A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2014-ben

A közszolgálati tisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. Javulást a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelentett a minimálbér emelkedése.
A pedagógusok béremelése 2014 szeptemberében is folytatódott. A pedagógus bértáblában további javulást a minimálbér 2015. évi növekedése hozhat.

Pedagógus bértábla 2014 szeptemberétől

Szeptembertől ismét magasabbak lesznek a pedagógus fizetések. A bejelentett fokozatos emelési program keretében kormányrendelet írja elő az illetményalap mértékének emelkedését. A béremelés ezzel sem ér véget, a jelenlegit követően 2015 és 2016 szeptemberében is további pedagógus béremelés van előirányozva.

A 2014 szeptemberétől érvényes bértáblákat a hatályos jogszabályok alapján számoltuk ki a Gyakornok, Pedagógus I. és Pedagógus II. kategóriákra:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (közalkalmazotti törvény)

A 2014.07.24-től hatályos szöveg.
1. § (1)2 E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
1. § (1) E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által

A pedagógusok előmeneteli rendszere és a garantált illetmény 2014-ben

A pedagógusok jövedelme és előmeneteli rendszere a 2011. évi CXC. törvény szövege szerint

Illetményalap:

97. §
(20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,