A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla továbbra is a 2008. évi szinten marad. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet az, ha emelkedik a minimálbér. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor. (Erről jelenleg nincs információnk.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad,

Pedagógus bértábla 2015-ben

Legközelebb 2015 szeptemberében kerülhet sor a pedagógusok újabb béremelésére. Korábban arra lehetett számítani, hogy a minimálbért követve januártól tovább emelkednek a pedagógus fizetések, mivel a minimálbér szerepelt a számítási képletben. A köznevelési törvény Parlament előtt levő módosító javaslata szerint azonban ehelyett ezentúl egy úgynevezett "vetítési alap" lép be, amelyet a költségvetési törvényben szabnak meg, tehát a minimálbérhez kötött automatizmus megszűnik.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (közalkalmazotti törvény)

A 2014.07.24-től hatályos szöveg.
1. § (1)2 E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
1. § (1) E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által

Pedagógus bértábla 2014 szeptemberétől

2014 szeptemberétől emelkedtek a pedagógus fizetések. A bejelentett fokozatos emelési program keretében kormányrendelet írja elő az illetményalap mértékének emelkedését. A béremelés ezzel nem ért véget, a jelenlegit követően 2015 és 2016 szeptemberében is további pedagógus béremelés van előirányozva.

A 2014 szeptemberétől érvényes bértáblákat a hatályos jogszabályok alapján számoltuk ki a Gyakornok, Pedagógus I. és Pedagógus II. kategóriákra: