A pedagógusok előmeneteli rendszere és a garantált illetmény 2014-ben

A pedagógusok jövedelme és előmeneteli rendszere a 2011. évi CXC. törvény szövege szerint

Illetményalap:

97. §
(20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,

A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2014-ben

A közszolgálati tisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla 2014 januárjától sem emelkedett. Javulást a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelent a minimálbér emelkedése. A minimálbér havi 101.500 Ft, a garantált bérminimum havi 118.000 Ft. A pedagógusoknak az őszi emelésen túl január 1-jétől túlóradíj jár a kötelező 32 óra munkaidő felett és a helyetesítést is kifizetik. A minimálbér növekedése a pedagógusok illetményalapját is automatikusan emeli.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (közalkalmazotti törvény)

A 2014. január 1-től hatályos szöveg.

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

I. rész

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

Munkarendváltozás 2014-ben az ünnepek, munkaszüneti napok körül

A 2014. évi hivatalos munkanap-áthelyezések három alkalommal, május elsején, október 23-án és Karácsonykor hosszabbítják meg az ünnepeket.

A 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet szerinti munkanap-áthelyezések:

Május 2., péntek pihenőnap > > helyette május 10. szombat munkanap
október 24., péntek pihenőnap > > helyette október 18., szombat munkanap
December 24., szerda pihenőnap > > helyette december 13., szombat munkanap