előttem szóló is felvázolta, hogy lesz-e 7 %, esetleg még rá a 3 %, amit az intézményvezető dönt el, vagy nem lesz? Vagy egyáltalán, hogy is lesz ez? "Nesze semmi fogd meg jól"??? A bértábla szerinti összegre számolnák, vagy valóban a 161.000,- Ft-ra? A KIRA-ban lehet beírni pótlékot %-osan is, de az nem béremelés, hanem pótlék! Tegnap már belenéztem, s a 161.000-re már számolt a bérkalkuláció után, de csak ennyi!!! :-( Várhatunk türelmesen, de ki az aki tudja, hogy meddig kell rá várni, mire "fentről" kiadják erre vonatkozóan az utasítást???

Én az első verziót gondolnám,mert eleve már nem az eredeti alapot kapnánk,mert az már a bérminimum.De gyanítom,hogy majd úgy osztanak-szoroznak majd,hogy a legkevesebbet kapjuk.Ez a 177.000 sem lesz valami sok nettóban, és ezzel megint 10 évre el leszünk intézve....

Kedves Ludovica!

Szerintem jogosult vagy a bérkompenzációra! A munkáltatódtól meg kérdezd meg, hogy melyik § alapján mondja, hogy nem jár neked.
Hogy képben legyél küldöm a törvény annak a részét, ami miatt jogosult lennél bérkompenzációra. 5 évre visszamenőleg jogodban áll követelni tőlük az elmaradt kompenzációt! (lehet, kell hozzá ügyvédi segítség)

"A foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésre szolgáló kompenzációra a 2017. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)-(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31.-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult kompenzációra, ha a rendelet hatálya alá tartozó szervvel 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1§ szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1.§ szerintitől eltérő jogviszonyt - tartós megbízási szerződés kivételével - nem létesített."
Magyar közlöny 2016.évi 204. szám (a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba)

Remélem sikerül kiharcolnod, ami törvényesen is jár!

Még annyi, hogy ha egy nettó 5000 ft-os kompenzációt nézek, akkor 5 év alatt már nettó 300.000 ft-ot spóroltak rajtad.....

Sziasztok! Szakgimnáziumba és szakközépiskolában dolgozok, mint tanügyi nyilvántartó. Most mondta a munkaügyis kolléga, hogy a 7 %-os béremelést CSAK az oktatást közvetlen segítő munkakörben dolgozó kollégák kapják meg. A mi esetünkben az iskolatitkár és a rendszergazda. Mellékesen megjegyezném, hogy az iskolatitkári feladatoktól minimálisan tér el a feladatköröm. Akkor én nem segítem az oktatási feladatokat? Felháborítónak tartom, hogy semmibe nézik a munkámat! Csak csendben megjegyezném, hogy a munkáltató a 3 %-ot meg sem adja. Köszönöm, hogy a törvényhozók megtisztelik a MI munkakörünket is ezzel a hatalmas béremeléssel. Az országban vagyunk jó páran ebben a munkakörben!

A tanügyi nyilvántartó mit csinál?Mert én is iskolában dolgozom,de még nem hallottam ilyen munkakörről,csak iskolatitkáriról.Egyébként szerintem te is közvetlen segítő vagy.Szerintem csak a takarítók,portások stb. nem tartoznak ide,akik nem közvetlenül segítik a pedagógusok munkáját.Egyébként a bértáblára már ráférne egy jókora frissítés,mert már a diplomás,több éve dolgozó is azt kapja mint a többi kategória.

Tud-e valaki arról valamit, hogy a bérkompenzáció összegét március 15-ig kell a munkáltatónak leadni? Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy csak az április fizetésben fog megjelenni azoknál ez az összeg, akik erre jogosultak?
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a 7+3 százalékos NOKS béremelés is január 1-től jár(na), de ezzel kapcsolatosan síri csend honol a tankerületben. Ha valakinek van valamilyen tuti infója legyen szíves megírni.
Köszönöm

le lehet adni hamarabb is, akkor már a januáriban benne lesz

Sziasztok! Szakgimnáziumba és szakközépiskolában dolgozok, mint tanügyi nyilvántartó. Most mondta a munkaügyis kolléga, hogy a 7 %-os béremelést CSAK az oktatást közvetlen segítő munkakörben dolgozó kollégák kapják meg. A mi esetünkben az iskolatitkár és a rendszergazda. Mellékesen megjegyezném, hogy az iskolatitkári feladatoktól minimálisan tér el a feladatköröm. Akkor én nem segítem az oktatási feladatokat? Felháborítónak tartom, hogy semmibe nézik a munkámat! Csak csendben megjegyezném, hogy a munkáltató a 3 %-ot meg sem adja. Köszönöm, hogy a törvényhozók megtisztelik a MI munkakörünket is ezzel a hatalmas béremeléssel. Az országban vagyunk jó páran ebben a munkakörben!

Aki január 15-ig benyújtotta a nyilatkozatot, már a januári fizetéssel megkapja. Febr. 15-ig, a februári fizetéssel.
Március 15-ig nyújtja be, a márciusi fizetéssel kapja meg, de ez esetben is kifizetik mind a három hónapra.

432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
10. § (2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2017. március 15-ig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(5) A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

A szép az egészben csak az, hogy a mi "munkáltatónk" semmilyen határidőt nem közölt ezzel a két dologgal kapcsolatosan, sőt, a bérkompenzációhoz szükséges nyomtatványt a múlt hét csütörtökön küldte ki az intézménynek. Több ízben kértünk, tájékoztatást, hiszen ezt a papírt kellett eddig legelőször a munkavállalókkal kitöltetni. Egy e-mail-t kaptunk, hogy majd időben megkapjuk! Érdekes hozzáállás ez, a tankerület részéről. A 7+3 %-os NOKS béremeléssel kapcsolatosan pedig azt a választ kaptuk, hogy ők sem kaptak még tájékoztatást, és egyébként is a KIRA rendszer nem működik :D Vicc ez az egész, és nagyon szomorú, hogy az amúgy is kis keresetből élő NOKS réteg örülhet, ha majd áprilisban megkapja azt a bért, amire amúgy törvényileg 2017. január 1-től jogosult lenne. Gondolom, hogy az ombudsman ilyen esetben megtenné a szükséges lépéseket, mert ha a munkához való jog rögzítve van, akkor ha jól emlékszem annak a bérezése is állampolgári jog! És nem utólag 2-3 hónappal, hanem időben.

A januári illetményt február 4-ig kell megkapnod, addig még bőven van idő. Feleslegesen gerjeszted magadat is, és a többieket is.

sziasztok!

Segítségeteket kérem abban, hogy önkormányzati fenntartású intézményben jár-e a 7+3%, mert több helyen azt olvastam, hogy csak a KLIK-es dolgozónak "jár", az önkormányzatnál foglalkoztatottnak csak akkor, ha az ki tudja gazdálkodni

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

28. § Az Ép.r. 13. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.”

Segítséget kérnék. Januártól megkaptam egy kollégiumi titkári státuszt tanítói diplomával úgy, hogy közoktatásban nem tanítottam. 18 év munkaviszonyból 13 év közalkalmazotti volt, most mégis gyakornokként soroltak be és állítólag két év múlva minősíttethetem magam ped1-be. Korrekt ez így?

Én a 161000 Ft-ra kaptam 7%-ot. A 3%-ot nem adja a munkáltatóm. Az okot nem tudom, pedig már 25 éves munkaviszonyom van, 15 éve ebben a munkakörben.

A központi költségvetés BIZTOSÍTJA a 7+3 % illetménynövekedés fedezetét, kizárólag intézményvezetői döntés függvénye a +3% differenciált, vagy egyenlő mértékű megadása.
(235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.)

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak (dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens) 7+3 %-os illetmény-, illetve munkabér-emelésben részesülnek. (Ép. r. 32/A. § (1)-(2) bek.) 7 %-os emelés kötelező, e felett 3 %-ot az egyes alkalmazottak között differenciáltan adhat oda a munkáltató. Az emelést fenntartói formától függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti törvény szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez alacsonyabb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten.

Garantált bérminimum bruttó összege 2017.01.01-től: 161 250 Ft

kötelező: + 7%: 11 287,5 Ft
differenciáltan adható + 3%: 4 837,5 Ft
+ összesen: 16 125 Ft

Összes illetmény: 177 375 Ft, ez nettó 117 954 Ft

Én biztos kiharcolnám magamnak még a 3%-ot.A munkáltatód a saját fizujából adakozzon,mert ők nem a minimált kapják... Borzasztó,hogy mi megy itt nálunk,kihasználják az embereket rendesen.Korábban a gazdasági válságra hivatkozva nem volt emelés,most meg az amúgy is jó keresők gazdagodnak.Jó Magyarországon élni,mert "megbecsülik" a munkánkat.... Na ja,csak kár,hogy én ezt nem érzem.Felesleges már a közallalmazotti bértáblát olyan pöpec táblázatba tenni,mert mindenki ugyanazt kapja,bérminimumot,az évek,iskolai végzettség már rég nem számítanak.

Én gyógypedagógiai segítő munkatárs vagyok ,E kategóriában milyen béremelésre lesz nagy a csend csak a pedagógusok béremeléséről beszélnek ? 2017 JANUÁR

Ha az alapilletményre rakják rá a 7+3-at, akkor semmi emelés nem lesz, ha a bérminimumra, akkor sem lesz hú de sok, tekintettel arra, hogy minden plusz juttatást korábban már elvettek - étkezési, üdülési, ruha, könyv, 13. havi - magyarán nem jutunk ezzel a 10%-al olyan messzire, mint ahogyan azt beállítják a bőrfotelben ülő öltönyösök...

Szánalmas!! Nesze semmi fog meg jól! Magyarország jobban teljesít! Maszlag!! ÉN is arra számítottam, hogy a g.minimumra számolják rá, de így nem ér egy fabatkát sem!!!

A mi munkahelyünkön is mélyen hallgatnak a 7+3 %-os emelésről. (Úgy gondolják, emelkedett a bérminimum, legyünk elégedettek!! Szerintem ez két teljesen külön dolog!)
Olvastam egy előző hozzászólásban, hogy "náluk az a kérdés, mire számolják rá a 7 + 3 %-ot", tehát ott már foglalkoznak egyáltalán a témával...
Tudnátok segíteni, hol találunk hivatkozást az emelésről, mert itt a Köznevelési Kerekasztal tárgyalások alapján elfogadott béremelés (32. §) "nem jelent semmit"?
Valóban jó lenne, ha a g. bérminimumra számolnák, bár biztos az alapilletményre fogják.
Most még nem lehet tudni, hogy a jövőben milyen pozitív vonzata lehet az alapilletmény emelkedésének, viszont aki jubileumi jutalmat kap (vagy a közeljövőben fog kapni), nála sem mindegy az alapilletmény összege!

Az emelést fenntartói formától függetlenül kell biztosítani a közalkalmazotti törvény szerint járó illetményt alapul véve, illetve, ha ez alacsonyabb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum, akkor ez utóbbiakhoz mérten.
(235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.)

A 235/2016.(VII.29) rendelet (a ped.minősítésről szóló) 28.§ rendelkezik erről. Én a garant.bérmin.-ra kaptam 10%-ot, de csak dec.31-ig.

A január 04.-i hozzászólásoknál van egy kivonat a kormányrendeletből, ennek a számát továbbítottuk a munkáltatónak, ami alapján nálunk már foglalkoznak a témával. Ja, és ott le van írva,hogy a garantált bérminimumra jár!!!!) Most ott tartunk, hogy megkapjuk a 7+3%-ot, már csak a jogcímet nem tudják, hogy mi alapján készüljön el az átsorolás.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!