A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla továbbra is a 2008. évi szinten marad. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet az, ha emelkedik a minimálbér. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor. (Erről jelenleg nincs információnk.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad,

Pedagógus bértábla 2015 szeptemberétől

Elérkezett a szeptemberi béremelés ideje a tanárok, tanítók, óvódapedagógusok számára. A bejelentett fokozatos emelési program ezzel elvileg nem áll le, a következő emelés 2016 szeptemberében várható. A korábban ígért további emelések törvényi háttere azonban megszünt, mivel a számítási képletből kivették a minimálbért, így a minimálbér emelése már nem jelent automatikus pedagógus béremelést. Emiatt a 2015 januárra várt emelkedés már elmaradt, ami 3,44%, tehát nagyságrendileg átlag havi 10 ezer forint körüli összeg lett volna.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (közalkalmazotti törvény)

A 2014.07.24-től hatályos szöveg.
1. § (1)2 E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
1. § (1) E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által