A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla továbbra is a 2008. évi szinten marad. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet az, ha emelkedik a minimálbér. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor. (Erről jelenleg nincs információnk.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad,

Pedagógus bértábla 2015-ben

Elmarad a januári emelés, ami 3,44%, tehát nagyságrendileg havi 10 ezer forint körüli összeg lett volna. Korábban arra lehetett számítani, hogy a minimálbért követve januártól tovább emelkednek a pedagógus fizetések, mivel a minimálbér szerepelt a számítási képletben. A minimálbér januártól 3,44%-kal emelkedik, azonban a köznevelési törvény decemberi módosítása szerint a minimálbér helyett ezentúl egy úgynevezett "vetítési alap" lép be, amelyet a mindenkori költségvetési törvényben szabnak meg, így a minimálbérhez kötött automatizmus megszűnik. A 2015. évi vetítési alap megegyezik a 2014.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (közalkalmazotti törvény)

A 2014.07.24-től hatályos szöveg.
1. § (1)2 E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
1. § (1) E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által